Hvor hurtigt må IC4 egentlig køre i dag?

Hvordan hænger det sammen, at den seneste halvårsrapport om IC4 viser, at det nu er lykkedes DSB at indfri kravet om at få IC4 op på 180 km/t, når det samtidig fremgår af den seneste typegodkendelse for IC4 fra Transport- og Byggestyrelsen, at toget er godkendt til maksimalt 169 km/t? Spørgsmålet er stillet til transportminister Hans Christian Schmidt (V) af Folketingets transportudvalg efter ønske fra Liberal Alliances Villum Christensen.

Og forvirringen er forståelig. En tophastighed på 180 km/t har været intentionen siden anskaffelsen af IC4, men togets maksimale tilladte hastighed har siden været reduceret ad mange omgange, eksempelvis til 169 km/t efter Marslev-hændelsen i 2011, hvor et IC4-tog passerede et rødt lys på grund af bremseproblemer, og i flere perioder til 140 km/t på grund af bremseproblemer under efterårets løvfald.

Men i år lykkedes det tilsyneladende. ’Funktionskravet om 180 km/t er realiseret,’ skriver DSB i IC4-rapporten for første halvår 2016.

Når der alligevel hersker tvivl, skyldes det, at Hans Christian Schmidt i forvejen havde oplyst til Folketinget, at ’Trafikstyrelsen har udstedt en ny typegodkendelse til IC4, som betyder, at IC4 kan køre med op til tre fast sammenkoblede togsæt med en tophastighed på 169 km/t’.

Fejlagtige oplysninger

Men det var en fejl, oplyser ministeren nu til Folketingets transportudvalg.

’I forlængelse heraf skal jeg således præcisere, at det beror på en misforståelse, at det i følgebrev til Transport- og Bygningsudvalget af 17. august 2015 er blevet oplyst, at Trafikstyrelsen har udstedt en ny typegodkendelse til IC4, som betyder, at IC4 kan køre med op til 3 fast sammenkoblede togsæt med en tophastighed på 169 km/t,’ skriver Hans Christian Schmidt i sit nye svar.

Faktisk indeholder de seneste typegodkendelser ingen vilkår om nedsat hastighed, skriver ministeren:

'Trafik- og Byggestyrelsen kan oplyse, at der hverken i typegodkendelsen af 6. august 2015 eller senest udstedte typegodkendelse af 14. oktober 2016 er fastsat vilkår om hastighedsnedsættelse for IC4'.

Forvirringen skyldes, at IC4 rent faktisk i en lang periode har været underlagt en hastighedsbegrænsning på 169 km/t. Men den begrænsning har DSB selv valgt.

’Baggrunden for misforståelsen er, som Trafik- og Byggestyrelsen oplyser, at DSB i en periode, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, har haft en hastighedsbegrænsning på 169 km/t for IC4,’ skriver Hans Christian Schmidt.

Nu: 180 km/t

At dømme ud fra ministerens formulering er hastighedsbegrænsningen i dag ophævet. Ingeniøren har for en sikkerheds skyld spurgt DSB. Her bekræfter pressemedarbejder Morten Tjerrild, at hastighedsbegrænsningen varede fra juli 2012 til august 2015, og at IC4 siden har kørt med 180 km/t.

Ingeniøren har også været omkring Transportministeriet for at få uddybet den omtalte misforståelse, der førte til, at Folketinget fik forkerte oplysninger om IC4.

’Misforståelsen er opstået i kommunikationen mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriets departement. Transport- og Bygningsministeriet havde således fået den forståelse, at IC4 i henhold til Trafikstyrelsens typegodkendelse kunne køre med en tophastighed på 169 km/t. Der har imidlertid aldrig i Trafik- og Byggestyrelsens typegodkendelse været stillet krav om en tophastighed 169 km/t,’ skriver pressechef Jan Thane i en e-mail til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hastighedsgrænsen på 180 km/t sættes pt. af ATC, som kun er kodet til 180 km/t. Og der er kun få strækninger er klar til 200 km/t, men her kører ikke IC4..... Men når København-Ringsted åbner.....

 • 4
 • 0

Citat: "En tophastighed på 180 km/t har været intentionen siden anskaffelsen af IC4"

Jeg er ret sikker på IC4 er bygget til 200 km/t.

Kilder: http://www.jernbanen.dk/lyntog.php?typenr=11 https://sv.wikipedia.org/wiki/IC4 https://da.wikipedia.org/wiki/IC4

ATC og skinnenettet i øvrigt sætter en grænse på 180 km/t i dag, det bliver ikke anderledes før ERTMS er udrullet. Men toget bør være bygget til 200 km/t. Men som altid med IC4 er det mere teori end praktik :-)

Yderligere må man forvente, at et togsæt som er indkøbt med henblik på at kunne køre 200 km/t, en slags fremtidssikring, reelt har en topfart på 215-230 km/t eller deromkring.

Ps.: Ikke kun ATC og skinnenettet sætter en max. hastighed for jernbanenettet i Danmark. Det gør også elledningerne på de elektrificerede strækninger. Men for et dieseltog er det jo underordnet.

 • 5
 • 0

Hej Steen

Tak for god input. IC4 er ganske rigtigt bygget til 200 km/t. Men den målsætning er, som du også skriver, stadig ikke mulig på grund af begrænsninger ved det danske jernbanenet. Samtidig indgår alene de 180 km/t som funktionsmål i DSB's indsættelsesplan for IC4, med udgangspunkt i Proses anbefalinger fra 2014.

https://ing.dk/artikel/her-er-dsb-planen-d... https://www.dsb.dk/globalassets/arsrapport...

Fordi målsætningen om 200 km/t fortsat er uden for rækkevidde, har vi her valgt at fokusere på de aktuelt maksimale 180 km/t, som indgår i den refererede politiske debat (som i forvejen rummer rig mulighed for forvirring).

Venlig hilsen Steffen

 • 1
 • 0

I har sådan set begge ret.

Ifølge DSBs seneste kvartalsregnskab (kan findes på www.dsb.dk) er km produktionen med IC4 steget 18% det seneste år. Til gengæld er MDBF faldet 46% på det seneste år, og antal km mellem nedbrud er faldet hele 68% på et år. Inden faldene for IC4s performance bliver genstand for debat, skal det bemærkes, at stort set alle DSBs materieltyper er i kraftigt (frit?) fald i performance - om jeg husker ret, skrev Ingeniøren om stærkt faldende tal for IC3s performance for et år eller to siden, og sidan da er det kun blevet værre.

Derudover rygtes det, at reserverne er ret store, og at de realiserede tal for IC4, viser at et gennemsnit på omkring 65 af de 67 godkendte togsæt er forbi værksted, eller står reserve hver eneste dag, og at altså kun i gennemsnit to togsæt, er i stand til at gennemføre en fuld dags produktion. Der synes en tydelig sammenhæng mellem DSBs øgede antal af IC4 i drift, og den faldende performance: Kan værkstederne ikke følge med længere, så der sendes tog ud i drift, som man godt ved kommer tilbage igen?

Km produktionen for de enkelte IC4togsæt er begrænset, og kun et enkelt togsæt skulle have kørt flere end 100.000 km i både 2014 og 2015 (og når det nok med nød og næppe i 2016). Til sammenligning kører "normale" tog op mod 350.000 km om året.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten