IDA-lister: Fast formandshonorar kan føre til pamperi

7. april 2016 kl. 08:56
IDA-lister: Fast formandshonorar kan føre til pamperi
Illustration: Tegning: Lars Refn.
4 af de 14 lister, der stiller op til repræsentantskabsvalget, er klar til revidere den netop vedtagne aftale om honorering af de tre politiske topposter i IDA, fremgår det af en rundspørge, Ingeniøren har foretaget.
Artiklen er ældre end 30 dage

Skal IDAs formand, næstformand og formanden for Ansattes Råd (IDAs fagforening) lønnes uafhængigt af den løn, de har, når de tiltræder hvervet? Ja, mener et flertal i foreningens repræsentantskab, som i november sidste år stemte ja til et forslag.

Nej, siger et mindretal i det nuværende repræsentantskab, som er klar til at tage sagen op igen efter repræsentantskabsvalget, så aflønningsformen kan blive rullet tilbage ved indgangen til næste valgperiode i 2019.

I alt ønsker 4 af de 14 lister, der stiller op til repræsentantskabsvalgt, at arbejde for at omgøre beslutningen. Det fremgår af en rundspørge til alle lister.

Det omstridte forslag indebærer, at IDA-formanden får en årsindtægt på 1,5 millioner kroner, mens næstformanden og formanden for Ansattes Råd (’fagforeningen’) kan forvente et honorar på op til 975.000 kroner årligt - alt efter antallet af arbejdstimer. Forslaget blev vedtaget med 37 stemmer for, 17 imod samt 5 blanke og 6 udeblevne stemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan svarer listerne:

Spørgsmål: 'Vil din liste arbejde for at ophæve reglen om honorar til IDAs formand, næstformand og formanden for Ansattes Råd, så den bortfalder fra 2019?'

 • Dimittendlisten: Nej
 • Fagforeningslisten: Nej
 • Familielisten: Ja
 • Ingeniørlisten: Ja
 • Lederlisten: Nej
 • Opfinderlisten: Nej
 • Pensionistlisten: Nej
 • Privatansattes Liste: Nej
 • Private Ingeniører - pi: Ja
 • Selvstændige Ingeniører: Nej
 • Senioringeniørlisten: Nej
 • Udviklingslisten: Ja
 • Yngrelisten: Nej
 • Tekniske og Naturvidenskabelige Studerende: Nej

Hidtil har IDAs formand bevaret det lønniveau, vedkommende havde ved sin tiltræden plus et vederlag på 250.000 kroner, og det er også den ordning, afgående formand Frida Frost aflønnes efter.

Ifølge tilhængerne sikrer den nye ordning, at IDA-formanden fremover honoreres i overensstemmelse med den arbejdsindsats og det ansvar, der følger med opgaven.

Læs også: Forstå IDA-valget på to minutter

Tidligere blev næstformanden og AR-formanden frikøbt time for time. Når det var nødvendigt at ændre, skyldes det, at en forening med 100.000 medlemmer kræver en massiv arbejdsindsats, som bør honoreres, mener blandt andet Yngrelisten, som stemte for den nye ordning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Den tid, hvor den daglige politiske ledelse kunne klares med frivillige kræfter, er forbi, hvis vi fortsat vil være en professionelt drevet forening,« lyder det fra listefører Søren Fischer.

Af samme årsag bakker Senioringeniørlisten op om honorering, forklarer listefører Ellen Fænøe, som understreger, at der ikke skal være flere lønnede politikere i IDA:

»Vi mener, at formand, næstformand og AR-formand skal lønnes i relation til opgaverne – i stedet for at være bestemt af alder, position, eller om de er offentligt eller privat ansatte,« siger hun.

Det er Thomas Damkjær Petersen, listefører for Fagforeningslisten, enig i. Han kalder det ’meget fornuftigt’, at formandens løn ikke afhænger af, hvilket job han kommer fra:

»Det er en meget fornuftig måde at aflønne formanden på. Beløbsstørrelsen fastlægges af repræsentantskabet og er offentligt tilgængeligt. Det er godt,« siger han.

Lasse Grønbech, listefører for Lederlisten og nuværende næstformand i IDA, påpeger, at topposterne ikke kan bestrides af ulønnet frivillig arbejdskraft:

»IDA er i dag så stor en organisation, at det er rigtigt at have en lønnet politisk daglig ledelse. Samtidig er det også vigtigt, at hovedbestyrelsens medlemmer er i almindelige ingeniørjob. Derfor er der en god balance i det vedtagne,« siger Lasse Grønbech.

Opfinderlisten har ikke haft sæde i repræsentantskabet i denne omgang, men listen bakker op om flertallets beslutning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Flid og godt arbejde skal belønnes. Vi kan altid diskutere niveauet, men Opfinderlisten vil gerne honorere dygtige folk for at styrke IDA,« siger listefører Andreas Hoé Bergstrand.

Læs også: Hemmeligt formandsvalg i IDA

Familielisten stemte imod forslaget og er klar til at rulle aftalen tilbage fra og med 2019, hvis der kan skabes et flertal i det nyvalgte repræsentantskab, siger listefører Michael Herold:

»Min frygt er, at det måske fremelsker kandidater, som måske kan have mere interesse for at tjene penge end for at gøre et godt stykke arbejde,« siger han.

Samme begrundelse lyder fra Ingeniørlisten, som også er imod den nye ordning:

»Det skal ikke være en karrierevej at være politiker i IDA. Vi har ikke brug for pampere, der sidder fast i stolen for lønnens skyld. Naturligvis skal aktive medlemmer have dækket deres omkostninger ved at arbejde i IDA, og derfor er frikøb til nuværende løn rimeligt,« lyder det fra listefører Jørn Guldberg.

Fra Private Ingeniører – pi begrunder listefører Cay Holst et nej til den nye ordning på følgende måde:

»Engagementet i IDA skal være interessebåret.«

Læs også: Ingeniørens valgdækning er sponseret af IDA

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger