IDC: Virksomhedernes IT-systemer er fyldt med fejl

To ud af tre europæiske virksomheder har oplevet alvorlige fejl i deres IT-systemer. Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt 450 store virksomheder i Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

»En undersøgelse for få år siden viste det samme store flertal af virksomheder, der oplever alvorlige IT-fejl. Det interessante er altså, at der sker alt for få forbedringer af IT-systemerne,« sagde senioranalytiker Michael Canning, IDC, da han præsenterede undersøgelsen for nylig på et seminar i Oslo, arrangeret af leverandøren af IT-testværktøjer Mercury Interactive.

Undersøgelsen, som Mercury står bag sammen med IDC, har som noget nyt afsløret, at cirka halvdelen af virksomhederne også oplever et fald i medarbejdernes produktivitet som følge af IT-fejl.

Dårlig omtale

Michael Canning hæfter sig ved, at der er for lidt opmærksomhed på, hvad IT-nedbrud kan betyde for en virksomheds image, salg, produktion mv.

I Danmark viste IT-problemerne i foråret hos Danske Bank også, at svagheder i de elektroniske systemer både kan koste dyrt for virksomhedskassen og give stor negativ omtale i pressen.

De mange IT-fejl bunder bl.a. i, at mange virksomhedsdirektioner ikke tager IT udfordringerne alvorligt nok.

De har ifølge Michael Canning en skødesløs holdning, hvor de hævder, at »selvfølgelig virker vores IT-apparat godt nok«.

Samtidig er IT-udstyret i de europæiske virksomheder blevet langt mere komplekst, fortalte forskningschef Andy Kyte, analysevirksomheden Gartner.

Han opfordrede virksomhedslederne til at være varsomme med at udskyde IT-investeringer og kræve lavere IT-omkostninger.

»Topcheferne må være mere ansvarlige i forhold til IT-anvendelsen og i stedet arbejde for, at der hentes mere gevinst ud af IT-investeringerne. Det er generelt en dødsens farlig strategi alene at fokusere på at reducere omkostninger i forhold til at øge produktiviteten og værdien af produktionen,« sagde han.

IDC rapporten hæfter sig også ved, at kun godt halvdelen af de spurgte virksomheder har fastlagt en konkret politik for, hvordan IT-kvaliteten kan forbedres.

Selv om det kan være vanskeligt at kontrollere IT-kvaliteten, er det kun godt en tredjedel, der overhovedet forsøger at måle omkostningerne, finansielle såvel som servicemæssige, ved de dårlige IT-systemer.