IDA presser ingeniørers pensionskasser til fornuftsægteskab

Trods et utal af tilnærmelser gennem mere end 20 år er det aldrig blevet til noget mellem de to ingeniørpensionskasser, ISP og DIP. Men nu skal det være. Tirsdag besluttede IDAs hovedbestyrelse enstemmigt, at de to kasser allerede i løbet af april skal indlede fusionsforhandlinger.

Og denne gang er der sat trumf på, idet IDAs hovedbestyrelse har besluttet, at pensionskasserne vil blive skrevet ud af den kommende overenskomst (OK18) med de offentlige arbejdsgivere, hvis ikke de slutter sig sammen.

»Netop nu er et godt tidspunkt at indlede en fusionsproces i kraft af OK18, hvor vi kan lægge lidt ekstra vægt bag, fordi vi har det instrument, at vi kan lukke for tilgang af offentligt ansatte medlemmer, hvis en af pensionskasserne ikke vil være med,« siger IDA-formand Thomas Damkjær Petersen.

Øget regulering kræver konsolidering

Glipper fusionen i denne omgang, har IDA besluttet, at de i stedet vil etablere en ny pensionsenhed, IDA Pension, der skal stå for videreformidling af de offentligt ansatte ingeniørers pensionsindbetaling f.eks. til én af de to kasser, forklarer Thomas Damkjær Petersen, som dog hverken håber eller tror, at det vil blive nødvendigt.

IDA-formanden peger på, at øget regulering og finansielle krav til pensionskasser betyder, at mindre pensionskasser som DIP og ISP vil stå svagere i fremtiden, og at der derfor er en generel tendens til, at de fusionerer for at konsolidere sig. Det åbner muligheder for effektiviseringer og flere investeringer. Derfor er det på langt sigt den eneste rigtige løsning:

»Vores medlemmer er bedst tjent med at komme under samme hat, og samtidig har mange af dem svært ved at forstå, at vi understøtter to forskellige pensionskasser,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Efter HB-mødet tirsdag har IDA-formanden nu sendt en invitation til de to pensionskasseformænd om et møde onsdag den 5. april, så de kan drøfte det videre forløb.

ISP: Vigtigst med bedst mulige økonomiske vilkår

ISP-formand Lars Bytoft er klar til mødet og pointerer, at hans bestyrelse vil overveje en fusion nøje, såfremt den sikrer de nuværende pensionsmedlemmer af ISP samme eller bedre økonomi:

»For os er en fusion med en eller flere parter ikke et mål i sig selv og ej heller det modsatte. For os er det vigtigste hele tiden at give medlemmerne de bedst mulige økonomiske vilkår,« fastslår han.

For knap fem år siden takkede ISP nej til en fusionsopfordring fra DIP og indgik kort tid efter et samarbejde med AP Pension, som nu varetager de administrative opgaver.

»Den beslutning var baseret på, at AP Pension kunne tilbyde klart bedre økonomiske vilkår for ISP's medlemmer,« siger Lars Bytoft.

ISP er tæt på at have genforhandlet sin aftale med AP Pension, men har valgt at sætte det på standby efter udmeldingen fra IDA, fortæller Lars Bytoft:

»Hvis en fusion med DIP faktuelt vil give en klar økonomisk gevinst til de nuværende ISP-medlemmer, er det noget, der skal overvejes meget, meget seriøst, hvilket bestyrelsen også har tilkendegivet på flere generalforsamlinger. Men vi siger ikke ja baseret på visioner,« understreger han.

DIP. Det er medlemmernes beslutning

Hos DIP erklærer formand Peter Falkenham sig ’overordnet meget positivt indstillet’ over for en kommende fusion:

»Vi synes, det er fornuftigt for ingeniører at slutte sig sammen i en pensionskasse på grund af den kraftige regulering og de store krav til rapportering, der er på området,« siger han.

DIP har i dag et administrationsfællesskab med juristernes og økonomernes pensionskasse, JØP, under navnet P Plus, og har også drøftet et tættere samarbejde, som kunne lede frem til en egentlig fusion:

»Den mest fornuftige vej at gå er dog nok at gå sammen med ISP først. Men selvom hele DIP’s bestyrelse bakker op om ideen, er det i sidste ende vores medlemmer, der træffer beslutningen på en generalforsamling,« understreger han.

Hovedformålet er en pensionskasse

Hvis det går, som IDA-formand Thomas Damkjær Petersen håber, vil der allerede til efteråret blive indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger i de to pensionskasser, så medlemmerne kan tage tage stilling til en fusion.

»Jeg er rigtig glad, hvis fusionen kan træde i kraft primo 2018, men tager det et halvt år længere, er det også o.k. Men jeg vil ikke igennem en eller anden forhalingsproces,« siger IDA-formanden, som ikke er bekymret for, at fusionen falder denne gang.

»Med det setup vi leverer, har jeg svært ved at forestille mig, at det ikke bliver til noget. Men skulle det ske, må vi tage stilling til det til den tid, for vi vil kun have én kasse. Det er hovedformålet.«

Emner : IDA
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det kan ikke ske for hurtigt - ISP er en kasse der er for lille og som ikke kan forvalte sine investeringer med aktivt ejerskab fordi den er for lille og forvaltes af AP pension som ikke har åbenhed omkring sine investeringer og ikke deltager i aktivt ejerskab

så mød op til året generalforsamling i århus eller giv fuldmagt til Ninna Borre eller Ole Schultz til at stemme for

Forslag til ISP generalforsamling den 18. april 2017

ANSVARLIGE OG SIKRE INVESTERINGER I GRØN ENERGIOMSTILLING

FORSLAG 1. Generalforsamlingen anerkender FN's Paris Aftalens målsætning om, at stabilisere den globale temperaturstigning til max 2 ºC og pålægger derfor bestyrelsen at indarbejde Paris aftalens 2 oC målsætning i sin investeringspolitik ved at udelukke investeringer der giver klimaproblemer, inden næste års generalforsamling.

  1. I lyset af, at fossile investeringer skaber klimaproblemer og derved mindsker afkastet af vores pensioner pålægger generalforsamlingen (subsidiært anbefaler) bestyrelsen senest på næste års generalforsamling at præsentere en handlingsplan for, hvordan og hvornår den vil afhænde fossile investeringer for at 2oC-målsætningen tilgodeses.

https://www.facebook.com/groups/1125209654...

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten