IDA: OK-aftale vil gøre det nemmere at rekruttere til det offentlige

Med den overenskomst, der nu er indgået mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i stat, regioner og kommuner, undgår IDAs offentligt ansatte medlemmer strejke og konflikt - såfremt et flertal stemmer ja til aftalen. Illustration: Søren Rask Petersen

Mens resten af Danmark holdt Store Bededagsferie lykkedes det omsider arbejdsgivere og lønmodtagere at skrive under på en aftale om løn og arbejdsvilkår de kommende tre år.

Natten til torsdag i sidste uge så det ellers ud til at kunne gå begge veje, da fagforbundet FOA brød den såkaldte musketer-ed på det regionale område og indgik et delforlig med arbejdsgiverne.

Læs også: Enegang i forhandlinger: Drønærgerligt, siger IDA

Forhandlingerne fortsatte dog ufortrødent, og i løbet af Store Bededags-weekenden faldt først det kommunale og så det regionale på plads. Sent lørdag aften blev der indgået en aftale på det statslige område.

Selvom IDA havde rustet sig til konflikt ved at ændre på vedtægter i sin strejkekasse, er det en lettet Carsten Eckhart Thomsen, der nu kan konstatere, at de seneste ugers forhandlinger har båret frugt.

IDA har ganske vist været repræsenteret ved forhandlingsbordet af AC, men som IDAs chefforhandler har Carsten Eckhart Thomsen været tæt på forhandlingerne:

»1-2-3 aftaler kom på plads for Danmarks største akademikerforening Ingeniørforeningen. For IDAs medlemmer i usædvanlig rækkefølge med vores største gruppe de statsansatte til sidst. Det samlede billede er jeg vældig godt tilfreds med,« siger han.

Med aftaler for alle tre områder i hus er Carsten Eckhart Thomsen både lettet og tilfreds med resultatet for IDAs over 10.000 offentligt ansatte medlemmer, hvoraf 2.600 arbejder i kommunerne 700 i regionerne og godt 7.000 i staten.

Læs også: Ingeniører mangler madro i frokostpausen

En af de store knaster i forhandlingerne var den betalte spisepause.

Her var det et krav fra lønmodtagernes side, at den blev skrevet ind i overenskomsten for at sikre, at den ikke vil lide samme skæbne som de såkaldte kutymefridage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag, som ikke var skrevet ind i nogen overenskomsten, men var en hævdvunden rettighed – i hvert fald ifølge lønmodtagerorganisationerne.

Efter medhold i en voldgiftssag valgte Skat samt Indenrigs- og Socialministerierne imidlertid at inddrage disse fridage – uden at give medarbejderne kompensation. Det er en af årsagerne til, at frokostpausen har fyldt så meget i forhandlingerne, men nu skulle der være ro på den front, forklarer Carsten Eckhart Thomsen:

»Vi har nu sikret vores medlemmer betalt spisepause, en sikring af, at lønnen følger det private arbejdsmarked og en lønramme på over 8 procent de kommende tre år.«

Læs også: IDA: Skrottede fridage spolerer statens ry som en god arbejdsgiver

Carsten Eckhart Thomsen forventer, at aftalen vil gøre det nemmere for de offentlige arbejdsgiver at rekruttere nye medarbejdere:

»Efter min mening vil det samlet betyde, at teknologiens kernetropper, såsom ingeniører, IT-professionelle og naturvidenskabelige kandidater, fortsat vil finde det attraktivt at bidrage i alle dele af den offentlige sektors udvikling,« siger Carsten Eckhart Thomsen.

Endelig fjerner overenskomsten det såkaldte privatlønsværn, som blev indført ved OK15. Privatlønsværnet skulle sikre, at de offentligt ansattes lønninger ikke overhalede de privatansattes. Værnet betød, at offentligt ansatte fik efterreguleret 80 procent af stigningen i det private, hvis de sakkede bagud lønmæssigt. Hvis den offentlige sektor derimod fik en højere lønudvikling end den private sektor, blev 100 pct. af forskellen udmøntet som en generel lønreduktion, der skulle trækkes fra de aftalte reguleringer.

»Det er en kæmpe gevinst, fordi det er bedre til at sikre parallelitet mellem den offentlige og den private lønudvikling,« siger Carsten Eckhart Thomsen.

IDA forventer ja fra medlemmerne

Aftalerne skal nu til afstemning blandt de berørte medlemmer. Carsten Eckhart Thomsen tvivler dog ikke på, at det bliver et ja:

»Det er der flere grunde til. Vi har fået en fornuftig lønramme, vi har sikret frokostpausen og vi har fået fjernet privatlønsværnet. Men der er også andre ting, som f.eks. en bedre pension til de ph.d.-studerende. Hidtil har de kun fået pension af 85 procent af deres basislønnen. Fremover får de pension af hele basislønnen. Vi har også forhandlet bedre vilkår i form af et udligningstillæg, som træder i kraft, når arbejdspladsen flyttes.«

Læs forligsteksterne for alle tre områder samt IDAs faktaark om overenskomsterne her