IDA melder sig ind i AC igen

Efter en tænkepause på knap fem år er Ingeniørforeningen, IDA nu atter klar til stå skulder ved skulder med de øvrige akademiske fagforeninger i hovedorganisationen Akademikerne.

Tilbage i 2009 valgte IDA ellers at droppe sit medlemskab, blandt andet fordi AC, som Akademikerne hed dengang, ikke prioriterede privatansatte godt nok. Nu har IDAs hovedbestyrelse altså valgt at slutte sig til det akademiske fællesskab igen, forklarer Frida Frost, formand for IDA.

Trænger du til nye jobmæssige udfordringer?

»Som forening står vi stærkere, når vi står sammen – ligesom vi vil stå stærkere som del af en hovedorganisation. Men selvfølgelig skal man til enhver tid gøre op, om man får nok for de penge, man bruger,« understreger Frida Frost.

Hun mener derfor, at det var den rigtige beslutning at melde sig ud i sin tid:

»I 2008 fandt hovedbestyrelsen ud af, at vi fik for lidt for pengene, så det var en klog politisk beslutning set i et nutidigt perspektiv, fordi det, vi nu har opnået gennem forhandlinger med Akademikerne, giver bedre rammer,« vurderer Frida Frost.

LÆS OGSÅ: IDA melder sig ud af AC

Hun peger på, at Akademikerne i løbet af de seneste år har flyttet fokus mere og mere over på det private arbejdsmarked – blandt andet foranlediget af finanskrisen, som har betydet, at langt flere akademikere end dengang nu arbejder på private arbejdspladser.

Ingrid Stage, formand for Akademikerne, fremhæver også, at medlemskredsen har fået flere private end offentlige medlemmer, og at de har sat mere fokus på jobskabelse i den private sektor. Hun er glad for, at ingeniørerne er vendt tilbage til det akademiske fællesskab:

»Vi ønskede ikke, at de skulle gå ud i sin tid, og mange var kede af det. IDA er den største private organisation, og derfor styrker det både dem og os, at vi nu er samlet i en hovedorganisation,« siger Ingrid Stage.

Som konsekvens af udmeldelsen har IDA selv forhandlet løn og ansættelsesvilkår på det offentlige område ved de to seneste overenskomstforhandlinger i 2011 og i 2013. Frida Frost erklærer sig godt tilfreds med resultaterne, men mener ikke, det var en holdbar situation:

»Hvis vi stadig var udenfor, ville de offentligt ansatte ingeniører tabe på lang sigt,« mener hun.

Turen tilbage til Akademikerne startede allerede i 2011, da IDA begyndte at opstille ønsker og krav til en hovedorganisation og sammen med AC drøftede mulighederne for at få dem indfriet.

Ny formand i AC på vej

Frida Frost peger på en række fordele ved det fornyede medlemskab.

Det er således i høj grad med til at sikre diplomingeniørernes lønudvikling, for gennem tilknytningen til AC vil de blive betragtet som akademikere, selv om deres uddannelse er på professionsbachelor-niveau, forklarer hun:

»Vi kan løfte diplomingeniørerne lønmæssigt, fordi de bliver indlemmet i det akademiske fællesskab,« siger hun og henviser til, at de norske ingeniører, der er organiseret i Nito, ikke er med i det norske AC.

Hun pointerer også, at Akademikerne ændrer sin kontingentstruktur samtidig med IDAs indmeldelse. Ændringen betyder blandt andet, at medlemsorganisationerne fremover skal betale udgifter til de offentlige overenskomstforhandlinger i forhold til, hvor mange offentligt ansatte medlemmer, de har.

Netop det var et af kardinalpunkterne ved udmeldelsen, fordi kun 15 procent af IDAs 56.500 erhvervsaktive medlemmer er offentligt ansatte.

Når indmeldelse sker nu pr. første september, skyldes det, at Akademikerne skal have ny formand til januar, og IDA gerne vil være med til at påvirke valget, som finder sted hvert andet år.