Hvordan håndteres brand i huse med solcelleanlæg?

Ib Clausen spørger: 'I vore sydlige nabolande ses flere og flere solfangeranlæg monteret på syd- eller vestvendte tagflader. Ofte anlæg på flere hundrede kvadratmeter. Det er anlæg sammenkoblet af mange elementer og tilsluttet elnettet, Dvs. at der kan optræde såvel høje spændinger som strømstyrker. I tilfælde af brand i de pågældende bygninger vil der opstå risiko for kortslutning, når brandvæsenet begynder at sprøjte vand på de måske brændende kabelforbindelser mellem de enkelte elementer. Hvad gør man for at undgå fare for indsatsberedskabets liv og lemmer i sådanne tilfælde? Har man nogle erfaringer fra sådanne brande, og er der regler for, hvorledes man sikrer sig mod skader fra kortslutninger i solpaneler?'

**Ivan Katic, **seniorkonsulent, Solenergi, Energi og Klima, Teknologisk Institut, svarer:

'Først en kommentar til terminologien: Inden for solenergiområdet bruges ordet solfanger normalt kun om paneler, som producerer varme, mens solcellepaneler er strømproducerende. Brand i solcelleanlæg er et område, som påkalder sig stigende opmærksomhed, især fordi anlæggene bliver større og større, og driftsspændingen i dag kan komme op mod 1.000 V DC.

Hvis der opstår en lysbue i sådan et anlæg, kan der derfor ske antændelse af brændbart materiale. En lysbue kan f.eks opstå, hvis et kabel gnaver op ad et metalbeslag, så isoleringen bliver ødelagt. Solcellerne har spænding på, så snart der er lys, og kan i praksis ikke afbrydes, så en lysbue kan stå længe.

Det er dog mere sandsynligt, at huset, hvor anlægget er installeret, brænder af andre årsager, og i så fald er der følgende faremomenter:

1) Varmen kan få isoleringen til at smelte, så solcellekablerne bliver blotlagt til fare for brandfolkene. 2) Ved slukning kan der teoretisk føres spænding tilbage gennem slukningsvandet, man skal dog meget tæt på, for at det betyder noget. 3) Ved solcelleanlæg, som fylder et helt tag, kan det være svært at slå hul i taget for røgventilation eller redningsåbning, idet solcellelaminater er meget holdbare.

Det er derfor vigtigt, at brandmyndighederne bliver bekendt med disse forhold. Nogle solcelleproducenter har taget udfordringen op og producerer særlige solcellemoduler med indbyggede elektroniske afbrydere eller invertere, som automatisk kobler fra i tilfælde af brand. Andre har udviklet en fjernbetjent afbryder, som for eksempel kan placeres der, hvor DC-kablerne går ind i bygningen.

I Tyskland er der for øvrigt krav om, at der skal findes en orienteringstavle i bygninger med solceller, så man i tilfælde af brand kan se, hvilke dele af anlægget der kan afbrydes og hvordan.

I Danmark har vi indtil videre denne lille vejledning: http://www.solenergi.dk/SEC/Download/RapporterArtikler/brandindsatser_i_solcelleanlaeg.pdf

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kunne det hjælpe med sikringer på panelerne anbragt strategiske steder, eller bruges det slet ikke? Måske det er svært fordi kortslutningsstrømmen ikke er meget større end driftstrømmen.

 • 0
 • 0

Et solcellepanel er nærmest en dc konstantstrøms generator. Et konstrøms system er det duale af et normalt konstandspændingssystem. I et konstandsspændingssystem beskytter man sig mod kortslutning med med sikringer, der afbryder strømmen. I et konstandsstrømssystem, mener jeg, at mam må gøre det må man det duale til at afbryde, dvs kortslutte strømkilden, som er solpanelerne. Jeg ved ikke om der i solcelle vekselretterne er indbygget en beskyttelses kortslutnings funktion. Burde der eventuelt være en kortslutnings funktion uden for bygningen? Med venlig hilsen Karl T. Andersen

 • 0
 • 0

@Finn Jensen: Prøv af finde en brandmand, og spørg HAM om det!!! Min svoger er brandmand. Den generalle holdning er:" Vi rykker ud, for at slukke brand - om dit lille 60.000.- kroners solfanferanlæg bliver smadret: Ærgerligt! Dit hus koster (typisk) 2.000.000+, sååå...." Har ikke spurgt ham specifik om dette, men de fleste brandfolk har også familier de gerne vil hjem til... Nok vand burde vel egentligt også være nok til at kortslutte sådan et anlæg? Hvis det producere den mængde strøm, med dertil hørende fare-moment, burde anlæget vel også være jordet / jordforbundet, så en kortslutning ved en overgnavet ledning ville slå et eller andet fra. På et normalt el-anlæg ville HFI-relæet blive afbrudt, hvis der opstod en "falsk" jordforbindelse.

 • 0
 • 0

Man kan have nok så mange sikringer, det løser ikke problemet - invertere kan afbrydes og sikringerne slås fra, men solcellerne producerer stadig og der er alligevel 1000vdc på taget, så brandmanden der øser vand på taget er noget udsat.

 • 0
 • 0

@ Claus møller

Ja og i Norge glemte nogen slukke helt for et Tv, og se hvordan dette gik. Nogen gange kan man stole på brandmænd, men bestemt ikke altid. På samme måde som Elektronik teknikere siger at en lysende streg henover et CRT Tv (vandret eller evt. Lodret) betyder samme Billedrør er ved gå i stykker. Så jeg har trods alt noget have mine ting I.

 • 0
 • 0

I tilfælde af brand i de pågældende bygninger vil der opstå risiko for kortslutning, når brandvæsenet begynder at sprøjte vand på de måske brændende kabelforbindelser mellem de enkelte elementer. Hvad gør man for at undgå fare for indsatsberedskabets liv og lemmer i sådanne tilfælde?

Man lader huset brænde ned.

Mener brandfolk virkelig at det her er et problem? Helt ærligt!

I høj grad som det fremgår af nedenstående EB.dk artikel og med meget god grund, da brande i tyske solcelle-anlæg har kostet to tyske brandmænd livet.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/art...

[b]...Strømmen kan ikke afbrydes[/b] Oplysningerne bekræftes af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, hvis næstformand Niels Christensen siger til ekstrabladet.dk:

 • Man kan ikke afbryde strømmen til et solcelle-anlæg, som man gør ved en bygningsbrand. Den bliver bare ved og ved.

 • Tværtimod er der hele tiden stærk spænding på, som er decideret farligt i et vådt miljø under en slukning. Der er også elektrisk spænding på om natten. Derfor kan man i mange tilfælde blive nødt til at lade huse brænde ud, siger Niels Christensen.

 • I øjeblikket findes der ingen præcise instrukser for slukning af brand i et hus med solceller monteret på hustaget.

 • Heldigvis har vi endnu den første af den slags brande til gode, og vi vil naturligvis primært sætte alt ind på personredning. Men af hensyn mandskabets sikkerhed kan det blive nødvendigt at lade et solcelle-hus brænde ud og bruge indsatsen på hindre ilden i at brede sig til naboejendomme, siger Niels Christensen, der til daglig er beredskabschef i Ikast-Brande Kommune.

[b]Tyske brandmænd omkom[/b] I følge ekstrabladet.dk's oplysninger har flere brande i tyske solcelle-anlæg kostet to tyske brandmænd livet. Som en direkte følge heraf lader tyske brandmyndigheder indtil videre bygning være bygning, hvis der er koblet et solcelleanlæg til ejendommen.

Beredsskabsstyrelsen har netop oprettet en arbejdsgruppe med eksperter, der skal udforme regler ved brande i solcelle-huse.

 • 0
 • 0

Hej

Jeg kender en brandmand og på "hans" brandstation har de en klar instruks, ved mistanke om fare i forbindelse med strøm fra solpaneler, ja så laver de en kontrolleret nedbrænding af huset. (dvs. forhindre branden i at brede sig til andre bygninger.)

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

Hej

Jeg kender en brandmand og på "hans" brandstation har de en klar instruks, ved mistanke om fare i forbindelse med strøm fra solpaneler, ja så laver de en kontrolleret nedbrænding af huset. (dvs. forhindre branden i at brede sig til andre bygninger.)

Mvh Thomas

Måske de burde læse teknologisk http://www.solenergi.dk/SEC/Download/Rappo... som der er linket til herover. De slukningsafstande deri bør da kunne anvendes.

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke hvad sandheden er omkring Solceller og Invertere i forhold til spændinger.

Men give udtryk for spændinger på 1.000 V OK

 • 0
 • 0

Det er relativt simpel at lave en komplet passiv brandbeskyttelse af solcelleanlæggene. Det er ligeledes relativ let at lave en spændingsudkobling på solcellerne. Det er nødvendigt med klare foreskrifter for installering af anlæggene så risici i forbindelse med brand undgås.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten