IDA får 3 mio. kr. til at hjælpe flygtninge i job

Med afsæt i en prognose udarbejdet af Dansk Industri (DI) og Ingeniørforeningen, der viser, at Danmark i 2025 kommer til at mangle over 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, vil IDA nu gå på opdagelse efter ingeniører blandt landets flygtninge.

Ingeniørforeningen har fået 3,1 million kroner fra Industriens Fond, der skal bruges til at finde og opkvalificere flygtninge med ingeniørbaggrund til det danske arbejdsmarked. Med i samarbejdet er også KL, DI, Dansk Erhverv og Dansk Flygtningehjælp.

‘Vi vil give flygtninge med ingeniør- og naturvidenskabelig baggrund optimale forudsætninger for at komme ind på det danske ingeniørarbejdsmarked og dermed være med til at sikre en hurtig og effektiv integration,’ lyder det i målbeskrivelsen.

Selv bidrager IDA med yderligere en million kroner til projektet, som Global Chef i IDA Lotte Ellegaard håber, kan være med til at afhjælpe den stigende ingeniørmangel.

»Hvis der kommer flygtninge her til med ingeniørbaggrund, er det i alles interesse at se dem som ressourcer,« siger hun.

Sprog, kulturkendskab og erhvervspraktik

De deltagende flygtninge, der rekrutteres i samarbejde med kommunerne skal gennemgå et forløb, der strækker sig over fire måneder og bygger på fire grundpiller.

  • Et mentorforløb, hvor IDAs egne medlemmer skal agere mentorer og give indblik i en dansk ingeniørs arbejdsliv. Herunder afkodning af sociale og kulturelle forhold på det danske arbejdsmarked.

  • Sociale og praktiske aktiviteter, der blandt andet via privat indkvartering af deltagerne skal styrke det socialt samvær og derigennem integrationen.

  • Kompetenceudvikling, hvor flygtningenes færdigheder inden for engelsk og fagteknisk viden skal styrkes. Og så skal der undervises i dansk arbejdskultur, jobsøgning og uddannelsesmuligheder.

  • Virksomhedskontakt i form af virksomhedsbesøg og et praktikforløb på en måned, hvor IDA håber at kunne styrke flygtningenes netværk og relationer til relevante brancher.

Forud for lanceringen af projektet har IDA sikret sig praktikaftaler og partnerskab med virksomheder som HBN-Teknik, DBI Plastics, Grundfos og Fiberline Composites.

En forudsætning for at komme i betragtning til IDAs Refugees Professional Program, som i første omgang har plads til 25-30 kandidater, er, at den pågældende flygtning har fået opholdstilladelse og besidder en ingeniørbaggrund, der er godkendt hos Styrelsen for Internationale Uddannelser.

»Vi vil gerne hjælpe til, at vi ikke får flere taxachauffører eller pizzaejere, der er ingeniører,« siger Lotte Ellegaard.

Tre procent ingeniører

Nyeste tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at 13 procent af nyankomne flygtninge har en videregående uddannelse med i bagagen. Men der findes ingen officiel opgørelse over, hvor mange af de flygtninge, som sidder i de danske asylcentre, der har en ingeniørmæssig baggrund.

Men en undersøgelse blandt 1.649 asylansøgere på 12 asylcentre i Jammerbugt Kommune viser, at 2 til 4 procent af asylansøgerne har en uddannelsesbaggrund inden for ingeniør- eller it-fag. Og hos Asyl-syd og Asylcenter Vesthimmerland, som driver 17 centre med omkring 3.000 asylansøgere, er vurderingen den samme.

Tallene fra asylcentrene bakkes op af en opgørelse lavet af Dansk Flygtningehjælp, som vurderer, at tre procent af alle de flygtninge, der er kommet til landet, har en baggrund indenfor ingeniørfaget.

Overføres vurderingen til antallet af asylansøgere på landsplan betyder det, at der alene i 2015 ankom over 400 mulige ingeniører med flygtningestrømmen til Danmark.

Til sammenligning viser seneste opgørelse fra Akademikernes ledighedsstatistik, at ledigheden blandt ingeniører er faldet med 0.3 procent det seneste år, hvilket betyder, at der pt. kun er 1.150 ledige ingeniører over hele landet fordelt på alle faglinier.

Penge til 90 flygtninge

Med den samlede pulje på godt 4.1 million til projektet, og med støtte fra erhvervslivet i form af praktikpladser og virksomhedsbesøg, har IDA ressourcer til at finde og opkvalificere ca. 90 flygtninge-ingeniører gennem i alt tre forøb.

Projektet har opstart 15. august og løber over 1½ år. Første hold afsluttes med udgangen af 2016 og efterfølges af to hold i 2017.

Med udgangspunkt i det etablerede samarbejde med kommuner, virksomheder og frivillige er det herefter planen at videreføre projektet som en del af Ingeniørforeningens faste aktiviteter.