IDA: Bygninger og transport er langt fra den rette kurs mod et fossiluafhængigt samfund

Et af forslagene fra IDA handler om at satse på en fremtidssikring af solcellesystemet ved at indføre en ny støttemodel. Illustration: Total

Elektrificering af transporten og energibesparelser i bygninger er afgørende elementer, hvis vi vil skabe et samfund uafhængigt af fossile energikilder. Og på trods af et mål om at nå netop dertil i 2050 står Danmark stort set stille på begge områder.

Det viser Ingeniørforeningen IDAs nye status over omstillingen, der læner sig op ad foreningens 'Energi Vision 2050'-scenarie fra 2015.

Læs også: IDA: Smart energisystem bringer os effektivt i mål i 2050

Danmark skal ifølge scenariet have over 600.000 elbiler på vejene allerede i 2030, mens energiforbruget til opvarmning af bygninger skal mindskes med 40 procent i 2050. Begge dele er forudsætninger for at nå det endelige mål, da transport og opvarmning af bygninger tilsammen står for omkring 70 procent af landets samlede energiforbrug.

Men Danmark er altså slet ikke på rette spor. Færre elbiler var på vejene i 2017 i forhold til året før, faldet i det samlede energiforbruget er stoppet og bygningernes energiforbrug til opvarmning ligger ligeledes konstant. At nå målsætningerne kræver større politisk vilje, mener IDA-formand Thomas Damkjær Petersen:

»Der er stadigvæk et langt stykke forude, og vi bliver nødt til at arbejde for det. Vi viser her, at der skal nogle flere tiltag til, og så håber vi, at politikerne vil handle,« siger han.

Fjern afgifter på elbiler

Selvom både CO2-udledningen og energiforbruget er steget, så står alt dog ikke skidt til. Vedvarende energi spiller en voksende rolle i landets energisystem, og øget brug af varmepumper i private husholdninger sænker opvarmningens fossile aftryk.

Men på transportområdet er vi ikke nået langt. Over 95 procent af transporten bruger stadig fossile brændstoffer, og den udgør i alt omkring en tredjedel af landets energiforbrug.

I statusrapporten foreslås konkrete tiltag, der kan skubbe gang i omstillingen. På transportområdet er der uden overraskelse fokus på elektrificering. Udbredelsen af elbiler og den tilhørende infrastruktur er gået i stå, siden elbiler blev pålagt afgifter i 2016, og derfor bør man ifølge IDA prioritere at gøre elbilerne attraktive igen.

»Den største forskel man kan gøre på transportområdet, er at give nogle bedre vilkår til elbiler,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Manglende politiske vilje

I marts 2017 var der kun 9.111 elbiler på de danske veje. Det er færre end i 2016 og kun en dråbe i forhold til det nødvendige antal i 2030, der ifølge IDA ligger på 639.000.

Thomas Damkjær Petersen mener ikke, at noget specielt ved transportsektoren besværliggør omstillingen. Den langsomme start skyldes udelukkende manglende politisk prioritering, siger han:

»Det er tydeligt, at bilerne skal skifte fra fossile brændsler. Årsagen til, at vi ikke er kommet i gang, er, at omstillingen af transporten ikke prioriteres i Folketinget. Det kræver noget politisk vilje, og viser man det, så vil der også komme forskning og andet på det område, der vil få transporten til at bidrage til en fornuftig udvikling,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Bygningerne halter også

Det er heller ikke lykkedes at sænke energiforbruget til at opvarme bygninger, der udgør 40 procent af landets samlede forbrug. Ifølge rapporten er danske bygninger godt nok blevet mere energieffektive på grund af energirenoveringer og skrappere krav til nye bygninger.

Men da bygningsmassen samtidig er vokset, har det ikke sænket det overordnede forbrug. Kommunerne skal spille en større rolle på området og samtidig føre an i udviklingen ved at energirenovere egne bygninger, lyder anbefalingerne i statusrapporten.

»Specielt ved boliger fra 1980’erne og tidligere, som slet ikke har nutidens energistandarder, kan man hente en masse ved at energirenovere. Det er vigtigt, at kommunerne går forrest, fordi de har så stor en bygningsmasse. Hvis de gik forrest og viste trenden på det område, så ville det også give et stort skub i den rigtige retning,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Indsatsen skal også øges på en lang række andre områder, mener IDA. Danmark skal for eksempel mere end fordoble produktionen af vedvarende energi inden 2030, hvor IDA blandt andet foreslår, at man satser på at 'fremtidssikre solcellesystemet' med en ny støttemodel, mens kommunerne skal styrkes i arbejdet med placering af landvindmøller.

Foretages de nødvendige tiltag, er det realistisk at nå i mål, mener IDA-formanden.

»Det er helt klart stadigvæk et realistisk mål at nå i mål med,« siger Thomas Damkjær Petersen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I transport sektoren kunne regeringen helt gratis sætter gang i omstillingen ved at give de store byer lov til at forbyde alle biler der ikke er 0 emission i bykernerne. Det skal nok sætte gang i salget af BEV's når butiksejer Hansen og direktør Olsen ikke kan køre fossilbrænderen til hoveddøren på arbejdspladsen.

Det er et indgreb i den hellige personlige egen-mobilitet og retten til at føre eget køretøj af eget valg - hvor man vil når man vil . Ikke desto mindre er det en vej frem som ikke kræver ændringer af de nuværende afgiftsmodeller. Det er bare et par politiske beslutninger (politisk mod?!?).

Fordelene er færre dødsfald pga mindre forurening og bare en anelse mere gang i omstillingen af vores transportsektor til ikke at forbrænde fossiler

 • 8
 • 6

Vi har alt for meget fokus på "at gøre noget" ved transportsektoren, og diskuterer el-biler og brint-biler, og vi finder på el-færger og el-fly. Netop transportsektoren, har brug for en letvægts energiforsyning, og her er der ikke rigtig noget der kommer op på siden af Diesel og Benzin.

Men vi har slet ikke plukket alle de lavthængende æbler, og så længe der brændes olie, gas, biomasse af i stationære anlæg, så er det der vi skal lægge vores fokus.

Alt hvad der står stille, eller kan strømforsynes med en ledning, skal da ombygges først, inden vi kaster os over flyvemaskiner og færger.

 • 8
 • 5

Husk at vi betaler CO2-afgift og andre afgifter på strømmen, uanset hvor grøn dem er, til elbiler.

Der er cirka 1 kr /kwh i afgifter. Der er således mere afgift på strøm end på diesel, målt per energienhed. Det ville være oplagt at kigge på ?

 • 12
 • 1

Det er nu engang meget nemmere at omstille stationære energislugere end mobile ditto. Artiklen omtaler både biler OG bygninger. Hvor er diskussionen om forbedret opvarmning af bygninger?

 • 3
 • 1

Man behøver ikke forbyde benzin og diesel biler, man skal bare opkræve en afgift for at disse må køre i zonen og så skrue prisen op hvert år, så incitamentet til at købe en elbil bliver stærkere. Så kunne man samtidig benytte indtægten fra afgiften til at montere ladestandere i byen og evt give tilskud til køb at elbil. Man kunne jo starte med 50 kr pr dag og året efter med 100 kr.

 • 4
 • 0

Fremstillingsprisen for en elbil er ca. det dobbelte af fremstillingsprisen for en benzinbil. Differencen repræsenterer et større ressource- og dermed energiforbrug. Elbiler kan jo heller ikke have nogen større interesse uden et stabilt elforsyningssystem, altså ikke et system baseret på sol og vind. Derimod kunne hybridbiler med en elektrisk rækkevidde på 50-60 km reducere luftforureningen i byerne meget væsentligt, og de kunne jo da også fungere i perioder uden vind og sol. Sådanne forekommer. Den ugentlige gennemsnitseffekt for vind + sol varierede f.eks. i perioden januar-oktober 2017 mellem 3142 MW i uge 8 og 443 MW i uge 38. Så der ville ikke blive megen "grøn" opladning af elbiler i uge 38.

 • 1
 • 9

Mit udmærkede ca. 50 år gamle hus har et varmeforbrug på ca. 18 MWh/år. Ved at ofre 250.000 kr kunne jeg føre det op til dagens energistandard og højt regnet spare 9 MWh/år svarende til 1 kW. 1 MWh koster 400 kr excl moms, hvortil naturligvis kommer alle de faste udgifter til rør, pumper, personale, vedlighold m.m.

Så for at spare 9*400 = 3600 kr/år skulle jeg altså investere 250.000 kr. Nul Putte.

I øvrigt koster et atomkraftværk med en gennemsnitsydelse på 1.500.000 kW ca. 60 milliarder kroner svarende til 40.000 kr/kW. (Anholtmøllerne yder i gennemsnit 200 MW og kostede 12 milliarder. Dette giver en investeringsudgift på 60.000 kr/MW + fuld back up, for møllerne står jo stille en gang imellem). I perioden Januar til oktober i år ydede havmøllerne i 30% af tiden mellem 0 og 50% af gennemsnitsydelsen. Ydelsen var i gennemsnit 565 MW og varierede mellem 0 og 1226 MW.

Så hvis jeg endelig ville spare kuldioxidudledning svarende til et varmeforbrug på 1 kW kunne, jeg med fordel investere 40.000 kr i et atomkraftværk i stedet for 250.000 kr i isolering.

 • 0
 • 1

Der var for ikke så lang tid siden nogle artikler om indlejret CO2 i bygninger. Det betyder ikke meget for eksisterende byggeri, men hvornår ser vi maksimal begrænsning af CO2 i anlægsfasen som et konkurrenceparameter? Når et standardhus bygget efter 2020 reglementet - beregnet over hele sin levetid - årligt udleder mere CO2 fra anlægget end fra driften, er der jo noget helt galt. Vi må derfor efterlyse dygtige arkitekter og ingeniører, der kan tegne og beregne en bygning med minimalt CO2 forbrug i anlægsfasen. Naturligvis en bygning med kvalitet i såvel udseende som indretning og brug. Hvem kommer først med en sådan konkurrence på et større anlægsarbejde? Til rådgiverfirmaerne: Forbered jer på at skulle konstruere, beregne og sammensætte en bygning ud fra dette parameter - der vil blive brug for det!

 • 1
 • 0

Journalisten skriver: IDA har udgivet statusrapport for, hvordan det går med omstillingen til et Danmark uafhængigt af fossile energikilder.

Hvem kan oplyse linket ? (jeg kan ikke finde det).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten