IDA: CO2-udslippet stiger, mens Fogh taler

Mens irakkrigen, demokrati og ytringsfrihed fik stor opmærksomhed i statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) åbningstale i Folketinget, så lå samfundets klimaudfordringer og rodede bagerst i talen sammen med ulandsstøtten, Færøerne og Grønland.

Statsministeren gjorde i sin tale klart, at en væsentlig del af den globale opvarmning er menneskeskabt, og at vi derfor må handle.

»Videnskaben har talt. Nu må politikerne handle,« sagde Anders Fogh Rasmussen, der »på lang sigt« ønsker, at Danmark skal være 100 procent uafhængig af fossile brændsler som olie, naturgas og kul.

Men formanden for Ingeniørforeningen (IDA), Lars Bytoft, savner handling fra regeringens side og gør klart, at CO2 udslippet blot stiger, mens statsministeren taler.

»Jeg kan konstatere, at statsministeren igen år brugte åbningstalen til at tale om energi- og klimaområdet som en af de store udfordringer. Regeringen mangler imidlertid at levere varen i form af konkrete resultater. Eksempelvis er det endnu ikke lykkedes regeringen at forhandle en energiaftale på plads, selv om det ikke har skortet på udtalelser om, hvor højt regeringen prioriterer opgaven,« siger Lars Bytoft.

Den »ambitiøse energi- og klimaplan« er blandt den lange liste over kommende politiske opgaver, som transport- og energiminister Jacob Axel Nielsen (K) står over for, og statsministeren kunne samtidig gentage, at indsatsen for forskning og teknologiudvikling vil blive fordoblet frem til 2010 til en milliard kroner om året.

Trods statsministerens snak om forskning, klima og miljø, så er Lars Bytoft stærkt bekymret over den nuværende udvikling på energiområdet.

»Ifølge Energistyrelsens nyeste statistik er Danmarks udledning af CO2 steget de seneste to år. Det er en yderst problematisk udvikling - både i forhold til intentionerne om at reducere udslippet og med tanke på, at Danmark helt naturligt vil komme i fokus som vært for klimatopmødet i 2009,« understreger Lars Bytoft.

Emner : CO2
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Brug oliepenge til mere vedvarende energi

http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk/i...

Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen

---- Start på brev ----

Kære Anders Fogh Rasmussen

Brug oliepenge til mere vedvarende energi

Danmark har i disse år et usædvanligt godt økonomisk råderum. Samtidig bliver miljøproblemerne mere og mere tydelige.

Du har hentet meget mere energi op af undergrunden, end du har skabt ny Vedvarende Energi. Det er ikke rettidig omhu.

Det er bekymrende, at Danmarks CO2 udslip, for første gang i 20 år, steg med ca. 4 % i 2006. Siden du kom til magten, er antallet af nye vindmøller faldet fra 900 nye vindmøller om året til 009 nye vindmøller om året. Du har sat Danmarks forspring over styr ved at sætte næsten 30 års satsning på vedvarende energi på vågeblus.

Vi håber du vil tage denne henvendelse fra bekymrede borgere alvorligt, og vise os den respekt, at du vil besvare vores fire spørgsmål:

1: Hvorfor erstatter regeringen ikke olien og naturgassen fra Nordsøen med ny vedvarende energi i samme takt som den forsvinder?

2: Har Danmark råd til et velfærdssamfund, hvis Danmark er energiimportør i fremtiden?

3: Hvorfor skal vi borgere betale CO2 afgift på energi der er produceret CO2 neutralt?

4: Vil du kæmpe for at Danmark bliver CO2 neutral før år 2040?

Den 20. november 2001 overtog du ledelsen af et land, som var 200 – 250 procent selvforsynende med olie og naturgas. Prisen på olie er siden vokset fra ca. 20$ pr. tønde til næsten 80$ pr. tønde.

Danmarks olieproduktion toppede i december 2004. Nu falder produktionen med 8-10 procent om året. Din regerings energipolitik vil gøre Danmark afhængig af ny usikker fossil energiimport i fremtiden. Jeres mål om 30 % vedvarende energi i år 2025 er slet ikke ambitiøst nok, hvis fremtidens velfærd skal sikres.

---- Slut på brev ----

Kære Dansker Skriv under her. Og send gerne en opfordring til alle du kender om at gøre det samme.

Når vi har en tilpas stor tilslutning, sender vi brevet til statsminister Anders Fogh Rasmussen og alle aviser samt tv og radiostationer i hele landet.

Forhåbentlig vil energipolitikken og dermed kravet om at bevare velfærden til næste genration, ikke mindst nu hvor vi har det økonomiske råderum, blive et seriøst valgemne i næste valgkamp.

Martin Sørensen Daniel Nyboe Andersen

På listen over de, der har skrevet under, finder man blandt andre:

Niels Hausgaard, sanger og entertainer Greenpeace, energi- og klimamedarbejder, Tarjei Haaland Folkekirkens Nødhjælp, International Chef, Christian Friis Bach Danmarks Naturfredningsforening, Forretningsudvalgsmedlem og Samrådsformand i Nordjylland, Thorkild Kjeldsen Thise Mejeri, Salgschef, Mogen Poulsen Aalborg Universitet, Professor i energiplanlægning, Henrik Lund

Opdatering: Teknologirådet har netop udgivet en rapport der viser, at det kun vil koste 1,6 milliard kr. pr. år i kun 18 år - eller 300 kr. pr. dansker om året - at lægge 45 procent af Danmarks energiforbrug om til vedvarende energi og samtidig sænke CO2-udslippet med 50 procent.

Dette er vel at mærke ved en råoliepris på $50 pr. tønde. IEA varsler olie priser på 100-120 $ i samme periode, og hvis disse priser holder, så vil det rent faktisk være en overskudsforretning. Det fremtidige danske energisystem teknologiscenarier.pdf

 • 0
 • 0

»Videnskaben har talt. Nu må politikerne handle,« sagde Anders Fogh Rasmussen, der »på lang sigt« ønsker, at Danmark skal være 100 procent uafhængig af fossile brændsler som olie, naturgas og kul

Tak, Anders Fogh Rasmussen, der fik du mig til at grine! Det er virkelig morsomt sagt, især hvis du var i stand til at holde masken, da du sagde det; jeg så dig desværre ikke holde talen. For det lyder jo så fint, det udsagn, samtidig med at der absolut intet indhold er i det! Du skulle blive standup-komiker!

Til de læsere, der ikke lige har fanget det sjove, så ligger det i, at Danmark, samt resten af verden, på lang sigt under alle omstændigheder bliver uafhængigt af fossile brændsler - det sker såmænd helt af sig selv, når de løber tør!

Tak igen for grinet, Anders! :o)

 • 0
 • 0

Opdatering: Teknologirådet har netop udgivet en rapport der viser, at det kun vil koste 1,6 milliard kr. pr. år i kun 18 år - eller 300 kr. pr. dansker om året - at lægge 45 procent af Danmarks energiforbrug om til vedvarende energi og samtidig sænke CO2-udslippet med 50 procent.

Den er jeg med på - og jeg er også med på 3.000 kr. pr. dansker om året, hvis det kan give en hurtigere og mere gennemgribende omlægning til vedvarende energi. Jeg mener at det som er uholdbart altid bør ændres hurtigst muligt til noget holdbart, hvis man ønsker et stabilt og stærkt samfund. Der er ikke så meget at spekulere over, det er bare at komme i gang.

Vi kunne eventuelt tage nogle af pengene fra diverse krige, vi brænder penge af i; krige, som blot skaber død, terrorisme og ufred, hvilket jeg personligt sagtens kan undvære.

 • 0
 • 0

IEA siger det inddirekte.

http://ing.dk/artikel/79873?highlight=iea

Flere tolker IEA sidste varsling om olie produktions udviklingen i fremtiden til precist dette senarie hvor olien kommer ca til at koste 100-120$ pr tønde inden for de næste 3-5 år. Rigtigt nok vil IEA ikke varsle længere ud i fremtiden. hvilket jo faktisk kun styrker augomentet om et snarligt olie pris chok.

Denne eb nyhed er ganske vist polulistisk, men at bruge klaus illum som kilde er ok klaus illum tolker også IEA tal til 100-130$pr tønde. http://www.peak-oil.dk/dokumenter/20kr.jpg

 • 0
 • 0

Co2 kvote systemet er blevet den største blokering for det co2 neutrale samfund . Vejen mod co2 neutralitet er et sammensat problem der existere ikke en nem enkel løsninger. Det kræver en stor reform af vores afgifts systemer. Det nødvendigt at gøre forbruget tydeligt i alle led. , for kunne bryde vores afhængeligheden af de forsile brændstoffer. Så længe dette ikke sker så fastholdes samfundet i den forsilt logiske doktrin.

Vores tanke sæt forføres af nemme Quick fix løsninger, ex brint og bio brændstoffer. Brint og bio brændstoffer har desvære vist sig som ”ikke løsninger” der føre os væk fra de rigtige løsninger. Brint´s energi omkostning ved elektrolyse, gør brint økonomisk urentabel. Bio brændstoffer løser ikke klima problemet. Deres energi omkostning øger co2 udslippet. Løsningen på klima/ energi problemet, skal aldrig kolidere med vores fødevare produktion det er edisk forkert det skaber kun nye problemer, der ikke var før.

For at løse problemet, er det nøventigt at forandre og reformere samfundets afgifts system. Staten modtager alle sine co2 kvoter gratis. De kvoter giver staten gratis til industrien og energi producenterne. De handler frit de ubrugte kvoter, der opstår ved brug af VE og energi bespareler. Dette system straffer dem der aktivt spare på energien, Det giver co2 fåserne, en urimelig konkurance fordel. Uanset hvor dygtig man spare på energien, så forbliver co2 udslippet status q. Det er grotæst at betale co2 afgift, af co2 neutral energi.

Vend det rund, lad staten ikke forære co2 kvoterne væk. Uden retfærdig, økonomisk kompentation. Sælg kvoterne til den normale markeds pris, der skal stige med ex 5% om året. Staten tvinger nu sine borgere, til bryde de fosilt logiske dogmer. Brug indtægterne til at støtte nye co2 neutrale løsninger. Anuler ubrugte co2 kvoter. kun dette giver reele co2 besparelse.

Opkræver staten samme pris for kvoterne som staten kræver i co2 afgift pr tons co2. Så kan samfundet bruge moms modellen . Til at afregne og afskrive co2 afgifterne, alt køb og salg af vare og tjænsteydelser hvor der inkludere co2 kvoten og afgiften, afskrives som en variabel moms efter det faktuelle co2 udslip. Regningen sendes automatisk vidre, til kunderne. Der kun afregnes efter faktuelle co2 udslip. Det enste det kræver er en lov der kræver oplysning om co2 udslippet i alle led.Og fastlægning af prisen pr tons og gram co2 der udledes. Nu kan de vare og yderlser der er producere co2 neutrale sælges co2 afgift frie. Når co2 udslipet/afgiften er tydeligt i alle led. Så er det at udregne. En faktuelle co2 afgift for vare og tjænsteydelser. Ikke mere bøvlet, end et nuværnde moms regnskab.

Det Belønder de dygtige, når samfundet giver en økonomisk fordel til de producenter, de der er gode til at spare co2, har fair konkucance fordel, deres produkts co2 afgift er mindre. Set i forehold, til de konkurerende, som forsætter co2 status q. Kan en importeret vares co2 forbrug ikke dukomenteres eller fastsættes. Der fastsættes afgiften efter en retfærdig vurdering af co2 omkostning. Ikke løsninger som ex brint /biobrændstoffer forkastes automatisk som urentable.

Co2 momsen har et foremål, den skal overflødiggøre sig selv i fremtiden.

Brug det bedste fra markedsøkonomien til at løse dette komplexe problem.Det er nødventigt at aceptere en lille styring af markdet. I form af en variabel co2 kvote/afgift, der retfærdigt belønder den dygtige co2 spare.

Som reglerne er nu, forsvinder der intet co2. Når man stræbe efter, det co2 neutralt liv.

 • 0
 • 0

Jeg kan nu ikke se, at den refererede artikel nævner nogetsomhelst i dén retning - vær flink at være mere specifik! Og Klaus Illums 'tolkninger' kan jeg ikke bruge til nogetsomhelst: I lighed med (salig) Kresten Helveg Petersen er han efter min ringe mening karakteriseret ved at 'have begge ben solidt plantet i den blå luft'! :)

 • 0
 • 0

IEA siger ikke noget indirekte som jeg kan se det - Ekstra bladet siger dog noget direkte uden at referere til andet end Klaus illum og forskellige "kan" og "tolkninger" ol. Det er vidst ikke helt det samme som at "IEA varsler" :-)

mvh Jesper

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten