IAK: Aktivering af ledige ingeniører er spild

»Det er spild af ingeniørernes og samfundets ressourcer, hvis ledige ingeniører, der er over 55 år, skal aktiveres uden skelen til deres faglige kvalifikationer,« siger han.

Ifølge IAK risikerer en ledig senioringeniør nu at ende i et job, som hverken har relation til hans eller hendes baggrund eller kvalifikationer, og det er dumt i en tid med stor mangel på ingeniører, mener Ole Marqweis:

»Vi står i en situation, hvor arbejdsmarkedet leder med lys og lygte efter ingeniører, der kan gå ind og være lokomotiv på virksomhedernes vækst. Derfor bør forligsparterne tænke sig om, og åbne muligheder for at ledige på flaskehalsområder, som f.eks. ingeniørfaget, i stedet kan få tilbudt kortvarige erhvervsrettede uddannelser, der sætter dem i stand til hurtigt at vende tilbage på arbejdsmarkedet,« siger han, og peger på, at de ledige senioringeniører tilhører en faggruppe, som med målrettet uddannelse vil får forbedret deres mulighed for at vende tilbage til ingeniørjob.

Ifølge IAK har mange ingeniører over 55 år masser af år tilbage på arbejdsmarkedet:

»Det vil være hovedløst ikke at investere i gruppen af ingeniører over 55, der snildt kan have 10-15 år tilbage som en aktiv ressource på arbejdsmarkedet.