IDA melder sig ud af AC

»Nok er nok«. Sådan lyder den korte begrundelse fra IDA-formand Lars Bytoft, der i går afleverede en udmeldelse til formand for Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen.

Ikke alene var IDA den eneste store AC-organisation, der stemte nej til dette års overenskomstresultat på det offentlige område. Også når det gælder politiske udmeldinger fra AC er IDA ofte uenig med flertallet.

»Det kan vi ikke leve med. Vi er nået frem til, at vi ikke kan retfærdiggøre at bruge politiske, økonomiske og administrative ressourcer på noget, som vores medlemmer ikke får noget ud af,« siger Lars Bytoft.

Beslutningen har været længe undervejs, og ifølge formanden har IDA længe forsøgt at råbe de øvrige forbund op for at få hovedorganisationen til at ændre kurs. Men IDA, der er den største organisation i AC-fællesskabet, føler sig ikke hørt, og derfor har hovedbestyrelsen besluttet at tage det drastiske skridt:

»Det er den sværeste beslutning, vi har taget i min tid, fordi hovedorganisationerne er indbegrebet af Den danske Model. Men mens vi har arbejdet hårdt for at nutidsgøre IDA, er det ikke lykkedes hovedorganisationen at følge med,« siger han.

Forud for beslutningen har IDA udarbejdet en såkaldt SWOT-analyse for at belyse fordele og ulemper ved AC, og den taler sit klare sprog:

På det private område dominerer IDA AC-klubberne i langt de fleste virksomheder, og derfor står foreningen lige så stærkt uden for fællesskabet, lyder vurderingen. Når det gælder politisk interessevaretagelse, tror IDA på, at ingeniørernes stemme trænger kraftigere frem, hvis den ikke først skal igennem 'konsensus-organisationen'. Og når det gælder det offentlige område, tror Lars Bytoft, at IDA kan klare sig mindst lige så godt uden for AC:

»Vores medlemmer får mere værdi uden for det nuværende AC, men det bliver ikke billigere. På det offentlige område skal vi selv skabe kontakt til arbejdsgiverne, og på det private skal vi hjælpe virksomhedsgrupperne mere. Så det er ikke et spareforslag.«

Udmeldelsesfristen er et halvt år, og IDA håber, at den tid bliver brugt på at ændre AC, så IDA igen kan se fordelen ved at være med. Skal det ske, kræver det, at de 22 øvrige foreninger går med til syv krav fra IDA. Det væsentligste er, at AC fremover alene skal fungere som forhandlingsfællesskab for offentligt ansatte akademikere - med det klare mål at indsnævre løngabet til de privatansatte.

»Vi ønsker os allermest et 'AC slimline', for når det gælder det offentlige område, har AC en styrke i mængden. Hvis AC er klar til at imødekomme vores krav, så er vi klar til at komme tilbage,« fastlår Lars Bytoft.

Da IDAs udmeldelse først blev leveret efter redaktionens deadline, har det ikke været muligt at indhente kommentarer fra andre parter. Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, har dog tidligere udtalt, at AC vil stå svagt uden IDA, men også at IDA på længere sigt kan tabe ved at stå uden for AC, når konjunkturerne ændrer sig, og buddet efter ingeniører falder.

Emner : IDA