IDA-formand roser Enhedslisten for »konkret og gennemarbejdet« klimaplan

Illustration: Sanne Wittrup

»I Ingeniørforeningen har vi længe set frem til at få langt mere konkrete klima-udspil fra partierne, så jeg synes, det er rigtig glædeligt, at Enhedslistens udspil ser ud til at være meget gennemarbejdet og konkret.«

Sådan siger Ingeniørforeningens formand, Thomas Damkær Petersen, om Enhedslistens klimaudspil, der udover at være 30 sider langt, er udstyret med striber af faktaark.

IDAs formand håber på at flere partier vil komme med konkrete klimaplaner. Illustration: Henrik Frydkjær

Planen viser vej – inklusive finansiering – til at reducere vores CO2-udledning med 30 mio. ton frem mod 2030, så CO2-udledningen fra energi, transport, landbrug og miljø til den tid er nede på bare 20 mio. ton.

Thomas Damkjær Petersen håber på, at Enhedslistens niveau vil smitte af på andre partiers arbejde med udspil og planer:

Tager energibesparelser seriøst

»Det nytter ikke, at partierne bare siger, at vi skal nå i mål på det og hint tidspunkt uden at anvise en vej. Alle er jo enige om, at der skal ske noget på klimaområdet, men hvis vi skal have kvalificeret debatten, så har vi brug for konkrete og gennemarbejdede udspil,« siger han.

Han håber, at flere af sådanne udspil kan danne baggrund for, at et bredt flertal af partierne efter et valg kan blive enige om en samlet klimaplan.

Enhedslisten vil reducere CO2 udledningen til 20 mio. ton i 2030. Illustration: Enhedslistens Klimaplan

Når det kommer til selve indholdet i planen, er Ingeniørforeningens formand især glad for, at Enhedslisten tager fat på energibesparelser i bygninger. Her har IDA flere gange påpeget, at der er store gevinster at hente:

»Man skal jo huske, at energibesparelser i bygninger og industri betyder, at vi ikke skal producere den ekstra energi - og der bliver rigelig at bruge energien til; for eksempel til de store datacentre, som ser ud til at komme til Danmark,« siger han.

Glad for at roadpricing er med

Enhedslisten plan tager også et alvorligt livtag med CO2-udledningerne fra transportsektoren med en hel buket af forslag og virkemidler for både personbiler, offentlig transport, fly- og færgetrafik samt de bløde trafikanter.

»Her er vi jo glade for at se, at partiet foreslår roadpricing for at mindske trængsel. Teknologien findes jo og er klar, og den kan også bruges til at differentiere kørselsudgifterne, så de, der har mest brug for en bil for at komme på arbejde og bor langt fra kollektiv transport, kan betale en lavere takst,« påpeger han.

Thomas Damkjær Petersen er lidt mere skeptisk overfor, om planen yder balancen i energisystemet nok opmærksomhed, da man hverken vil have mere biomasse, importere el eller forbrænde affald:

»Jeg tror ikke, at man når helt i mål med forsyningssikkerheden, hvis man kun har grøn strøm i nettet, men det kan andre jo stille ind omkring,« siger han.

Enhedslisten udspil og de mange faktaark kan læses her.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hm!! Udspillet er langt bedre end hvad der ellers kommer fra partierne, og der er virkelig gode og nødvendige ting i det, så tak for det. Men det er også en underlig mangel på visioner, og noget af det er endda ret bovlamt, tilpasser efter hvad eL tror man kan for Soc.dem og SF med til. Det bliver det bestemt ikke bedre af.

Fx er det er problematisk, at lavindkomstfamilier fortsat skal kunne flyve til Tenerife eller Thailand, mens middel- og overklassen ikke må - med mindre de betaler blodige gebyrer. Der er for meget social varmestue over den slags, og i og med, at der er markant flest hoveder i de lavere indkomstgrupper, så batter det ikke så meget, at lade de velstående betale lidt mere - i hvert fald ikke nok - til at kunne gøre den helt store forskel på flytrafikkens miljøbelastninger. Forslaget er i familie med at brandskatte de allerrigeste, så slipper vi, der går nede på bunden markant billigere. Som princip er det naturligvis fornuftigt nok, men effekten - tjah?

Problemet med den slags varmestueforslag er jo, at på et tidspunkt, så er man også nødt til at tage flyrejsen til Thailand fra de lavtlønnede, og dét kommer ikke til at gå stille af, for nu har de jo fået at vide, at netop fordi de ikke har så mange penge, så er det om ikke OK, så dog heller ikke lige så skadeligt, som når de velstillede flyver. Skal hilse at sige, at klimaet er kyskold over hvem der sidder i flyene, og hvad passagererne tjener pr. capita. En flyver er en flyver.

Mht. forslaget om at lade benzinprisen stige 69 øre pr. liter - her er vi langt fra hvor EL var for blot en halv snes år siden Den gang talte man om, at benzinprisen skulle følge den samme stignings-takt som i den kollektive trafik, dvs. at en liter benzin skulle koste ca. 28 kr., og blev miljøbelast-ninger og samtlige eksterne omkostninger indregnes, så kom vi op over 40 kr. pr. liter. Jeg er godt klar over, at en benzinpris på 40 kr. pr. liter, næppe er realistisk, men at forslå sølle 0,69 kr. er simpelthen for pjattet, for det vil bilisterne lynhurtigt vænne sig til. Ganske som når prisen på cigaretter stiger. I starten ryger folk lidt mindre, men efter en rum tid, er niveauet som tidligere. Det samme her. EL kunne i det mindste foreslå 14-15 kr., er et mere realistisk niveau i forhold til løn- og prisudvikling. Og man kunne have lanceret sit gamle forslag om successive årlige prisstigninger

Andet der også er problematisk: "Provenuet fra en sådan forbrugsafgift, der vil gøre fødevarer i butikkerne dyrere, sendes tilbage til folk med lav- og mellemindkomster gennem en forøgelse af den grønne check". Dette vil kræve et større bureaukrati at administrere, og det kan vel ikke være den vej man skal gå. Hvor er EL’s tidligere forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt, der dels vil kanalísere forbruget væk fra det animalske, og til det, der fremover skal være det bærende: det vegetabilske.

I samme skure er "Her bliver det nødvendigt med endnu en afgift på mælk, ost osv." Mælk og ost er basisfødevarer, og skal ikke belastes med endnu flere afgifter, der så via Slotsholmens tungt arbejdende bureaukrati returnerer til mindrebemidlede som en grøn check. (Fast arbejde til en masse djøf’er - er det grøn politik?)

I afsnittet om landbruget nævnes ikke med ét ord, at landmændene har en gæld på ca. 375 mia kr., og at denne er medbestemmende for hvad og hvordan der produceres. Selvfølgelig skal den animalske produktion udfases og der skal omlægges til økologisk planteproduktion, men forinden er der som sagt en gældspukkel der skal afvikles. Hvordan?

Lige så problematisk er udsagnet om, at DK evt. skal gå enegang med en CO2-afgift på landbrugsproduktion. Er det fordi vore naboer og de andre EU-lande er en flok bagstræberiske bonderøve, der ikke ved, hvad der er brug for? Med EL’s holdning til EU in mente, så ligger en sådan antagelse lige for, og det underbygges yderligere, at verden udenfor DK næsten ikke nævnes. Der er lidt om Sverige og Tyskland og "det globale", men ellers. Fx nævnes EU kun ét sted, og om flyafgifter hedder det, at "Indtil en international model er på plads, skal Danmark gå foran under hensyntagen til, at afgiften skal begrænse flyvningerne uden at fortrænge ruterne til nabolande med lavere afgift". For at få lavet en international model, da kommer vi ikke uden om EU, men EL vil hellere brække en arm på langs, end at indrømme EU nogen mulighed for at regulere og fremme miljøvenlige tiltag. Det nævnes heller ikke med ét ord, at det jo er EU’s indsats, der har gjort, at bilernes udledning af CO2, er faldet drastisk i de senere årtier. Hvem ellers? (Og lad nu være med at skyde mig i skoene, at jeg er pro-EU, for det er ikke tilfældet, men ret skal være ret).

I tidens løb har EL fremsat en lang række forslag, der var langt mere vidtgående end det her. Det er derfor skuffende, at man ikke kan eller vil medtage sådanne forslag. Lad dog SD’s halehæng SF om den slags, og tag så og vis tænder, det er det EL er til for.

 • 10
 • 2

Thomas Damkjær Petersen er jo aktivt medlem af Enhedslisten og derfor kan det jo være svært at afskille partimanden TDP instruerede holdninger fra IDA formanden som taler på vegne af foreningen “tegner den udadtil” som det hedder.

Dette er ikke en diskussion af indholdet i ELs forslag - se hellere f.eks bemærkninger fra PHK i bloggen - men en konstatering af hvor problematisk det kan være med en udmelding fra formanden uden varedeklaration.

Træls er det når IDA midler og IDA navnet bliver spændt for en politisk vogn

 • 13
 • 9

Når TDP ikke gør andet, end at holde planen op mod IDAs politik på området, så kan du da ikke mene, at han gør noget forkert?

Om han er medlem af Enhedslisten må han da selv om. Der er i den grad brug for flere ingeniører i partierne, og hvis de også har en tillidspost, så må de jo være ekstra skarpe på, at deres argumenter er i overenstemmelse med politikken i den organisation de repræsenterer når de udtaler sig. Det mener jeg TDP tydeligt er i denne sag.

 • 5
 • 5

Thomas Damkjær Petersen er jo aktivt medlem af Enhedslisten og derfor kan det jo være svært at afskille partimanden TDP instruerede holdninger fra IDA formanden som taler på vegne af foreningen “tegner den udadtil” som det hedder.

"Formands Thomas" og "Privat Thomas" :-)

Nu er IDA vel kun fagforening nr. 117 som det er lykkedes kommunisterne at kapre, og det får vel bl. a. den konsekvens at de medlemmer, der ikke gider det, melder sig ud! Vi havde vel især problemet i virksomhedsgrupperne før i tiden, jeg oplevede selv et kupforsøg for snart 30 år siden, det blev afværget, men siden var gruppen kun en skygge af sig selv, man undgik godt nok den direkte konfrontation med virksomhedens ledelse, men man opnåede heller ikke resultater siden på grund af den svækkelse som kupforsøget medførte. Og mon ikke IDA vil opleve det samme, politikerne ved hvor IDA står politisk, derfor får man svært ved at få magthaverne i tale?

 • 12
 • 7

I går i den grad kun efter manden - ikke bolden. Hvis I er uenige i det han siger, så synes jeg i burde diskutere det, men det har I måske ikke lyst til?

 • 3
 • 7

Enig, SRJ - hvis man ikke har andet end sådanne billige argumenter, skulle man hellere tie stille. Faktum er, at IngeniørSammenslutningen/IDA gennem mange år konkret har anvist veje til at nå målene med en grøn omstilling, men som vi ved har regeringen "vidst bedre" - og gjort ingenting. Og hvor står vi så nu? Mon den borgerlige fløj snart har fået sovet ud?

 • 3
 • 6

Om han er medlem af Enhedslisten må han da selv om.

..IDA midler og IDA navnet bliver spændt for en politisk vogn

For at få lavet en international model, da kommer vi ikke uden om EU, men EL vil hellere brække en arm på langs, end at indrømme EU nogen mulighed for at regulere og fremme miljøvenlige tiltag.

Samspilsramte oplever at det er andres (samfundets, EU, name it) skyld. Der findes desværre hverken piller eller kur mod opfattelsen.

 • 1
 • 1

Det lader til at enhver omlægning af eksisterende skatter, afgifter, tilskud kan accepteres blot det kaldes en klimaplan. Er det ikke snart et misbrugt ord. Hvor meget vil KLIMAET ændres ved disse tiltag. I virkeligheden burde det vel kaldes en CO2-plan, for det er hvad det påvirker og så kun for Danmarks vedkommende. Vores udledning af CO2 er kun en promille af den globale udledning, så hvis CO2 styrer klimaet, så kan vores klimaplaner altså styre en promille af klimaet. Der kan være mange gode grunde til at gøre os mere uafhængige af fossiler, men klimaet er nok den dårligste.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten