IDA om ny rumstrategi: Send flere satellitter op over Arktis

AAUSAT5, der blev sendt i kredsløb fra Den Internationale Rumstation Illustration: Aalborg Universitet

En kommende dansk rumstrategi skal have fokus på fremvæksten af det såkaldte New Space, der især er kendtegnet ved små satellitter, såkaldte Cubesats. Sådan lyder det fra Ingeniørforeningen, IDA, der lægger op til, at Danmark i fremtiden satser på en øget overvågning af Arktis og Grønland ved brug af satellitter, og henviser til et igangværende analysearbejdet iværksat af Forsvarsministeriet.

»På grund af Grønlands store areal og manglende infrastruktur er det essentielt at bruge satellitter, og til dels også droner, til indhentning af real-time informationer vedrørende forholdene i områderne. I øjeblikket benyttes satellitter kun i begrænset omfang, men det forventes at analysearbejdet anbefaler en stigende anvendelse satellitter til indhentning af informationer om skibe, fly, isforhold og eventuelt olieudslip i områderne omkring Grønland og Færøerne,« skriver IDA i sit politikpapir om en kommende rumstrategi, som er sendt til uddannelses- og forskningsudvalget, der er med i Folketinget i dag, hvor en ny rumlov bliver førstebehandlet.

Læs også: Udbredt bekymring i rumfartsmiljøet for dansk rumlov

Blandt eksemplerne på fremvæksten af Cubesats nævner IDA satellitterne fra Aalborg Universitet og det private firma Gomspace. Aalborg-satellitterne bliver allerede brugt til overvågning af skibsfart i Arktis.

Læs også: ESA beder benovet Aalborg-lektor om at bygge to nye satellitter

»Hvor rumsektoren indtil nu har været præget af et eksklusivt lille antal aktører, hvis teknologiske kompetencer og investeringsniveau har været højt nok til at følge med, står rumfart nu overfor et paradigmeskift forårsaget af nye muligheder for (relativ) billig masseproduktion. Dermed vil vi også i fremtiden se nogle helt andre business-cases og aktører på markedet,« skriver IDA.

Danmark er blandt verdens fem mest rumfartsaktive lande

Gomspace har også i sit oplæg forud for et foretræde for et udvalgsmøde i Folketinget understreget betydningen af de mindre, nye satellitter, som firmaet har opsendt tre af. Selvom Danmark endnu kun har få mindre satellitter i kredsløb, så har satellitterne betydet, at vi er blandt de fem mest rumfartsaktive nationer i verden, målt på antal satellitopsendelser pr. indbyggere. Gomspace selv er også vokset fra 10 medarbejdere i 2013 til 40 medarbejdere i 2016 og har nu deltaget i 25 opsendelser på verdensplan.

Gomspace ser også vigtige geopolitiske vinkler i vores engagement i rumfart og peger på betydningen af Andreas Mogensen og vores støtte til ESA.

»Grønland havde sandsynligvis ikke været en del af det danske rigsfælleskab, hvis ikke Knud Rasmussen havde foretaget sine slæderejser i Nordgrønland. Hans rejser var afgørende for, at Danmark vandt retsagen mod Norge, i den internationale domstol i Haag i 1933,« skriver Gomspace til uddannelses- og forskningsudvalget.

Emner : Satellitter