IDA: Reallønsfremgang er det vigtigste krav

Reallønnen skal sikres for de knap 10.000 ingeniører i stat, regioner og kommuner. Det er hovedkravet ved de overenskomstforhandlinger, OK15, som i øjeblikket foregår mellem de offentligt ansatte ingeniører og deres arbejdsgivere.

Og selv om forhandlingerne stadig er i fuld gang, tyder det på, at det lykkes at komme igennem med kravet, fortæller IDAs chefforhandler, Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA Offentlig:

»Generelt set er kravet om reallønssikring ikke blevet tilbagevist. Både på det kommunale, regionale og statslige område er det stadig en mulighed, vi tror på,« forklarer han og tilføjer:

»Måske får vi ikke så mange penge, men selv om der er en snæver økonomisk ramme, er inflationen så lav, at selv en mindre lønstigning godt kan sikre reallønnen,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Drømmer du om nyt arbejde? Se mulighederne på Jobfinder.

På den liste, som IDA har med til forhandlingsbordet, står også et krav om at kunne sammenligne offentlige arbejdspladser i forhold til trivsel.

Kravet blev aktualiseret, da det i begyndelsen af januar kom frem, at de statslige arbejdsgivere planlagde at indføre en såkaldt McKinsey­model, som betyder, at medarbejderne i staten fremover skal lønnes i forhold til opstillede præstationsmål.

Det huer ikke Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA, som frygter, at en sådan model kan udvikle sig til ’kontrol og regnearks­tyranni’ og opfordrer de offentlige arbejdsgivere til i stedet at fokusere på at forbedre medarbejdernes trivsel.

Læs også: Offentligt ansatte får laveste lønstigning i 20 år

Ifølge IDA ligger trivselsproblemer nemlig i top-3 blandt de fleste medarbejdergrupper, og derfor mener Morten Thiessen, at en kommende ledelsesmodel i staten bør indeholde værktøjer til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø, og at der bør udvikles et værktøj, så det er muligt at sammenligne statslige arbejdspladser:

»Hvis medarbejderne skal måles og vejes, er det kun rimeligt, at arbejdspladserne også bliver det. Det vil samtidig være et nyttigt redskab både for medarbejdere og ledelse, fordi vi ved, at det ofte falder tilbage på ledelsens manglende evne til at motivere medarbejderne og udstikke en klar kurs, når resultaterne på en arbejdsplads udebliver,« siger Morten Thiessen.

Muligheder i Ny Løn

AR-formanden undrer sig over, at Moderniseringsstyrelsen, som repræsenterer de statslige arbejdsgivere ved OK-forhandlingerne, ikke benytter sig af de muligheder, der ligger i lokal løndannelse, såkaldt Ny Løn, som giver arbejdsgiverne mulighed for at belønne medarbejdere, der har ydet en særlig indsats.

En ny undersøgelse blandt IDAs offentligt ansatte tillidsrepræsentanter, viser således, at kun hver tiende af de adspurgte mener, at lokale lønforhandlinger dur som mo­ti­va­tions- og ledelsesredskab.

Læs også: IDA: »Vores opgave er ikke at sikre penge til alle andre offentligt ansatte«

Hertil kommer, at hver fjerde slet ikke har deltaget i lokale lønforhandlinger, og at hver tredje oplever, at der ikke er en eneste krone at forhandle om:

»Set fra vores bord er det grotesk, at offentlige arbejdsgivere sjofler den lokale løndannelse. Det er utilfredsstillende og katastrofalt, at arbejdsgiverne ikke overholder aftaler og dermed parkerer et af de vigtigste ledelsesværktøjer i garagen,« siger Morten Thiessen.

Samtidig advarer han de offentlige arbejdsgivere om, at det kan blive vanskeligt at tiltrække ingeniører, hvis de dropper Ny Løn til fordel for en McKinsey-model:

»Der er mangel på ingeniører herhjemme, og de offentlige arbejdsgiver vil ligge i hård kamp om ingeniørernes gunst de næste mange år. Her vil et rigidt kontrolsystem med sikkerhed virke kontraproduktivt, når det handler om at fremstå som en attraktiv arbejdsplads i skarp konkurrence med private virksomheder,« siger Morten Thiessen.

Overenskomstforhandlingerne på det statslige område forventes at være overstået 5.-6. februar, mens det kommunale og det regionale område sandsynligvis har en overenskomst på plads henholdsvis 16. og 23. februar.