Hvordan skal vi bruge Galileo-netværket? Gode ideer kan vinde en mio euro

Illustration: ESA

Nu, hvor det europæiske Galileo-netværk langt om længe er fuldt udrullet med 24 aktive satellitter – og 2 milliarder Galileo-kompatible smartphones – så melder spørgsmålet sig: Hvordan udnytter vi det bedst muligt?

Det spørgsmål har EU’s rumagentur EUSPA bragt ud til offentligheden i form af en konkurrence, hvor præmien er på én million euro, svarende til knap 7,5 millioner kroner.

Agenturet vil især gerne høre fra innovatører og iværksættere, der har ideer til at udnytte EU’s rumdata og -tjenester til gavn for samfundet. Og frem mod 1. november kan idémagere indsende deres forslag.

»I de seneste år har EUSPA skabt et stærkt økosystem af nystartede rumvirksomheder og SMV’er, der efter at have frembragt banebrydende ideer, såsom banemarkeringsløsninger eller atmosfæreovervågningsapplikationer med droner, nu er ved at opskalere deres aktiviteter,« siger EUSPA’s direktør Rodrigo de Costa i en pressemeddelelse.
Konkurrencen går under navnet #myEUspace og er samtidig et forsøg på at udnytte jordobservationsdata genereret af programmet Copernicus.

Tidligere har et firma som 10Lines, som tidligere hed MyGalileoSolution, vundet konkurrencen og skabt en autonom robot til at tegne streger op på vejen og på parkeringspladser baseret på GNSS-positionsbestemmelse.

I år har EU-agenturet peget på seks områder, hvor det gerne ser der sker innovation:

  • Intelligente mobilitetsløsninger på tværs af alle transportformer.

  • Forbrugerløsninger, som mobilapplikationer til sundhed, spil, sport og fritid.

  • Løsninger på miljøudfordringer, livsstil, forbrug og produktion.

  • Geomatik og løsninger til planlægning af landdistrikter eller intelligente byer.

  • Teknologier til brug i landbruget til højere høstudbytte og mindre miljøbelastning.

  • Kvanteteknologier (nyt).

Ideerne vil blive vurderet ud fra deres relevans i forhold til EU’s rumprogram, deres innovative tilgang, deres markedspotentiale, deres gennemførlighed og deres operationelle organisation, skriver EUSPA.