IDA ruster sig til strejker i kommuner

Sammenbruddet i forhandlingerne mellem de kommunale arbejdsgivere og lønmodtagernes organisationer samlet i Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) kan betyde, at ingeniører i amter og kommuner skal strejke pr. 2. april.

Ingeniørforeningens forhandlingsudvalg er derfor ved at finde frem til, hvor der eventuelt skal konfliktes, forklarer Ingeniørforeningens chefforhandler Thomas Damkjær Petersen.

»Vi skal i denne uge foreslå Akademikernes Centralorganisation (AC), hvilke områder der vil blive ramt af strejker. AC og KTO koordinerer herefter indsatsen, så konflikten bliver mærkbar,« forklarer han.

Selvom strejkerne i givet fald formelt vil træde i kraft pr. 2. april, vil det dog næppe ske, idet forligsinstitutionen har mulighed for at gribe ind og udskyde strejkerne.

Strid om "Ny løn"

Thomas Damkjær Petersen bekræfter, at bruddet i forhandlingerne skyldes uenighed om, hvor meget af lønpuljen der skal lægges ud til lokale forhandlinger om efter principperne i "Ny løn", hvor lønnen bliver individuelt fastlagt og ikke primært bestemt ud fra ancienniteten. Lønmodtagerorganisationerne vil maksimalt lægge 1,5 procent af lønsummen ud til lokale forhandlinger, mens arbejdsgiversiden ønsker 2,2 procent lagt ud.

De 1,5 procent står lønmodtagersiden stejlt fast ved. På et repræsentantskabsmøde i KTO i fredags var der således fuld opbakning til fortsat at stå sammen om kravet. Den stejle holdning skyldes, at kommuner og amter ifølge organisationerne ikke hidtil lokalt har magtet at håndtere lønforhandlingerne.

Formanden for AC, Svend M. Christensen, erkender, at det kan forekomme latterligt at gå i konflikt på et spørgsmål om 0,7 procent mere eller mindre. Han betoner imidlertid, at det ikke er den lille afstand, der er sagens kerne:

»Bruddet skyldes uenighed om principper for og hastigheden i udbygning af den lokale løndannelse. Vi var indstillet på at acceptere samme tempo for udbygningen som i indeværende aftaleperiode (det vil sige med 1,5 procent af lønsummen, red.), mens arbejdsgiverne insisterede på at accelerere denne udbygning,« forklarer han og peger på, at de nye lønsystemer er velegnet til at styrke ledelsesretten, og det ønsker lønmodtagerne ikke at være med til.