Hvor er cyklernes svar på motorvejenes H?

Fire eksperter gav fredag i Ingeniøren deres bud på, hvordan vi får flest cykelkilometer ud af de 2-3 mia. kroner, som i de næste fem år bliver investeret i cyklisme af kommuner og stat. Det gjorde de i Ingeniørens Visionarium.

Ekspertbudet lyder at fordele pengene med en tredjedel til cykelstier, en tredjedel til infrastruktur omkring stierne og en tredjedel til fremme af cykelkulturen. Koncentrer indsatsen om de store byer, siger eksperterne videre.

Det er gode forslag og et godt arbejde fra eksperterne, som fortjener at få deres vurderinger diskuteret. Og som man ikke nødvendigvis behøver være enig i.

Iøjnefaldende ved forslagene - og også ved hele debatten om cyklisme - er, at der er så lidt fokus på den store vision for infrastrukturen. Vi taler om et højresving her og en halv sti der. Debatten foregår ikke på samme niveau, som for eksempel debatten om det store motorvejs-H gjorde for bilerne i sin tid.

Motorvejs-H'et er et eksempel på sammenhængende klarsyn: Hele landet skulle bindes sammen af veje i høj klasse. God infrastruktur ville gøre en stor forskel. Flere argumenter var der faktisk ikke brug for.

Hvis nu vi hævede niveauet tilsvarende for cykeldebatten - i erkendelse af at god infrastruktur gør en forskel og i sig selv vil lokke mere end nok så mange reklamekampagner - så ville diskussionen handle om Danmarks cykelsvar på motorvejenes H.

Vores cykelinfrastruktur er slet ikke god nok. Vi har grafittimalede betonunderkørsler, slid og huller. Cykelstativer fyldt med gamle lig. Og alt for mange steder, hvor der slet ikke er cykelstier.

Derfor bør en visionær debat i høj grad handle om infrastruktur. Vi kunne diskutere mål som:

 • Alle børn skal kunne cykle på stier i skole.

 • De fleste skal kunne cykelpendle fra parcelhuset til toget.

 • Cykelstier skal være en oplevelse - det skal være "fedt" lige at tage et par kilometer ekstra.

 • Cykler skal prioriteres over biler på steder med mange af begge slags køretøjer.

Hvorfor taler vi så lidt om cykelvisioner på det niveau?

(PS: Debatten fortsætter her på ing.dk. I eftermiddag kan du stille spørgsmål direkte til en af eksperterne i Visionariet. Se link herunder.)

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De hidtidige resultater af cykelinvesteringer skræmmer. Det eneste man har fået for pengene er at det er blevet mere farligt, mindre fremkommeligt og mindre komfortabelt at cykle. Cykelstier er sjældent egnet til anden brug end standsning og parkering af biler, vare- og byggematerialeaflæsning og ekstra gangareal for fodgængere.

Når man nu ikke man lade være med at gøre alting forkert når der investeres i cykelformål skulle man hellere helt lade være. I stedet burde der indsættes en bestemmelse i færdselsloven som fastsætter en hastighedsgrænse på 50 km/h i højre kørebanespor når det ikke med sikkerhed konstateres at der ikke befinder sig en cyklist i køresporet inden for den nærmeste ½ km fremad.

I det omfang politiet ikke kan håndhæve en sådan begrænsning skal cyklister være berettiget til at transportere sig selv og cyklen med den nærmeste kollektive transport på politiets og/eller vejbestyrelsens regning.

På den måde sikres fremkommelighed og sikkerhed for alle cyklister uden at det koster samfundet så meget som en krone.

 • 0
 • 0

I det omfang politiet ikke kan håndhæve en sådan begrænsning skal cyklister være berettiget til at transportere sig selv og cyklen med den nærmeste kollektive transport på politiets og/eller vejbestyrelsens regning.

På den måde sikres fremkommelighed og sikkerhed for alle cyklister uden at det koster samfundet så meget som en krone.

Det forstår jeg simpelthen ikke... Hvis der er en regning, så må det også koste noget - det er vist købmandens første læresætning...

Jeg ser i modsætning cyklen som et af de allerbedste "alternative" transportmidler, for cyklen gør både godt for miljøet, trafikpropper og folkesundhed. Det er dog ikke sikkert, at dette tiltag kan øge lysten til at tage cyklen, for mange folk er for dovne, eller har for langt på arbejde. Hvis man har for langt på arbejde, så er det egentlig fuldstændigt lige meget, hvor "fedt" det så er at cykle, for det er vel egentlig de færreste, der lige cykler 75km til og fra arbejder... Hvis man der i mod har 0-10km på arbejde, hvorfor så ikke tage cyklen og spare en halvtredser om dagen?

 • 0
 • 0

Problemet er, at hver gang en bilist går fra bil til cykel/kollektiv trafik, så bliver der plads til endnu en bilist, fordi bilernes færden og fremkommelighed ikke til stadighed begrænses.

Før det sker vil alle visioner om flere cykler, bedre cykelstier mm blive gjort til skamme.

Dobbeltsporede baner skal laves om. Der skal minimum være cykelsti og busbane, og så evt. én bane til bilerne. Trippelsporede baner (der jo typisk er de store indfaldsveje, f.eks. Åboulevarden i København) skal have udvidet cykelstien, permanent busbane og så en enkelt til bilerne.

Det er bare ikke sådan Københavns Kommunes vejingeniører tænker. De tænker mere i, at trafikken skal glide og bilerne kunne køre, men det er at forsøge at forbedre et system, som kun vil kræve endnu flere veje, fordi det vil få flere og flere til at vælge bilen.

Cyklisterne skal kunne mærke en mærkbar forskel i fremkommelighed for at nye kommer op på cyklen. Det sker ikke i de år, hvor store klumper af cyklister kappes om pladsen ved vejkrydsene i kamp med højresvingende biler.

mvh.

 • 0
 • 0

Det forstår jeg simpelthen ikke... Hvis der er en regning, så må det også koste noget - det er vist købmandens første læresætning...

Lidt ugennemtænkt ombrydning: 3. afsnit blev skrevet sidst og flyttet op før 4. afsnit. Men der er ikke noget galt med sammenhængen. Hvis motortrafikken overholdt færdselsreglerne var det slet ikke nødvendigt med cykelstier. Cykelstier bygges næsten aldrig for cyklisters skyld men for at bilister kan køre hurtigere og mindre hensynsfuldt end de ville kunne uden cykelstier.

En regel om at cyklister kunne unddrage sig en vej hvor trafikken er for farlig og i stedet søge erstatningstransport på den svigtende myndigheds regning skal være en "værnsregel", dvs. en regel som det egentlig ikke skulle være nødvendigt at anvende fordi politi og vejbestyrelser som udgangspunkt forudsættes at sikre sikkerheden efter gældende regler. Når værnsreglen undtagelsesvis tages i anvendelse vil det ikke koste samfundet noget da tog og busser jo kører alligevel således at der kun ville blive tale om en intern overførsel mellem to offentlige kasser.

 • 0
 • 0

How to get the things done is somebody else's problem. I just like moving on two wheels. As such, my machine is quite a purpose built contraption with rain protection/wind cheaters/breakdown tools and spares/coffee holders/drink holders and room for a reasonable amount of shopping.

The point is, I really like to keep it close, by way of bringing it on train, bus, ferry, taxi and have it handy for quick dashes in the lunch hour.

And what a difference, to be able to ride between the islands would make, and yes - why not on motorways?

Sorry Per. You get a :( in response to above headline. Around here, the cycling areas are very popular in the weekends. Going to work and shopping on bikes has not yet caught on, as it is just too dangerous given the lack of cycling paths 'in the right directions'.

...en hastighedsgrænse på 50 km/h i højre kørebanespor...

 • and then you produce a positive contribution! Could be worth looking into?

I do believe, that Police and Road Authority are both paid from 'samfundets' purse:)

 • 0
 • 0

Going to work and shopping on bikes has not yet caught on, as it is just too dangerous given the lack of cycling paths 'in the right directions'.

Med mindre vi taler om cykelstier som er totalt niveau-adskilte fra kørearealer, også under konstruktionsarbejder, vil anlæget af cykelstier i store træk "kun" reducere antallet af strækningsulykker og forøge antallet af krydsningsulykker mellem de pågældende trafikantarter. Hvor store tallene for hhv. forøgelse og formindskelse af ulykker og dermed hvilket bundlinieresultat som følger af stianlæg vil afhænge af en lang række faktorer som vi i givet fald må gå armgang i i hvert enkelt tilfælde. Cykelstierne kan sagtens gå hen og give en falsk tryghed hvis ikke almindelige vejtekniske principper overholdes under anlæg og drift.

På Frederiksberg har hastighedsgrænsen i mange år generelt været 50 km/h af hvilken årsag der stort set ikke forekommer dødsulykker med cyklister indblandet selv om vi har meget kritisable og ofte ubrugelige "cykel-anlæg". I Frederiksbergs omegnskommune som ligeledes er meget cykelfjendligt indrettet gælder der langt højere hastighedsgrænser og der dræber de - som det er deres realiserede hensigt - cyklister i massevis.

 • 0
 • 0

For de 15 mia kr regeringen har afsat til metro i kbh. vil man kunne få 1500 km CykelMetro, de større byer vil kunne få en komplet moderne klimatilpasset infrastruktur, fx i Kbh. 100 km. og man vil kunne skabe det store landsdækkende cykel-H, (se evt. Innoshima bridge) så man kan cykle fx fra Malmø til Århus, i ly og læ for vind og vejr uanset vejrforhold. I forløbne periode hvor regeringen havde 50 mio tilovers for cylisterne, gav Norge sine, 2 mia, og nu har regeringen rigtigt flottet sig og givet en hel mia. Eindhoven er et eksempel på sammenhængende cykelveje i eget trace' eller niveau, det er vejen frem, en egentlig sammenhængende cykeltrafikstruktur af cykelgader, hel-års-cykel-gader, klimatilpassede cykel-ruter og -veje. Taget's betydning for den moderne verden, mobile trafiktage bruger en masse energi på at skubbe en masse dødvægt, 'stationære trafiktage', står der bare og passer sig selv, stationære trafiktage er klimatilpasning, nu er tiden moden til en kobling mellem cykeltrafik og klimatilpasning. Der er altid lavet flere cykler end biler, cyklisterne er blevet snydt og udsultet gennem et helt århundrede, og nu er copenhagen-style-bike-path blevet populære og eftertragtet ude i verden, verdens bedste 'nødbaner'.

 • 0
 • 0

Her er et par ting jeg godt kunne ønske mig som cyklist. Grøn bølge. At cykelstien er jævn. Her tænker jeg mest på rødder. Højresvings baner. "Høj stejl kant" hvor cykelsti krydser sidegader, så biler tvinges helt ned i fart.

 • 0
 • 0

Hvis jeg har en flot ny cykel så er det sidste sted jeg ville sætte den være ved stationen. Så ved tyvene godt at jeg ikke kommer tilbage med det samme og de kan i ro og mag brække min cykel op. Hvis jeg oven i købet går på arbejde hver dag og parkerer hver dag ved den samme station kan tyvene se situationen an og komme med det rigtige værktøj den næste dag. Så giv os videoovervågede cykelskure evt med noget båsesystem så cyklen kunne låses endnu mere sikkert.

 • 0
 • 0

Danmark er stædig det eneste land jeg kender hvor cyklister ikke må lave en venstresving. Når jeg cykler i København og en bus stopper foran mig, så synes bilisterne det helt normalt at jeg skal stoppe og vente til den kører sin vej igen. Vi har mange cykelstier, men udenfor dem er cyklister andenrangs borger. Bilen er stadig "king of the road". Det kræver en stort mentalitetsændring at forstå at man ikke få første prioritet, bare fordi man har et styk metal over hovedet. Og den mentalitetsændring kan kun komme fra en ændring i lovgivning.

 • 0
 • 0

Så kan vi konstatere at der er forskel på folk :-)

Når jeg cykler i København og en bus stopper foran mig, så synes bilisterne det helt normalt at jeg skal stoppe og vente til den kører sin vej igen.

Når jeg cykler i København og en bus stopper foran mig, så synes bilisterne det helt i orden at jeg fortsætter min kørsel venstre om bussen. Måske skyldes forskellen at jeg benytter den glimrende anvisning som gives i færdselslovens § 32 stk. 2.

(Ikke at det har særlig meget at gøre med RAC's blogindlæg allerøverst oppe som vi egentlig formodes at diskutere her)

 • 0
 • 0

Vi har mange cykelstier, men udenfor dem er cyklister andenrangs borger. Bilen er stadig "king of the road".

Hørt! :-) Man burde vende tankegangen om så det var cyklen før bilen. Mange cykelstier og lyskryds i københavn, særligt ved broerne, er også underdimensionernet i forholdet til antallet af cykler. Hver dag ser jeg farlige situationer ved bl.a. Christanshavn, fordi cykelstien er for smal. Jeg så f.eks. gerne venstre pil i større kryds for cyklister, såvel som biler, så man undgik at cyklisterne hobbede sig op i krydsne. Man beder jo heller ikke biler om at vente på grønt 2 gange for at dreje til venstre.

En anden god ting kunne være lysregulering ved fodgænger overgange, da man ikke i praksis kan få en hel gruppe cyklister til at stoppe samtidig for en fodgænger. Dertil kan man også lave en del lysstop om til hajtænder og sammenfletning, da det er tåbeligt at en cyklist i et lavt trafikkeret T-kryds skal vente på grønt for at kunne fortsætte lige ud. Mon ikke de fleste cyklister kan finde ud af at flette ind?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten