IDA: Finansministeren overser de lavt hængende frugter

Da finansminister Bjarne Corydon her til formiddag fremlagde finansloven for 2013, lød der ingen klapsalver fra Ingeniørforeningen.

IDA mener, at finansministeren og regeringen overser de lavt hængende frugter, når det handler om at øge væksten og skabe flere job i Danmark.

For det første fordi regeringen har annonceret, at den vil finansiere en del af næste års udgifter ved at skære to milliarder kroner i en række erhvervsstøtteordninger, heraf 500 millioner kroner i en pulje til energirenoveringer.

For det andet fordi regeringen ikke har den sat tilstrækkelige midler af til den såkaldte videnpilotordning, der kan sikre, at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at ansætte en akademiker.

Prioriteringen undrer IDAs formand, Frida Frost:

»I en situation med alt for få job er det vigtigt, at vi satser på at skabe vækst og beskæftigelse. Derfor undrer det mig, at regeringen vælger at skære i puljen til energirenoveringer, der skal bidrage til at skabe flere af de grønne job, som skal sikre Danmark vækst,« siger Frida Frost.

Hun peger på, at flere undersøgelser viser, at en mindre virksomhed, der ansætter sin første højtuddannede, i snit får skabt job til yderligere 7,9 medarbejdere, og at det er baggrunden for, at IDA ønsker at få tilført flere midler til den såkaldte Videnpilotordning end de 88 millioner kroner ekstra, der bliver sat på finansloven i 2013:

»Vi glæder os over, at ordningen er blevet udvidet. Men den skal sikres flere midler, så den ikke går i stå undervejs. Ordningen er med til at skabe job til de højtuddannede ledige, som vi ikke må overse i beskæftigelsespolitikken. Det er en succes, der skal styrkes,« understreger Frida Frost.

Hovedelementer på finanslovforslaget for 2013

 • Ny Storstrømsbro. Dobbeltsporet jernbanebro, inkl. vejforbindelse og cykelsti. 3,9 mia. kr. over de kommende år fra Infrastrukturfonden.

 • Fremrykning af erhvervsinvesteringer. 15-20 mia. kr. i 2012 og 2013.

 • Grønne infrastrukturinvesteringer. 300 mio. kr. årligt fra 2013 til takstnedsættelser i den kollektive trafik uden for myldretiden samt ca. 300 mio. kr. årligt til et nyt ungdomskort. Eelektrificering af resten af strækningen København-Esbjerg for 1,2 mia. kr. Investeringer i nyt togmateriel. Samtidig anlægges dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens for 0,7 mia. kr. Hertil kommer bl.a., at Metrocityringen får en afgrening til Nordhavnen til 2,9 mia. kr.

 • **Energiaftale. **Øgede offentlige investeringer i energi og klima med 90-150 mia. kr. frem mod 2020.

 • Klimatilpasning. Med kommuneaftalen for 2013 igangsættes en klimatilpasningsindsats bl.a. i form af investeringer på spildevandsområdet for 2,5 mia. kr. i 2013.

 • Nye supersygehuse. Etableringen af nye supersygehuse bidrager til samlede investeringer i regionerne i 2013 på 5,2 mia. kr.

 • Mere universitetsbyggeri. 6,5 mia. kr. i 2012 og 2013 bl.a. til en modernisering af universitetslaboratorierne.

 • Boliger. Det bliver billigere for kommunerne at opføre nye almene boliger. Samtidig er Landsbyggefondens ramme til renovering af boliger hævet til 4,1 mia. kr. i 2012

 • Offentligt-privat samarbejde. Der afsættes i alt 22 mio. kr. bl.a. til vejledning om konkurrenceregler, indsatsen mod karteller, fusionskontrol, videreførelse af udbudsplatformen mv.

 • Rekordstort optag på uddannelserne. Regeringen afsætter med finanslovforslaget for 2013 i alt næsten 2,9 mia. kr. ekstra i 2013 til uddannelsesudgifter og SU til studerende på ngdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 • Universiteternes planlægning. Regeringen lægger op til at fastsætte universiteternes basisforskningsmidler for en treårig periode. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge forskning og uddannelser.

 • Forskning. Regeringen afsætter på finanslovforslaget i alt 596 mio. kr. i 2013 til forskning i fremtidens energisystemer.

 • Trafiksikkerheden styrkes med 110 mio. kr. i 2013 og 225 mio. kr. årligt i 2014 og frem til politiets udgifter til en udvidelse af den automatiske trafikkontrol.

 • sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

  Er det bevist, at den 1. højtuddannede forårsager yderligere 7.9 jobs, eller er det bare plausibelt? - det kunne jo også tænkes at den 1. højtuddannede stilling er resultatet af væksten i forretning+medarbejdere?

  • 0
  • 0

  Med det lovforslag bremser hele omsætningen i samfundet, så de fleste bare bliver fattigere og der er mange opgaver som bliver udført dårligere, eller slet ikke bliver udført, medens tusindvis af flere mennesker går ledige.

  • 0
  • 0

  Med det lovforslag bremser hele omsætningen i samfundet.... medens tusindvis af flere mennesker går ledige.

  Payback Time for alle de der fulgte og bar.. og det skal ske som det første i regeringsperioden. Det er vel rød stues helt almindelige dagsorden. Ligeledes salamimetoden, hvor der drysses småbeløb med rund hånd.

  Niccolò Machiavelli (1469–1527) glæder sig i sin grav! "Gør det onde i et hug - skal ses som en nødvendighed - så smages de mindre, mens det gode drysses i småbidder hen af vejen - skal ses som af egen vilje - så smages de bedre".

  • 0
  • 0
  Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten