IC4-sammenkobling tåler ikke fugt

Den overkomplicerede koblingsmekanisme i de skandaleramte IC4-tog volder stadig DSB problemer. Togene er designet på en måde, så koblingsmodulet mekanisk skal skubbes ud, når to vogne nærmer hinanden.

»Som følge af togets oprindelige design skal koblingen kunne skubbes ud og trækkes ind igen i modsætning til IC3, hvor den er fastpositioneret,« forklarer direktør for DSB Vedligehold Steen Schougaard Christensen og fortsætter:

»Det glideleje, som koblingen kører på, har i fugtigt vejr haft en tendens til at udvide sig, hvilket har gjort det meget svært at trykke koblingen ud. Det krævede i visse tilfælde et tryk mellem otte og ti bar, og det er systemet slet ikke gearet til,« siger han.

Fugtproblemet har langtfra været det eneste af sin slags. På rådgivningsfirmaet Atkins’ anbefaling har DSB forsimplet koblingen og blandt andet udskiftet de plader for koblingen, som IC4 er født med, med en såkaldt ‘gaitor’ (en gummibælg, red.). Det var i forbindelse med udbedringen af det problem, at man blev opmærksom på glidelejets fugtproblemer.

Læs også: Grundlæggende problem med IC4-kobling er først løst i 2017

Det er helt afgørende, at togsættene bliver i stand til at koble sig til og fra hinanden på stationerne. Det kalder DSB for ‘driftskobling’. Hvis ikke togene bliver i stand til det, kan de ikke indsættes på længere og mere passagertunge ture, der i dag varetages af de gamle IC3-tog.

Der kan dukke nye problemer op

DSB har dog allerede fundet frem til en løsning på problemet uden at skulle udskifte glidelejet, der består af en type nylon.

»Løsningen er blevet, at vi har ændret på tolerancen. Selv hvis nylonen skulle udvide sig, er vi nu i stand til at skubbe koblingen ud med to til fire bar. Så den løsning skulle være ganske udmærket,« siger Steen Schougaard Christensen.

DSB mangler dog endnu at implementere løsningen på en del af togsættene. Desuden har DSB endnu ikke fået godkendt den nyeste opdatering af softwarepakken, der er grundlæggende for, at togene kan blive klar til at driftskoble, fordi den sikrer kommunikation mellem flere togsæt.

Læs også: DSB indstiller kørslen med sammenkoblede IC4-tog

Den nyeste softwarepakke er i øjeblikket i assessorbehandling hos forsikringsvirksomheden Lloyd's i Sverige, og DSB forventer, at den proces er gennemført ultimo uge 42. Derefter skal pakken videresendes til afsluttende myndighedsbehandling hos Trafikstyrelsen – en proces, der ventes at tage omkring tre uger.

Før det kommer IC4 ikke til at køre med togsættene sammenkoblede, og selvom Steen Schougaard Christensen generelt er optimistisk om, at det bliver inden udgangen af året, tager han sine forbehold.

»IC4 har det jo med løbende at ændre de planer, der lægges, fordi der støder nye ting til opgavelisten, men det er vores forhåbning, at vi kan indsætte 37 driftstog, der også kan driftskoble, inden den nye køreplan træder i kraft den 15. december,« siger Steen Schougaard Christensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg er ikke ekspert på området, men er det ikke ret simpel teknik i virkeligheden? Det skal jo selvfølgelig nok kunne holde til en del, men altså - kan ikke tåle fugt? Det er muligt at DSB har stillet for mange og forkerte krav, men der må godt nok også være nogen i den anden ende, som fuldstændig har misset at sige "det kan vi ikke" til alle de åbenbart rigtig mange ting, de overhovedet ikke har evner til hos Ansaldo Breda.

 • 10
 • 1

Hvis de ikke snart finder en løsning der virker, kunne de jo save nogle af de defekte tog op og sætte dem sammen til togsæt på 5-6 vogne i stedet for de 4. Man kunne kalde løsningen for IC4s :-)

 • 9
 • 2

Brug dog de tog uden sammenkobling. Når nu de ikke er designet til dette, så er det jo en større opgave som strækker sig til 2017. Det bliver en dyr funktion. Derfor; drop sammenkoblingen. Brug togene som enkelt tog på strækninger hvor det passer og tilret eventuelt nogle strækninger så man ikke behøver sammenkoblingen. Dermed kan togene tjene penge til DSB lige med det samme. Kør. :-)

 • 3
 • 7

Det er kilde til forundring, at en af verdens 2 største leverandører af centralkoblinger, svenske Dellner Couplers, Falun, har leveret en håbløs konstruktion til netop IC4.

Det ser godt nok ud som om Ansaldo Breda til IC4 systematisk har valgt de billigste og ringeste tilbud fra lavestbydende underleverandører, men alligevel.

Man skulle vel forvente at svenske Dellner havde været interesseret i at sikre deres komponenters funktionalitet og dermed firmaets renomme.

Markedet for centralkoblinger deles af 2 dominerende leverandører: Dellner Couplers, Falun, Sverige, og vesttyske Voith Turbo Scharfenberg, Salzgitter, Tyskland.

Disse 2 konkurrerer om at levere til alverdens togsæt og så netop til IC4 virker de ikke! - og man skal være udpræget nørd / ekspert for at se forskel på deres produkter, hvis ikke logoet er synligt.

http://www.dellner.se/Train_connection_sys... http://www.voith.com/en/products-services/...

 • 13
 • 0

De IC4 tog er og vedbliver med at være grundlæggende syge. Det bliver konstante lappeløsninger og nødtvungne kompromiser så man får aldrig rigtig det ud af det som man dels har betalt for, dels har specificeret og dels forventet og planlagt efter. Utroligt at man stadig kaster tid og penge efter det skrammel, øjensynlig kun fordi at ingen - ingen - overhovedet vil tilnærme sig et eller andet form for ansvar. Dejligt DJØF-dansk.

 • 5
 • 0

Dsb er ikke egnet til at købe tog, man skulle tro de ikke var rigtig kloge. dyre og fesen og sælger biletter der er højere end benzinprisen. hyrer til højre og venstre og køber dårlige koblinger hos en svensker.

service de gamle ikke kan li' man skulle tro IC4 var af kvalitet som varer i aldi. tilbage sidder menige skatteyder og græder snot. "de plukker mig for penge til at købe skrot".

Med en journalist har de haft en fejde og starter bagefter en masse sporarbejde. Tilliden har lidt som gulerødder ved rivning. gør noget klogt: drop dsb og vælg sas eller norwegian til indenrigsflyvning.

 • 1
 • 4

er vel, at en kompetent medarbejder hos DSB på velunderbygget grundlag angiver, at DSB fra K.15 (15. dec 14) kan indsætte IC4 sammenkoblet. Endog med driftskobling og ikke bare fast sammenkoblet som hidtil. Det vil pendlere og andre rejsende på København-Odense-Århus strækningen hilse velkomment, for det giver mulighed for at tilpasse kapaciteten til passagergrundlaget. Det kan man åbenbart ikke uden sammenkoblet IC4 i dag, hvorfor folk står op på strækningen i myldretiden. Det giver også mulighed for at sætte IC4 ind på nordvestbanen i myldretiden. Om sjællandke rejsende ser det som noget positivt, kan man tvivle på. Pendlertalsmanden har efterlyst det, men fra brugerne af ing.dk kan man få det indtryk, at sjællændere hellere 'står over' end sætter sig i et IC4-tog.

 • 2
 • 0

Det kan godt være at Dellner har leveret koblingen, men mon ikke det er Ansaldo Breda selv der står for det forskydelige modul. De har så ikke regnet på at nylon er hygroskopisk, noget man nemt kan se når man gør den ene side af et plastic skærebræt vådt.

 • 5
 • 0

Jeg er ikke fra København, men på luftfoto fra Krak eller Google earth kan det ses at mange af togene er parkeret langs vandkanten ved Øresund på Kystvejen, Kastrup. Er det for at de skal ruste op så "problemet forsvinder"? Det var ikke lige der jeg ville parkere hvis jeg havde fugtproblemer, det er jo alm. kendt at biler i kystområder ruster hurtigere, og det gælder vel også for IC4!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten