IDA: Fælles EPJ-system skal i gang nu

Det vigtigste bidrag til sundhedsvæsenet i 2020 vil være at udvikle et fælles landsdækkende EPJ-system. Det fremgår af ny rapport fra Ingeniørforeningen, IDA.

Den danske sundhedssektor vil frem mod 2020 have mest nytte af et fælles landsdækkende EPJ-system. Det fremgår af et 'teknologisk fremsyn' om udfordringerne for det danske sundhedsvæsen, som Ingeniørforeningen, IDA har udarbejdet på baggrund af input fra både branchefolk og eksperter.

Rapporten peger på otte områder, der bør tages fat på med det samme og som vil have den største nytteværdi:

Her kommer det fælles, landsdækkende EPJ-system ind på en klar førsteplads. 69 procent af deltagerne i IDAs panel mener, potentialet er meget stort, yderligere 21 procent vurderer potentialet som stort.

Læs rapporten under artiklen.

»En fælles platform for alle aktører i sundhedssektoren betyder, at man kan kommunikere med udgangspunkt i patienten, frem for med udgangspunkt i den, man besøger. Det vil klart styrke patientens forløb, og sundhedspersonalet vil få et bedre og hurtigere overblik,« siger formand for IDA Frida Frost til ing.dk.

»Der er mange forskellige aktører, som man er i berøring med, og vi kender alle sammen til, at man skal starte forfra, hver gang man kommer et nyt sted hen eller man skifter læge i forbindelse med en behandling. Der vil det være en landvinding at have noget, der kan kommunikere sammen,« uddyber hun.

Ifølge panelet vil det ikke være nødvendigt at starte helt forfra, men en ekspertvurdering bør danne baggrund for en beslutning om, hvilke, eller hvilke dele af, de eksisterende EPJ-systemer eller moduler, der skal fortsætte videre ind i det nye system, og hvilke dele der skal skrottes.

Der venter et rivegilde

Panelet erkender, at der er investeret betydeligt i de regionale løsninger og forudser også, at det kan blive lidt af et rivegilde at nå frem til en beslutning om, hvad der skal fortsætte, og hvad der skal skrottes.

»Jeg kan ikke pege på en konkret enhed, der skal stå for udvælgelsen, men jeg kan pege på en model, hvor det er en gruppe eller en enhed, der består af de faggrupper, der indrapporterer til systemerne samt dybt it-faglige eksperter og så også ingeniører, for vi skal have nogle til at bygge brugergrænsefladerne. Det vigtige er, at det ikke er et rådgivende organ, men nogen der kan træffe en beslutning og tage ansvaret for det de siger,« siger IDAs formand.

Backbone i open source

Ekspertpanelet anbefaler også, at et backbone til et fælles EPJ-system bør udvikles i open source, hvilket skulle gøre det muligt for sundhedsvæsenet at slippe af med problemet om leverandørmonopol på leverancen.

Ud over det fælles EPJ-system anbefaler ekspertpanelet, at der sættes massivt ind i mulighederne for behandling og overvågning af patienter i eget hjem. Her mener eksperterne, at telemedicinske løsninger har et stort potentiale.

Rapporten peger blandt andet på udviklingen i antallet af danskere med kroniske sygdomme. Videncenteret for kroniske sygdomme og rehabilitering vurderer, at de offentlige udgifter til borgere med kroniske lidelser udgør godt 145 milliarder kroner årligt, hvilket svarer til ca. 80 procent af de samlede udgifter til sundhedsvæsnet.

Videncentret har opgjort, at knap 1,7 millioner danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme. Prognoser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at der i 2020 vil være cirka to millioner kronikere i Danmark.

Men også diverse it-systemer og logistiksystemer indeholder meget stort potentiale ligesom brug af RFID-teknologi og fjerndiagnosticering.

Mindre vigtigt vurderes dog teknologier, der allerede er stort fokus på nemlig robotbaserede teknologier til hjemmehjælp og autonome robotter til transport af eksempelvis prøver eller post mellem afdelinger.

Vigtigt, at sundhedssystemet bliver fleksibelt

Ifølge Frida Frost er det vigtigt, at det fremtidige sundhedssystem indrettes så fleksibelt, at det let kan indstille sig på den teknologiske udvikling, der vil komme.

»Vi skal have et agilt sundhedssystem, som hele tiden kan inkorporere nye teknologier. Vi ved, at tingene forandrer sig og bliver forbedret hele tiden, så derfor skal man tænke fleksibiliteten ind og ikke låse tingene fast i bestemte rammer,« siger hun.

Frida Frost peger desuden på, at øgede investeringer i velfærdsteknologi kan løse flere aktuelle udfordringer.

»Vi får flere ældre og flere med kroniske livstilssygdomme, og hvis vi i Danmark fortsat kan udvikle nogle teknologier, der kan indgå i vores system, så har vi et potentiale for at lave nogle løsninger, der også kan eksporteres, så på den måde er velfærdsteknologi måske løsningen på både udfordringen med færre hænder og ønsket om vækst,« siger hun.

Rapporten om IDAs ekspertpanels vurdering af de kommende teknologiske muligheder præsenteres på en stor konference i dag mandag, der samtidig markerer afslutningen på det sundhedssektor år, hvor IDA har i ekspert- og erfaringsgrupper har sat fokus på velfærdsteknologiens muligheder og betydning.

Læs Teknologisk Fremsyn

Sundhedsteknologi 2020
[scribd:78158817]

Kommentarer (8)

Efter at have besøgt et sygehus mange gange da min bedre halvdel er blevet syg har jeg set et område som aldrig nævnes, men har relevans.
Hvor er fokus på udstyr som enten selv rapportere til epj eller lægens mail/konto?
Syntes efterhånden det ligner noget fra fortiden når personalet skal aflæse og indskrive tal/værdier ind i en journal/skema eller tilsvarende.
Nogle læger magter ikke denne del og skriver ofte forkert.

Ser også gerne at sygdomstal dvs målinger over tid også tilknyttes epj. Dette kan gøres for at have et 100% billed af hvilke værdier patienten har haft under sygdomsforløbet.
Det ville nok også medføre en gevaldig boost til forskningen og bivirknings undersøgelser.

Hvorfor skal de lavthængende frugter ikke plukkes?
Når man nu vil lave epj så kan man vel lige så godt lave det så det spiller!

 • 0
 • 0

Min korte version, det er muligvis nok svært anvende en papir patient journal i aktuelle situationer, men anvende en elektronisk er i sig selv en umulighed.
Desværre kan jeg ikke begrunde det, jeg går ud fra folk med forstanden på EPJ kan forklare hvorfor det ikke virker.
Hvis noget skal udfyldes elektronisk da skal følgende i min verden opfyldes, det skal fremgå af samme "Hvorledes tingene også står rigtigt, og det er her mine tvivl ligger".

 • 0
 • 0

Ved dagens konference i IDA blev af kommentarerne fra specielt Region Nordjylland ganske klart, at omkring EPJ er regionerne blevet enige om, at fokus skal være på udveksling af data. Det betyder bl.a. at man forsøger at undgå skrotning af eksisterende systemer, men vil have dem til at kunne udveksle data. Dette projekt skulle efter det oplyste være afsluttet i 2013.

Desværre betyder dette nok, at udveksling af data mellem forskellige sygehuse vil fungere, og muligvis også mellem sygehuse og praktiserende læger, men at der ikke rigtigt er styr på grænseflader til andre indenfor det store system, som jo også omfatter hjemmepleje, plejehjem, tandlæger, fysioterapeuter m.v.

 • 0
 • 0

Hvorfor skal de lavthængende frugter ikke plukkes?
Når man nu vil lave epj så kan man vel lige så godt lave det så det spiller!

Dette spørgsmål var også oppe og vende under pause snakken med forskellige overlæger på Riget under et kursus i patentering for snart ti år siden. Deres største frustration var ikke at kunne finde en journal for en patient på en vagt, fordi nogen havde lånt den og glemt at lægge den tilbage. De efterlyste en simpel scanning af papirjournalerne så dette problem kunne elmineres. Det er nok en udemærket løsning inden for et enkelt hospital og/eller afdeling. Imidlertid tror jeg ikke på metoden til udveksling mellem forskellige hospitaler og/eller praktiserende læger. Når der er brug for informationer et andet sted end normalt, så er det jo ofte en akut situation, og så fornemmer jeg ikke lige lægen har tid til at bladre i en 500 sider tyk journal.

Det er snart 20 år siden IBM på et seminar demonstrerede hvorledes man lavede et dataudtræk, som samtidig brugte data fra databaser, som fysisk befandt sig i henholdsvis Stockholm, London og New York mens brugeren sad i København. Det er just ikke rocket science i dagens verden. Jeg fornemmer, at der er en sådan pragmatisk løsning, som regionerne arbejder på.

 • 0
 • 0

Min korte version, det er muligvis nok svært anvende en papir patient journal i aktuelle situationer, men anvende en elektronisk er i sig selv en umulighed.

Kunne du begrunde hvorfor en elektronisk journal er en umulighed?

Det er mere end 10 år siden læger på visse hospitaler i det store udland gik stuegang med et laptop på et rullebord, og bl.a. indtalte informationer. Nu er elektronik blevet mindre og mere transportabel. Det ville undre mig meget om vi ikke snart ser lægens PC afløst af en tablet, som en iPad eller lignende. Den kan han jo tage med sig når han bliver kaldt hen til en patient,
og så har han adgang til informationer i den konkrete arbejdssituation.

 • 0
 • 0

Frida Frost, IDAs Formand, kom med nogle gode eksempler på den manglende brug af moderne teknologi i sundhedssektoren.

I dag er det ofte sådan, at skal man til lægen så involverer det ofte to eller flere besøg. Et hvor lægen forsøger at stille diagnosen. Det kan resulterer i et andet besøg til prøvetagning, og et tredje til at meddele patienten resultaterne af prøverne og hvad der videre skal ske.

I nogle situationer er den personlige ansigt til ansigt kontakt nødvendig - eksempelvis når man ønsker at observere hvordan patienten reagerer på en meddelelse. I andre tilfælde kunne det tredje besøg afløses af en samtale via telefon, internet vidoelink (Google eller Skype), eller en simple e-mail.

Desværre er der p.t. ikke økonomiske incitamenter i systemet for at undgå besøget i lægehuset eller på hospitalet. Det er jo disse besøg, som betyder betalinger til lægehus eller hospitalsafdeling.

 • 0
 • 0

Life Partners er allerede gået igang med at udvikle en løsning til borgeren/ brugeren som kan indlæse sine egne data igennem sensorer, som f.eks. pulssensorer og opsamle data fra besøgende hos fysioterapeuterne, kiropraktorerne, fitnesscentrene m. fl. i dette segment.

Life Partners har udviklet nogle moduler der både tilgodeser behandlerverdenen og brugerens verden, og håber at kunne være en del af det område der vedrører de medicinske data for at kunne få disse indarbejdet også.

 • 0
 • 0

@ Niels Jensen ck lige datoen og hvem tror Du bestemmer over IT og Sundhed.

2005-10-30

Den Elektroniske Patientjournal


En sød historie i en dansk antologi over emnet Science Fiction. 

I det hedengangne Stig Vendelkær, SV Bøgerne. Om en person der var dødssyg og skulle have været opereret på. Lægen var imidlertid grebet af ”Berøringsangst der ville noget”. Således manden desværre døde som følge heraf.

Hvor jeg vil hen med dette ?

Jeg ved det faktisk ikke men håbede komme i tanke om det, hvis jeg ligesom begyndte skrive noget stilet til Jer.

De som har skoene på ved vel hvor samme trykker, nu ved jeg for lidt om hvad og hvorledes nogen ligefrem vil kunne spare ved anvende en sådan elektronisk Journal.

Svaret for mig er desværre lige det længere væk end en armslængde så jeg kan ikke komme i tanke herom. Computerne er gode til ”Idiot-arbejde”, hvilket jeg aldrig kunne drømme om betegne behandlingen og omgangen med Patienterne. Så jeg vil vende tilbage når jeg er kommet i tanke om min oprindelige tese.

Så glæder jeg mig til hvad som sker hen ad vejen indenfor dette område. (skrevet idag tirsdag 17.1.2012, dengang undlod jeg skrive, og min forudsigelse bliver _____ ). Og hvis nogen synes dette er noget totalt vås, så tænk på hvor langt vi er nået mht. EPJ'en. Om jeg virkeligt troede jeg kunne bremse noget _____


  Med venlig hilsen

    Finn Jensen
 • 0
 • 0