I kampens hede er det let at misforstå

I modsætning til anlægsarbejdet på københavns metrotunnel fra Islands Brygge til Frederiksberg er arbejdet med at bore en tunnel under Malmø indtil videre forløbet i fredelig samklang mellem bygherre og tunnelentreprenør.

I København resulterede tunnelboringen i et juridisk slagsmål om et par milliarder kroner. Et slagsmål, som langt fra er afsluttet i dag, næsten ti år efter start. I Malmø er tunnelboringen hidtil foregået uden konflikter, bedyrer projektleder Johan Brantmark, Citytunneln.

»Jeg tror grundlæggende ikke på, at entreprenøren, når han vågner om morgenen, siger til sig selv: "I dag skal jeg gøre et jättedårligt job". Alle gør det så godt, de kan,« siger Brantmark, der er leder af den mest risikofyldte del på det knap ti mia. kr. dyre projekt, tunnelboringen under Malmø. Citytunnelprojektet skal forbinde det centrale Malmø med jernbanen over Øresundsforbindelsen.

Indtil videre er den fem måneder lange tunnelboringsperiode gået godt på den måde, at tunnelboremaskinerne er to måneder foran tidsplanen, og endnu er der ingen claims ude at gå.

En af årsagerne til, at metroprojektet i København økonomisk løb helt af sporet var uenighed mellem bygherre og tunnelentreprenøren, Comet. Comet sendte en byge af claims afsted mod bygherren. Claims er en slags modkrav, som typisk kommer som en reaktion mod bygherrens krav om dagbøder i et forsinket projekt som metroen.

Comets claims mod Ørestadsselskabet, som endnu ikke er juridisk afgjort, beløber sig til to mia. kr. Det har Johan Brantmart godt hørt om:

»Abnormt mange penge. Faktisk næsten lige så mange som tunnelen under Malmø koster at anlægge. Her er det jo hidtil lykkedes at undgå konflikter,« siger Brantmark om citytunnelens to 4,5 km lange TBM-projekter, hvor der indtil videre bare er boret en brøkdel.

For Johan Brantmark handler det især om gensidig tillid, bygget på udstrakt kommunikation. Og han opfatter sig selv som kommunikatoren. Det har han gode forudsætninger for. Hans seneste opgave var som ansvarlig for tunnelarbejdet hos en entreprenør i Hongkong.

»Vi har et meget godt samarbejde, entreprenøren og vi. Min fornemste opgave er at fungere som leddet mellem entreprenør og bygherren, mægleren og budbæreren. For det er så vældig let, i kampens hede, at misforstå folk. Og hvis man ikke anvender meget energi på at forstå hinanden i det daglige samarbejde, bliver der konflikt. Der er så mange rygter, som florerer, man hører halve sandheder. Intet kommer af sig selv. Man må hænge i, ligesom i et ægteskab,« siger Johan Brantmark, som tror, at der i Danmark generelt opstår flere konflikter mellem bygherre og entreprenør end i Sverige, hvor entreprenørerne har et forum, hvor de målrettet arbejder på at forbedre samarbejdet med bygherren.