IDA-formand: Tre megatrends vil ændre arbejdslivet for vores medlemmer

5. juni 2017 kl. 16:00
IDA-formand: Tre megatrends vil ændre arbejdslivet for vores medlemmer
Illustration: IDA.
IDA har netop vedtaget en Vision 2025, som står på et fundament af FN’s verdensmål , tidens megatrends og den nuværende vision. Visioinen skal sikre, at IDA fortsat er attraktiv for sine medlemmer, selvom verden forandrer sig.
Artiklen er ældre end 30 dage

Medlemmer, der om otte år er mindst lige så glade og tilfredse som i dag. Sådan lyder det egentlige mål bag IDAs Vision 2025, der blev vedtaget af det 65 mand store repræsentantskab for to uger siden.

Hvis nogen af den grund skulle forledes til at tro, at IDA til den tid vil være, som foreningen er i dag, kommer de til at tro om igen.

Skal medlemmerne opleve samme høje tilfredshed med medlemskabet, som de aktuelle målinger viser, må meget nemlig ændres i takt med, at samfundet forandrer sig. Derfor er det også nødvendigt at formulere en ny vision med jævne mellemrum, forklarer IDA-formand Thomas Damkjær Petersen.

I fremtiden vil IDA skulle levere en række ydelser, som ingen i dag kan forudse. Det er nødvendigt for at sikre, at medlemmerne også fremover oplever samme service som i dag. (Foto: Henrik Frydkjær) Illustration: Henrik Frydkjær.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Medlemmerne skal have den samme service som i dag, og sandsynligvis vil de slet ikke opdage, at tingene foregår på en anden måde. Ligesom forbrugeren er ligeglad med, om et produkt er støbt eller 3D-printet, selvom det kan være afgørende for leverandørens mulighed for at levere til en konkurrencemæssig pris,« eksemplificerer han.

IDA-formanden er heller ikke i tvivl om, at der vil være en række nye ydelser, som ingen kan forudse:

»De bliver sikkert digitaliseret, og der vil komme flere virtuelle arrangementer frem mod 2025. Hvad de vil indeholde, vil tiden vise. Skal IDA også være stor og stærk til den tid, er vi nødt til at stille ambitiøse og visionære mål og at tænke anderledes end i dag,« understreger Thomas Damkjær Petersen.

Selvom tilfredse medlemmer kunne lyde som et simpelt mål, er det ikke en enkel opgave i en verden under kraftig forandring.

IDA skal rådgive frie fugle

I sit arbejde med den nye vision er IDAs hovedbestyrelse da også gået grundigt til værks. En del af arbejdet bygger på den gamle Vision 2020, som stammer fra 2011, men de har også taget afsæt i FN’s 17 verdensmål fra 2015. Og så har de kigget på de megatrends, der er i færd med at vende op og ned på den verden, vi kender.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I løbet af processen udvalgte hovedbestyrelsen seks megatrends, som er særligt vigtige for IDA.

Selvom Thomas Damkjær Petersen mener, at alle seks megatrends vil påvirke IDAs udvikling, anser han tre af dem for særligt vigtige: for det første teknologiens eksponentielle udvikling, for det andet behovet for livslang læring og for det tredje forandringerne på arbejdsmarkedet, hvor faste job viger for projektansættelser og tidsbegrænsede ansættelser.

Endnu er det ganske vist kun et fåtal af IDAs medlemmer, der arbejder på denne måde, men trenden i andre vestlige lande tyder på, at det i løbet af de kommende år vil gå samme vej herhjemme:

»Når en del af vores medlemmer vælger en løsere tilknytning, skal vi ikke tvinge dem ind i andre ansættelsesformer – vi skal hjælpe dem, hvor de er. Men de skal stadig have mulighed for at tage på ferie, gå på barsel og på pension. Uden en fast arbejdsgiver skal de bare selv sørge for det. Vi får derfor en ny opgave i at rådgive dem,« forklarer han.

Ordet fællesskab favner IDA

Den korte version af Vision 2025 kan koges ned til én sætning: ‘IDA – et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden’. Ifølge formanden er ordet ‘fællesskab’ essentielt for fremtidens IDA:

IDAs VISION 2025

Kogt helt ned lyder IDAs Vision 2025 ‘IDA – et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden’. Den består af fem delvisioner:

Individualiserede ydelser: Værdi for dig. IDAs ydelser og kommunikation er målrettet den enkelte.

Indflydelse og synlighed: Teknologiens stemme nr. 1. IDA er den stærkeste teknologiske stemme i Danmark. Med analyser af teknologiens indflydelse på samfundet er IDA en naturlig medspiller nu og i fremtiden.

Mening og stolthed: Du gør en forskel. Kernen i IDA er fællesskab om teknologi, it og naturvidenskab. Som medlem er IDA er du en del af noget større.

Interessevaretagelse: Et godt arbejdsliv. Medlemmerne opnår de bedst mulige vilkår på et arbejdsmarked i forandring gennem IDAs arbejde for gode rammebetingelser, et godt arbejds­miljø og balance i arbejdslivet.

Medlemsplatform: Netværk af mennesker og viden. Aktive medlemmers indsats og engagement er fundament for de mange medlemsaktiviteter i IDA.

Læs merevision2025.ida.dk

»Da den sætning blev sagt, var det bare ‘yes’ hele raden rundt. Fællesskab er et godt ord, fordi det er synonym for, at man klarer sig bedre sammen end alene. Når vi siger fællesskab, består det netop ikke kun af den enkelte, men af det regionale, det fagtekniske og fagforeningsdelen. Frem mod 2025 kan det sikkert udvikle sig til nye virtuelle fællesskaber. Derfor er der en enorm styrke i at bruge det ord,« fastslår han.

Thomas Damkjær Petersen er ikke meget for at prioritere de fem delvisioner (se boks), for de er resultatet af et svært udskilningsløb, hvor han og hovedbestyrelsen foretog en ‘voldsom’ prioritering:

»De fem delvisioner har forskellige karakter, og derfor kan man spørge: Hvad er højest: et tordenskrald eller Rundetårn? De måles ikke på samme skala. Det er godt, for det gør visionen stærk, at vi bevæger os i forskellige dimensioner.«

IDA: Nu også for it-folk

Med den nye vision henvender IDA sig for første gang specifikt til højtuddannede inden for it. ‘Kernen i IDA er fællesskabet om teknologi, it og naturvidenskab,’ som det hedder i delvision 3:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har haft brug for at signalere, at hvis du arbejder med it på højt niveau, har du et naturligt tilknytningsforhold til os. Vi har behov for at sige, at det er naturligt at se it som en væsentlig del af den teknologiske udvikling. Teknologi, naturvidenskab og it er en del af IDAs dna,« understreger Thomas Damkjær Petersen.

Gode jobmuligheder inden for energi, forsyning og miljø. Tjek Jobfinder nu.

Udviklingen går i retning af stadigt flere forskellige specialer inden for de naturvidenskabelige uddannelser samt it- og ingeniøruddannelserne, og ad den vej nærmer de sig hinanden. På mange arbejdspladser skelner man ikke mellem scient.’er, ingeniører og it-folk; derfor skal IDA heller ikke gøre det, mener han:

»Verden udvikler sig, og det skal IDA også gøre. På arbejdspladserne er der et kæmpe overlap og et kæmpe fællesskab på tværs af uddannelser. Derfor er vi nødt til at tænke på, hvad der er i medlemmernes interesse. Det ville være dumt at sige, at folk ikke kan være medlem her, hvis de arbejder med det samme, men bare ikke er uddannet ingeniører.«

Konkret handling næste år

Med et enigt repræsentantskab bag Vision 2025 skal visionerne nu konkretiseres. Første skridt er en treårig strategi 2018-2020, som skal være klar allersenest til november. Her mødes repræsentantskabet igen for blandt andet at godkende budget 2018, som gerne skal afspejle den nye retning.

»Det handler både om, hvordan vi sikrer, at vi har en administration, som kan betjene aktive IDA-medlemmer i det regionale og i det fagtekniske arbejde, og om, hvordan vi kan hjælpe individuelle medlemmer med atypiske ansættelseskontrakter. Hvordan vi gør det, skal vi have afdækket i det strategiske arbejde.«

Ingeniører efterspurgte til maskin- og produktionsstillinger. Se dine muligheder på Jobfinder.

Selvom han ikke har konkrete svar på rede hånd, er IDA-formanden optimistisk:

»Hvis nogen skulle være dygtige til at se mulighederne gennem kompleksiteten, er det ingeniører, så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi finder de rigtige løsninger. Og hvis man går forkert, skal man være villig til at gå den anden vej. En nulfejlskultur er ødelæggende, man skal bare ikke lave den samme fejl igen. Det gælder både i IDAs administration og blandt alle de aktive medlemmer. De skal tage en chance en gang imellem.«

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger