Hvor meget sviner en plastbakke?

Færch Plast har længe haft fokus på, hvordan plastemballage kan gøres mindre, lettere, produceres i et andet materiale eller produceres med genbrugsplast.

»Men vi er kommet til erkendelse af, at det kun er 20 procent af den energi, der anvendes til at fremstille emballagen, som kommer fra vores proces, når vi står med det færdige emne,« siger produktchef med ansvar for miljøtiltag, Jesper Goul-Jensen.

Derfor har Holstebro-virksomheden besluttet at bruge livscyklusvurderinger til at se på de enkelte materialer, fordi det er forskelligt hvilke regler, der er på Færch Plasts markeder for bortskaffelse af eksempelvist plastbakker til kyllingefileter, æsker til romkugler og plasticgafler. Nogle lande deponerer affaldet, andre brænder det. Så med livscyklusvurderingerne i hånden, kan Færch Plast bedre rådgive sine kunder om, hvilke emballagetyper, der er bedst for dem.

Penge i affald

Arbejdet med livscyklusvurderinger (LCA?er) er især startet af hovedmarked, England, hvor detailhandlen ifølge Jesper Goul-Jensen har været meget aktive i at tvinge leverandørerne til at tænke på miljøet, fordi England har et affaldsproblem. Undersøgelser viser, at affaldet især stammer fra fire-fem detailkæder.

»Så vi har to "drivere". Dels affaldsproblematikken og det direkte krav fra engelske kunder, dels den globale CO2-snak om emissioner. At man reducerer emballagen påvirker begge dele,« siger han.

»Det stiller os i en heldig position, fordi vi med vores LCA dels gør noget godt for miljøet og dels skaber en ekstra værdi for vores kerneprodukt.«

Foreløbigt har Færch Plast i år været i gang med at foretage en række livscyklusvurderinger til internt brug, som skal munde ud i en model for materialeudvikling, hvor landenes forskellige parametre indgår. Det er primært CO2-emissionen, Færch Plast vurderer på, så virksomheden kan lave et såkaldt "carbon footprint", for sine produkter - altså beregne hvor meget CO2, man udleder ved at producere et bestemt produkt.

»Flere europæiske lande arbejder i øjeblikket på en CO2-baseret afgift frem for vægtafgiften på emballage, som vi kender i dag. Vi tror, det snart vil komme til Danmark, så det er også en grund til at gå i gang med LCA,« siger Jesper Goul-Jensen.

Favnen fuld af miljøtiltag

Færch Plast er ikke novicer inden for miljøtiltag. Hele 23 af slagsen har Færch Plast i bagagen, men det har hidtil handlet mest om at spare energi i processen og om at bruge mindre materiale i produkterne.

For eksempel består Færch Plasts emballage udelukkende af genanvendeligt monomateriale, og virksomheden var en af de første emballagevirksomheder i verden, der kunne levere et ægte bæredygtigt og brændbart polymert materiale til emballager - PLA - som er baseret på majs.

På processiden har Færch for eksempel udskiftet alle konventionelle freonkølede systemer til systemer med grundvandskøling. Det ny anlæg reducerer energiforbruget med 2.700.000 kWh om året, hvilket svarer til det årlige elektricitetsforbrug i 600 husstande. Reduktion af mængden af den udledte CO2 er på 1.300 ton om året. Samlet set giver de 23 projekter en reduktion af energiforbruget på virksomheden på godt 21 millioner kWh om året. Dette svarer til det årlige elektricitetsforbrug i 4.720 husstande eller en reduktion af den udledte CO2 på 10.200 ton om året.

LCA stadig nyt

I år har Færch Plast så fyret op under livscyklusvurderinger for at kunne bruge dem internt i produktudviklingen og til at skabe et bedre grundlag for salg af emballage.

En ph.d. fra Aalborg Universitet er ansat til at opbygge beregningsmodellerne, men det hele er så nyt, at LCA ikke er løftet op til at være en egentlig ledelsesstrategi. Men det kan være, det kommer med tiden, for Færchs miljøtiltag bliver godt modtaget af kunderne, siger Jesper Goul-Jensen.

»Vi har informeret vores kunder om vores målsætning for de næste år, og vi får rigtig mange positive henvendelser,« siger han som svar på, om LCA kan være med til at skabe flere kunder for virksomheden.

Færch Plast

  • Færch Plast producerer emballager til fødevareindustrien og detailhandlen og er 100 pct. ejet af Færch Holding.

  • Færch Plast har et datterselskab i England og eget salgskontor i Obernai, Frankrig. I 1997 etableredes Færch Plast Norden, som er en division, der varetager salget til de nordiske lande. Færch Plast er desuden repræsenteret i en lang række lande i Europa via agenter eller forhandlere.

  • Omsætning, 2005: 744,5 mio. kr.

- Eksporten udgør 86 pct., primært til Europa.