Hvordan pakker man bedst en parkeringsplads på Roskilde?

Marie Dahl Højsgaard forsvarede i sidste uge sit bachelorprojekt i matematik og teknologi, og når hun er færdig med festivalprojektet, skifter hun til ITU for at læse softwareudvikling. Marie står her inde på festivalpladsen, hvor skrotbilerne i baggrunden er en del af et kunstværk. Men de er da pænt parkeret i siden af vejen ... Illustration: Hanne Kokkegård

Hvis du nogen sinde har været på Roskilde Festival, så ved du, at der er belæg for anbefalingerne om at tage tog og busser og eller blot køre flere sammen.

Bilerne kommer let til at holde i lange køer især i begyndelsen og slutningen af festivalen. Og det kan være svært at finde en parkeringsplads på græsmarkerne rundt om festivalpladsen - der samlet lægger beslag på 2.500.000 m² - i journalistmåleenheder er det 350 fodboldbaner.

Måske bliver det meget bedre næste år, for i år forsøger DTU-studerende Marie Dahl Højsgaard at optimere parkeringsarealerne inklusive dropzonerne.

Optimeringsprogrammer med mange parametre

Lige nu danner hun sig et indtryk af festivalens parkeringsforhold, og de næste to uger vil hun sammen med sin vejleder benytte en matematisk model til at indrette og udnytte græsmarkerne bedst muligt.

Der findes forskellige pladsoptimeringsprogrammer i forvejen, blandt andre programmet Gams, hvor man kan lægge en række parametre ind, forklarer Marie Dahl Højsgaard:

»Man lægger data ind for, hvor meget en bil fylder, hvor meget plads bilen skal have til at bakke ud og dreje og selve parkeringsområdets indretning. Man har input og krav, og så tager modellen derudover højde for skæve marker, huller samt adgang til ind- og udkørsler.«

Mandskab, dovne bilister og græsmarker

 • Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal udnytte pladsforholdene bedst muligt og få plads til flest mulig biler.

 • F.eks. skal man tage hensyn til, hvor meget mandskab der skal til at parkere rigtigt og tæt.

 • Man vil også gerne fylde rækker helt op, før man tager nye rækker i brug, men bilister vil hellere holde forrest i efterfølgende række, for at få en kortere vej.

 • Man kan ikke afmærke båse på græsmarkerne.

 • Båsene skal være lige og ikke på skrå.

 • Der skal være en ensrettet vej gennem parkeringsområdet.

 • Underlaget spiller også en rolle. Ved kraftig regn kan det blive nødvendigt at spærre områder af.

Flow i trafikken

»Samtidig ser vi også på, hvordan vi kan få et flow i dropzonerne (hvor forældre typisk sætter deres poder af, red.) for at undgå lange køer på vejene, som vi tit oplever,« siger Marie Dahl Højsgaard.

Lige nu er der fire veje ind, og så har bilisterne fem minutter til at sætte folk af og tage folk op. Men vagterne fortæller, at bilisterne ikke overholder reglen.

Sidste år sank bilerne sågar i og sad fast i én af dropzonerne, indtil man fik underlaget stabiliseret med sand og sten, fordi jorden var så våd.

Løsningerne kan også indeholde forslag til noget så lavpraktisk som bedre skiltning og information om parkeringsområderne.

Illustration: Hanne Kokkegård

Powered by DTU students

 • Siden 2010 har DTU haft en aftale med Roskilde Festival om, at 100 studerende hvert år som led i deres uddannelse kan foreslå projekter, der gør festivalen mere bæredygtig, renere og sjovere.
 • Målt på indbyggertal er Roskilde Festival Danmarks fjerde største by en uge om året. Det gør festivalen til et levende laboratorium; egnet til eksperimenter.
 • De studerende får 5 ECTS-point ved at deltage i et festivalprojekt.
 • Samarbejdet mellem DTU og Roskilde Festival har medvirket til start-up-virksomhederne Volt, DropBucket, Kubio, PeeFence.
  Kilde: DTU