IDA viser vejen væk fra gas: Vi kan fjerne 79 procent over otte år

Med Baltic Pipe vil norsk gas flyde gennem Danmark, men fra 2030 kan Danmark med rette tiltag undgå at åbne hanerne. Illustration: Energinet

Artiklen er opdateret kl. 14.30, efter den endelige version af notatet viser et samlet reduktionspotentiale på 79 procent og ikke 77 procent, som det tidligere fremgik af denne artikel.

Med søndagens brede sikkerhedspolitiske kompromis står det klart, at der er politisk motivation for at frigøre Danmark af russisk naturgas.

Og med de rette tiltag er det muligt for Danmark at blive uafhængig af Ruslands gas - ja faktisk af al naturgas - allerede i 2030.

Læs også: Sådan klarer Europa sig gennem Ukraine-krisen uden russisk gas

Det viser et nyt notat, der er udarbejdet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejdet med professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet (AAU) Brian Vad Mathiesen, som Ingeniøren har fået indsigt i et udkast til:

»Der er tale om mange bække små. Omstilling til og af fjernvarmen samt industrien er et væsentligt bidrag, men at reducere det samlede gasforbrug i Danmark er den helt store og afgørende indsats,« siger AAU-professoren, som står bag beregningerne i notatet.

Samtidig lægger IDA's formand Thomas Damkjær Petersen op man sætter en udfasning i gang, blandt andet qua den russiske invasion af Ukraine.

»Europa er et samlet gasnet, så der kan vi ikke isolere Danmark. Der flyder også russisk gas i danske gasledninger. Vi skal derfor tænke os om og få gjort noget i en fart, og det kan vi allerede nu,« lyder opfordringen fra Thomas Damkjær Petersen.

79 procent reduktion - biogas for resten

Med notatet viser IDA en såkaldt ‘fast track’ til helt at udfase brugen af naturgas i Danmark. En vej, der hovedsageligt er brolagt med energibesparelser og herudover elektrificering og vedvarende energi i elproduktionen, fjernvarmen, industrien og den private opvarmning.

På den vis demonstrerer notatet, hvordan Danmark frem mod 2030 kan have reduceret sit samlede gasforbrug med 79 procent svarende til en reduktion fra cirka 95 PJ om året til cirka 20 PJ om året.

Og med en stigende produktion af biogas i Danmark vil det resterende kunne erstattes af grøn gas frem mod 2030, hvormed naturgassen er helt fortrængt.

Reduktionspotentialer for udfasning af naturgas opdelt efter indsatsområder. Illustration: Ingeniørforeningen IDA

Brian Vad Mathiesen understreger, at der er tale om et samlet reduktionspotentiale af al gas i Danmark, og altså ikke kun naturgasforbruget. Og det er der en væsentligt pointe i:

»Vi kan reducere det samlede forbrug med tre fjerdedele. Og det er uagtet, at Tyra-feltet kommer i produktion igen, og biogas-produktionen øges. Det har afgørende betydning for det europæiske gasmarked,« siger Brian Vad Mathiesen.

Tretrinsraket til naturgasfrit Danmark

Vejen til et naturgasfrit Danmark i 2030 består af en slags tretrinsraket med akutte tiltag, som skal sættes i værk inden vinteren 2022/2023, tiltag med et kort sigte to-tre år ud i fremtiden, og tiltag, der får virkning om fem-otte år.

I første omgang handler det blandt andet om stop for etablering af nye gasbehov og om at få etableret nationale task forces på tværs af landet, der kan hjælpe reduktionsindsatser på vej i den individuelle opvarmning, fjernvarmen og industrien.

»Der er tale om task forces, der skal kigge på potentialerne i de enkelte kommuner og hjælpe til, hvordan der kan omlægges og reduceres i virksomheder i den enkelte kommune,« forklarer Thomas Damkjær Petersen.

Læs også: Prisstigninger presser planlægningen: 500.000 boliger kan løftes væk fra dyr gas og olie

Et andet væsentligt initiativ frem mod næste vinter er en borgerrettet sparekampagne, som eksempelvis forsyningsselskaber skal være forpligtet til at gennemføre:

»Det med at spare på energien har den største effekt for os alle sammen. Det må man ikke glemme,« siger Thomas Damkjær Petersen, som peger på, at også kommunale bygninger er oplagte steder at lave energibesparelser og -effektivisering.

Fjernvarmen har stor betydning

I næste fase - to-tre år frem i tiden - er det særligt én sektor, der kan bidrage markant til reduktionerne i det danske gasforbrug: fjernvarmen.

For det første ved direkte at lade fjernvarmeselskaberne udfase gasfyring og ved at lade mindre, men kritiske kraftvarmeværker erstatte naturgassen med biogas. Inkluderes sidste trin i raketten også, viser beregningerne her et potentiale for at reducere det årlige forbrug i fjernvarmen fra 13,5 PJ til 2,7 PJ frem mod 2030.

»I Danmark har vi mulighed for helt at eliminere naturgas i fjernvarmen. Den mulighed har man ikke nødvendigvis i andre europæiske lande og det forpligter os i Danmark til at gøre noget,« forklarer AAU-professoren og fortsætter:

»Samtidig kan fjernvarmen spille en afgørende rolle i reduktionerne til opvarmning af bygninger, som i dag opvarmes af gasfyr, men også i industrien.«

Læs også: Energibombe: Sætter fart på udfasning af gasfyr

Notatet peger altså på at lade private gasfyrede boliger blive del af fjernvarmenettet, hvor det er samfundsøkonomisk rentabelt, uden at konkretisere det potentialet yderligere.

Hertil skal i denne fase også lægges en indsats for energieffektivisering af den gasafhængige industri, hvilket skal hjælpes på vej af både en særlig pulje og en task force.

VE og grøn gas

Sidste og mest langsigtede fase fokuserer hovedsageligt på, hvordan den vedvarende energi udbygges mest effektivt de næste fem-otte år.

I denne periode viser beregningerne nemlig et stort potentiale for reduktion af gasforbruget ved elektrificering og omlægning til vedvarende energi i både el-produktionen og fjernvarmen, samt elektrificering af industrien.

Ét af de konkrete forslag i notatet er at undersøge mulighederne for at fremrykke ambitionerne i den danske strategi for grøn gas fra 2021, hvor målet er, at al gasforbrug i Danmark er grønt i 2035.

»Vi skal afklare, om vi kan øge fremstillingen af biogas uden at påvirke landbrugsproduktionen ved at optage markarealer eksempelvis,« forklarer Brian Vad Mathiesen.

»Samtidig betyder en øget produktion af biogas ikke, at vi skal gøre mindre for at reducere det samlede gasforbrug. Ved fortsat at reducere kan vi blive nettoeksportører af biogas. For modsat hvad mange tror, eksporterer vi i dag op mod 2/3 af den biogas, som på papiret dækker omkring 20 procent af vores samlede gasforbrug,« fortsætter han.

Læs også: EU på vej med kæmpe VE-plan: Skyhøje CO2-priser og stop for lækage

Udover at sætte fut i den grønne gasproduktion, peger notatet på behovet for at udpege placeringen af kommende VE-installationer både på land og på vand.

»En task force skal på lang bane hjælpe med at sikre vindmølleudbygningen, idet vi mangler steder at sætte vindmøller op både på land og på havet. Det kan eksempelvis kommuner hjælpe til med,« siger Thomas Damkjær Petersen, som forklarer, hvordan man samtidig lægger op til ændringer af VE-udbuddet:

Frem for at lave enkeltstående udbud på VE-projekter, skal projekterne udbydes i klynger med flere projekter af gangen, så tempoet på VE-udbygningen kan øges.

Europa skal samme vej

Selvom det danske gasforbrug, hvor naturgas udgjorde 13 procent af energimixet i 2019, er mindre end gennemsnittet på 22 procent på tværs af EU-landene, så vil en dansk reduktion i gasforbruget ifølge notatet bidrage til et samlet Europas uafhængighed af naturgassen:

Uanset om reduktionerne sker på biogas eller naturgas, vil det have betydning for et samlet gasmarked, som bliver mindre afhængig af import.

Og netop ønsket om uafhængighed vækker genklang på tværs af Europa, hvor Det Internationale Energiagentur for nylig har præsenteret en 10-punktsplan for europæisk uafhængighed af Ruslands gas, mens EU-Kommissionen i dag præsenterer en energiplan, der blandt andet skal sikre frigørelse af russisk gas.

Læs også: IEA vil gøre Europa fri for russisk gas: Her er agenturets køreplan

Ud over at vise vejen til dansk uafhængighed af naturgas, peger IDA-notatet også på tiltag opbygget efter tre-trinsraketten, som bør sættes i værk på tværs af Europa for at mindske det samlede europæiske gasforbrug.

Helt akut lægger notatet op til, at der også på europæisk plan skal etableres energisparekampagner, mens blandt andet forsyningskæder til grønne energiteknologier og arbejdskraft til omstillingsprojekter skal sikres.

Dernæst skal der i næste fase etableres flere LNG-havne, mens der skal laves analyser af, hvor energimarkedet flytter sig hen i takt med, at gassen udfases.

Læs også: Dokumentlæk: EU vil udfase russisk gas med investeringer i sol, vind og vand

Endelig skal der frem mod 2030 ske en udrulning af Energiunionen, som EU-Kommissionen lancerede i 2015.

Selvom tiltagene er opdelt i danske og europæiske, skal tiltagene i Danmark ifølge Brian Vad Mathiesen også ses i en europæisk sammenhæng:

»Vores forslag her er egentlig en afvejning af, hvad vi har af muligheder i Danmark, som man ikke har andre steder, så vi kan bidrage med det, vi har mulighed for til at gøre Europa uafhængig af naturgas,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man kunne jo starte med at stoppe vanvidsprojektet omkring en ny gasledning til Nordic Sugar. Alene det projekt vil medføre, at vi øger gasforbruget i Danmark med 40 millioner kubikmeter per år.

Gasdistributionskunderne i Danmark tvinges til at betale 700 mio. kr. til denne gasledning til Nordic Sugar. Disse gasdistributionskunder må derfor nu sidde med en underlig fornemmelse. De kan se, at deres påtvungne bidrag til Nordic Sugar reelt øger forsyningskrisen og alt andet lige er med til at øge den generelle afhængighed af russisk gas.

 • 69
 • 5

Hvorfor ikke bestille et af følgende med fjernvarme tilslutning, så er vi i mål med hele vores klimamålsætning om 5-10 år, foruden at vi er uafhængige af gas og har nok elektrisk produktionskapacitet til at elektrificerer samfundet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Barakah_nucl...

https://en.wikipedia.org/wiki/Fuqing_Nucle...

Men det er måske nemmere at bruge de samme milliarder på ukendt teknologi, med en forventning om en aflads merbetaling for samfundet fordi "det kommer til at gøre ondt" som politikere ynder at sige?

 • 13
 • 23

"For det første ved direkte at lade fjernvarmeselskaberne udfase gasfyring og ved at lade mindre, men kritiske kraftvarmeværker erstatte naturgassen med biogas."

"For modsat hvad mange tror, eksporterer vi i dag op mod 2/3 af den biogas, som på papiret dækker omkring 20 procent af vores samlede gasforbrug,« fortsætter han."

Det er som med el, uanset hvilke mærkelige aftaler der indgås, så bruger man det mix der er i nettet her og nu.

Gasnettet er lidt anderledes, da strømmen ikke kan vendes om efter behag, den går fortrinsvis fra vest mod øst, så alt andet lige må andelen af biogas i nettet være større mod øst.

På papiret kunne alle gasfyrede private boliger siges at bruge biogas, da produktionen ca. svarer til forbruget. Keine hexeri.......

 • 14
 • 6

Kan og vil man både øge den hjemlige biogasproduktion og samtidigt mindske den animalske produktion, som jo bør erstattes af flere afgrøder til human føde?

I den aktuelle energi- og sundhedsplanlægning bør man også indregne en vækst i antallet af de afgiftsfrie brændeovne, idet leverandørerne pt. skulle melde om et ½ års ventetid.

 • 4
 • 19

»I Danmark har vi mulighed for helt at eliminere naturgas i fjernvarmen. Den mulighed har man ikke nødvendigvis i andre europæiske lande og det forpligter os i Danmark til at gøre noget,« forklarer AAU-professoren og fortsætter:

»Samtidig kan fjernvarmen spille en afgørende rolle i reduktionerne til opvarmning af bygninger, som i dag opvarmes af gasfyr, men også i industrien.«

Hvis det skal kunne lade sig gøre, bør regeringen igen kigge på en lovændring, så kommunerne igen får mulighed for at pålægge tilslutningspligt til fjernvarme (den mulighed blev fjernet for et par år siden.) Når det er sagt, taler meget for, at flere i dag frivilligt vil ønske at overgå til fjernvarme, da brugerøkonomien ser anderledes ud nu.

Mht. biogas og vindmøller bør regeringen se på muligheden for hurtigere planprocesser, og evt. lade planlægning for store biogasanlæg og vindmøller overgå til statslig planlægning, så vi undgår de værste NIMBY effekter.

 • 12
 • 10

Hvorfor ikke bestille et af følgende med fjernvarme tilslutning, så er vi i mål med hele vores klimamålsætning om 5-10 år

De to links henviser til et kinesisk værk, der blev bygget på 6 år fra konstruktionsstart til opstart af første reaktor, mens det sydkoreanske værk opstartede 8 år efter ordreafgivelse. Hertil skal lægges tid til projektering, myndighedsbehandling og godkendelse, miljøgodkendelse osv....

Samlet set vil det kræve et mirakel af de større (eller en diktator af de værre...), hvis et atomkraftværk i Danmark skal udføres på 10 år.

Det er simpelthen for langsomt - og så har vi ikke engang talt om prisen eller om hvem der skal aftage varmen (hvem vil have et atomkraftværk tæt på en storby?).

 • 32
 • 8

https://ing.dk/artikel/forskere-biogas-alt... De 2,6 milliarder, som staten årligt poster i biogas, er for meget!

På sin vej frem til et kinesisk kødmarked, fx i Wuhan, har et dansk svin konsumeret 5 gange mere menneskemad, end det udgør for en kineser.

Ca. 213 kg. korn og 85 kg. sojaskrå bliver til 45 kg. kød, 22 kg fedt, 8 kg knogler og 1100 kg. gylle.

En bekendt, der arbejder på et biogasanlæg i Fangel på Fyn, fortæller, at man er afhængig af slagteriaffald, for at få økonomi i produktionen, fordi svinene udnytter foderet "alt for godt". Kun hvis man putter svinefedt i tankene, hænger det sammen!

De nye afgørende aksemagter på globalt plan består af Kina og Rusland. Invasionen i Ukraine var clearet mellem de to, og vesten ved det.

Produktionen af fødevarer i Ukraine og Rusland vil i nærmeste fremtid komme til at mangle i Mellemøsten og Afrika. Der opstår hungersnød, folkevandringer, pres på de europæiske grænser.

Hvad med at producere brødkorn frem for svinefoder. Det kan sælges med større profit, og vil være en gevindst for miljø, fødevaresikkerheden og dermed den generelle sikkerhedspolitik. Ikke bare kan man tjene mere, men kan være med til at afhjælpe indvandringspresset fra de dele af verden, man ikke vil have flygtninge fra.

Man kunne med fordel tage alle marginaljordene ud, overlade dem til mere ekstensivt brug, solceller, græssende kødkvæg, overfladevandsabsorberende stødpuder til afhjælp af oversvømmelser langs vandløb, kvælstofopsamlende jorde, rekreative områder, osv. Der ville være rigeligt med landbrugsjord til kornproduktion endda.

Disse usexede og indlysende sammenhænge er dog alt for ukomplicerede for klientellet her på stedet, hvor man ernærer sig som handelsrejsende i lufssteg, vindfrikadeller som pyrolyse, biogas, CCS, CCU, osv.

Jordnære løsninger, fugle i hånden! Nej tak, heller ti på taget!

 • 19
 • 25

Samlet set vil det kræve et mirakel af de større (eller en diktator af de værre...), hvis et atomkraftværk i Danmark skal udføres på 10 år.

Det er simpelthen for langsomt - og så har vi ikke engang talt om prisen eller om hvem der skal aftage varmen (hvem vil have et atomkraftværk tæt på en storby?).

Det er i hvert fald for langsomt til at have indflydelse på krisen i Ukraine, og formentlig også Putin i resten af hans periode som leder af Rusland...

Men det bør ikke afholde os fra at bruge en teknologi, som kan forsyne samfundet med stabil, ren energi i århundreder, hvis ikke årtusinder (naturligvis ikke de enkelte anlæg). Og hvis denne krise i Ukraine kan være med til at løsne fastlåste positioner, så kan vi bruge det til at genbesøge tidligere beslutninger - såsom forsvarsforbehold.

Klima-"katastrofen" er en meget lang "katastrofe". Hurtige løsninger bør ikke stå i vejen for gode løsninger på lang sigt.

I de meget solbeskinnede egne på kloden ville akraft kombineret med solkraft give et næsten perfekt match mellem forbrug og produktion.

 • 14
 • 5

Man kunne med fordel tage alle marginaljordene ud, overlade dem til mere ekstensivt brug, solceller, græssende kødkvæg, overfladevandsabsorberende stødpuder til afhjælp af oversvømmelser langs vandløb, kvælstofopsamlende jorde, rekreative områder, osv. Der ville være rigeligt med landbrugsjord til kornproduktion endda.

For en gangs skyld ikke helt uenig :-)

Disse usexede og indlysende sammenhænge er dog alt for ukomplicerede for klientellet her på stedet, hvor man ernærer sig som handelsrejsende i lufssteg, vindfrikadeller som pyrolyse, biogas, CCS, CCU, osv.

Nå, det varede kort... ;-)

 • 21
 • 0

»Samtidig kan fjernvarmen spille en afgørende rolle i reduktionerne til opvarmning af bygninger, som i dag opvarmes af gasfyr, men også i industrien.«

Hvis det skal kunne lade sig gøre, bør regeringen igen kigge på en lovændring, så kommunerne igen får mulighed for at pålægge tilslutningspligt til fjernvarme (den mulighed blev fjernet for et par år siden.)

Fjernvarme er åbenbart løsningen på alle vores problemer, og der er også nogle fordele ved det. Er der nogle håndregler for mange forbrugere eller kW/ kWh der skal være pr km fjernvarme?

Anskaf ikke tilslutningspligten igen. Det er slemt nok med de investeringer man binder sig til ved tilslutning, som næsten gør en udmeldelse umulig.

På et oversigstkort over andelen af gasfyrede ejendomme glimrer vestjylland med en meget lav andel. Jeg mistænker at det skyldes oliefyr eller andet og ikke fordi de har fjernvarme.

 • 12
 • 4

Hvis man så "ser lyset" og istedet for at statsstøtte olieindustrien til at dekommisionere deres gamle oliefelter (kaldet CCS) giver de samme penge til projekter som omlægger oil/kul/gas til grøn energi og energibesparelsesprojekter kunne vi både bevare industri i DK, reducere vores CO2 udledning OG gøres os uafhængig af russisk gas... (Kinderæg?)

 • 11
 • 3

Hvad med at producere brødkorn frem for svinefoder. Det kan sælges med større profit, og vil være en gevindst for miljø, fødevaresikkerheden og dermed den generelle sikkerhedspolitik. Ikke bare kan man tjene mere, men kan være med til at afhjælpe indvandringspresset fra de dele af verden, man ikke vil have flygtninge fra.

Udmærket ide, men landbruget i DK har tilsyneladende (ifølge landbruget selv) problemer med at afsætte brødkorn pga. for lavt proteinindhold. Dette skyldes ifølge landbruget stramninger indenfor gødningsområdet i DK.

https://baeredygtigtlandbrug.dk/2021/03/da...

Jeg er med på, at landbruget plejer egne interesser, men er det plausibelt?

 • 7
 • 2

50.000 kr i tilsklud til varmepumper! I 2021 blev hybrid og plug-in hybriderbil givet et tilskud på 7.5 Millarder kroner i form af afgiftfritagelse.

Hvis man i stedet for denne afgiftfritagelse gav et tilskud til varmepumper på f.eks. 50.000 hvi man havde oliefyr eller naturgasfyr ville man på et år kunne gøre det attraktivt for op mod 150.000 husstande blot på et enkelt år.

Jeg er klar over at afgiftfritagelse ikke er ensbetydende med at alle penge ville komme ind i afgift, mend et er da tankevækkende.

 • 11
 • 5

evt. lade planlægning for store biogasanlæg og vindmøller overgå til statslig planlægning, så vi undgår de værste NIMBY effekter.

Ja, hvis blot staten så tør og kan løfte opgaven. Den statslige "planlægning" mht. private fyringsanlæg har i vid udstrækning bestået i, at overlade denne opgave til erhvervet, dets rådgivere og brugerne selv. Statens indsats har på dette felt været iøjnefaldende ineffektiv og temmelig tidskrævende. NIMBY-effekterne begrænsede, snarere en del YIMN'sBY.

 • 4
 • 3

Udmærket ide, men landbruget i DK har tilsyneladende (ifølge landbruget selv) problemer med at afsætte brødkorn pga. for lavt proteinindhold. Dette skyldes ifølge landbruget stramninger indenfor gødningsområdet i DK.

jf. denne forskning gælder koblingen mellem N og protein især for vinterhvede: https://plen.ku.dk/nyheder/nyheder-2017/fo.... De foreslår som alternativ til øget gødskning , at der benyttes sædskifte med N-fikserende afgrøder.

For vissse andre kornsorter er det sortsvalget, fremfor gødskning, der skulle være den egentlige årsag. Man har de senere år satset på sorter med højere tørstofindhold, hvilket skulle give mindre tilgængeligt kvælstof.

Så måske skulle man genfinde de ældre sorter i pulterkammeret(?).

 • 16
 • 1

50.000 kr i tilsklud til varmepumper!

Med 400.000 gasfyr, bliver det 20 milliarder. Det var godt nok noget af en udskrivning på så kort tid, efter som de 400.000 gasfyr kun udgør 25% af det danske gasforbrug.

Og hvilken energikilde skal så forsyne de mange varmepumper, der lige pludselig føjes til elforbruget om vinteren?

Mon ikke der er smartere måder at bruge 20 milliarder kr på?

 • 22
 • 0

Måske skulle vi bare lade vinden blæse videre et stykke tid endnu, og så satse på forsyningssikkerhed, i form af at få udvundet mere af den danske gas.

Vi har netop nu de bedste forudsætninger for at reducere forbruget drastisk, ikke gennem luftkasteller, men gennem uhyrlige priser - så der burde være jubel fra især venstrefløjen - men drømmen var vist at fortsætte forbruget på 1. klasse, og så trylle virkeligheden væk, i forhold til vind der ikke altid blæser, og sol der ikke altid stråler.

Jeg vil da håbe at resten af planeten ikke er "miljøvenlige" på samme måde som os - i så fald er der nok ingen træer tilbage om 10 år.

 • 8
 • 15

Hvis man i stedet for denne afgiftfritagelse gav et tilskud til varmepumper på f.eks. 50.000 hvi man havde oliefyr eller naturgasfyr ville man på et år kunne gøre det attraktivt for op mod 150.000 husstande blot på et enkelt år.

For at en varmepumpeløsning skal være god, skal radiatorerne køre ved lav temperatur (=gulvvarme), og huset være velisoleret.

Mit forholdsvist vel(efter)isolerede hus fra '67, skulle i så fald have gulvene brækket op, og kraftigt efterisoleres.

I så fald foretrækker jeg at bulldoze det, og bygge et nyt. Men det er vist ikke miljøvenligt i sin helhed.

 • 5
 • 5

En luft til luft varmepumpe

Luft til luft formoder jeg findes som et vægmonteret apparat der kun opvarmer et rum, eller som en del af et ventilationsanlæg.

Førstnævnte ser jeg ikke som en løsning i et større hus.

Sidstnævnte ved jeg ikke noget om, men jeg ville selv være bange for konstant træk, eller en forholdsvis dyr løsning hvor indblæsning skal ned til gulvet, og kanalerne skal være store, for at få indstrømningshastigheden ned.

 • 4
 • 7

Der står, at sol og vind skal for en dels vedkommende erstatte naturgassen. Problemet er, at der bruges naturgas, når solceller og vindmøller levere for lidt. Vi har også en pæn stor import af grøn strøm fra Sverige og Norge, produceret på vandkraft og kernekraft. Her er problemet, at Norges elforbrug er stærkt stigende. Det vil betyder mindre grøn strøm til import. Vestdanmark importerer og så en del kulsort strøm fra Tyskland og den bliver med garanti heller ikke grønnere, når de sidste kernekraftværker i Tyskland lukker!

Når jeg kigger på Electricity Map her til aften, så hedder CO₂-intensiteten:

 • Frankrig: 95g
 • Tyskland: 473g
 • Vestdanmark: 378g
 • Østdanmark: 194g
 • Sverige: 48g
 • Sydvestnorge: 26g

Jeg har ikke tillid til at de tal vil ændre sig synderligt frem til 2030. Der her er selvfølgelig et øjebliksbillede, men forholdet mellem CO₂-intensiteten i de forskellige lande er rimelig konstant.

 • 11
 • 27

Du ved godt hvilke indbyggede fejl Electricity Map har ikke ?

Ja, og du kan korrigere for dem, fordi Electricity Map skriver detaljeret hvormeget energi fra de enkelte energikilder og CO₂-intenciteten de regner med og at de benytter IPCCs tal. De benytter sig af et gennemsnitstal for CO₂-udledningen for diverse energikilder, der kan det lokalt være lidt mere eller lidt mindre. Overordnet set vil det næppe ændre på den samlede udledning med mere end 10% i nogen retning. Søren Lunds påstand om at biomasse skal klassificeres som miljøneutralt og derfor har en udledning på 0 g/kWh er naturligvis helt hen i vejret, med mindre der bruges festøv energi på at skove og transportere træet, som i Danmarks tilfælde oftest vil sige import fra Baltikum eller fjernere lande. Her sætter Electricity Map udledningen til 230 g/kWh, som er IPCCs tal fra 2014. For at komme under det tal kræves lokalt skovet træ, og det er ikke tilfældet i Danmark.

 • 11
 • 22

For at en varmepumpeløsning skal være god, skal radiatorerne køre ved lav temperatur (=gulvvarme), og huset være velisoleret.

Dagens varmepumper fungerer glimrende til radiatorvarme også. Det er helt korrekt, at de er bedst til velisolerede huse med gulvvarme, men mindre end ideelt kan jo også gøre det :-) Producenterne skal på varmepumpernes energimærke oplyse, om de er egnede til radiatorer (55 grd C), og hvor effektive de er. På Sparenergis varmepumpeliste kan man også søge på varmepumper, der er egnede til raditatoropvarmning (og brugsvandsopvarmning) https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoeje...

 • 12
 • 1

Luft til luft formoder jeg findes som et vægmonteret apparat der kun opvarmer et rum, eller som en del af et ventilationsanlæg.

Førstnævnte ser jeg ikke som en løsning i et større hus.

Sidstnævnte ved jeg ikke noget om, men jeg ville selv være bange for konstant træk, eller en forholdsvis dyr løsning hvor indblæsning skal ned til gulvet, og kanalerne skal være store, for at få indstrømningshastigheden ned.

Har en luft til luft varmepumpe. Den står midt i en stue med kjøkken og gang til soverom på ca 40 m2 (en etasjes L-formet hus). Har en innerdel som normalt skal stå oppe på veggen, men som jeg har plassert ned mot gulvet under et stort vindu. Den er knapt synlig og fint er det. Det er ingen problem med trekk, men nå som det er -6 grader på natten støyer den litt. Ved litt høyere temperatur er det ingen lyd. Støy er en innvendig, men tatt i betraktning at jeg reduserer min strømregning med ca 37% kan jeg leve med det (bruker totalt ca 12.000 kWh per år inkl. varmt vann (5000 kWh til varmtvannsbereder) og ingen annen oppvarming.

Om kvelden åpner vi dør til soverom (bruker ingen panelovner i huset, bare liten stråleovn på badet). Varmpumpen har vært tilstekkelig ned til -20 grader til huset på 90 m2 netto og bygd på sekstitallet (ikke bra isolert).

Om en har et større hus og bruker flere rom samtidig, behøves gjerne mer oppvarming. Men jeg er meget godt fornøyd med min varmepumpe som jeg på 8,5 år har brukt kr 1.500 på til en service!

 • 11
 • 1

Og gennemsnittet er, at med mindre det blæser kraftigt, så er den danske elenergi ikke særlig grøn.

Sikke dog en gang tåbelig - og aldeles underbygget - retorik.

Mener du i forhold til andre lande?

Mener du i forhold til tidligere?

Og hvordan mener du overhovedet, at udtrykket Gennemsnittet med mindre det blæser giver nogen som helst mening??

Fakta er, at **gennemsnittet* af CO2 udledning pr produceret kWh i Danmark er faldet ca. 80% siden den gang vi rigtigt svinede. (Kilde:Energinet)

 • 13
 • 7

Og hvordan mener du overhovedet, at udtrykket Gennemsnittet med mindre det blæser giver nogen som helst mening??

Mon ikke det var et svar på et andet indlæg, der heller ikke gav mening?

Det mange lande (især Tyskland) har set bort fra, er forsyningssikkerhed. Der er gennemsnit vel ligegyldigt. Særligt slemt er der at have valgt gas som back-up.

At se isoleret på danmark, er noget naivt, der er brug for de rette beslutninger der dækker næste vinter, dernæst flere år frem. Der er brug for krisestyring og dermed mindre afhængighed. Altså diversificering.

 • 12
 • 0

@FR Det er muligt at den gennemsnitlige elpris er lav det hjælper bare ikke på at prisen er 5-10 gange højere end gennemsnittet når man så skal bruge den. Og den var høj før krigen også. For tiden ligger 1 kw på 2-3 kroner før afgifter og stansport, og da der er minusgrader er forbruget højt. Så kom gerne med en gennemsnitspris på forbrugerens pris ved forbrug, det andet kan man ikke bruge tiil noget, slet ikke hvis man har en luft vand varmepumpe.

 • 5
 • 8

Den danske strømforsyning blev væsentligt sortere i 2021

Har du set på kurven i mit #41 (eller en lidt nyere her)- prøv så lige at skrive væsentligt igen. Hvem er kilden egentlig - og hvad er dens interesse i det værdiladede ord - og hvilke tal ligger der bag?

Man skal godt en tur forbi Louis Nielsen, hvis man ikke kan få øje på faldet siden 1990.

Du råber og råber på dokumentation men leverer kun selv tom og fejlbehæftet retorik - patetisk!

 • 17
 • 4

Har du set på kurven i mit #41 (eller en lidt nyere her)- prøv så lige at skrive væsentligt igen. Hvem er kilden egentlig - og hvad er dens interesse i det værdiladede ord - og hvilke tal ligger der bag?

Man skal godt en tur forbi Louis Nielsen, hvis man ikke kan få øje på faldet siden 1990.

Du råber og råber på dokumentation men leverer kun selv tom og fejlbehæftet retorik - patetisk!

Den siger 135g for 2019, men desværre blev dansk elforsyning væsentligt sortere, i 2021 jvf. link jeg har postet. Og en stor del af æren for den danske energiforsyning tilfalder Sverige og Norge, hvor vi importere store mængder af grøn strøm. Problemet er bare, at elforbruget er stærkt stigende i Norge. Det betyder at vi i fremtiden kan importere væsentligt mindre grøn strøm derfra og dermed stiger CO₂-intensiteten af dansk elforsyning.

 • 7
 • 19

Den siger 135g for 2019, men desværre blev dansk elforsyning væsentligt sortere, i 2021 jvf. link jeg har postet.

Og lavere i 2020, hvis du ser på det (nyere) link i #51- Og 135 g/kWh er jo ikke over 300, som du nu har postet tre gange

Og du har ikke dokumenteret noget som helst. Du har linket til noget bag en betalingsmur, der påstår væsentligt højere - vel og mærke uden at dette på nogen måde er kvantificeret.

Konklusion: Det eneste du har leveret til debatten om CO2 / kWh er bundusaglige cherrypicks og et udokumenterede værdiladet væsentligt højere. Du har råbt og råbt på dokumentation - uden selv at levere. I min optik fremstår du som enten totalt uvidende eller bundutroværdig.

Fakta er stadig at CO2 udledningen per produceret kWh i Danmark ligger i størrelsesordenen 100 g - og ikke, hvad du forsøger at skabe et billede af med dine så let gennemskuelige øjebliksbilleder.

og en stor del af æren for den danske energiforsyning tilfalder Sverige og Norge, hvor vi importere store mængder af grøn strøm.

Igen udokumenteret vrøvl. Hvis du kigger længere ned i mit link i #51, vil du se, at KK og Hydro tilsammen leverede 18% i 2020. Det kan næppe kaldes en stor del af æren, når man samtidigt ser, at sol plus vind leverede 49%

Hvis du vil undgå at gøre dig selv (yderligere) til grin, så prøv at komme med nogle veldokumenterede saglige oplysninger i stedet for den gang vrøvl og sludder, du har leveret i de seneste ca. 10 indlæg.

 • 20
 • 6

boligopvarmning.

Fin hjemmeside, tak Nicolai. Jeg kiggede lige på, hvad opvarmningsbehovet betyder for CO2-emissionerne pr indbygger i et andet nordisk land, Sverige, der ligesom Frankrig har akraft. Det er interessant at se, hvor tæt Sverige har fulgt Frankrig, både op og ned, og hvor tæt de 3 lande ligger på hinanden idag, hvor Danmark er kommet ned fra højderne. NB. Mit link viser stadigvæk kun Danmark og Frankrig - dont know why.

https://ourworldindata.org/co2/country/den...

 • 5
 • 0

Hvis det skal kunne lade sig gøre, bør regeringen igen kigge på en lovændring, så kommunerne igen får mulighed for at pålægge tilslutningspligt til fjernvarme (den mulighed blev fjernet for et par år siden.)

Det skyldes jo at muligheden blev misbrugt. Det var ikke alle deres beregninger, som kunne stå for mødet med virkeligheden.

Og så kender vi formodentlig alle at møde den hovne attitude hos selskaber, som man ikke kan vælge fra.

Endeligt bør der ikke være begrænsninger for folk, som ønsker at etablere eget system med energilagring i form af varmtvandsbeholdere, batteribanker etc.

 • 2
 • 1

Jo, gennemsnit giver nøjagtigt den værdi for udledt CO2 for den periode, gennemsnittet dækker.

Nej. Siger intet. Det er netop valget af sorteste back-up der afsløres i disse store udsving(varians). Ved kun at betragte gennemsnit, forsøges det kulsorte bare kamoufleret med stor grøn overkapacitet. Burde kaldes en produktions følsom CO2-forbrug.

Det er vel dette sorte forbrug vi vil til livs, og ikke lade som om det ikke er der?

 • 6
 • 12

Nej. Siger intet

Jo, det siger ALT om, hvor sort/grøn vores elproduktion er.

At man noget af tiden (endnu) er nødt til at fyre fossiler af, ændrer jo ikke på, at vores elproduktion bliver grønnere og grønnere. Hvis du ikke kan forstå det, må jeg anbefale et kursus i basal matematik.

Det der betyder noget, er mængden af udledt CO2 i en given periode. Øjebliksbilleder er kun støj i den opgørelse.

Og som jeg har dokumenteret tidligere i denne tråd, er vores CO2 udledning per produceret kWh reduceret med over 80%.

Selvfølgelig ville det være mere optimalt, hvis vi havde kapacitet (og backup) til at køre ren VE, men vi er rigtigt godt på vej - i hvert fald hvad el angår.

 • 15
 • 2

At man noget af tiden (endnu) er nødt til at fyre fossiler af, ændrer jo ikke på, at vores elproduktion bliver grønnere og grønnere.

Det indrømmes? Hvorfor forsvares denne "green-washing"? Det energimiks der bruges er jo problemet! Sort putingas og sort putinkul, var det ikke for landbrugets biogas så det mere sort ud.

Vil man af med afhængigheden af putin, er det årsagen til afhængigheden der skal arbejdes med. Mere specifikt gasafhængig el- & varmeproduktion.

 • 3
 • 16

Vil man af med afhængigheden af putin, er det årsagen til afhængigheden der skal arbejdes med. Mere specifikt gasafhængig el- & varmeproduktion.

Der er som sådan ikke noget i vejen med gas, derfor havde EU også lige givet både gas og atomkraft det grønne stempel indtil videre! I forhold til CO2-udledning så betyder gas en halvering i forhold til kul mens atomkraft næsten helt eliminerer udslippet.

Så det handler i stedet om selvforsyning, at vi enten selv har den energi vi bruger eller kan skaffe den fra forskellige leverandører som vi kan stole på. Det betyder at vi er nødt til at udnytte lokale gas- og olieforekomster maksimalt og sikre at vore lagre af gas, olie og kul er så store at de kan række også i en krise som denne.

For når krigen raser som nu så bliver det pludselig altafgørende at man har tænkt strategisk og her har Vestens ledere svigtet groft ved så ensidigt at fokusere på klimaet, for når mangelsituationen pludselig opstår, så står man der, handlingslammet, og kan kun se til mens katastrofen vokser!

Så det handler om forsyningssikkerhed, som helst bør bygge på selvforsyning, og det gør det fra nu af og fremover, mens Putin og Xi kappes om at smadre verdensøkonomien og lamme vores vestlige verden!

 • 6
 • 15

Så det handler om forsyningssikkerhed, som helst bør bygge på selvforsyning, og det gør det fra nu af og fremover, mens Putin og Xi kappes om at smadre verdensøkonomien og lamme vores vestlige verden!

Netop det er vigtigt. Altså ikke kun selvforsyning nationalt, men også regionalt. Prioriteringer af ressourcerne er vigtigt, så ikke erhverv lukker i DK og EU. Altså ikke frådse med gas.

Vi har energikonsulenter, så måske burde disse rådgive omlægning fra gasfyr? Tilskudsordning for denne energirenovering? Fjernvarmeselskaber skal finde alternativ til gas. Elselskaber skifte til mere kul og væk fra gas.

Diversitetsskove: Minimere den træmængde der rådner i danske skove, så der kan leveres flis til fjernvarme. Hvilket også gør det mere sikkert at færdes i skovene. En periode på 5-10 år vil ikke ændre det store.

 • 5
 • 3

Diversitetsskove: Minimere den træmængde der rådner i danske skove, så der kan leveres flis til fjernvarme.

Jeg gik tur i Ermelunden i går. Her ser man tydeligt at den moderne opfattelse af biodiversitet resulterer i enorme mængder træ der ligger og rådner. Dertil kommer at en lille skov så tæt på byen skjuler en masse tekniske installationer, men det ser ikke godt ud når et kæmpe bøgetræ har lagt sig oven på sådan et hus! Så spørgsmålet er vel hvor meget styr man egentlig har på denne kontrollerede biodiversitet? For vi ved jo hvordan naturen gør - når der har samlet sig tilstrækkeligt med dødt brændbart materiale så brænder skoven af og livet starter forfra!

 • 6
 • 19

Hvorfor skal "dagens grønne energital" ikke opdateres i dag? Blæser det for meget, eller hva'?

Lige nu: 47 gCO₂/kWh

https://energinet.dk/energisystem_fullscreen

.... vel at mærke uden at lade sig misinformere af Elektricitymap's useriøse miks af importeret sydtysk kulkraft, brasiliansk biomasse osv.

Kigger vi på Energy Map, så har CO₂-intensiteten i det forløbne døgn, 21:00-20:00, intet sted kommet under 81g for Østdanmark og 112 g for Vestdanmark. Energy Map er det mest seriøse der findes: Den viser nøjagtigt hvilke kilder der bidrager til strømmen i MW og % og med hvilken CO₂-intensitet de er medregnet. For import tages CO₂-intensiteten af det land man importere fra og igen her kan man dykke ned og se hvilke energikilder der indgår i energimixet og med hvilken CO₂-intensitet. Det betyder, at hvis du eksempelvis er utilfreds med de anvendte tal for CO₂-intensitet af biomasse, så kan du regne med et andet tal. Ikke at det vil ændre den samlede CO₂-intensitet med mere en 10% til hver side. Ydermere er der et stolpediagram over timemålinger for CO₂-intensitet døgnet igennem.

 • 7
 • 17

Hej Jens Arne Hansen

For når krigen raser som nu så bliver det pludselig altafgørende at man har tænkt strategisk og her har Vestens ledere svigtet groft ved så ensidigt at fokusere på klimaet, for når mangelsituationen pludselig opstår, så står man der, handlingslammet, og kan kun se til mens katastrofen vokser!

Tænker du her på den foregående regering, som stallede de kystnære vindmøller?

En lille halv GW, som kunne have været handy i nuærende situation.

Faktum er at vi havde stået et meget bedre sted hvis man havde været længere fremme med den grønne omstilling.

 • 14
 • 2

Tænker du her på den foregående regering, som stallede de kystnære vindmøller?

En lille halv GW, som kunne have været handy i nuærende situation.

Faktum er at vi havde stået et meget bedre sted hvis man havde været længere fremme med den grønne omstilling.

Kl: 12 udnyttede vinden 13,5% af den installerede kapacitet i Vestdanmark, så med de tal ville det kræve 3,7 GW ekstra installeret kapacitet for at få 0,5 GW ekstra vindstrøm, det svarer til 500-100 store vindmøller opstillet kystnært. Udover det ville være voldsomt dyrt, så ville det effektivt spolere udsigten langs enorme kystområder.

 • 2
 • 18

Skal vi bruge noget fra et andet område: Fortyndingseffekt, hvor spildevand blandes med grundvand for at overholde koncentrationsgrænser.

Jeg er på ingen måde uenig i, at 100% VE havde været bedre. Men at du bruger “opblandingen” med fossil energi til (tilsyneladende) at se helt bort fra det faktum, at vi har reduceret vores CO2 udledning pr. kWh med over 80%, finder jeg himmelråbende idiotisk.

Når du samtidigt demonstrerer manglende evner til at tage en gennemsnitsbetragtning for pålydende, hopper kæden da helt af - - -

Dit eksempel med at man fortynder spildevand med grundvand, bliver du nok nædtvtil st dokumentere - jeg har aldrig hørt om det??

Mon ikke du tænker på opblanding af individuelle grundvandskilder for at overholde drikkevandskravet? (Hvilket er noget helt andet - og i fagtermer kaldes balanceret indvinding)

 • 11
 • 1

Hold nu kæft hvor er JØs opslag fordummende at læse. Til trods for at han har fået afvide at electricitymap er vejledende globale antagelser, har fejl i biomasse andelen, osv. så fortsætter han med at kolportere dem, uden i det mindste at anføre en disclaimer. Typisk for en som har skyklapper på.

Danmark Totalt kl 11:00 - 49 g/kWh

Fra Energinet, som anses for bedste mest retvisende kilde.

 • 21
 • 8

Hej Nicolai Hanssing

Hold nu kæft hvor er JØs opslag fordummende at læse. Til trods for at han har fået afvide at electricitymap er vejledende globale antagelser, så fortsætter han med at kolportere dem, uden i det mindste at anføre dette.

Danmark Totalt kl 11:00 - 49 g/kWh

Desværre er der for mange der falder i Jesper Ørsteds tåbelige logik om at manglende VE skal være et argument for atomkraft eller eventuelt VEs fejl.

Manglende VE skyldes udelukkende manglende grøn omstilling, hvilket vi stort set udelukkende kan takke klimabenægtere for.

 • 19
 • 10

Manglende VE skyldes udelukkende manglende grøn omstilling, hvilket vi stort set udelukkende kan takke klimabenægtere for.

Det har nok heller ikke hjulpet at der indtil for ganske nyligt har været tilslutningspligt til naturgasnettet.

 • 20
 • 2

Lørdag d. 11/3-22 stod adskillige vindmøller stille kl. 1200 i Vestjylland.

Jamen det må vel skyldes at vinden blæser meget forskelligt over landsdelene, og for den sags skyld ganske minimalistisk lokalt ? Vi kørte selv Nordenfjords lørdag og vi så en række mølleparker på 5-10 stykker, hvor enkelte eller flere stod stille, mens andre drejede i "vilden sky". Mærkeligt med den vind. ? Imens brændes der brændbare ressourser af fordi "man" ikke kan få en høj nok pris for vindenergien og så betales vindmølleejere for at stoppe møllerne.

Nogle gange kan man godt opleve at en særlig benægterkultur nægte at det forekommer, men nu står møllerne jo også typisk udenfor bygrænserne.

 • 8
 • 18

Man kunne godt få den tanke; Er der nogle her som ikke har set møller blive parkeret i dage med god vind?

 1. På min daglige cykeltur fra Hillerød til Allerød (og retur) er der ikke en eneste vindmølle.
 2. Når jeg kører i bil andre steder i landet, så koncentrerer jeg mig om: At køre bil. Så jeg lægger ikke mærke til, om der er vindmøller, der ikke kører, selvom det blæser. Du skulle prøve det der med at koncentrere dig om din kørsel kontra kigge efter stillestående vindmøller.

/Bjørn

 • 7
 • 3

Hej Hans Jørgen Nielsen

Nogle gange kan man godt opleve at en særlig benægterkultur nægte at det forekommer, men nu står møllerne jo også typisk udenfor bygrænserne.

Jeg ved ikke hvilken benægterkultur du henviser til, men hvis din pointe er at vi skal accellere den grønne omstilling med havd det medfører an vi kun være enige.

Det der har holdt os tilbage indtil nu er hovesagelig klimabenægtere.

 • 11
 • 3

Jeg ved ikke hvilken benægterkultur du henviser til, men hvis din pointe er at vi skal accellere den grønne omstilling med havd det medfører an vi kun være enige.

Det der har holdt os tilbage indtil nu er hovesagelig klimabenægtere.

Jeg er ikke 100 procent sikker på hvad du hermed vil sige, men det ser ud til at der findes en benægter-kultur med hensyn til den udbredte brug af standsning af velfungerende vindmøller på blæsevejrsdage.

Måske man ikke tror på at det forekommer

???

 • 2
 • 10

På min daglige cykeltur fra Hillerød til Allerød (og retur) er der ikke en eneste vindmølle. Når jeg kører i bil andre steder i landet, så koncentrerer jeg mig om: At køre bil. Så jeg lægger ikke mærke til, om der er vindmøller, der ikke kører, selvom det blæser. Du skulle prøve det der med at koncentrere dig om din kørsel kontra kigge efter stillestående vindmøller.

Som i - at der ikke står en eneste vindmølle på omtalte strækning? Så er du jo lovlig undskyldt.

Er ellers helt enig med dig i at man bør fokusere på sin bilkørsel; Kør bil når du kører bil. Imidlertid udgør vindmøller ofte så store elementer i periferien af at de er vanskelige at overse, især når nogle på linien spinner lystigt rundt og andre står bomstille.

 • 3
 • 10

Er du selv vindmølleejer og får penge fra Tyskland for ikke at lade den producere strøm

Troller du på ing.dk for "sjov", eller får du penge af fossilindustrien for det?

Den primære grund til, at vindmøller står stille i DK, mens termiske kraftværker kører (og udleder CO2) er manglende integration af varmepumper i fjernvarmeværkerne.

Kort sagt er de nødt til at producere fjernvarme, når det er koldt, og de termiske værker kan ikke ændre på deres miks af el/varme -defor oplever det - intuitivt - parakdoksale, at vi i perioder med megen vind og sol (som de foregående dage), at selv om sol+vind overstiger det danske elforbrug, er vi alligevel nødt til at blande sort el ind - for at fjernvarmekunderne ikke skal fryse.

Men helt rolig Hans Jørgen, der arbejdes på sagen ?

 • 13
 • 7

Til trods for at han har fået afvide at electricitymap er vejledende globale antagelser,

Spørgsmål:

Skyldes Electricitymap's fejlskud eventuelt, at de kigger på energiflowet kommende fra Tyskland til Jylland under kraftige vind forhold - og antager, at dette energiflow består af et tysk gennemsnitsCO2aftryk?

Det vil i givet fald trække dobbelt ned på Vestdanmark's grønhed, da det dels ikke er sandt (det er jo primært vindenergi, der sendes nordover fra Tyskland) og dels bruger vi det jo ikke - i og med vi i disse situationer jo blot er korridor for videre transport til Norge, Sverige og Holland og rent faktisk laver mere VE strøm, and vi selv kan bruge.

 • 14
 • 3

Hvis det er mine indlæg du henviser til, så er det ikke eksempler på en benægterkultur angående stoppede vindmøller.

Prøv med nogen andre.

Det er især #142 - Bjørn Agger "På min daglige cykeltur fra Hillerød til Allerød (og retur) er der ikke en eneste vindmølle." - som i - han har vist aldrig set en parkeret vindmølle, selvom fænomenet er hyppigt beskrevet i medierne. Andre debattører taler også parkerede vindmøller ned, som eksempelvis FR's "Men helt rolig Hans Jørgen, der arbejdes på sagen", hvor FR ellers er helt anderledes på de grønne barrikader i andre sammenhænge. Er det ikke denne argumentationsform som får med grovfilen når det gælder global opvarmning?

 • 2
 • 14

Troller du på ing.dk for "sjov", eller får du penge af fossilindustrien for det?

Lad mig lige forholde mig til FR's trolde: FR er helt specielt ramt af sit ”trolle-syndrom”. Vist en dille han har lært fra en tegneserie eller nowet. Det er vist noget med at det ”arme offer” føler sig provokeret af meninger, som han ikke selv deler, og så kan dagene i FR's tilfælde jo godt blive lange. Betegnelsen eksisterer ikke i mit forfatterskab af indlæg. Jeg oplever at det dukker op når FR løber tør for argumenter, og det kan man så muntre sig over for så har man nok fat i den lange ende.

Med hensyn til penge imellem mig og fossilindustrien; På mine benzinkort får jeg nogle ørers rabat på diesel og benzin. Ellers har jeg ingen relationer til dem.

Denne klassiske "får du penge af fossilindustrien" er blot endnu et jeg-løb-tør-for-argumenter støn.

 • 5
 • 14

Den primære grund til, at vindmøller står stille i DK, mens termiske kraftværker kører (og udleder CO2) er manglende integration af varmepumper i fjernvarmeværkerne.

Kort sagt er de nødt til at producere fjernvarme, når det er koldt, og de termiske værker kan ikke ændre på deres miks af el/varme -defor oplever det - intuitivt - parakdoksale, at vi i perioder med megen vind og sol (som de foregående dage), at selv om sol+vind overstiger det danske elforbrug, er vi alligevel nødt til at blande sort el ind - for at fjernvarmekunderne ikke skal fryse.

Men helt rolig Hans Jørgen, der arbejdes på sagen

I det ganske land er vi mange som varmer boligen op med gas, brændeovn eller pillefyr. Det sker samtidigt med at vindmølleejerne påstår at de laver for meget energi. Det må da skære i øjnene på enhver pro-grøn-omstillingsfan. I tillæg er det ingenlunde et nyt fænomen, og så hører man oveni at man bare kan være rolig fordi ”der arbejdes på sagen”. Hvor blev bekymringen for det globale klima af?

Hvor bliver de tekniske løsninger med færdigpakker af varmepatroner/varmevekslere/elprisstyringer til forvarmning i centralvarmeanlæg ude hos hr. og fr. Danmark?

BTW – så er der også larmende tavshed omkring serverparkerne og deres overskudsvarme.

 • 4
 • 16

OK, så kan du måske fortælle hvornår den danske elforsyning bliver ligeså grøn som den franske?

Dansk Biogas snakker om vi kan have nok af den slags om ca 8 år.

Jeg tænker de sikkert vil have en solid snabel i statskassen og en masse lempelige miljø vilkår[1] for at deres snak ikke bare viser sig som ren gas. Så lad os bare doble tiden til 16 år.

Og så er der et tillæg ved at folk stille og roligt kobler om til VP eller FV

Dertil kommer at der til stadighed opsættes mere og mere ustøttet sol og vind alle vegne, hvilket vil betyde at den samlede laveste ydelse fra disse vil blive større fra dag til dag.

Alt i alt så får kombinationen af ovenstående 3 ting biogassen til at række længere og længere fra dag til dag.

[1] Foruden penge fra fælleskssen så kunne jeg snildt forestille mig at de vil have lempelser omkring en masse krav til VVM undersøgelser og lugtgener.

Korsigtigt grådighed frem for ordentlighed er detsværre alt for dominerende i samfundet.

 • 1
 • 7

OK, så kan du måske fortælle hvornår den danske elforsyning bliver ligeså grøn som den franske?

Nej, men det tager sikkert ikke så længe.

Men jeg kan fortælle dig at vi ikke udleder mere CO2 per borger end de gør i Frankrig, og vi har brug for mere boligopvarmning end de har i Frankrig - så set på helheden, og ikke søgte detaljer - så er vi på niveau med Frankrig NU!

Nå ja - vi har også lavere elpriser end de har......

Og det krævede ikke Akraft - sjovt ikke?

Se første graf her: https://ourworldindata.org/co2/country/den...

 • 18
 • 4

Og i hvert fald 5 af de bedst placerede V112/117 møller står stille!!

Og ..... ?

Hvad består din vrede i, siden du afslutter med hele to vrede udråbstegn ?

Manglede du energi ?

Var din strøm for dyr ?

Elprisen var 0,313 øre/kWh, da du skrev, og masser energi til foræringspris til rådighed, så hvorfor overhovedet ofre smøreolie på at holde de 5 vindmøller i gang ?

For de der havde en elbil eller et husholdningsbatteri og variabel elpris, var det jo et fantastisk tidspunkt at lade på, og havde der været flere af dem, havde de 5 møller jo nok været igang, og hvis du nu kigger på de samme 5 møller nu, hvor elprisen er 1,41 kr/kWh, så er de jo nok i gang ?

 • 9
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten