IAEA: Spredningen af farligt uran er reduceret

Illustration: Wikipedia

71 af verdens forskningsreaktorer, der oprindeligt benyttede højt beriget uran, er blevet omdannet til at bruge lavt beriget uran. På den måde har man begrænset spredningen af det farlige uran, der ud over forskningsreaktorer også anvendes til atomvåben.

Udviklingen fremgår af en nyhed fra det internationale atomenergiagentur, IAEA.

»Det er vigtigt, at man fjerner de kanaler, hvormed man distribuerer højt beriget uran. Vi kan risikere, at lande med forskningsreaktorer vælger at bruge den uran, som er beregnet til forskning, til atomvåben,« siger Bent Lauritzen, der er ekspert i fission og atomkraft ved DTU.

Ud over at få styr på brug og transport af uran kontrollerer IAEA også, at anlæg, der beriger brændsel, ikke benyttes til fremstilling af højt beriget uran, ligesom produktionen af beriget uran er under monitorering.

Ifølge IAEA findes der 220 forskningsreaktorer i 53 lande. Heraf blev 171 oprindeligt skabt til at bruge højt beriget uran, hvoraf 41,5 procent nu er omdannet.

Transporten af højt beriget uran bliver inddæmmet

Lande, der har et atomprogram, har ifølge IAEA ikke fået omdannet deres forskningsreaktorer. I USA og Rusland bruger man også materialet militært, og derfor vil konverteringen af forskningsreaktorerne ikke lukke for transporten af højt beriget uran.

Det har ikke været muligt at få oplyst den globale mængde af højt beriget uran hos IAEA, men ifølge International Panel of Fissile Materials (IPFM) fandtes der i januar 2017 1.345 ±125 ton højt beriget uran i verden.

Emner : Atomkraft