IDA: Studiemedlemmer fik ja til fredsvalg
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

IDA: Studiemedlemmer fik ja til fredsvalg

Lukas Bysted er et af de fire studiemedlemmer af IDAs repræsentantskab. Fremover vil de fire medlemmer blive udpeget af et netværk med repræsentanter for alle relevante uddannelsesinstitutioner. Selv læser Lukas Bysted på Aalborg Universitet. Illustration: Christian Bønløkke Pedersen

Når IDA til foråret afholder valg til repræsentantskabet, er det kun de 61 pladser forbeholdt kandidatmedlemmer, der skal kæmpes om. De fire sæder, der er reserveret til studiemedlemmer, bliver i stedet udpeget af et netværk bestående af repræsentanter for alle relevante uddannelsesinstitutioner.

Det nikkede IDAs repræsentantskab ja til, da det i lørdags var samlet til det sidste møde inden valget.

Fredsvalget blandt de studerende skyldes en ændring af IDAs valgregler, der blev vedtaget ved repræsentantskabsmødet i maj.

Frem til valget i 2013 var studiemedlemmer slet ikke repræsenteret i foreningens øverste forsamling, men det blev der lavet om på med en udvidelse af repræsentantskabet fra 61 til 65 medlemmer. De fire ekstra pladser er øremærket studiemedlemmer, som afholder deres eget valg parallelt med IDA-valget.

Har anden tidshorisont

Lukas Bysted, studerende ved Aalborg Universitet og medlem af IDAs repræsentantskab, er meget glad for, at IDA for seks år siden valgte at involvere de nu godt 32.000 studerende ved at åbne for pladser i repræsentantskabet.

Men det giver også nogle ud­fordringer, fordi en bachelor er normeret til tre år. Samme tid som en valgperiode i IDAs repræsentantskab.

»Som studerende har man en anden tidshorisont, hvor man ikke ser meget længere frem end et halvt til et helt år, og hvor man skal passe alt muligt andet som f.eks. udlandsophold eller studieskift,« forklarer han.

Studiemedlemmerne fik valgret i november 2012 og har derfor kunnet stemme ved valgene i 2013 og 2016. Interessen har mildt sagt været begrænset. I 2016 deltog kun 3,51 procent af studiemedlemmerne i valget.

Det skyldes sandsynligvis, at der set fra de studerendes synsvinkel er langt mellem valgene, vurderer Lukas Bysted:

»Når der kun er valg hvert tredje år, kan det være svært at blive en del af det, fordi du højest kommer til at stemme en eller måske to gange, mens du er studerende, og derfor får du ikke et forhold til det.«

Kan overlevere erfaringer

De fire nuværende repræsentanter er alle valgt på den samme – og eneste – liste, der stillede op til valget i 2016, nemlig ‘Tekniske og naturvidenskabelige studerende’.

Fremover vil de forsøge at inddrage flere studerende fra alle uddannelsessteder i udvælgelsen af de fire repræsentanter, der skal sidde i IDAs repræsentantskab, og deres suppleanter.

De har derfor stiftet netværket STEM Students, som på et møde til marts vælger repræsentanter og suppleanter. Listen med de udvalgte skal være på plads, inden afstemningen til IDAs repræsentantskabsvalg slutter 11. april 2019.

Selvom der kun er repræsentantskabsmøde hvert tredje år, er det tanken, at det nyetablerede netværk vil indkalde til møde for alle interesserede studiemedlemmer en gang om året for at vælge en til to tovholdere fra hvert studiested.

»Vi har en intention om, at det bliver et netværk, der taler sammen og forpligter sig over for hinanden og som kan finde suppleanter, hvis en af de valgte ikke længere kan sidde i repræsentantskabet. Vi har stor respekt for, at repræsentantskabet forventer en vis grad af kontinuitet, og det er en stor fordel, at vi nu har et netværk, der kan overlevere erfaringer og opkvalificere hinanden,« understreger Lukas Bysted.

Vil inddrages

På repræsentantskabsmødet i lørdags fik de studerendes ansøgning om fredsvalg mange rosende ord med på vejen og blev vedtaget uden indvendinger.

Det glæder naturligt nok Lukas Bysted.

»Men det er også vigtigt, at vi fremover fortæller repræsentantskabet, hvad vi forventer at blive involveret i, og at repræsentantskabet fortæller, hvad det forventer af os. Med netværket får vi en tilgængelig og aktiv demokratisk diskussion blandt de studerende i IDA, og det netværk bliver stærkere af at blive brugt.«

Hidtil har de studerende haft plads i IDAs hovedbestyrelse og i Uddannelses- og forskningsudvalget, ligesom de sammen med Lønstatistikudvalget har kigget på en model for vejledende løn til studerende med fagligt relevant arbejde.

»Selvom vi ikke er med udvalget, har vi fået lov at påvirke udvalgets arbejde på vores område. Det er skønt, at vi som studerende er med i en proces, der er så kernefagforeningsagtig, som hvordan vi hjælper vores medlemmer med at forhandle løn. Det er et meget fint eksempel på, hvordan vi bliver involveret,« siger Lukas Bysted.

Emner : IDA