IDA-formand får tre år mere

Thomas Damkjær Petersen er genvalgt som formand for IDA frem til 2022. Illustration: IDA

Det tog ikke mange minutter, og der var ingen modkandidater, da et enig repræsentantskab lørdag eftermiddag genvalgte den nuværende IDA-formand til endnu en treårig periode i foreningens tjeneste.

Efterfølgende takkede formanden for valget og for den tillid, som det 65 mandstore repræsentantskab hermed viser ham:

»Jeg er ydmyg og stolt over for at skulle lede IDA i tre år til og rigtig glad for, at vi får en hovedbestyrelse med en ligelig fordeling af mænd og kvinder,« sagde Thomas Damkjær Petersen.

Der er tradition i IDA for, at formanden sidder de to perioder à tre år, som vedtægterne giver lov til. Det gjorde de seneste to formænd, og det kommer den nuværende formand altså også til.

Thomas Damkjær Petersen er valgt for Fagforeningslisten, som han var med til at stifte for ni år siden.

Kan stå på mål for indsats

Under valgkampen stillede to andre kandidater også op til formandsposten, nemlig Juliane Marie Neiiendam, listefører for Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse, og Ulla Röttger, der er medlem af Lederlisten. Deres lister endte dog ligesom resten af de i alt 14 lister med at stå bag den konstitueringsaftale, der giver formandsskabet til den siddende formand.

Da de to meldte deres formandskandidatur under valgkampen, hilste Thomas Damkjær Petersen dem velkommen, men sagde samtidig, at han ikke så det som en hindring for sit genvalg.

I den sammenhæng pegede han blandt andet på, at han i sit formandsvirke har arbejdet med at skabe konsensus for at opnå fælles resultater, og nævnte blandt andet Vision 2025, hvor et af målene er at gøre IDA til Teknologiens stemme nummer 1. Det er blandt andet lykkedes med Teknologipagten, som Folketing, regering og en række organisationer og uddannelsesinstitutioner står bag. Ligeledes nævnte han Siri-Kommissionen som et eksempel på, hvordan IDA har opnået indflydelse og synlighed.

Flere kasketter

Den genvalgte formand er organisationsmand om en hals. Han har blandt andet været formand for Skole og Forældre gennem en årrække frem til 2008 og i IDA-regi været formand for foreningens offentlige forhandlingsudvalg i sammenlagt mere end 10 år.

I januar i år blev han valgt som ny formand for Akademikernes A-kasse, da den forrige formand måtte gå af i kølvandet på direktørens misbrug af a-kassens penge.

Det er han blevet kritiseret for af blandt andet Juliane Marie Neiiendam, som mente, at det var »en skidt blanding med to kasketter.«

Thomas Damkjær Petersen har svært ved at forstå kritikken. Han har tidligere forklaret, at han stillede op til posten af hensyn til de 85.000 IDA-medlemmer, der er organiseret i Akademikernes A-kasse, og som har glæde af, at a-kassen kommer på fode igen. Og tilføjede dengang:

»Nogle spørger, hvad jeg selv får ud af det, men de 150.000 kroner AKA’s formand modtager om året, går jo i IDAs kasse, så jeg gør det ikke for personlig vindings skyld. Det har jeg det rigtig godt med.«

»God dag for IDA«

Efter lørdagens repræsentantskabsmøde understregede Thomas Damkjær Petersen, at han glæder sig over, at det er lykkedes at samle de 65 medlemmer af repræsentantskabet bag en fælles konstitueringsaftale:

»Det har været en god dag for IDA, og et skridt fremad i forhold til Vision 2025. Det er et signal indadtil og udadtil om, at vi står sammen, og at der en vilje til en fælles løsninger.«

Den nuværende næstformand Søren Vang Fischer beholder også sin post, mens det endnu ikke er afgjort, hvem der skal have posten som formand for Ansattes Råd, IDAs fagforeningsdel.

Emner : IDA
IDA-valg 2019

IDA-valg 2019 Bliv klogere på, hvad der adskiller de politiske lister i IDA, og på hvilken retning de hver især ønsker for foreningen. Se hele Ingeniørens dækning af IDA-valget 2019.