Hvorfor skal returvand til fjernvarme være koldt?

Erik Bruus spørger: Et fjernvarmespørgsmål. Jeg har læst her og der og forstår stadig ingenting. Når man bruger fjernvarme, så skal returvandet helst være så koldt som muligt. Det er helt klart, når fjernvarmen kommer fra et kraftvarmeværk, som laver strøm. Der skal vandet være koldt, når det pumpes ind i ovnen igen for at blive til damp, som kan trække generatoren. Men ... Ved et varmeværk, som kun laver varmt vand, kan jeg ikke forstå, hvorfor det bliver dyrere, hvis returvandet ikke er koldt nok. Det må da være nemmere, hvis returvandet er f.eks. 60 grader, så skal det da kun varmes lidt op igen, inden det sendes ud til forbrugerne igen?

Brian Elmegaard, sektionsleder, lektor, DTU Mekanik, Institut for Mekanisk Teknologi, svarer:

Spørgsmålet indeholder flere forskellige elementer, som jeg vil forsøge at besvare hver for sig.

 1. Det primære spørgsmål om energioverførsel

Helt overordnet afgives varmen til forbrugeren ved temperaturændringen af vandet som massestrøm x varmekapacitet x temperaturforskel. F.eks. afgives 1 MW i 80/60°C ved et flow på 12 kg/s.

Hvis der ændres på frem- eller returtemperaturer, skal flowet ændres, og pumpe- og rørdimensioner vil ikke være fornuftige.

Ændrede temperaturforhold vil dermed ændre på både varmetab og på flowforhold og dermed tryktab og pumpeeffekt.

Energiforhold siger altså ikke, at det er en fordel med mindre afkøling hos forbrugeren. Drift af hele systemet medfører, at det er en fordel at sikre god afkøling af vandet.

Højere priser hænger derfor i høj grad sammen med varmetab og energiudnyttelse på varmeværket.

 1. Produktionsforhold

Spørgsmålet giver desuden anledning til kommentarer omkring forhold på varmeproduktionssiden.

Temperaturer i fjernvarmesystemet skal naturligvis defineres, så de ligger under varmeværkets temperaturer og over de, som er nødvendige i forbrugernes anlæg.

2.1 Kraftvarmeværker baseret på dampkraft

Vandkredsløbene i fjernvarmesystemet og i et kraftvarmeværk er adskilte. Det er således ikke fjernvarmevandet, som løber gennem turbinen og driver generatoren. Fjernvarmevandet anvendes som varmedræn ved kondensation i kondensator og dampudtag fra turbinen. For at opnå højest mulig effekt fra dampens ekspansion i turbinen skal kondenseringen ske ved lavest mulig temperatur. Det er fjernvarmevandets fremløbstemperatur, som er bestemmende for denne, hvorfor det for denne type af værker er fremløbstemperatur og forskel mellem frem og retur, som er vigtigst.

2.2. Varmeværker og andre kraftvarmeværker

Hvis varmen produceres ved afkøling af en røggas, som i varmeværker og kraftvarmeværker baseret på f.eks. gasmotorer, gælder det om at trække mest muligt energi ud af røggassen. For dette tilfælde er det fjernvarmevandets returtemperatur, som vil afgøre energioverførslen og dermed hele systemets virkningsgrad.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er vel først og fremmest fordi, en del af den varme der ikke blev brugt i huset, vil gå tabt, under transporten tilbage til værket.

Jo varmere vandet er, jo mere varme afgiver det, på sin vej gennem rørene. Ved varmeoverførsel er det sådan at, jo større temperaturforskellen er, jo hurtigere overføres varmen.

Derfor skal det varme vand der er sendt ud til huset, bruges så meget så muligt, så det er så tæt på omgivelsernes temperatur så muligt, før det sendes tilbage, da varmetable dermed er minimalt.

 • 0
 • 0

Derfor skal det varme vand der er sendt ud til huset, bruges så meget så muligt, så det er så tæt på omgivelsernes temperatur så muligt, før det sendes tilbage, da varmetable dermed er minimalt

 • ja,det vil jeg da også anse som den væsentligste årsag!
 • 0
 • 0

Nu er det sådan at der ofte er en lavtemperatur røggasveksler som sidste led i røggassystemet. Her er der stor forskel på hvor meget energi der kan flyttes fra røggas til det indkommende retur vand. Mængden af kondenseret vanddamp fra røggassen er betydelig større ved retur på eks. 40°C end ved 50°C.

 • 0
 • 0

Det er rigtig nok som i skriver at stor afkøling er positivt med hensyn til varmetab i returstrengen.

Desuden giver det mindre pumpeydelse og bedre udnyttelse af den indfyrede effekt på værket.

Men rent fysisk så sker varmeførsel altså altid med stor hastighed, det er varmemængden der overføres, der afhænger af temperaturforskellen.

Og varmemængden der tabes for en bestemt mængde fjernvarmevand fra værk til forbruger afhænger også af den tid varmetabet foregår i, og dermed flowhastigheden.

Og den bliver lavere ved stor afkøling i et givet net og et givent forbrug. Så ved samme fremløbstemperatur tabes der mere varme på fremløb.

På aftagesiden er man også bundet af forbrugernes installationer, varmtvandstemperatur og om der er varmevekslere eller direkte forbundne radiatorer

I praksis er det teknisk økonomisk optimering der afgør isolering, rørdiameter (mindre rør taber mindre varme og er billigere men kræver større pumper), afstanden til yderste forbruger og antal omløb for at sørge for varmt vand til alle, samt pumpeeffekt.

Så er der lige det med at man desværre både skal kunne levere varmt hanevand om sommeren samtidig med at man skal kunne levere varme nok til ekstremt kolde dage.

Der kan betyde at varmetabet om sommeren kan udgøre halvdelen af et nets varmetab.

Så der er altså flere ting der spiller ind her, og det er vel ikke uden grund at der bruges megen rådgivertid på fjernvarme.

mvh Jens Frederik Nyborg

 • 0
 • 0

Hvis det er et fjernvarmeværk der kører med gas, er fjernvarmevandet ganske enkelt blot kølevandet fra turbo gasmotoren. Den gasmotor der driver generatoren på kraftvarmeværket.

Det har intet med turbiner og lign at gøre.

Typisk er der tale om en V10 gasmotor med turbo der driver generatoren og det kølevand der skal køle motoren ned, bruger man som fjernvarme vand.

 • 0
 • 0

Der er i hvert fald een fortaler for fænomenet, men gevinsten er marginal eller negativ. Boligerne må formodes at skulle bruge samme mængde varme, så vandstrømmen skal øges betydeligt, eller en varmepumpe skal hive mere varme ud af vandet: Altså at returvandet sænkes til under stuetemperatur. En varmepumpe/elpatron er i alle fald nødvendig til det varme brugsvand. Der tabes godt nok mindre fra ledningsnettet, men man får jo ikke mere varme ud, bortset fra energien til varmepumpen, end der kommer fra selve fjernvarmevandets afkøling i boligen og dens eventuelle varmepumpe. Der skal vist meget store nettab til for at det skal kunne svare sig.

 • 0
 • 0

altså det med der sendes varmt vand retur til fjernvarmeværket. jeg vil da gerne have al varmen selv så hvorfor er der ikke blot monteret en stor radiator inden i boligen i fjernvarme rummet direkte på retur røret,som så sender returvarmen ud i rummet i stedet for sende det ud af huset ? virker da som en konstruktions fejl det ikke er lavet sådan,

 • 0
 • 0

altså det med der sendes varmt vand retur til fjernvarmeværket. jeg vil da gerne have al varmen selv så hvorfor er der ikke blot monteret en stor radiator inden i boligen i fjernvarme rummet direkte på retur røret,som så sender returvarmen ud i rummet i stedet for sende det ud af huset ? virker da som en konstruktions fejl det ikke er lavet sådan,

Denne konstruktion kendes skam også. Men det er jo en gang ikke muligt at få returtemperaturen lavere ned end det medie der udveksles mod. Så er det f.eks. Rumopvarmning, ja så bliver returtemperaturen altså ikke lavere end rumtemperaturen (plus et par grader) Er det brugsvand, så kan returtemperaturen komme endnu længere ned. Idet der jo så udveksles mod en temperatur på måske 12 grader. I praksis er det i boliger yderst sjældent at se en returtemperatur lavere end omkring 24 grader på årsbasis. Og mest normalt er nok omkring 27-30 grader.

 • 0
 • 0

altså det med der sendes varmt vand retur til fjernvarmeværket. jeg vil da gerne have al varmen selv så hvorfor er der ikke blot monteret en stor radiator inden i boligen i fjernvarme rummet direkte på retur røret,som så sender returvarmen ud i rummet i stedet for sende det ud af huset ? virker da som en konstruktions fejl det ikke er lavet sådan,

Hvis det havde været m3 afregning som i "de gode gamle dage", så havde du haft ret.

Men da du bliver afregnet efter energimængde, Mwh el. Gj, d.v.s. vandmængde x temperaturforskel mellem frem og retur x en konstant faktor, er det underordnet om du har få m3 med stor afkøling el. mange m3 med lille afkøling. Dog indenfor de minimums afkølingsgrænser som fjernvarmeværket har fastlagt ....

 • 0
 • 0

Men hvad betaler jeg egentlig for som fjernvarmeforbruger? 1. Jeg leverer brændstoffet til forbrændingsanlægget/varmeværket i.e. mit affald, men betaler for at få det hentet, og modtager ingen betaling for brændværdien. 2. Jeg betaler for leveringen af fjernvarme. 3. Jeg sender (betalt) varme tilbage til varmeværket?

Uagtet de mange gode argumenter for fjernvarme, er systemet bygget op, så man gradvist føler sig penetreret et vist sted.

 • 0
 • 0

Men hvad betaler jeg egentlig for som fjernvarmeforbruger? 1. Jeg leverer brændstoffet til forbrændingsanlægget/varmeværket i.e. mit affald, men betaler for at få det hentet, og modtager ingen betaling for brændværdien. 2. Jeg betaler for leveringen af fjernvarme. 3. Jeg sender (betalt) varme tilbage til varmeværket?

Uagtet de mange gode argumenter for fjernvarme, er systemet bygget op, så man gradvist føler sig penetreret et vist sted.

Du betaler for alle kloge Ågerne og ditto damer som er nød til hele tiden at minde Dig om hvor gavnlig fjernvarme er.Så er det smart at give Dig lidt dårlig samvittighed ovenikøbet.I de værste barmarksværker synker nettabet fra 50% til 49 hvis alle kunder bare ville køle vandet yderligere 10 grader ned

 • 0
 • 0

[quote]Men hvad betaler jeg egentlig for som fjernvarmeforbruger? 1. Jeg leverer brændstoffet til forbrændingsanlægget/varmeværket i.e. mit affald, men betaler for at få det hentet, og modtager ingen betaling for brændværdien. 2. Jeg betaler for leveringen af fjernvarme. 3. Jeg sender (betalt) varme tilbage til varmeværket?

Uagtet de mange gode argumenter for fjernvarme, er systemet bygget op, så man gradvist føler sig penetreret et vist sted.

Du betaler for alle kloge Ågerne og ditto damer som er nød til hele tiden at minde Dig om hvor gavnlig fjernvarme er.Så er det smart at give Dig lidt dårlig samvittighed ovenikøbet.I de værste barmarksværker synker nettabet fra 50% til 49 hvis alle kunder bare ville køle vandet yderligere 10 grader ned[/quote]

Jamen så køb da et oliefyr, hvis det er så slemt at have fjernvarme ! Herregud det kan da ikke forøge luftforureningen i vore større byer ret meget, og der er sikkert heller ikke ret mange af naboerne der klager hvis du også sætter en brændeovn op og fyrer med gamle aviser m.m.

Og så en gang til for Abildgård - kunder ved barmarksværker i danmark udgør omkring 2 (to) procent af alle fjernvarmekunder. Resten af Danmarks fjernvarmekunder har en nem, støjsvag, og brugervenlig Varmeforsyning, der tilmed oftest er billigere end alternativerne.

 • 0
 • 0

[quote]

Du betaler for alle kloge Ågerne og ditto damer som er nød til hele tiden at minde Dig om hvor gavnlig fjernvarme er.Så er det smart at give Dig lidt dårlig samvittighed ovenikøbet.I de værste barmarksværker synker nettabet fra 50% til 49 hvis alle kunder bare ville køle vandet yderligere 10 grader ned

Og så en gang til for Abildgård - kunder ved barmarksværker i danmark udgør omkring 2 (to) procent af alle fjernvarmekunder. Resten af Danmarks fjernvarmekunder har en nem, støjsvag, og brugervenlig Varmeforsyning, der tilmed oftest er billigere end alternativerne.[/quote]

Hvis problemet ikke er større end to procent er det bare for dårligt at vi ikke kan være solidariske og købe og nedlægge værkerne. Nåh nej vi beholder et som advarsel og mindesmærke over en svinestreg. Det er iøvrigt svært at sammenligne priser på noget ,der i den grad er syltet til i afgifter og hensyn ,som energisystemet er det.

 • 0
 • 0

Og så en gang til for Abildgård - kunder ved barmarksværker i danmark udgør omkring 2 (to) procent af alle fjernvarmekunder. Resten af Danmarks fjernvarmekunder har en nem, støjsvag, og brugervenlig Varmeforsyning, der tilmed oftest er billigere end alternativerne.

Og en ekstrem miljøbelastende energikilde som de resterende 98 % af brugerne gør brug af..

Danmarks Strømforbrug er omkring 34 Twh årligt! Denne strømmængde kunne landets møller yde langt hoveddelen af, sammen med køb i udlandet af overproduktion (vandkraft og a-kraft) om natten og i perioder hvor industrien ikke efterspørger strøm i norden..

Alene møllerne yder over 10 Twh i 2011!

Vi er ved at være derhenne hvor de 25 Twh biomasse og ikke-forssile energikilder vi overvejende omsætter til fjernvarme at denne energimængde i effektive kraftværker sammen med nordens strømproduktion og så møllerne at landets el-produktion kunne være fossilfri, herved!!!

SOm det er nu afbrænder vi omkring 75 Twh fossilenergi årligt og overvejende kul for at afsætte omkring 30 Twh fjernvarme i boligmassen, og som sidegevinst holde et ekstrem bekosteligt energisystem (og ekstrem ineffektivt) i gang.....

Udledninger fra Fynsværket se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... som langt overvejende kommer fra den kul som brændes af i Odense!

 • 0
 • 0

Hvis det havde været m3 afregning som i "de gode gamle dage", så havde du haft ret.

Her i Aalborg betaler vi pr. m3, så det gælder om at trække så meget varme ud af vandet som muligt for bedste økonomi.

Har man ventilationssystem kunne jeg forestille mig at en varmeflade kunne være genial til returvandet, så temperaturen kan komme ned på 20 grader.

 • 0
 • 0

For at fjernvarmekedlerne ikke skal tæres i utide, så skal vandet forvarmes til 70 grader inden det bliver sendt ind i selve kedlen. Dete sker ved at man opblander returvandet med varmt vand deer kommer fra kedlen.

Dertil bruger man så kraftige pumper, og i det Fjernvarmeværk hvor jeg i adskillige år var medlem af bestyrelsen brugte vi en pumpe af præcis samme størrelse som den hvormed vi curkulerede fjarnvarmen rundt i byen til 1100 forbrugere.

Det må altså være af værdi af have varmt returvand, men anlægget er næppe dimensioneret til så hurtige gennemstrømning, så lad hellere være.

Med Solpaneler stiller sagerne sig lidt anderledes, fordi vi nu kan forvarme returvandet med solopvarmet vand.

 • 0
 • 0

ja tænkte faktisk få sat en radiator på til returvandet og montere en ventilator i muren da fjernvarme rummet ligger op til min stue.

 • 0
 • 0

Varmeafregningen bliver i fleste varmeværker baseret på forskellen hos den enkelte forbruger mellem fremløb og returløb multipliceret med den mængde man har afkølet.

Interessant kunne det være om en forbruger tilkoblede et solpanel og i perioder opvarmede returvandet - måske endda til en højere temperatur end fremløbet. Så kunne man opspare fjernvarme i ledningsnettet.

Det er så endda bedre end elektricitet der foreløbigt ikke kan lages i brugbare mængder.

 • 0
 • 0

For at fjernvarmekedlerne ikke skal tæres i utide, så skal vandet forvarmes til 70 grader inden det bliver sendt ind i selve kedlen. Dete sker ved at man opblander returvandet med varmt vand deer kommer fra kedlen.

Dertil bruger man så kraftige pumper, og i det Fjernvarmeværk hvor jeg i adskillige år var medlem af bestyrelsen brugte vi en pumpe af præcis samme størrelse som den hvormed vi curkulerede fjarnvarmen rundt i byen til 1100 forbrugere.

Det må altså være af værdi af have varmt returvand, men anlægget er næppe dimensioneret til så hurtige gennemstrømning, så lad hellere være.

Med Solpaneler stiller sagerne sig lidt anderledes, fordi vi nu kan forvarme returvandet med solopvarmet vand.

Forskellen ligger i at vandet du pumper i kedelshunten kun behøver en løftehøjde på 1-2 m VS - Bypumperne løfter typisk 50-100 m VS og maks. effektbehov er 5-10 gange så stort.

 • 0
 • 0

Og en ekstrem miljøbelastende energikilde som de resterende 98 % af brugerne gør brug af..

Danmarks Strømforbrug er omkring 34 Twh årligt! Denne strømmængde kunne landets møller yde langt hoveddelen af, sammen med køb i udlandet af overproduktion (vandkraft og a-kraft) om natten og i perioder hvor industrien ikke efterspørger strøm i norden..

Alene møllerne yder over 10 Twh i 2011!

Vi er ved at være derhenne hvor de 25 Twh biomasse og ikke-forssile energikilder vi overvejende omsætter til fjernvarme at denne energimængde i effektive kraftværker sammen med nordens strømproduktion og så møllerne at landets el-produktion kunne være fossilfri, herved!!!

SOm det er nu afbrænder vi omkring 75 Twh fossilenergi årligt og overvejende kul for at afsætte omkring 30 Twh fjernvarme i boligmassen, og som sidegevinst holde et ekstrem bekosteligt energisystem (og ekstrem ineffektivt) i gang.....

Udledninger fra Fynsværket se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... som langt overvejende kommer fra den kul som brændes af i Odense!

Som sædvanlig rent vrøvl fra Niels Hansens side, hvilket alle andre end Niels Hansen også er enige om. Rent faktisk er fjernvareproduktionen steget med 40 % siden 1990, men CO2 emissionen er i samme periode faldet med 31 % http://www.fjernvarme.info/Fjernvarme-og-C...

 • 0
 • 0

Her i Aalborg betaler vi pr. m3, så det gælder om at trække så meget varme ud af vandet som muligt for bedste økonomi.

Har man ventilationssystem kunne jeg forestille mig at en varmeflade kunne være genial til returvandet, så temperaturen kan komme ned på 20 grader.

Med et normalt temperaturfald over en varmeflade i et ventilationsanlæg, så vil det nok kræve en rumtemperatur på max 17-18 grader, hvilket de færreste vil nøjes med. Men ved 100% m3 afregning er det med at afkøle fjernvarmevandet mest muligt. Det gør sig nu gældende ved alle afregningsformer. Selv ved 100% energiafregning er der jo en økonomisk fordel for fællesskabet ved at alle har en god afkøling. Derfor er der også kun få fjernvarmeværker, som har energiafregning, uden også at have en form for "straf" hvis der ikke opretholdes en rimelig afkøling.

 • 0
 • 0

Varmeafregningen bliver i fleste varmeværker baseret på forskellen hos den enkelte forbruger mellem fremløb og returløb multipliceret med den mængde man har afkølet.

Interessant kunne det være om en forbruger tilkoblede et solpanel og i perioder opvarmede returvandet - måske endda til en højere temperatur end fremløbet. Så kunne man opspare fjernvarme i ledningsnettet.

Det er så endda bedre end elektricitet der foreløbigt ikke kan lages i brugbare mængder.

Principielt er der ikke noget i vejen med at kunne levere Varme den anden vej. Ring Søpark udstykningen ved Brædstrup arbejder med dette koncept. http://www.rm.dk/files/Regional%20udviklin... Men husstandsmonterede solfangere er typisk 4-6 gange dyrere pr m2 end storskalaanlæg på 5000 m2 eller mere.

 • 0
 • 0

Tja..Vi har et af de barmarksværker, som koster 12.000 om året, inden vi får en dyt varme..50% spild o.s.v. Ellers 30.000 om året. Vi har nu installeret ny brændeovn. Det er jo ikke ligefrem den rigtige løsning, men den nødvendige..Sådan bliver det, og jeg gllæder mig til at få varmen. Det er dybt horribelt, at man bliver tvunget til at "forurene" endnu mere, men når ikke nogen vil nedlægge det, må man finde alternativer. Vi afkøler, så vi kun sender 22grader retur, men ingen her betaler for fek.s. at sende 60grader retur..

 • 0
 • 0

Incitamentbaseret takstsystem kaldes det i EON's nysprog

Jeg bruger samme princip på hjemmefronten, ros er tavshed, kritik udtales åbenlyst. Belønning er når der ikke straffes.

 • 0
 • 0

Tja..Vi har et af de barmarksværker, som koster 12.000 om året, inden vi får en dyt varme..50% spild o.s.v. Ellers 30.000 om året. Vi har nu installeret ny brændeovn. Det er jo ikke ligefrem den rigtige løsning, men den nødvendige..Sådan bliver det, og jeg gllæder mig til at få varmen. Det er dybt horribelt, at man bliver tvunget til at "forurene" endnu mere, men når ikke nogen vil nedlægge det, må man finde alternativer. Vi afkøler, så vi kun sender 22grader retur, men ingen her betaler for fek.s. at sende 60grader retur..

Nu står der jo ikke noget om hvor stor dit hus er eller hvor godt isoleret det er ? Men der er faktisk mange i "udkantsdanmark", som sidder i et stort gammelt stuehus til en gammel gård på landet, som betaler 30.000 kr. om året for varme, selvom de bruger træpiller !

Men som Niels Abildgaard skriver tidligere "Hvis problemet ikke er større end to procent er det bare for dårligt at vi ikke kan være solidariske og købe og nedlægge værkerne"

 • 0
 • 0

Som sædvanlig rent vrøvl fra Niels Hansens side, hvilket alle andre end Niels Hansen også er enige om. Rent faktisk er fjernvareproduktionen steget med 40 % siden 1990, men CO2 emissionen er i samme periode faldet med 31 % http://www.fjernvarme.info/Fje...aspx

Som sædvandlig forholder Jakob RAsmussen sig ikke til det ekstreme overforbrug af brændsler som fjernvarmesystemet afstedkommer.

Konkret afsætter møllerne 10 Twh årligt og landet forbruger 34 Twh el.

De centrale kraftværker landet råder over som er lavet i 80'erne og først i 90'erne kan yde omkring 43 - 44 % el af kul og en mindre del .biomasse. De sidste nye kul-kraftværker kan yde op til 47 % bla. Esbjergværket og NOrdjyllandsværket. Men i praksis skævvridder fjernvarmesystemet produktionen på værkerne så f.eks. Amagerværket i 2011 opnår den hidtidige bundrecord med 29 % el af 6 twh brændsler hvor 75 % af disse var kul og det simplethen fordi brændslerne ene og alene omsættes til fjernvarme når der ikke er brug for strøm..

De centrale gaskraftværker som Skærbæk og Avedøre yder 50 % el sammen med fjernvarme hvorefter el-andelen øges uden fjernvarme. Herunder kan Avedøreværket omsætte en betydelig andel biomasse sammen med gas og stadig holde en meget høj el-virkning

I dag er det sådan at alt det billige og forureningsfrie strøm som .flyder fra de nordiske landes vandkraftværker og atomkraftværker den strøm fraskriver vi os fordi vi har fjernvarmerør som skal ydes varme som i praksis sker fra ineffektive kraftvarmeværker som næsten igen el yder af de omsatte brændsler pga fjernvarmeproduktionen..

Hvis man antager at møllerne og fossilfri strøm fra udlandet antages 20 Twh så skal der bruges 15 Twh el fra danske kraftværker. Eller omkring 30 twh brændsler hvoraf en betydelig del kan være biomasse.

Herefter er der mulighed for enorme besparelser af brændsler i forhold til den enorme mængde brændsler som energisystemet i dag forbruger til varme og strøm.

Med udgangspunkt i 2010 forbruges over 100 Twh brændsler til fjernvarme og landets el-produktion og heraf over 75 Twh fossil og en mindre del industrivarme til fjernvarme.

 • 0
 • 0

Med udgangspunkt i 2010 forbruges over 100 Twh brændsler til fjernvarme og landets el-produktion og heraf over 75 Twh fossil og en mindre del industrivarme til fjernvarme.

Hr Niels Hansens antagelser er legendariske, men ikke i det seriøse plan.

40 % af fjernvarmen i Danmark er baseret på vedvarende energi. Over de sidste 10 år er CO2 udledningen fra fjernvarme reduceret med 14 % pr MWh. Andelen af fjernvarme der produceres af kul er i samme periode reduceres med næsten 23 %. http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Ny...

 • 0
 • 0

Citat Brian Elmegård: -----"F.eks. afgives 1 MW i 80/60°C ved et flow på 12 kg/s. Hvis der ændres på frem- eller returtemperaturer, skal flowet ændres, og pumpe- og rørdimensioner vil ikke være fornuftige."-------

De angivne temperaturer har vel intet med fjernvarme at gøre. En temperaturspredning af 20°K i et fjernvarme distributionsnet er uforsvarlig og er imod alle traditioner. I et fjernvarmenet benytter man normalt kun 1/3 vandmængde i forhold til et klassisk centralvarmeanlæg.

 • 0
 • 0

Huset er 155m2 gammelt bindingsvært/moderniseret...Alle i byen betaler ml. 25.000-45.000uanset, om huset er fra 1700-2002, så det har ikke den store betydning...

 • 0
 • 0

[quote] Med udgangspunkt i 2010 forbruges over 100 Twh brændsler til fjernvarme og landets el-produktion og heraf over 75 Twh fossil og en mindre del industrivarme til fjernvarme.

Hr Niels Hansens antagelser er legendariske, men ikke i det seriøse plan.

40 % af fjernvarmen i Danmark er baseret på vedvarende energi. Over de sidste 10 år er CO2 udledningen fra fjernvarme reduceret med 14 % pr MWh. Andelen af fjernvarme der produceres af kul er i samme periode reduceres med næsten 23 %. http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Ny... [/quote]

Og det kan kun blive bedre fremover. Både de store og decentrale værker bør have fokus på vedvarende energi. Et skoleeksempel herpå er http://www.braedstrup-fjernvarme.dk hvor fjernvarmeværket har et storskala solfangeranlæg.

 • 0
 • 0

Huset er 155m2 gammelt bindingsvært/moderniseret...Alle i byen betaler ml. 25.000-45.000uanset, om huset er fra 1700-2002, så det har ikke den store betydning...

Det må det have. Ellers installerede i vel ikke en brændeovn !

 • 0
 • 0

Ebbe.

Igen er det synd du ikke bor et andet sted.

For eksempel Sydfalster Varme og Strandby Fjernvarme har begge en tarif, der er tager udgangspunkt i den gennemsnitlige returtemperatur og ikke som de fleste afkølingen.

Begge steder er der et minus til forbrugere med høj retur og en BONUS til forbrugere med lave retur temperaturer.

Se for eks. www.sydvarme.dk og find deres takstbald. Her kan du også se hvor lidt der kan betales for varme fra et biomasefyret varmeværk. Hvor forbrugerne ejer værket.

 • 0
 • 0

40 % af fjernvarmen i Danmark er baseret på vedvarende energi. Over de sidste 10 år er CO2 udledningen fra fjernvarme reduceret med 14 % pr MWh.

Hvor meget er co2-udledningen så steget for landets el-produktion i samme periode hvor fjernvarmen er blevet mere miljørigtig. I 2010 produceres 24 Twh el fra fra landets kraftværker (efter møllerne har afsat 10 twh) som der forbruges 75 Twh fossilenergi til og langt overvejende kul. Det er uden sammenligning en ubestridt verdensrecord af kul- og gasforbrug til den producerede el.. End ikke den daværende østtyske brunkuls-produktion kan svine så meget som den danske el-produktion med navnlig co2. Alle andre lande minimerer kul og gasforbruget til den produktion landenes kraftværker yder til el-nettet, i Danmark øges kul-forbruget, og skal nu i øvrigt omlægges til træpiller som udleder 25 % mere co2 end kul.

 • 0
 • 0

Jeg svarede på, om det har betydning, om det er et gammelt eller nyt hus..Og det har det ikke..Folk bliver lige meget røvrendt af det dyre varme..

 • 0
 • 0

@Niels Hansen

Hvor meget er co2-udledningen så steget for landets el-produktion i samme periode hvor fjernvarmen er blevet mere miljørigtig.

Den er skam ikke steget - tværtimod er CO2 emissionen pr kWh over de sidste 5 år faldet fra 460 g/kWh til 378 g/kWh http://www.key2green.dk/nøgletal-elforbrug

.Alle andre lande minimere kul og gasforbruget til den produktion landenes kraftværker yder til el-nettet, i Danmark øges kul-forbruget, og skal nu i øvrigt omlægges til træpiller som udleder 25 % mere co2 end kul.

Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?

 • 0
 • 0

Den er skam ikke steget - tværtimod er CO2 emissionen pr kWh over de sidste 5 år faldet fra 460 g/kWh til 378 g/kWh http://www.key2green.dk/n&osla...brug

Det må vel være sådan at den samlede kul og gasmængde som afbrændes for at lave landets el (ex møllestrømmen) at den mængdes co2-udledning minus fjernvarmens co2-udledning fra kraftvarmeværkerne at det må give den samlede co2-belastning for landets el-produktion fra kraftværkerne.

Sådan lige til at starte med! Så udledte de 50 Twh kul kraftværkerne forbrugte i 2010 lige 19,3 MIo ton eller 800 g/kwh strøm af de 24 Twh el kraftværkerne afsatte.

Det forekommer meget urealistisk at komme ned på under det halv co2 udledning pr produceret el-enhed, selv om en del af co2-belastningen skal tilskrives fjernvarme når der altså også er brugt i omegnen af 25 Twh naturgas til landets el-produktion i 2010.

 • 0
 • 0

[quote]Den er skam ikke steget - tværtimod er CO2 emissionen pr kWh over de sidste 5 år faldet fra 460 g/kWh til 378 g/kWh http://www.key2green.dk/n&osla...brug

Det må vel være sådan at den samlede kul og gasmængde som afbrændes for at lave landets el (ex møllestrømmen) at den mængdes co2-udledning minus fjernvarmens co2-udledning fra kraftvarmeværkerne at det må give den samlede co2-belastning for landets el-produktion fra kraftværkerne.

Sådan lige til at starte med! Så udledte de 50 Twh kul kraftværkerne forbrugte i 2010 lige 19,3 MIo ton eller 800 g/kwh strøm af de 24 Twh el kraftværkerne afsatte.

Det forekommer meget urealistisk at komme ned på under det halv co2 udledning pr produceret el-enhed, selv om en del af co2-belastningen skal tilskrives fjernvarme når der altså også er brugt i omegnen af 25 Twh naturgas til landets el-produktion i 2010. [/quote]

@Niels Hansen Jamen den kommentar forbavser mig da ikke. Du har jo før påstået at du viste bedre end Energinet.dk

 • 0
 • 0

Du har jo før påstået at du viste bedre end Energinet.dk

Jammen det er jeg da ikke i tvivl om at jeg ved bedre end Energinet.dk!

I min verden så må det samlede input af kul og gas til kraftværkerne og disse brændslers co2-belastning minus fjernvarmes miljøbelastning i min verden gi' strømmen fra kraftværkernes miljøbelastning...

Eller!

Amagerværkets grønne regnskab se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal...

I 2011 bruges 13.200.000 Gj kul = 3,7 Twh kul og lidt olie. Denne energimængde udleder samlet 1,4 mio ton co2, ved 385 kg/Mwh co2 fra kul.

Yderligere indfyres 1,7 Twh halm og træ.

Værket yder samlet 1,54 Twh el og 2,1 Twh fjernvarme og damp til fjernvarme.

Hvis 1 Kwh el miljøbelaster med 378 g co2. Så miljøbelaster strømproduktionen fra Amagerværket altså med 582.000 ton co2.

De 2,1 Twh fjernvarme udleder herefter den resterende co2-mængde fra 582.000 ton op til 1,4 mio ton co2.

Herefter miljøbelaster fjernvarmen fra Amagerværket med co2 fra kul altså med intet mindre end 817.000 ton co2 eller 389 g/Kwh.

Hvis tabet i det københavnske fjernvarmenet er 20 % er den samlede miljøbelastning fra fjernvarme herefter 486 g/kwh når den afsættes i den københavnske bolig.

 • 0
 • 0

Huset er 155m2 gammelt bindingsvært/moderniseret...Alle i byen betaler ml. 25.000-45.000uanset, om huset er fra 1700-2002, så det har ikke den store betydning...

Det vil interessere en tidligere fjernvarmefængslet hvad værket hedder og om de seneste årsberetninger er tilgængelige. Niels Hansens og mit kommende forslag til hvorledes det skal gøres, er forskellige( med garanti), men fælles om at være billigere og mindre forurenende.

 • 0
 • 0

[quote]Du har jo før påstået at du viste bedre end Energinet.dk

Jammen det er jeg da ikke i tvivl om at jeg ved bedre end Energinet.dk! [/quote]

Det må da være dejligt at være så alvidende. Måske ved du så også noget om returtemperatur, så vi kan komme tilbage til emnet ?

 • 0
 • 0

[quote]Huset er 155m2 gammelt bindingsvært/moderniseret...Alle i byen betaler ml. 25.000-45.000uanset, om huset er fra 1700-2002, så det har ikke den store betydning...

Det vil interessere en tidligere fjernvarmefængslet hvad værket hedder og om de seneste årsberetninger er tilgængelige. Niels Hansens og mit kommende forslag til hvorledes det skal gøres, er forskellige( med garanti), men fælles om at være billigere og mindre forurenende.[/quote]

Der har allerede fra anden side været taget initiativ til at gennemgå disse værkers forhold. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv...

 • 0
 • 0

I følge Dansk fjernvarme kommer 26 % af fjernvarmen fra Kul se http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Ny... Eller i samproduktion med el fra de centrale værker.

Der afsættes omkring 40 Twh årligt fra landets fjernvarmeværker til landets fjernvarmenet! Og det betyder altså at 10,4 Twh kommer fra de centrale værker som forbruger kul.

Energistyrelsen statistik se http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Sta...

Her vil man erfarer at landets samlede kul-forbrug i 2011 var intet mindre end 149 Gj = 41,4 Twh som omsat i de kraftværker landet råder over skal denne kulmængde afgive intet mindre end 18,6 Twh el. Og møllerne yder 10 Twh i 2011, og det samlede el-forbrug er 33,6 Twh

Hvis man så går ind og ser på de enkelte centrale værkers grønne-regnskab og her hvor store el-virkning værkerne samlet har ydet over året så er det jo rystende. Fynsværket 32,8 % el af hele 4,65 Twh brændsler og langt overvejende kul. Amagerværket 28,8 % el af 5,3 Twh brændsler heraf ca 25 % biomasse. Studstrup 33,2 % el af 6,5 Twh kul og 0,3 Twh biomasse.

Alene de 3 værker forbruger samlet 13,98 Twh kul og yder samlet 6,04 Twh fjernvarme. Samlet er brændselsforbruget på de 3 værker 16,7 Twh inkl biomasse. Og den samlede el-produktion er sølle 5,3 Twh el.

Eller man har brugt 16,7 Twh brændsler for at opnå 11,34 Twh brugbar energi (strøm og varme), som samlet har udledt intet mindre end 5,4 mio ton co2.

Det er meget svært at konkludere andet end at Energistyrelsen og Energinet's opgørelsesmetoder over fjernvarmes el-produktionsmiljøbelastning er gemen talmanipulation og ikke andet.

Grønne regnskab Amagerværket se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal...

Grønne regnskab Fynsværket se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal...

Grønneregnskab Studstrupværket se http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDo...

 • 0
 • 0

Det må da være dejligt at være så alvidende.

Nej det er det ikke! Det er som at slå i en dyne når man forsøger at påvirke fjernvarmeindustrien uanset intelligensen hos undertegnede kompetente energimand fra Hobro!

Returtemp.

Hr. RAsmussen kunne studerer 'værket' her se http://nhsoft.dk/work/FG22/Jul/2._praemie_... og lade inspirationen vækkes i det forstenede fjernvarme sind.. Så der kunne skabes et marked for varmepumper ude i det FYnske fjernvarmenet så økonomien hænger sammen, også ved afgiftsbelagt strøm, altså returtemperaturen kan komme ned i fjernvarmenettet.

Et af redskaberne kunne f.eks. være sådan en MAN Rollo gasmotor på 100 Kw el som yder 36 % el af naturgas se http://www.man-engines.com/media/content_m... Gasmotoren virker på en skole, rådhus, offentligbygning i det hele taget i yderområdet af det fynske fjernvarmenet og bestykkes med varmepumper som her se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... og hvis skolen kan forbruge minikraftværkets strømproduktion erstatter minikraftværket strøm til 2,2 kr/kwh på skolen gas koster inkl moms omkring 700 kr/mwh. Alt overskydende el-produktion omsættes i varmepumperne og fjernvarmevand til en bydel opvarmes ved at køle på retuvandet i fjernvarmenettet som skal tilbage til fynsværket.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Huset er 155m2 gammelt bindingsvært/moderniseret...Alle i byen betaler ml. 25.000-45.000uanset, om huset er fra 1700-2002, så det har ikke den store betydning...

Det vil interessere en tidligere fjernvarmefængslet hvad værket hedder og om de seneste årsberetninger er tilgængelige. Niels Hansens og mit kommende forslag til hvorledes det skal gøres, er forskellige( med garanti), men fælles om at være billigere og mindre forurenende.[/quote]

Der har allerede fra anden side været taget initiativ til at gennemgå disse værkers forhold. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv...]

Jeg glæder mig hvergang jeg ser Jakob Rasmussens henvisning til autoriteter (som jeg ikke giver fem flade ører for) at vi ikke endnu er nået til Bibelen og Koranen.

 • 0
 • 0

Jeg glæder mig hvergang jeg ser Jakob Rasmussens henvisning til autoriteter (som jeg ikke giver fem flade ører for) at vi ikke endnu er nået til Bibelen og Koranen.

Da Moses kom ned fra Bjerget med de 10 bud. Det første bud: du skal forsage alle varmesystemer som ikke indbefatter varmt vand i rør! Ammen!

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote]Huset er 155m2 gammelt bindingsvært/moderniseret...Alle i byen betaler ml. 25.000-45.000uanset, om huset er fra 1700-2002, så det har ikke den store betydning...

Det vil interessere en tidligere fjernvarmefængslet hvad værket hedder og om de seneste årsberetninger er tilgængelige. Niels Hansens og mit kommende forslag til hvorledes det skal gøres, er forskellige( med garanti), men fælles om at være billigere og mindre forurenende.[/quote]

Der har allerede fra anden side været taget initiativ til at gennemgå disse værkers forhold. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv...]

Jeg glæder mig hvergang jeg ser Jakob Rasmussens henvisning til autoriteter (som jeg ikke giver fem flade ører for) at vi ikke endnu er nået til Bibelen og Koranen. [/quote]

Jeg glæder mig også til der kommer konkrete konstruktive forslag fra Niels Abildgaard, som måske kan medvirke til at løse den ulykkelige situation kunderne ved de såkaldte barmarksværker er i. Foreløbig er vi jo enige om at en kollektiv betaling for afvikling var en mulighed. Det er vel ikke så meget anderledes end den nu afsluttede kampagne "skrot dit oliefyr"

 • 0
 • 0

[quote]Jeg glæder mig hvergang jeg ser Jakob Rasmussens henvisning til autoriteter (som jeg ikke giver fem flade ører for) at vi ikke endnu er nået til Bibelen og Koranen.

Da Moses kom ned fra Bjerget med de 10 bud. Det første bud: du skal forsage alle varmesystemer som ikke indbefatter varmt vand i rør! Ammen! [/quote]

Heldigvis er jeg ikke specielt religiøs. Ellers kunne jeg med Niels' indlæg let komme til at tænke på det 8. bud. http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id80.htm Men nu ved jeg jo (fra tidligere debatter) at manden har humor, så det ikke er alle indlæg der skal tages lige seriøst.

Den der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt. Han har faktisk fattet begge dele dårligt.(Piet Hein)

 • 0
 • 0

Heldigvis er jeg ikke specielt religiøs. Ellers kunne jeg med Niels' indlæg let komme til at tænke på det 8. bud. http://www.lutherdansk.dk/Trel....htm

NU skal man ikke spøge med Luther og hvad han stod for i opgøret med den pamperindsmurte katolske kirke hvor man iøvrigt ikke kan udgå at se nogle paralleller til fjernvarmeindustriens hellige status i det danske samfund og særlig når messias her messer den hellige skrift se http://www.dmi.dk/dmi/martin_lidegaard_tal... !

Luther var primusmotor for en særdeles jordnær og fornuftig tolkning af det Ny Testamente.. Luther og strømninger i hans samtid er drivkraften under den kapitalistiske samfundsmodel hvor netop pligtopfyldenhed, ansvar og en til alle tider målbar værdi af netop det en handel indebær så værdier til alle tider er reelle i markedet hvor køber og sælger indgår denne handel under ansvar for netop deres egen økonomi..

Fjernvarmeindustriens planøkonomiske morads er netop en modsætning til Luthers meget fine samfundsmodel og visioner om frihed under ansvar (for ens egen pengepung)!

 • 0
 • 0

Eller man har brugt 16,7 Twh brændsler for at opnå 11,34 Twh brugbar energi (strøm og varme), som samlet har udledt intet mindre end 5,4 mio ton co2.

Det er vel egentlig ikke så galt, når man tager i betragtning at elforbrug og varmeforbrug ikke følges særlig godt, og vi skal vel stadig have mulighed for både el og varme når vi har behov.

 • 0
 • 0

Gassum/ Hvidsten

Hej Ina

Har læst regnskabet i kroner som ikke er så anvendeligt til forbedringsforslag. Det der er brug for er: Hvor meget varme har brugerne betalt for? Hvor meget varme har værket sendt ud? Hvor meget el? Hvor meget brændsel?

Første forslag Hæld sand i smøreolien på værkets motor. Sådan en motor sender mellem 5 og to % methan uforbrændt ud .Temperaturen i udstødningen er lav og katalysatorer lidet effektive. Methan er (de lærde er uenige) 25 til 60 gange værre drivhus end CO2 Et kulfyret værk som Nordjyllandsværket er mere grønt.

Andet forslag

Send gas ud igennem fjernvarmerørene og installer en kondenserende gasunit i hvert hus.

Tredje forslag Duer ikke for Gassum da der ikke er frit vand i nærheden og den viden der måtte have eksisteret omkring ismaskinen i Augustenborg er væk.Det var døden for tredje forslag som var at lave en varmepumpe med Jeres elendige gasmotor i den ene ende af kompressoren og en elmotor i den anden og så køre med el når strømmen var billigere end gas.Det ville kræve at den hellige ko, der hedder at fjernvarmen skal køre hele året og være godt varm ,skal slagtes. Skt Hans .Stort fælles okse på spid event.Frit Fadøl.

Fjerde forslag Gas i gamle fjernvarmerør og et lydløst generatoranlæg i hvert hus. Giv mig et par millioner eller ti og jeg har et rapport med powerpoint før næste lørdag

 • 0
 • 0

Det er vel egentlig ikke så galt, når man tager i betragtning at elforbrug og varmeforbrug ikke følges særlig godt, og vi skal vel stadig have mulighed for både el og varme når vi har behov.

Nej det er det da ikke, når der i lange perioder ene og alle brændes kul af til fjernvarme alt imens møllestrømmen foræres til udlandet..

Man er vel nød til at forholde sig til at 25 Twh kul og den biomasse som landet i dag omsætter til fjernvarme at denne energimængde sammen med møllerne kunne yde landets el-behov hvis ikke der skulle ydes fjernvarme..

Hvis ikke de 3 kraftværk var afhængig af at yde fjernvarme kunne de nedlukke el-produktionen når møllerne forsynede og forbruget af brændsler var markant reduceret...

 • 0
 • 0

[quote]Gassum/ Hvidsten

Hej Ina

Har læst regnskabet i kroner som ikke er så anvendeligt til forbedringsforslag. Det der er brug for er: Hvor meget varme har brugerne betalt for? Hvor meget varme har værket sendt ud? Hvor meget el? Hvor meget brændsel?

Første forslag Hæld sand i smøreolien på værkets motor. Sådan en motor sender mellem 5 og to % methan uforbrændt ud .Temperaturen i udstødningen er lav og katalysatorer lidet effektive. Methan er (de lærde er uenige) 25 til 60 gange værre drivhus end CO2 Et kulfyret værk som Nordjyllandsværket er mere grønt.

Andet forslag

Send gas ud igennem fjernvarmerørene og installer en kondenserende gasunit i hvert hus.

Tredje forslag Duer ikke for Gassum da der ikke er frit vand i nærheden og den viden der måtte have eksisteret omkring ismaskinen i Augustenborg er væk.Det var døden for tredje forslag som var at lave en varmepumpe med Jeres elendige gasmotor i den ene ende af kompressoren og en elmotor i den anden og så køre med el når strømmen var billigere end gas.Det ville kræve at den hellige ko, der hedder at fjernvarmen skal køre hele året og være godt varm ,skal slagtes. Skt Hans .Stort fælles okse på spid event.Frit Fadøl.

Fjerde forslag Gas i gamle fjernvarmerør og et lydløst generatoranlæg i hvert hus. Giv mig et par millioner eller ti og jeg har et rapport med powerpoint før næste lørdag[/quote]

Har også lige kigget lidt på værket. 194 forbrugere Gælden betalt om ca 2 år Ca 50 % varmetab Konklusion: luk det, når gælden er betalt. Der er for få forbrugere og for stort ledningsnet til at det nogensinde bliver rentabelt. Eneste redning kunne måske være en lokal landmand eller gruppe af andelshavere, som kunne etablere en halmkedel på under 1 MW til grundlast. Men økonomien er tvivlsom ?

 • 0
 • 0

Har også lige kigget lidt på værket. 194 forbrugere Gælden betalt om ca 2 år Ca 50 % varmetab Konklusion: luk det, når gælden er betalt. Der er for få forbrugere og for stort ledningsnet til at det nogensinde bliver rentabelt. Eneste redning kunne måske være en lokal landmand eller gruppe af andelshavere, som kunne etablere en halmkedel på under 1 MW til grundlast. Men økonomien er tvivlsom ?

HVis man ellers kan vedligeholde fjernvarmerøret for et fornuftigt beløb så skal varmeprisen vel ned under 250 kr/mwh så brugeren ender med en pris på 500 kr/Mwh (50 % Tab) eller 9000 kr for et årsforbrug plus omkostning til drift af nettet og administration.

Det skulle vel ikke være helt umulig når der lægger store møllekapaciteter klods op af gassum http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... som kan yde strøm til varmepumper som køler på en jordradiator. EVt i samdrift med en lille gasmotor

 • 0
 • 0

Det skulle vel ikke være helt umulig når der lægger store møllekapaciteter klods op af gassum http://nhsoft.dk/Coppermine142...ze=1 som kan yde strøm til varmepumper som køler på en jordradiator. EVt i samdrift med en lille gasmotor

Jamen alt er da muligt. Du betaler sikkert både gasmotor, varmepumpe, halmkedel, pillekedel, gaskedel, Sterling motor, jordvarme, solvarme, solceller plus lokale varmepumper til at hæve temperaturen. Intet er jo for dyrt når det er "gratis" varme det drejer sig om. Jeg glemte i skyndingen en biogasanlæg. Når strømmen er så billig, så lever den dog til de private der godt kunne bruge den i en dyppekoger.

 • 0
 • 0

[quote]Det skulle vel ikke være helt umulig når der lægger store møllekapaciteter klods op af gassum http://nhsoft.dk/Coppermine142...ze=1 som kan yde strøm til varmepumper som køler på en jordradiator. EVt i samdrift med en lille gasmotor

Jamen alt er da muligt. Du betaler sikkert både gasmotor, varmepumpe, halmkedel, pillekedel, gaskedel, Sterling motor, jordvarme, solvarme, solceller plus lokale varmepumper til at hæve temperaturen. Intet er jo for dyrt når det er "gratis" varme det drejer sig om. Jeg glemte i skyndingen en biogasanlæg. Når strømmen er så billig, så lever den dog til de private der godt kunne bruge den i en dyppekoger.[/quote]

Numeriske simulationer har vist at det antal møller vi har nu kan dyppekogesparevarme to tredjedele i de huse der har olie eller gasfyr.Når det ikke er sket forlængst skyldes det hensyn til gas og olieselskaber. Det er det eneste møller duer til ,men det betyder også at der er de møller der kan forsvares økonomisk. Angående trådens emne, er lav retur blot en del af det røgslør fjernvarmesektoren holder sig forsørget ved. Lad os antage at jordtemperaturen er 5 grader i middel. Fremløbs røret er 80 ud af værket og har derfor varmeafledning svarende til Delta T 75.Returen 30 og delta T derfor 25.Altså tre fjerdedel af rørtabene ligger på det krav om at brugsvandet ikke må varmes helt eller delvist med strøm.Så hellere forære el væk.Ære være Aukens værk. Hvis man istedet regulerede fremløbstemperaturen efter udeluften og boostede brugsvandet med strøm resten af vejen til Legionellas død vil man få det poetisk rigtige at norsk vand forbedrer dansk.Det skylder de os efter 500 års mildt og godt styre.Fjernvarmen slukkes fra forår til efterår.Dem der skal grave og svejse har behageligere vejrlig og rørtabene bliver ubetydelige. Gad vist hvorfor det ikke er sådan?

 • 0
 • 0

Når strømmen er så billig, så lever den dog til de private der godt kunne bruge den i en dyppekoger.

Det vil aldrig kunne gennemføres, da det kræver afgiftsomlægninger. Derimod varmepumper som optager strømmen direkte fra møllerne så er strømmen afgiftsfrotaget og vel til 300 kr/mwh. Hvis store varmepumper virker ved en cop på 3 så er det 50 % bedre end dypkogere hvis 50 % af energien tabes i fjernvarmenettet.. Altså en varmepris omkring 'brændselsomkostning' på 200 kr/mwh ude ved forbrugeren eller 3600 kr for 18 mwh varme uden moms og afskrivning af tiltaget... Og her vigtigst tiltag skal laves så systemet også kan yde varme når møllerne ikke forsyner.

 • 0
 • 0

Angående trådens emne, er lav retur blot en del af det røgslør Hvis man istedet regulerede fremløbstemperaturen efter udeluften og boostede brugsvandet med strøm resten af vejen til Legionellas død vil man få det poetisk rigtige at norsk vand forbedrer dansk.Det skylder de os efter 500 års mildt og godt styre.Fjernvarmen slukkes fra forår til efterår.Dem der skal grave og svejse har behageligere vejrlig og rørtabene bliver ubetydelige.

Gad vist hvorfor det ikke er sådan?

Det er det til dels også - Niels Abildgaard ! http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/He...

 • 0
 • 0

Citat: ------"Fjernvarmen slukkes fra forår til efterår."----- Ideen er slet ikke ny. Allerede for 130 år siden blev fjernvarmenet drevet på den måde. Rørsystemet holdt bare ikke så længe. For 50-60år siden kom cellebetonkanaler til anvendelse i Danmark. Et system som i hvert fald er uegnet til at tage ud af drift i sommerhalvåret. På det punkt er systemet ringere end de traditionelle rør i betonkanaler. Mig bekendt er endnu en hel del cellebetonkanaler ikke udskiftet. Hvad nytter et optimeret varmetab, når rørsystemet derved køres i sænk. Man skal også tænke på de mange termisk forspændte ledninger (PE Kapperør), hvis levetid ville reduceres voldsomt, når de bliver udsat for den helt store temperaturvariationer. (Belastning af muffesamlinger osv).

 • 0
 • 0

Man skal også tænke på de mange termisk forspændte ledninger (PE Kapperør), hvis levetid ville reduceres voldsomt, når de bliver udsat for den helt store temperaturvariationer. (Belastning af muffesamlinger osv).

KOrrekt meget taler for helt at nedlægge fjernvarmen og erstatte med el og varmepumper i boligmassen..

 • 0
 • 0

Man skal også tænke på de mange termisk forspændte ledninger (PE Kapperør), hvis levetid ville reduceres voldsomt, når de bliver udsat for den helt store temperaturvariationer. (Belastning af muffesamlinger osv).

Ligesom jernbaner.Alt for mange mennesker der lever af gammelskrammelteknologi.

 • 0
 • 0

Citat Nils Hansen: ------"KOrrekt meget taler for helt at nedlægge fjernvarmen og erstatte med el og varmepumper i boligmassen."------

At vrage en brugbar teknisk infrastruktur på grund af ensidige fikse ideer, er i hvert fald alt andet end en god forretning. Du må godt tænke Dig om en gang til.

Citat Niels Abildgaard: -----"Ligesom jernbaner.Alt for mange mennesker der lever af gammelskrammelteknologi."-------

Nu er Du vel ikke i ligevægt. Danmark har indenfor europæisk fjernvarme en teknisk førende funktion. En væsentlig faktor er, at produktudvikling ved distributionsnettet, reguleringsudstyret osv aldrig var belemret med statsligt formynderi. Sammenligningen med jernbaner er derfor helt hen i vejret.

 • 0
 • 0

At vrage en brugbar teknisk infrastruktur på grund af ensidige fikse ideer, er i hvert fald alt andet end en god forretning. Du må godt tænke Dig om en gang til.

NU er man nød til at forholde sig til økonomi omkring de tiltag som iværksættes, og herunder om et system er billige at nedlægge og erstatte med noget andet hvis det nye er bedre og billigere selv om de gamle fjernvarmerør skal nedlægges og evt at der skal afholdes omkostninger til at ta' dem op. .

Når varme til det nuværende fjernvarmesystem i realiteten kun kan tilvejebringes ved enorme mængder kul og biomasse som i dag kan købes til spotpris (som på sigt vil stige) så er systemet forældet og derfor skal systemet selvsagt nedlægges.

 • 0
 • 0

De ville installere et solvarmeanlæg på 4000m2 hvilket jeg fra start mente var urentabelt...Det er så droppet..De undersøger nu sagen med et halmfyr, men ja det burde nedlægges...For gad vide, hvornår rørene skal renoveres...Der er så mange andre co2 neutrale bedre og billigere løsninger, men nogen står fast..

 • 0
 • 0

De ville installere et solvarmeanlæg på 4000m2 hvilket jeg fra start mente var urentabelt...Det er så droppet..De undersøger nu sagen med et halmfyr, men ja det burde nedlægges...For gad vide, hvornår rørene skal renoveres...Der er så mange andre co2 neutrale bedre og billigere løsninger, men nogen står fast..

Bare vent!

IEA's analyse:

VE kan, inklusive biobrændstoffer, blive den næstvigtigste kilde til strømproduktion efter kul i perioden frem til 2035. Det kræver dog, at de globale støtteordninger øges fra 88 milliarder dollars i 2011 til 4.800 tusinde milliarder dollars i 2035.

Fra http://ing.dk/artikel/134066-iea-amerikans...

Støtten til VE skal øges med intet mindre end 5.500 % for man må vel gå ud fra at det ikke er 4.800.000 milliarder $ støtten skal op på som artiklen påstår.

Det må da være sød englemusik for en hver som tror på varmt vand i rør..

Altså bare betal noget mere for varme i GAssum (over skattebilletten og modtag noget støtte) og alt bliver bare rigtig godt!

 • 0
 • 0

.Alle andre lande minimere kul og gasforbruget til den produktion landenes kraftværker yder til el-nettet, i Danmark øges kul-forbruget, og skal nu i øvrigt omlægges til træpiller som udleder 25 % mere co2 end kul.

Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?[/quote]

, ,

Fandt du dokumentation for din påstand, eller var det bare endnu en af dine "antagelser"

 • 0
 • 0

Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?

JAmmen det gør de! Og det må fjernvarmefyn vel ha' undersøgt i og med, man måske skal forsynes med fjernvarme fra netop træpiller fra fynsværket.

 • 0
 • 0

[quote]Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?

JAmmen det gør de! Og det må fjernvarmefyn vel ha' undersøgt i og med, man måske skal forsynes med fjernvarme fra netop træpiller fra fynsværket. [/quote]

Virkelig fantastisk argumentation Niels ! Alle andre definerer træpiller som CO2 neutrale (bortset fra transport m.m.) http://www.mixbiopells.eu/fileadmin/user_u...

 • 0
 • 0

[quote]Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?

JAmmen det gør de! Og det må fjernvarmefyn vel ha' undersøgt i og med, man måske skal forsynes med fjernvarme fra netop træpiller fra fynsværket. [/quote]

@Niels Hansen Her et lidt dokumentation for CO2 udledningen vedr transport af træpiller. Og må vi så bede om en "officiel" bekræftigelse på at din påstrand om at citat "træpiller udleder 25 % mere CO2 end kul" er det rene nonsens.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?

JAmmen det gør de! Og det må fjernvarmefyn vel ha' undersøgt i og med, man måske skal forsynes med fjernvarme fra netop træpiller fra fynsværket. [/quote]

@Niels Hansen Her et lidt dokumentation for CO2 udledningen vedr transport af træpiller. Og må vi så bede om en "officiel" bekræftigelse på at din påstrand om at citat "træpiller udleder 25 % mere CO2 end kul" er det rene nonsens. [/quote] Ups linket manglende http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/V...

 • 0
 • 0

Træ er vel en blanding af kulstof og brint og ved afbrænding produceres der CO2 i lighed med CH4 ,Olie og kul.Mængden per Varmeenhed ligger nok mellem det geniale CH4 og Kul som er brutalt fri for brint. At så de klimakatastrofe forsørgede har vedtaget at CO2 fra træ er finere og uskadeligt bør virkelig ikke optage spalteplads på et ingeniørsite. Hvis hyklerne virkelig mener noget med det, bør de købe de træ i stærkt farvede poser i supermarkedet og deponere det forsvarligt hjemme ( ligesom radioaktivt affald ) uden iltadgang.

 • 0
 • 0

Træ er vel en blanding af kulstof og brint og ved afbrænding produceres der CO2 i lighed med CH4 ,Olie og kul.Mængden per Varmeenhed ligger nok mellem det geniale CH4 og Kul som er brutalt fri for brint.

At så de klimakatastrofe forsørgede har vedtaget at CO2 fra træ er finere og uskadeligt bør virkelig ikke optage spalteplads på et ingeniørsite.

Hvis hyklerne virkelig mener noget med det, bør de købe de træ i stærkt farvede poser i supermarkedet og deponere det forsvarligt hjemme ( ligesom radioaktivt affald ) uden iltadgang.

Det er noget vrøvl fra din side Niels. Men det har også været debatteret i flere andre tråde i Ingeniøren. Men hovedtesen er at træ alligevel nedbrydes og i en cyklus er der hverken mere eller mindre CO2. For danske skove i omdrift er forholdet jo helt indelysende. Men dette emne er nok for meget off topic til at vi skal fortsætte.

 • 0
 • 0

[quote]Træ er vel en blanding af kulstof og brint og ved afbrænding produceres der CO2 i lighed med CH4 ,Olie og kul.Mængden per Varmeenhed ligger nok mellem det geniale CH4 og Kul som er brutalt fri for brint.

At så de klimakatastrofe forsørgede har vedtaget at CO2 fra træ er finere og uskadeligt bør virkelig ikke optage spalteplads på et ingeniørsite.

Hvis hyklerne virkelig mener noget med det, bør de købe de træ i stærkt farvede poser i supermarkedet og deponere det forsvarligt hjemme ( ligesom radioaktivt affald ) uden iltadgang.

Det er noget vrøvl fra din side Niels. Men det har også været debatteret i flere andre tråde i Ingeniøren. Men hovedtesen er at træ alligevel nedbrydes og i en cyklus er der hverken mere eller mindre CO2. For danske skove i omdrift er forholdet jo helt indelysende. Men dette emne er nok for meget off topic til at vi skal fortsætte.[/quote]

Det synes jeg er forkert. Det er først nu det bliver interessant. Fjernvarmesektoren er helt vild for at vi skal have mere fjernvarme så Nåden kan uddeles og honoreres med gode ben. Brændselsspørgsmålet er vigtigt Naturgas i fjernvarme er en forbrydelse.Det gøres effektivere og renere hos den enkelte forbruger. Hvis Træpiller udleder dobbelt så meget CO2 tyve år inden syndsforladelsen(forrådnelsen) er det farligt.Høj vandstand og lær Dine efterkommere svømning.Huse bør bygges løst ovenpå jorden og vandtæt i bunden. Det efterlader reelt halm som fjernvarmebrændsel. Besværligt og svinsk i små anlæg. Problemet er bare at der ikke er halm nok og at det fjerner næring fra markerne.Hvis de er oversvømmede er det selvfølgelig ligemeget.

 • 0
 • 0

Det synes jeg er forkert. Det er først nu det bliver interessant. Fjernvarmesektoren er helt vild for at vi skal have mere fjernvarme så Nåden kan uddeles og honoreres med gode ben. Brændselsspørgsmålet er vigtigt Naturgas i fjernvarme er en forbrydelse.Det gøres effektivere og renere hos den enkelte forbruger. Hvis Træpiller udleder dobbelt så meget CO2 tyve år inden syndsforladelsen(forrådnelsen) er det farligt.Høj vandstand og lær Dine efterkommere svømning.Huse bør bygges løst ovenpå jorden og vandtæt i bunden. Det efterlader reelt halm som fjernvarmebrændsel. Besværligt og svinsk i små anlæg. Problemet er bare at der ikke er halm nok og at det fjerner næring fra markerne.Hvis de er oversvømmede er det selvfølgelig ligemeget.

Du har nok ikke læst mit tidligere link. http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/V...

 • 0
 • 0

Når man kigger på ens.dk er afbrænding af træpiller til strøm/varme CO2 lig nul. Det må være dejligt at have så meget magt over det med natur og sådan.Det modsvares forhåbentlig af en passende remunerering. Hvis man prøver selv er resultatet at 1kWh varme hos en snydt fjernvarmekunde har frigivet 750g CO2 som først syndsforlades når træet ellers var rådnet dvs alt fra 10 til 100000 år.(Efter træet iøvrigt var død en naturlig død.) Al naturlovsgivning til Auken familien.Så bliver de også meget lettere at lære.

 • 0
 • 0

Tak for svaret Brian, nu forstår jeg det bedre, især mht. tab i returledningen, og hvis røg-gassen også bruges. Men selvom der er en stor debat igang her, så er der ikke meget der ændrer realiteterne. Min fjervarme er meget dyr, alle har brændeovne, dog ikke mig og et par enkelte mere. Det stinker simpelthen ad HT hele vinteren, så man må løbe ud til postkassen, og holde vejret så meget man kan for ikke at blive forgiftet. Det var vel ikke meningen med fjernvare. Men når den er så dyr, så er folk nød til at være nogle svin. Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg kommer måske selv til at hoppe med på vognen, for jeg er træt af at betale en høj pris, for at sidde og fryse. Det er ikke i orden. mvh, Erik.

 • 0
 • 0

Tak for svaret Brian, nu forstår jeg det bedre, især mht. tab i returledningen, og hvis røg-gassen også bruges. Men selvom der er en stor debat igang her, så er der ikke meget der ændrer realiteterne. Min fjervarme er meget dyr, alle har brændeovne, dog ikke mig og et par enkelte mere. Det stinker simpelthen ad HT hele vinteren, så man må løbe ud til postkassen, og holde vejret så meget man kan for ikke at blive forgiftet. Det var vel ikke meningen med fjernvare. Men når den er så dyr, så er folk nød til at være nogle svin. Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg kommer måske selv til at hoppe med på vognen, for jeg er træt af at betale en høj pris, for at sidde og fryse. Det er ikke i orden. mvh, Erik.

Har Du selv været et fjols med din stemmeseddel?

 • 0
 • 0

Når man kigger på ens.dk er afbrænding af træpiller til strøm/varme CO2 lig nul. Det må være dejligt at have så meget magt over det med natur og sådan.Det modsvares forhåbentlig af en passende remunerering. Hvis man prøver selv er resultatet at 1kWh varme hos en snydt fjernvarmekunde har frigivet 750g CO2 som først syndsforlades når træet ellers var rådnet dvs alt fra 10 til 100000 år.(Efter træet iøvrigt var død en naturlig død.) Al naturlovsgivning til Auken familien.Så bliver de også meget lettere at lære.

Prøv at starte her http://da.wikipedia.org/wiki/Livscyklusvur...

 • 0
 • 0

[quote]Når man kigger på ens.dk er afbrænding af træpiller til strøm/varme CO2 lig nul. Det må være dejligt at have så meget magt over det med natur og sådan.Det modsvares forhåbentlig af en passende remunerering. Hvis man prøver selv er resultatet at 1kWh varme hos en snydt fjernvarmekunde har frigivet 750g CO2 som først syndsforlades når træet ellers var rådnet dvs alt fra 10 til 100000 år.(Efter træet iøvrigt var død en naturlig død.) Al naturlovsgivning til Auken familien.Så bliver de også meget lettere at lære.

Prøv at starte her http://da.wikipedia.org/wiki/Livscyklusvur...]

Tak for links med sange fra de varme lande. Jeg er formentlig med til at betale,men der er ikke læsepligt.

 • 0
 • 0

Tak for links med sange fra de varme lande. Jeg er formentlig med til at betale,men der er ikke læsepligt.

Nå - jeg tænkte bare, at du havde interesse i at lære lidt mere om livscyklusvurderinger. Og i særdeleshed CO2 aftrykket fra træpiller.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Kunne vi ikke bede om dokumentation for at træpiller virkelig udleder 25 % mere CO2 end kul ?

JAmmen det gør de! Og det må fjernvarmefyn vel ha' undersøgt i og med, man måske skal forsynes med fjernvarme fra netop træpiller fra fynsværket. [/quote]

@Niels Hansen Her et lidt dokumentation for CO2 udledningen vedr transport af træpiller. Og må vi så bede om en "officiel" bekræftigelse på at din påstrand om at citat "træpiller udleder 25 % mere CO2 end kul" er det rene nonsens. [/quote]

Og så kan vi vist også godt konkludere at der ikke kom nogen dokumentation for Niels Hansens påstand.

 • 0
 • 0

[quote]

Tak for links med sange fra de varme lande. Jeg er formentlig med til at betale,men der er ikke læsepligt.

Nå - jeg tænkte bare, at du havde interesse i at lære lidt mere om livscyklusvurderinger. Og i særdeleshed CO2 aftrykket fra træpiller.[/quote]

Det er mit indtryk at rapporter fra Sjælland stater med resultatet og så bevæger sig baglæns.Et eller andet sted har jeg læst at her i Energistyrelsens land skal strøm til varmepumpe debiteres(krediteres?) som kul kondens. Det finder jeg forkert.Dobbelt så meget strøm til varmepumper betyder at der er dobbelt brug for fjernvarme efter exact samme tids mønster.For mig at se skyldes sådanne afgørelser enten dumhed eller pression. Begge muligheder gør læsning til tidsspilde. Så hellere prøve selv. 2kWh kul giver een kWh strøm som varmepumpet giver 3kWh kombineret med een kWh fjernvarme (hos kunden vel og mærke) ialt 4 kWh kundevelvære. Det naturgasdrevne Augustenborg anlæg med hiv og sving nåede en faktor 1.4.Med bedre motorer,smartere varmepumpekobling og variabelt fremløb havde lige kunnet snige sig op på 1.9 årsgennemsnit Så nej tak .Bortset fra pengesedler som jeg antager trykkes på Sjælland er det ikke meget derfra jeg får læst.

 • 0
 • 0

Og så kan vi vist også godt konkludere at der ikke kom nogen dokumentation for Niels Hansens påstand.

@Jakob

F.eks. fra siden her se http://www.trae.dk/Dokumenter/Print.asp?Do...

Citat: Halvdelen af træs masse består af kulstof. Dvs. at 1 kg træ indeholder 0,5 kg kulstof. Kulstof dannes ud fra luftens CO2 i forholdet 3,67 til 1 (44/12). Dvs. at 1 kg træ, som består af 0,5 kg kulstof, er dannet ud fra 1,83 kg CO2 (0,5*3,67).

Eller da 1 Kg træ indeholder 4 Kwh energi er udledningen ca 465 g co2 pr kwh og for kul er udledningen omkring 385 g eller 25 % mere for træ.

 • 0
 • 0

[quote]

Og så kan vi vist også godt konkludere at der ikke kom nogen dokumentation for Niels Hansens påstand.

@Jakob

F.eks. fra siden her se http://www.trae.dk/Dokumenter/Print.asp?Do...

Citat: Halvdelen af træs masse består af kulstof. Dvs. at 1 kg træ indeholder 0,5 kg kulstof.

Kulstof dannes ud fra luftens CO2 i forholdet 3,67 til 1 (44/12). Dvs. at 1 kg træ, som består af 0,5 kg kulstof, er dannet ud fra 1,83 kg CO2 (0,5*3,67).

Eller da 1 Kg træ indeholder 4 Kwh energi er udledningen ca 465 g co2 pr kwh og for kul er udledningen omkring 385 g eller 25 % mere for træ.

[/quote]

Nej Niels ! Træ indgår i en livscyklus i naturen - også selvom det ikke anvendes til f.eks. træpiller. Uanset om du anvender det til træpiller eller ej, så vil CO2 emissionen altså komme. Senest når træerne bliver for gamle og af sig selv dør, og formulder i skovbunden.

 • 0
 • 0

Træ indgår i en livscyklus i naturen - også selvom det ikke anvendes til f.eks. træpiller.

Nej!

På verdensplan nedlægges 5 mio Ha skov årligt hvor jordarealerne i første omgang udlægges til landbrugsjord og efter en kort årrække ender som golde og ubrugelige arelaer overvejende pga erosion.

Når man så tilmed omkring den produktion som sker i Balticum og Rusland mf bruger ting som tørv, kul og naturgas til produktion af træpillerne til de danske kraftværker så er miljøbelastningen fatal.

Navnlig træpiller produceret ved tørv (tørring) er ekstrem miljøbelastende med co2 når træet samtidig kommer fra skovrydninger i Balticum.

Når så samtidig træpillen udleder mere co2 end kul så er tiltagne på de danske kraftværker meget miljøbelastende....

 • 0
 • 0

[quote]Træ indgår i en livscyklus i naturen - også selvom det ikke anvendes til f.eks. træpiller.

Nej!

På verdensplan nedlægges 5 mio Ha skov årligt hvor jordarealerne i første omgang udlægges til landbrugsjord og efter en kort årrække ender som golde og ubrugelige arelaer overvejende pga erosion.

Når man så tilmed omkring den produktion som sker i Balticum og Rusland mf bruger ting som tørv, kul og naturgas til produktion af træpillerne til de danske kraftværker så er miljøbelastningen fatal.

Navnlig træpiller produceret ved tørv (tørring) er ekstrem miljøbelastende med co2 når træet samtidig kommer fra skovrydninger i Balticum.

Når så samtidig træpillen udleder mere co2 end kul så er tiltagne på de danske kraftværker meget miljøbelastende....

[/quote]

@Niels Det er i hvert fald ikke argumenter der kan bruges om dansk skovdrift. Og størstedelen af flis/træpiller kommer fra danske arealer. For en meget stor del af de resterende mængder er der tale om leverancer fra f.eks. Tyskland eller Baltikum, hvor der forefindes dokumentation for at der bliver genplantet skov. Sågar ved de leverancer, som der i en periode kom af gummitræ fra Ghana, var der dokumentation for de lokale forhold. Kort sagt - du er igen uenig med de fleste andre og du er ikke kommet med nogen dokumentation der underbygger din påstand ! http://www.verdo.dk/privat/nyheder/pressem...

 • 0
 • 0

Kort sagt - du er igen uenig med de fleste andre og du er ikke kommet med nogen dokumentation der underbygger din påstand !

Det er simpelthen naivt når man ved hvor stor en del af det træ som forburges i de danske varmeværker der kommer fra udlandet

Alene i 2006 16 Pj se http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYN...

Hvordan ser det ud i dag efter den enorme værkst der har været i forbruget af netop biomasse i Danmark! Importen er eksploderet.

Balticum og Ghana mf. Det er simplethen så naivt at tro at man i disse lande i samarbejde med danke indkøbere kan holde styr på hvor træmassen kommer fra når man efterspørger så exorbitante mængder til endog meget gode priser i relation til det lokale prisniveau/levestandart.

Det er selvsagt attraktivt for lokale i Baltikum og Ghana at fælde skove og af omveje lade træmassen ende i danske varmeværker, når stortbørsen kører i højeste gear.

At tro alt andet, det er da naivt!

 • 0
 • 0

VEd et gennemsnitlig forbrug af kul på 150 Pj årligt i de danske kraftværker, så taler vi lige om 10 mio ton træ der skal erstatte kul...

Hvor skal det komme fra?

 • 0
 • 0

[quote]Kort sagt - du er igen uenig med de fleste andre og du er ikke kommet med nogen dokumentation der underbygger din påstand !

Det er simpelthen naivt når man ved hvor stor en del af det træ som forburges i de danske varmeværker der kommer fra udlandet

Alene i 2006 16 Pj se http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYN...

Hvordan ser det ud i dag efter den enorme værkst der har været i forbruget af netop biomasse i Danmark! Importen er eksploderet.

Balticum og Ghana mf. Det er simplethen så naivt at tro at man i disse lande i samarbejde med danke indkøbere kan holde styr på hvor træmassen kommer fra når man efterspørger så exorbitante mængder til endog meget gode priser i relation til det lokale prisniveau/levestandart.

Det er selvsagt attraktivt for lokale i Baltikum og Ghana at fælde skove og af omveje lade træmassen ende i danske varmeværker, når stortbørsen kører i højeste gear.

At tro alt andet, det er da naivt! [/quote]

@Niels Hansen Jeg synes du skulle trække din påstand tilbage, idet du endnu ikke er fremkommet med oplysninger, der kan dokumentere den.

Tværtimod fortsætter du med at komme med nye udokumenterede påstande. Det siger vist alt om seriøsiten af dine indlæg, og tilføjer absolut intet nyt til debatten om returtemperatur. Og bare til orientering så er biomassepotentialet i Danmark opgjort til 193 PJ http://www.danskenergi.dk/~/media/Uddannel...

 • 0
 • 0

@Niels Hansen Jeg synes du skulle trække din påstand tilbage, idet du endnu ikke er fremkommet med oplysninger, der kan dokumentere den.

@Jakob

Du skal simpelthen til at finde kammertonen her på siden! Dit debatniveau er simpelthen ikke siden værdi.

Du fremkommer (indirekte) med fuldt helt udokumenterede påstande og påstande som er helt groteske og som i den grad er hovedrystende...

En hver ved at verdens skove er under pres og overvejende pga. af fattigdom i de underudviklede lande i Afrika, Asien og Sydamerika.

Ulovlig skovhugst på MAdagaskar se http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskytte...

Dagligt nedlægges enorme skovområder eller simpelthen afbrædes for at skabe landbrugsjord som virker i få år hvorefter jorden er gold og ubrugelig eller at skove nedlægges for kortsigtet profit når skovens træ sælges.

Citat fra http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskytte... [b]Verdens skovareal anslås ifølge FAO til knap 4 milliarder hektar, eller ca. 30 procent af det samlede landareal på kloden. Der afskoves, primært i troperne, 13 millioner hektar skov årligt - det svarer til knap 3 gange Danmarks samlede areal. I mange lande, primært på den nordlige halvkugle, er skovarealet i dag svagt stigende, men sådan har det ikke altid været. F.eks. er de fleste af Europas og Nordamerikas oprindelige skove i dag ændret til andre anvendelser, først og fremmest til landbrug. Alt i alt falder verdens samlede skovareal ifølge FAO pt. med ca. 7,3 millioner hektar årligt (opgjort i perioden 2000-2005).[/b]

Når Verdo i RAnders køber træ i Ghana har Verdo ladet et spansk firma Integra Fuels stå for fældning og udskibning i Ghana og det Randrusianske firma har som sådan ikke noget med processen i Ghana at gøre. Og lader i praksis hele validiteten i forhold til naturbevarelse (ingen rovdrift på regnskov) i Ghana reelt lægge på et meget lille sted i form at et dokument det spanske firma har underskrevet om netop respekt for natur mm. og at det faktuelt kun er træ fra gummiplantagerne i Ghana som ender på skibet som skal til Randers.

1/3 af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen i Ghana se http://www.ulandssekretariatet.dk/content/...

Hvordan kan man tillade sig at være så naiv, når man netop ved hvor svært det er for alle organisationer under FN, Verdens Naturfond flere forskellige private organsationer at dæmme op for netop rovdrift på verdens sparsomme skove og netop i områder hvor der hersker fattigdom som i Ghana! Det er jo groteskt at man kan tillade sig at være så naiv og at man i RAnders faktuelt fæster sin tillid til et eller andet dokument som Verdo i RAnders har bedt et spansk firma om at underskive...

Vågn dog op!

 • 0
 • 0

Når Verdo i RAnders køber træ i Ghana har Verdo ladet et spansk firma Integra Fuels stå for fældning og udskibning i Ghana og det Randrusianske firma har som sådan ikke noget med processen i Ghana at gøre. Og lader i praksis hele validiteten i forhold til naturbevarelse (ingen rovdrift på regnskov) i Ghana reelt lægge på et meget lille sted i form at et dokument det spanske firma har underskrevet om netop respekt for natur mm. og at det faktuelt kun er træ fra gummiplantagerne i Ghana som ender på skibet som skal til Randers.

1/3 af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen i Ghana se http://www.ulandssekretariatet.dk/content/...

Hvordan kan man tillade sig at være så naiv, når man netop ved hvor svært det er for alle organisationer under FN, Verdens Naturfond flere forskellige private organsationer at dæmme op for netop rovdrift på verdens sparsomme skove og netop i områder hvor der hersker fattigdom som i Ghana! Det er jo groteskt at man kan tillade sig at være så naiv og at man i RAnders faktuelt fæster sin tillid til et eller andet dokument som Verdo i RAnders har bedt et spansk firma om at underskive...

Vågn dog op!

You aint seen nothing yet.

Herhjemme i Danmark køber DSB kun strøm der er grøn. De får endda certifikater på det. Vi må indse at en vis konstant procentdel af menneskeheden er født med kriminel genet . I gamle dage blev de smuglere af sprit og tobak. Senere yngre damer fra lande hvor økonomien var gået dårlig på grund af vidtløftige planer og storhedsvanvid. Narkotiske stoffer.Etc Strøm og varme fra fattige lande er blot nyeste og med afstand største fidus ever. Det er bare lidt surt at det fremmes og beskyttes af offentlig ansatte med pension og krav på respekt (Og frikort til SAS)

 • 0
 • 0

@ Niels Hansen

Når Verdo i RAnders køber træ i Ghana har Verdo ladet et spansk firma Integra Fuels stå for fældning og udskibning i Ghana og det Randrusianske firma har som sådan ikke noget med processen i Ghana at gøre. Og lader i praksis hele validiteten i forhold til naturbevarelse (ingen rovdrift på regnskov) i Ghana reelt lægge på et meget lille sted i form at et dokument det spanske firma har underskrevet om netop respekt for natur mm. og at det faktuelt kun er træ fra gummiplantagerne i Ghana som ender på skibet som skal til Randers.

Det var ellers en noget alternativ sandhed du havde fået gravet frem der, Niels

I flg. Verdo's hjemmeside er flisen købt gennem Africa Renewables Ltd. http://www.verdo.dk/Privat/Nyheder/Pressem...

Det er da noget af en forsidebasker for Ekstrabladet !!! Det lyder som du har dokumentationen parat ...

(I fald du har ret ... )

 • 0
 • 0

@ Niels Hansen

[quote] Når Verdo i RAnders køber træ i Ghana har Verdo ladet et spansk firma Integra Fuels stå for fældning og udskibning i Ghana og det Randrusianske firma har som sådan ikke noget med processen i Ghana at gøre. Og lader i praksis hele validiteten i forhold til naturbevarelse (ingen rovdrift på regnskov) i Ghana reelt lægge på et meget lille sted i form at et dokument det spanske firma har underskrevet om netop respekt for natur mm. og at det faktuelt kun er træ fra gummiplantagerne i Ghana som ender på skibet som skal til Randers.

Det var ellers en noget alternativ sandhed du havde fået gravet frem der, Niels

I flg. Verdo's hjemmeside er flisen købt gennem Africa Renewables Ltd. http://www.verdo.dk/Privat/Nyheder/Pressem...

Det er da noget af en forsidebasker for Ekstrabladet !!! Det lyder som du har dokumentationen parat ...

(I fald du har ret ... )[/quote]

Jamen Niels har jo ikke ret, og det ved han sandsynligvis godt selv. Han er bare ved at rode sig længere ud på overdrevet, fordi han ikke kan dokumentere sin oprindelige påstand om at træpiller udleder mere CO2 end kul. Den situation har vi været i mange gange før, og så er det kun Niels der har ret - uanset hvor mange andre kilder, der siger noget andet. Så er det nemlig bare disse personer/kilder som tager fejl, og det uanset om de kommer fra landets forskningsinstitutter eller andre steder. Det kan du da nok forstå ?

 • 0
 • 0

Det er bare lidt surt at det fremmes og beskyttes af offentlig ansatte med pension og krav på respekt (Og frikort til SAS)

Det syntes man er store ord i et land hvor befolkningen har størst tillid til de tjene ånder (offentlig ansatte) i forhold til i andre lande og i danmark skulle korruptionen være lavest blandt verdens lande.

 • 0
 • 0

Det er da noget af en forsidebasker for Ekstrabladet !!! Det lyder som du har dokumentationen parat ...

Det tror jeg nu ikke! Det er da gentagende gange kommet frem at træpiller fra Balticum er lavet ved kul, naturgas og endda tørv til procesenergi når træet tørres.. Det har da ikke rystet nogen overhovedet!

 • 0
 • 0

[quote]Han er bare ved at rode sig længere ud på overdrevet, fordi han ikke kan dokumentere sin oprindelige påstand om at træpiller udleder mere CO2 end kul.

KOmmer der 25 % mere co2 ud af kraftværkets skorsten hvis det udskifter kul med træ se http://ing.dk/artikel/133976-hvorfor-skal-...

Ja eller Nej! [/quote]

Det kniber stadig med forståelsen af det samlede økosystem Hr Niels Hansen. For at simplificere det lidt for dig må spørgsmålet være: kommer CO2 emissionen fra træ under alle omstændigheder - ja eller nej ?

 • 0
 • 0

[quote]Det er da noget af en forsidebasker for Ekstrabladet !!! Det lyder som du har dokumentationen parat ...

Det tror jeg nu ikke! Det er da gentagende gange kommet frem at træpiller fra Balticum er lavet ved kul, naturgas og endda tørv til procesenergi når træet tørres.. Det har da ikke rystet nogen overhovedet! [/quote]

Der var nogen piller som var (er?) tørret med spildvarme fra KK. KK er økologi

 • 0
 • 0

Og dermed trækker jeg mig fra debatten, med mindre der kommer noget vedr returtemperatur

Det er for tidligt at trække sig ud nu. Returtemperatur er blot en del af fjernvarme og kraftværkssektorens røgslør over at pille fyring øger CO2 øjeblikkeligt her og nu mod syndsforladelse når materialet alligevel forlufter engang i fremtiden. Delvis syndsforladelse måske da transport og tørring ofte er fossil. Hvis vi i mellemtiden har passeret tipping point ,hvad det så er ,kan vi til den tid læse om det på en tømmerflåde.

 • 0
 • 0

[quote]Det er bare lidt surt at det fremmes og beskyttes af offentlig ansatte med pension og krav på respekt (Og frikort til SAS)

Det syntes man er store ord i et land hvor befolkningen har størst tillid til de tjene ånder (offentlig ansatte) i forhold til i andre lande og i danmark skulle korruptionen være lavest blandt verdens lande.

[/quote]

Folkelig tillid er tit udtryk for storhedsvanvid og åndelig dovenskab. Det giver ofte helt vilde resultater. Eksempler er (gult kort,anmeldelse til redaktør,gult kort osv.) Korruption er hverken nødvendig eller mulig i Danmark. De offentlige lønninger fra bestemmeplan og opefter er ikke dårlige og der er ikke meget mere at hente i en befolkning der beskattes 95% (105% hvis vi medregner salg af arvesølv i Nordsø.)

 • 0
 • 0

Re: God forretning Det er da noget af en forsidebasker for Ekstrabladet !!! Det lyder som du har dokumentationen parat ...

se anden sektion se http://www.verdo.dk/privat/nyh...aspx

@Niels Forud for indgåelsen af aftalen har Verdo undersøgt produktionen af træet i Ghana for at sikre, at den lever op til energiselskabets etiske standarder samt krav til bæredygtighed.

 • 0
 • 0

@Niels Forud for indgåelsen af aftalen har Verdo undersøgt produktionen af træet i Ghana for at sikre, at den lever op til energiselskabets etiske standarder samt krav til bæredygtighed.

Det tvivler jeg ikke på at man har!

Jeg kan bare undre mig over hvorfor der forekommer så meget 'uorganiseret' træ fra verdens regnskove på verdens markedet når man netop har taget de samme forholdsregler som verdo har i Ghana..

Men! HErtil så kunne det træ som ender i et fjernvarmeværk i Randers jo sikkert gøre mere gavn i det nordlige Ghana hvor forbruget af træ til madlavning gør et stort indhug i de sparsomme skove i Sahelområdet med ørkenudbredelse til følge

 • 0
 • 0

Folkelig tillid er tit udtryk for storhedsvanvid og åndelig dovenskab. Det giver ofte helt vilde resultater.

@ Niels

Er det noget du ønsker at gi' et konkret eksempel på, måske endda i relation til fjernvarmesektoren....

 • 0
 • 0

[quote]Folkelig tillid er tit udtryk for storhedsvanvid og åndelig dovenskab. Det giver ofte helt vilde resultater.

@ Niels

Er det noget du ønsker at gi' et konkret eksempel på, måske endda i relation til fjernvarmesektoren.... [/quote]

Folk i Århus har med afsindige personlige stemmetal valgt politikere,som sympatiserede med skrækkelig regimer og påførte landet uhyre udgifter til ubrugelige energisystemer ,gør det i øvrigt stadig væk. Dette stemmekvæg burde overveje hvorfor Studstrup stadig leverer billig varme til Århus,men det er nok for anstrengende.Kvæg bliver snydt til sidst når tiden er inde,men normalt sker det gradvis for ikke at vække uro.

 • 0
 • 0

som sympatiserede med skrækkelig regimer

JO! Men det er jo et MUST hvis man vil være noget ved musikken!

Hvis nogen har slået en uautoriseret prut i forbifarten når rædselsregimer søges stækket så kommer Guldbrandsen forbi og folkedybet forankret i det århusianske forarges...

 • 0
 • 0

[quote][quote]Dette stemmekvæg burde overveje hvorfor Studstrup stadig leverer billig varme til Århus

Det er da ik' billigt se http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/AVA/...

444 kr/mwh inden varmeforbruget skal dittes og dattes og så moms. Det er da ikke billigt!

Og for 2013, 480 kr/mwh se http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/AVA/... [/quote]

Med forlov:Er det ikke langt mindre end landsgennemsnittet?Jeg betalte da vist mere inden jeg slap ud.[/quote]

Nej det er det ikke. http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0... Og desuden - hvordan vil du regne gennemsnittet ? Pr værk eller pr kunde ? Det er den fejl der oftest bliver begået. De 30 dyreste værker (barmarksværker) med ca 2 % af kunderne får en forholdsmæssig alt for stor eksponering. Man kunne jo også skrive at knapt 95 % af landets naturgaskunder ville have en fordel af at skifte til fjernvarme. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv... Men det er tilsyneladende ikke så interessant i debatten.

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote]Dette stemmekvæg burde overveje hvorfor Studstrup stadig leverer billig varme til Århus

Det er da ik' billigt se http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/AVA/...

444 kr/mwh inden varmeforbruget skal dittes og dattes og så moms. Det er da ikke billigt!

Og for 2013, 480 kr/mwh se http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/AVA/... [/quote]

Med forlov:Er det ikke langt mindre end landsgennemsnittet?Jeg betalte da vist mere inden jeg slap ud.[/quote]

Nej det er det ikke. http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0... Og desuden - hvordan vil du regne gennemsnittet ? Pr værk eller pr kunde ? Det er den fejl der oftest bliver begået. De 30 dyreste værker (barmarksværker) med ca 2 % af kunderne får en forholdsmæssig alt for stor eksponering. Man kunne jo også skrive at knapt 95 % af landets naturgaskunder ville have en fordel af at skifte til fjernvarme. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv... Men det er tilsyneladende ikke så interessant i debatten.[/quote]

Tak for belæring.Det er heldigvis nogle år siden jeg slap ud,men forhold i fængsler kan jo også bedre sig.Det mest interessante punkt vel heller ikke hvem der bliver afgiftsfuppet mest men hvor alle disse mængder af grøn og økologisk fjernvarme skal komme fra når halm skal bruges til benzin etc.

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote][quote]Dette stemmekvæg burde overveje hvorfor Studstrup stadig leverer billig varme til Århus

Det er da ik' billigt se http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/AVA/...

444 kr/mwh inden varmeforbruget skal dittes og dattes og så moms. Det er da ikke billigt!

Og for 2013, 480 kr/mwh se http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/AVA/... [/quote]

Med forlov:Er det ikke langt mindre end landsgennemsnittet?Jeg betalte da vist mere inden jeg slap ud.[/quote]

Nej det er det ikke. http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0... Og desuden - hvordan vil du regne gennemsnittet ? Pr værk eller pr kunde ? Det er den fejl der oftest bliver begået. De 30 dyreste værker (barmarksværker) med ca 2 % af kunderne får en forholdsmæssig alt for stor eksponering. Man kunne jo også skrive at knapt 95 % af landets naturgaskunder ville have en fordel af at skifte til fjernvarme. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv... Men det er tilsyneladende ikke så interessant i debatten.[/quote]

Tak for belæring.Det er heldigvis nogle år siden jeg slap ud,men forhold i fængsler kan jo også bedre sig.Det mest interessante punkt vel heller ikke hvem der bliver afgiftsfuppet mest men hvor alle disse mængder af grøn og økologisk fjernvarme skal komme fra når halm skal bruges til benzin etc.[/quote]

Ja alle har jo lov at blive klogere. Men hvorfor ikke starte med de 192 PJ uudnyttet biomasse der er til rådighed i Danmark.

 • 0
 • 0

Man kunne jo også skrive at knapt 95 % af landets naturgaskunder ville have en fordel af at skifte til fjernvarme. http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv... Men det er tilsyneladende ikke så interessant i debatten.

Jeg har argumenteret meget for indførelse af fjernvarme med lave kondensatortemperaturer, hvilket kun kan lade sig gøre ved lave returtemperaturer, da lavest mulige returtemperaturerer marginalt set betyder endnu lavere energiforbrug til varmeproduktionen - i realiteten intet brændselsforbrug, hvis vi kunne nøjes med 10 - 20C varmt vand.

Skatter og afgifter vrider rundt på møllen - så gasselskaberne den ene dag kan påstå de er billigst, hvorefter fjernvarmeselskaberne den anden kan påstå det modsatte.

Nu er realiteterne, at der er en gasinfrastruktur samt en bunke gasfyr af forskellig alder og stand. Jeg vil ikke afvise, at der er områder, hvor det vitterligt vil være en god ide at få fjernvarme ud fra et økonomisk synspunkt - hvis rørene ligger der i forvejen.

Det er dog angribeligt, at påstå, at fjernvarme er så saliggørende, som sektoren udtrykker det - for den udtrykker det på baggrund af langtidsøkonomier på 20 år og mere i en tid, hvor vi får mere og mere el og nye teknologier begynder at være markedsmodne.

Hvad sker der eksempelvis med SOFC/SOEC teknologien, som Topsoe Fuel Cell er ved at være på markedet med? (SOEC er Solid Oxide Electrolysis Cell - altså en elektrolyse celle til brintfremstilling eller til at splitte CO2 til CO og ilt): http://www.hi2h2.com/SOEC_perspective.htm

Denne i høj grad danske teknologi har behov for et hjemmemarked - ligesom fjernvarmen HAVDE det - og gerne initiel støtte ligesom høreapparat-industrien havde det. Den passer tilmed ind til at kunne medvirke til udjævning af elproduktion fra vind eller helt decentralt på "mit eget PV anlæg" - og så kan den også køre på den naturgas jeg allerede har.

Fjernvarme fra kraftvarmeværker er godt i store byer med stor varmetæthed og vi har vist vejen i DK - men turen ud i forstædernes parcelhuse og mindre bysamfund er stærkt kritisabel, for den cementerer samfundet i gammel teknologi, som først skal betales tilbage/afskrives. Med eller uden støtte (helst uden) kan det derfor være vanskeligt at give plads til at nye teknologier kan udvikle sig i disse områder, hvis fjernvarmen er lagt - lav temperatur eller ej.

 • 0
 • 0

Jeg har argumenteret meget for indførelse af fjernvarme med lave kondensatortemperaturer, hvilket kun kan lade sig gøre ved lave returtemperaturer, da lavest mulige returtemperaturerer marginalt set betyder endnu lavere energiforbrug til varmeproduktionen - i realiteten intet brændselsforbrug, hvis vi kunne nøjes med 10 - 20C varmt vand.

Skatter og afgifter vrider rundt på møllen - så gasselskaberne den ene dag kan påstå de er billigst, hvorefter fjernvarmeselskaberne den anden kan påstå det modsatte.

Nu er realiteterne, at der er en gasinfrastruktur samt en bunke gasfyr af forskellig alder og stand. Jeg vil ikke afvise, at der er områder, hvor det vitterligt vil være en god ide at få fjernvarme ud fra et økonomisk synspunkt - hvis rørene ligger der i forvejen.

Det er dog angribeligt, at påstå, at fjernvarme er så saliggørende, som sektoren udtrykker det - for den udtrykker det på baggrund af langtidsøkonomier på 20 år og mere i en tid, hvor vi får mere og mere el og nye teknologier begynder at være markedsmodne.

Hvad sker der eksempelvis med SOFC/SOEC teknologien, som Topsoe Fuel Cell er ved at være på markedet med? (SOEC er Solid Oxide Electrolysis Cell - altså en elektrolyse celle til brintfremstilling eller til at splitte CO2 til CO og ilt): http://www.hi2h2.com/SOEC_perspective.htm

Denne i høj grad danske teknologi har behov for et hjemmemarked - ligesom fjernvarmen HAVDE det - og gerne initiel støtte ligesom høreapparat-industrien havde det. Den passer tilmed ind til at kunne medvirke til udjævning af elproduktion fra vind eller helt decentralt på "mit eget PV anlæg" - og så kan den også køre på den naturgas jeg allerede har.

Fjernvarme fra kraftvarmeværker er godt i store byer med stor varmetæthed og vi har vist vejen i DK - men turen ud i forstædernes parcelhuse og mindre bysamfund er stærkt kritisabel, for den cementerer samfundet i gammel teknologi, som først skal betales tilbage/afskrives. Med eller uden støtte (helst uden) kan det derfor være vanskeligt at give plads til at nye teknologier kan udvikle sig i disse områder, hvis fjernvarmen er lagt - lav temperatur eller ej.

I det store og hele er jeg enig. Man skal være varsom med at udbrede fjernvarme til områder med lav varmetæthed. Og at etablere 2 kollektive forsyningsnet i samme områder (udelukkende pga afgiftsmæssige uligheder) er på langt sigt kun til udgift for alle varmekunder.

 • 0
 • 0

[quote] Tak for belæring.Det er heldigvis nogle år siden jeg slap ud,men forhold i fængsler kan jo også bedre sig.Det mest interessante punkt vel heller ikke hvem der bliver afgiftsfuppet mest men hvor alle disse mængder af grøn og økologisk fjernvarme skal komme fra når halm skal bruges til benzin etc.

Ja alle har jo lov at blive klogere. Men hvorfor ikke starte med de 192 PJ uudnyttet biomasse der er til rådighed i Danmark.[/quote]

Een PJ svarer sådan cirka til en kulterning med en sidelængde på 30 meter. Med mindre man har foretaget en beregning efter regning tror jeg tallet er urealistisk.

 • 0
 • 0

[quote][quote] Tak for belæring.Det er heldigvis nogle år siden jeg slap ud,men forhold i fængsler kan jo også bedre sig.Det mest interessante punkt vel heller ikke hvem der bliver afgiftsfuppet mest men hvor alle disse mængder af grøn og økologisk fjernvarme skal komme fra når halm skal bruges til benzin etc.

Ja alle har jo lov at blive klogere. Men hvorfor ikke starte med de 192 PJ uudnyttet biomasse der er til rådighed i Danmark.[/quote]

Een PJ svarer sådan cirka til en kulterning med en sidelængde på 30 meter. Med mindre man har foretaget en beregning efter regning tror jeg tallet er urealistisk.[/quote]

Det var hvad Force nåede frem til for Concito. http://concito.php.dir.dk/upload/oevrigt_1...

 • 0
 • 0

[quote] Een PJ svarer sådan cirka til en kulterning med en sidelængde på 30 meter. Med mindre man har foretaget en beregning efter regning tror jeg tallet er urealistisk.

Det var hvad Force nåede frem til for Concito. http://concito.php.dir.dk/upload/oevrigt_1...]

Hvis man følger den opskrift uden kunstgødning(som er energi på anden form) og uden herbicider får man hurtigt totalsammenbrud af økoriet og enæringen for de herboende. Det er den direkte vej til KK. Der bliver heller ikke særlig rart at være. Gyllepoliti alle steder og sådan.

 • 0
 • 0

[quote]

Her i Aalborg betaler vi pr. m3, så det gælder om at trække så meget varme ud af vandet som muligt for bedste økonomi.

Har man ventilationssystem kunne jeg forestille mig at en varmeflade kunne være genial til returvandet, så temperaturen kan komme ned på 20 grader.

Med et normalt temperaturfald over en varmeflade i et ventilationsanlæg, så vil det nok kræve en rumtemperatur på max 17-18 grader, hvilket de færreste vil nøjes med.

Men ved 100% m3 afregning er det med at afkøle fjernvarmevandet mest muligt. Det gør sig nu gældende ved alle afregningsformer. Selv ved 100% energiafregning er der jo en økonomisk fordel for fællesskabet ved at alle har en god afkøling.

Derfor er der også kun få fjernvarmeværker, som har energiafregning, uden også at have en form for "straf" hvis der ikke opretholdes en rimelig afkøling.[/quote]

Ja, enig..Heer betaler vi for, at andre tapper 5 grader af, og sender 65 grader retur..JEg er harm over den metode, da vi i mange år har været rene forbrugere, men det er slut nu. Vi har altid sendt max 22 grder retur, men har nu sat brændeovn nd..Jeg gider ikke mere betale for andres "misbrug" og manglende 2 strengssystemer. Det vil jeg ikke straffes for!..

 • 0
 • 0

Men hvorfor ikke starte med de 192 PJ uudnyttet biomasse der er til rådighed i Danmark.

Det er vel 25 % af landets samlede energiforbrug, herefter er noget af det mest talentløse da at omsætte denne mængde i fjernvarmeværker for at forsyne fjernvarmerør.

RAnders sender 569.000 Mwh fjernvarme ud i byen årligt ved at producere omkring 250.000 Mwh strøm på kraftvarmeværket og fyrer lidt under 1 Twh biomasse ind i værket..

Det er simpelthen utilgiveligt at brænde brændsler hvor første prioriteten er varme og herunder at kraftværket kun yder en middelmådig el af brændslerne...

 • 0
 • 0

Med forlov:Er det ikke langt mindre end landsgennemsnittet?Jeg betalte da vist mere inden jeg slap ud.

JAmen hvordan i himlens navn kan man få fjernvarme til at koste de summer i Århus.

Et ton kul koster pt 500 kr/ton og indeholder 8 Mwh energi som Studstrup kan omsætte til lidt under 40 % el sammen med fjernvarme.. Ved en gennemsnitlig el-pris på 300 kr/mwh er det 11 -1200 kr hvergang der sendes et ton gennem værket til 500 kr..

I følge statistik fra Dansk Fjernvarme forbrugte Århus i 2010 2,5 Twh fjernvarme til 50.000 brugere og heraf kom de 2,3 twh fra kraftvarme ved kul, altså Studstrup.

Et helt nyt fjernvarmesystem til 2100 brugere i Hobro (hvoraf nogle er meget store) koster omkring 50.000 kr for et alm parcelhus..

Hvis et sådant fjernvarmenet antages at kunne holde i 30 år og kan omsætningen til at drive et sådant net i Århus alt inkl da på ingen måde koste over 3000 kr årligt pr bruger.

Hvordan er det så muligt for en bruger at betale lidt under 11.000 kr ex moms, hvor godt nok en mindre del er afgift. Selv om struptrupværket skal drives og vedligeholdes så må spildvarmen da minimum være gratis.

 • 0
 • 0

Hvordan er det så muligt for en bruger at betale lidt under 11.000 kr ex moms, hvor godt nok en mindre del er afgift. Selv om struptrupværket skal drives og vedligeholdes så må spildvarmen da minimum være gratis.

HVordan er det muligt at betale 11.000 kr for 18 Mwh varme...

 • 0
 • 0

Født i 45 og har hele livet fået at vide at samfunds vigtigste funktion er at tilgodese borgerne bedst muligt.Synes idag at kunne skimte at det, jeg i mangel af bedre kalder kriminalgenet ,er den virkelige drivkraft. Dette kriminalgen er en medfødt overbevisning om at der er nemmere og OK at få/tage uden reel modydelse;nogen gange ud fra klar viden om egne evner og chanser.Andre gange bare storhedsvanvid. Altså uden snylt ingen overklasse og billedblad. Uden bestemmeklasse ingen fælles kasse og forsvar og derfor et samfund Uden samfund ingen fjernvarme og strøm Uden fjernvarme og strøm færre midler til den herskende klasse. Set i det lys er fjernvarme og strøm en bragende succes. Ydelserne kan ikke ,som sex,smøger/stoffer og sprit, købes billigere i andre lande. På trods af stor indsats er det heller ikke lykkedes at reducere behovet mærkbart siden 1973. Drømmefidus altså. Derfor er den løftede pegefinger eller lave returtemperatur ren given kvajhovederne dårlig samvittighed. Hvis det virkelig var målet at spare energi er der mere effektive veje at gå

 • 0
 • 0

Du er godt nok en hård revser Hr. Abildgård.

Du påstår jo at en snæver kreds af egoister (Auken & Co) for at bevare magten har udtænkt et fuldt og helt tåbeligt energisystem som dels lægger helt og uforholdsmæssig meget beslag på de forbrugte ressourcer (kul og gas) og så tilmed er så ineffektivt at man giver befolkningen dårlig samvittighed ved ikke at leve op til et minimumskrav når de sviner med energien fra dettte tåbelige system.

NÅr det nu er sådan, så skal der vel gøres noget, ikke!

 • 0
 • 0

Du er godt nok en hård revser Hr. Abildgård.

Du påstår jo at en snæver kreds af egoister (Auken & Co) for at bevare magten har udtænkt et fuldt og helt tåbeligt energisystem som dels lægger helt og uforholdsmæssig meget beslag på de forbrugte ressourcer (kul og gas) og så tilmed er så ineffektivt at man giver befolkningen dårlig samvittighed ved ikke at leve op til et minimumskrav når de sviner med energien fra dettte tåbelige system.

NÅr det nu er sådan, så skal der vel gøres noget, ikke!

Jeg revser ikke ,men prøver at forstå mest af nysgerrighed. Den almindelige borger er som dyrene på en bondegård. Det kan som regel betale sig at behandle dem godt da priserne så er bedre, men i en trængt situation er det ikke så vigtigt. Det er ikke grisene og køerne der bestemmer på en bondegård,men fodring,tidspunkter,art af musik i højtalerne indrettes efter størst mulig trivsel for laveste udgift.Rent Orwell i velfærdsudgave men han havde ikke nogen løsning og jeg endnu mindre.Hvad gør Vi?

 • 0
 • 0

Hvad gør Vi?

De store samfundsarkitekter som Lincoln, Napoleon, Luther de havde i hvert fald nogle gode byggesten...

Men det kræver jo nok at dyrene på gården de nok hører på musikken men at de kommer lidt længere op i hierarkiet på gården via kløgtighed og indsigt hvor de hertil opnår glæden ved at stå til ansvar for egne handlinger alt i mens de tygger drøv og ikke lader angst-hormonerne florerer i deres følsomme legemer. Så klarer de nok også en presset situation når lokummet brænder en gang i mellem!

 • 0
 • 0

[quote]Hvad gør Vi?

De store samfundsarkitekter som Lincoln, [b]Napoleon [/b], Luther de havde i hvert fald nogle gode byggesten...

Men det kræver jo nok at dyrene på gården de nok hører på musikken men at de kommer lidt længere op i hierarkiet på gården [/quote]

Animal-farm af George Orwell ?

 • 0
 • 0

En fjernvarmerbuger (18 mwh/år) i Odense betaler ikke over 1000 kr i fjernvarmeafgift når en stor del af varmen kommer fra kul se http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Fjernv...

@Niels Hansen Det bliver da også værre og værre med dig. Før var det oftest kun dine beregningsforudsætninger det gik galt med, men nu er det både forudsætningerne og beregningerne der er helt ude i skoven. http://www.fjernvarmefyn.dk/da/Erhverv/Afg... Der blev i 2011 betalt ca. 3000 kr. ! (18,13,645,35)

 • 0
 • 0

Det bliver da også værre og værre med dig. Før var det oftest kun dine beregningsforudsætninger det gik galt med, men nu er det både forudsætningerne og beregningerne der er helt ude i skoven. http://www.fjernvarmefyn.dk/da...aspx Der blev i 2011 betalt ca. 3000 kr. ! (18,13,645,35)

Fjernvarmen fra affaldsforbræningen og det nye halmkraftværk i odense er jo mere eller mindre afgiftsfritaget...

Det virker til en markant reduktion i den gennemsnitlige afgiftsbetaling for en odenseansk fjernvarmebruger.

 • 0
 • 0

[quote]Det bliver da også værre og værre med dig. Før var det oftest kun dine beregningsforudsætninger det gik galt med, men nu er det både forudsætningerne og beregningerne der er helt ude i skoven. http://www.fjernvarmefyn.dk/da...aspx Der blev i 2011 betalt ca. 3000 kr. ! (18,13,645,35)

Fjernvarmen fra affaldsforbræningen og det nye halmkraftværk i odense er jo mere eller mindre afgiftsfritaget...

Det virker til en markant reduktion i den gennemsnitlige afgiftsbetaling for en odenseansk fjernvarmebruger. [/quote]

Så kan vi altså slå fast at den tidligere påstand fra din side om 1000 kr., er fuldstændig usand.

 • 0
 • 0

Så kan vi altså slå fast at den tidligere påstand fra din side om 1000 kr., er fuldstændig usand.

Det ved jeg da ikke om den er! Hvor meget afgiftsfritaget varme tilflyder fjernvarmenettet i Odense

Grønne regnskab for Fynsværket se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal...

Der bruges 12.800.000 Gj kul og 6.000.000 Gj træ og halmpiller, alene på vattenfalls anlæg så er der hertil et affaldsanlæg som også afsætter fjernvarme til odense, hvor ingen afgift er, eller afgiften er minimal.

OG dengang RAnders brugte kul sammen med biomasse så opgjordes den indfyrede biomasse så den nærmest 100 % afsættes til fjernvarmenettet og kul blev derfor omsat til strøm selv om halvdelen af den indfyrede energi kom fra kul så var varmen til byen nærmest afgiftsfritaget! .

JEg vil stadig mene at en gennemsnits husstand i Odense betaler under 1000 kr i afgift årlig fra varme som kommer fra Fynsværket fordi fjernvarmesektoren til alle tider promoveres af afgiftssystemet...

 • 0
 • 0

[quote]Så kan vi altså slå fast at den tidligere påstand fra din side om 1000 kr., er fuldstændig usand.

Det ved jeg da ikke om den er! Hvor meget afgiftsfritaget varme tilflyder fjernvarmenettet i Odense

Grønne regnskab for Fynsværket se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal...

Der bruges 12.800.000 Gj kul og 6.000.000 Gj træ og halmpiller, alene på vattenfalls anlæg så er der hertil et affaldsanlæg som også afsætter fjernvarme til odense hvor ingen afgift er eller afgiften er minimal.

OG dengang RAnders brugte kul sammen med biomasse så opgjordes den indfyrede biomasse så den nærmest 100 % afsættes til fjernvarmenettet og kul blev derfor omsat til strøm selv om halvdelen af den indfyrede energi kom fra kul så var varmen til byen nærmest afgiftsfritaget! .

JEg vil stadig mene at en gennemsnits husstand i Odense betaler under 1000 kr i afgift årlig fra varme som kommer fra Fynsværket fordi fjernvarmesektoren til alle tider promoveres af afgiftssystemet... [/quote]

@Niels Hansen Du kan da sådan set mene hvad du vil - men din påstand er stadig usand ! Afgifterne er opgjort præcis i forhold til de energimængder der er leveret det pågældende år. http://www.fjernvarmefyn.dk/da/Erhverv/Afg...

 • 0
 • 0

Du kan da sådan set mene hvad du vil

NU kan jeg til eksempel huske at du har fremført at man var nødsaget til at lave en ekstra ledning ind til Fynsværkets affaldsanlæg som SKAT forlangte så fjernvarmevandet som var afgiftsfritaget fra affald kunne blandes uden for matriklen med kul fjernvarme, inden fjernvarmevandet sendes ud i det fynske fjernvarmenet!

Altså den gennemsnitlige afgift af varme som forlader fynsværket er betydelig under den pris du fremfører..

Det som helt sikkert er det som sker i Odense det er at alt den afgiftbelagte fjernvarme som kommer fra kul den tilflyder gartnerierne som kan løfte afgiften og den afgiftsfritaget varme fra affald og biomasse den tilflyder alm. forbruger i Odense.

 • 0
 • 0

[quote]Du kan da sådan set mene hvad du vil

NU kan jeg til eksempel huske at du har fremført at man var nødsaget til at lave en ekstra ledning ind til Fynsværkets affaldsanlæg som SKAT forlangte så fjernvarmevandet som var afgiftsfritaget fra affald kunne blandes uden for matriklen med kul fjernvarme, inden fjernvarmevandet sendes ud i det fynske fjernvarmenet!

Altså den gennemsnitlige afgift af varme som forlader fynsværket er betydelig under den pris du fremfører..

Det som helt sikkert er det som sker i Odense det er at alt den afgiftbelagte fjernvarme som kommer fra kul den tilflyder gartnerierne som kan løfte afgiften og den afgiftsfritaget varme fra affald og biomasse den tilflyder alm. forbruger i Odense.

[/quote]

@Niels Hansen Det er direkte usandt. For 3. gang - afgiftsopgørelsen er baseret på de faktiske energimængder modtaget i nettet. Alle dine forsøg på at sløre at din oprindelige udtalelse om at der kun betales 1000 kr er altså fuldstændige nyttesløse. Det reelle tal er for et standardhus ca. 3000 kr.

 • 0
 • 0

Det er direkte usandt. For 3. gang - afgiftsopgørelsen er baseret på de faktiske energimængder modtaget i nettet. Alle dine forsøg på at sløre at din oprindelige udtalelse om at der kun betales 1000 kr er altså fuldstændige nyttesløse. Det reelle tal er for et standardhus ca. 3000 kr.

Hvor bliver så den afgifts fjernvarmen af fra Halm og affaldsanlægget i Odense! Ku' vi ikke lige få en forklaring på det!

 • 0
 • 0

[quote]Det er direkte usandt. For 3. gang - afgiftsopgørelsen er baseret på de faktiske energimængder modtaget i nettet. Alle dine forsøg på at sløre at din oprindelige udtalelse om at der kun betales 1000 kr er altså fuldstændige nyttesløse. Det reelle tal er for et standardhus ca. 3000 kr.

Hvor bliver så den afgifts fjernvarmen af fra Halm og affaldsanlægget i Odense! Ku' vi ikke lige få en forklaring på det! [/quote]

Er det privat eller må andre deltage? Er de 1000 eller 3000 betaling for hvad inclusive hvormeget?

 • 0
 • 0

Er de 1000 eller 3000 betaling for hvad inclusive hvormeget?

Afgift uden moms for 18 Mwh fjernvarme i Odense! Fjernvarmemanden fra Odense mener at alt fjernvarme i odense kommer fra kul og skal derfor afgiftsbelægges som sådan. Jeg mener man på vanlig fjernvarmemaner tager alt energien i de brændsler som ikke afgiftsbelægges (flis, affald og halm) og tilskriver energien herfra 100 % til fjernvarmen så altså at afgiften af disse energikilder er nul, og så den samlede afgift i odense er meget lav og under 1000 kr. for de 18 Mwh

 • 0
 • 0

[quote]Er de 1000 eller 3000 betaling for hvad inclusive hvormeget?

Afgift uden moms for 18 Mwh fjernvarme i Odense! Fjernvarmemanden fra Odense mener at alt fjernvarme i odense kommer fra kul og skal derfor afgiftsbelægges som sådan. Jeg mener man på vanlig fjernvarmemaner tager alt energien i de brændsler som ikke afgiftsbelægges (flis, affald og halm) og tilskriver energien herfra 100 % til fjernvarmen så altså at afgiften af disse energikilder er nul, og så den samlede afgift i odense er meget lav og under 1000 kr. for de 18 Mwh[/quote]

@Niels Hansen Du er da simpelhen for meget ! Læser du ikke hvad jeg skriver eller fatter du det bare ikke ? Fordelingen/forholdet mellen de forskellige leverandører/brændsler er de faktisk modtagne mængder til nettet ! Og det kan så være fra halm, affald, kul, biomasse, biogas, olie og gas. Der sidder simpelthen en måler på de forskellige ledninger - er det så svært at forstå ? Er det så svært at forstå at den afgift der er angivet er det fjernvarmekunden betaler for ? Er det virkelig så svært, at du behøver at blive ved med at benægte/fortrænge sandheden. http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_o...

 • 0
 • 0

Du er da simpelhen for meget ! Læser du ikke hvad jeg skriver eller fatter du det bare ikke ? Fordelingen/forholdet mellen de forskellige leverandører/brændsler er de faktisk modtagne mængder til nettet ! Og det kan så være fra halm, affald, kul, biomasse, biogas, olie og gas. Der sidder simpelthen en måler på de forskellige ledninger - er det så svært at forstå ? Er det så svært at forstå at den afgift der er angivet er det fjernvarmekunden betaler for ? Er det virkelig så svært, at du behøver at blive ved med at benægte/fortrænge sandheden.

Det er da dejligt at du gir' mig ret at en bruger ikke betaler 45 kr/Gj se http://www.fjernvarmefyn.dk/da/Erhverv/Afg... Men at kan betaler den forholdsmæssige fordeling fra den varme der tilflyder nettet i odense...

Altså en fjernvarmebruger betaler ikke 3000 kr årligt for 18 Mwh i afgift!

 • 0
 • 0

[quote]Du er da simpelhen for meget ! Læser du ikke hvad jeg skriver eller fatter du det bare ikke ? Fordelingen/forholdet mellen de forskellige leverandører/brændsler er de faktisk modtagne mængder til nettet ! Og det kan så være fra halm, affald, kul, biomasse, biogas, olie og gas. Der sidder simpelthen en måler på de forskellige ledninger - er det så svært at forstå ? Er det så svært at forstå at den afgift der er angivet er det fjernvarmekunden betaler for ? Er det virkelig så svært, at du behøver at blive ved med at benægte/fortrænge sandheden.

Det er da dejligt at du gir' mig ret at en bruger ikke betaler 45 kr/Gj se http://www.fjernvarmefyn.dk/da/Erhverv/Afg... Men at kan betaler den forholdsmæssige fordeling fra den varme der tilflyder nettet i odense...

Altså en fjernvarmebruger betaler ikke 3000 kr årligt for 18 Mwh i afgift! [/quote]

Nu ramler det da fuldstændig for det selvudnævnte orakel fra Hobro !

For 4. gang - det er de faktiske afgifter fordelt efter de faktiske mængder. Altså den forholdsmæssige fordeling der tilflyder nettet, for at blive i dit sprog. En forbruger i et standardhus betaler ca 3.000 kr + moms i afgifter. Er det da virkelig så svært at forstå ?

Men hvis afgifter og skatter ikke er noget man regner med i Hobro, så forklarer det en del.Mit tidligere link bliver åbenbart mere og mere relevant. http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_o...

 • 0
 • 0

En forbruger i et standardhus betaler ca 3.000 kr + moms i afgifter. Er det da virkelig så svært at forstå ?

Det tror jeg ikke på! i København betaler en bruger se http://www.ke.dk/portal/page/portal/Privat... 80 kr/mwh eller 1440 kr/år.

I følge Vattenfalls grønne regnskab for Fynsværket så er der brugt 610.000 Mwh halm og træ se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal... herunder tilflyder der fjernvarmenettet i odense afgiftsfritaget fjernvarme fra industrier..

 • 0
 • 0

[quote]En forbruger i et standardhus betaler ca 3.000 kr + moms i afgifter. Er det da virkelig så svært at forstå ?

Det tror jeg ikke på! i København betaler en bruger se http://www.ke.dk/portal/page/portal/Privat... 80 kr/mwh eller 1440 kr/år.

I følge Vattenfalls grønne regnskab for Fynsværket så er der brugt 610.000 Mwh halm og træ se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal... herunder tilflyder der fjernvarmenettet i odense afgiftsfritaget fjernvarme fra industrier.. [/quote]

Nå men at Hr Niels Hansen ikke tror på det, ændrer ikke ved fakta ! Jeg ved godt din verden måske bryder sammen, hvis du må erkende at fjernvarmekunder også betaler afgifter og skat. Men sådan er det ! SKAT er ikke så nemme at snyde.

 • 0
 • 0

Jeg ved godt din verden måske bryder sammen, hvis du må erkende at fjernvarmekunder også betaler afgifter og skat. Men sådan er det ! SKAT er ikke så nemme at snyde.

Det kan de altså i Københvan hvor man har nogenlunde det samme MIX af fossilenergi som kul og biomasse på de københvanske værker som i Odense, hvor man altså må nøjes med at betale 1440 kr i afgift årligt...

Hvad skal man så sige til det her se http://fjernvarmefyn.dk/Viden-om/Viden-om-...

Skal man forstå det sådan fjernvarme alt inkl koster 13.600 kr i 20 år for en bruger med et alm varmeforbrug?

 • 0
 • 0

[quote]Jeg ved godt din verden måske bryder sammen, hvis du må erkende at fjernvarmekunder også betaler afgifter og skat. Men sådan er det ! SKAT er ikke så nemme at snyde.

Det kan de altså i Københvan hvor man har nogenlunde det samme MIX af fossilenergi som kul og biomasse på de københvanske værker som i Odense, hvor man altså må nøjes med at betale 1440 kr i afgift årligt...

Hvad skal man så sige til det her se http://fjernvarmefyn.dk/Viden-om/Viden-om-...

Skal man forstå det sådan fjernvarme alt inkl koster 13.600 kr i 20 år for en bruger med et alm varmeforbrug?[/quote]

@Niels Hansen Altså var din påstand " En fjernvarmerbuger (18 mwh/år) i Odense betaler ikke over 1000 kr i fjernvarmeafgift når en stor del af varmen kommer fra kul se http://www.fjernvarmen.dk/Fane...ashx" Usand !

Det er jo ikke første gang at du har slynget om dig med udokumenterede påstande (2 meter betonrør til en brøkdel af prisen, og plastrør til 1 kr/m) Og jeg kan jo sikkert føje SKAT til listen af firmaer, uddannelsesinstitutioner, ministerier m.m., som du er uenig med.

Fjernvarmeselskaberne og kunderne har ikke så mange parametre at arbejde med, idet en væsentlig del af omkostningerne er skatter og afgifter. Derfor er returtemperaturen også en interessant parameter, fordi den kan påvirkes og optimeres ved fornuftig brug af installationerne og passende brugeradfærd.

 • 0
 • 0

'Mit' fjernvarmeselskab vil indføre 'Ny Motivationstarif'!:

I fremtiden får kunderne rabat for at holde returtemperaturen under en vis værdi (1%/grad) og 'ekstraregning' (1%/grad), hvis den overskrider en anden 'tærskelværdi'. Mit spm. er så: Hvordan bærer man sig ad med at måle/beregne en sådan temperatur??

Den fjernaflæste måler kan bla. vise:

 • varmeforbrug på aflæsningstidpunktet (MWh)
 • effekt på aflæsningstidspunktet (kWh)
 • vand'forbrug' på aflæsningstidpunktet (m3)
 • vandstrøm på aflæsningstidpunktet (m3/h)
 • indløbstemperatur (deg. C)
 • returtemperatur (deg. C)

, men hvorledes beregner(?) man (på reproducérbar vis) en 'midlet returtemperatur ud fra disse data??

 • 0
 • 0

@Hans

Hvis måleren har data for flow gennem huset og frem- og returtemperatur f.eks. målt hver time, så udregnes i princippet hver Kwh energi huset har aftaget ved hvilken temperatur huset har afkølet fjernvarmevandet og den årlige gennemsnitlige afkøling for den energimængde huset har modtaget kan nu udregnes..

 • 0
 • 0

og den årlige gennemsnitlige afkøling for den energimængde huset har modtaget kan nu udregnes..

 • ja, dét har du ret i: Det er en smal sag at beregne [b]afkølingen[/b] ud fra kendskab til 'afsat energimængde' og 'gennemløbet vandmængde'; dén har jeg altid selv 'regnet efter', når jeg modtog årsopgørelsen.

Men nu bliver det altså (retur)[b]temperaturen[/b], der bliver gjort til 'afregningsparameter' - og dén forekommer (mig) mere uoverskuelig at måle/beregne/'integrere' (over et tidsinterval (år) - og naturligvis 'vægtet' ift. gennemstrømningen)!(?)

 • 0
 • 0

[quote]og den årlige gennemsnitlige afkøling for den energimængde huset har modtaget kan nu udregnes..

 • ja, dét har du ret i: Det er en smal sag at beregne [b]afkølingen[/b] ud fra kendskab til 'afsat energimængde' og 'gennemløbet vandmængde'; dén har jeg altid selv 'regnet efter', når jeg modtog årsopgørelsen.

Men nu bliver det altså (retur)[b]temperaturen[/b], der bliver gjort til 'afregningsparameter' - og dén forekommer (mig) mere uoverskuelig at måle/beregne (forr et tidsinterval (år) - og 'vægtet' ift. gennemstrømningen)!(?)[/quote]

Målerens software og måleren kan have en funktionalitet så man i "kalenderfunktionen" kan se gennemsnitsværdier pr år for de målte værdier. Kamstrup's type 601 kan f.eks. have denne funktion, men kan også leveres med en mindre softwarepakke hvor det ikke er inkluderet dvs forbrugeren kan ikke direkte på måleren aflæse gennemsnitsværdier på f.eks. Returtemperatur.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten