Hvis klimakrisen fortsætter: Halvdelen af året kan være sommer inden år 2100

Illustration: Bigstockphoto/mirceab

Seks måneders sommer med ekstreme hedebølger og skovbrande kan blive en realitet inden for de næste 80 år, hvis klimakrisen fortsætter.

Det viser en ny undersøgelse, hvor forskere har set på årstidernes udvikling gennem historiske klimadata.

Det skriver The Guardian.

I årene mellem 1952 og 2011 er den gennemsnitlige sommer på den nordlige halvkugle gået fra at vare 78 til 95 dage, mens vinteren er faldet fra 76 til 73 dage, og forår og efterår er blevet tilsvarende kortere.

166 dages sommer

I undersøgelsen har forskergruppen inddelt temperaturerne i det pågældende område i fire dele, hvor sommeren udgør den varmeste fjerdedel og vinteren den koldeste.

Foruden observationer af udviklingen frem til nu, har forskergruppen med afsæt i data fra tidsperioden udformet en klimamodel, der viser endnu større forandringer i årstiderne undervejs.

Læs også: Klimaændring kan gøre tropiske egne ubeboelige

Hvis ikke den globale opvarmning bekæmpes, vil somrene på den nordlige halvkugle i gennemsnit vare 166 dage, inden vi når år 2100.

Forår og efterår vil fortsat svinde ind, vinteren vil i gennemsnit vare 31 dage, og fænomener som hedebølger og skovbrande vil forekomme hyppigere, ligesom vi vil se flere vinterstorme, som den der for nyligt hærgede Texas.

Vil påvirke økosystemer

Undersøgelsen har fokuseret på forandringerne på den nordlige halvkugle, men påpeger, at ændringerne vil finde sted i hele verden og forstyrre økosystemer og konsekvenser inden for både produktion, menneskers sundhed samt dyre- og planteliv.

Fugle forventes eksempelvis at ændre trækvaner, ligesom plantelivets mønstre vil ændre sig og mange arter formentlig vil uddø. Også fænomener som falsk forår eller sene snestorme kan skabe store udfordringer for landbrugssektoren, mens de lange vækstsæsoner blandt andet vil øge mængden af allergifremkaldende pollen i luften.

Læs også: Global rekord-hedetur: Vi oplever nu vejr, som er utænkeligt uden mennesket

Forskerne forudser, at Middelhavsregionen og Det Tibetanske Plateau vil være områder, hvor de forandrede forhold mellem sommer og vinter vil få det største konsekvenser.

Undersøgelsen er blevet udført af en gruppe kinesiske klimaforskere og publiceret i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu er det jo sådan at sommerhalvåret, altid har varet et ½ år.

Så jeg tror at du skal ændre overskriften til: "Sommeren vil vare 11 måneder", det er jo det du skriver i teksten.

Det med hedebølgerne er bare naturens måde at sig: "Så må i lære det på den hårde måde!".

 • 14
 • 5

Den nordlige halvkugle er vel per definition alt nord for ækvator - Singapore ligger lige nord for ækvator, og der vil jeg påstå at der er sommer hele året rundt.

Ja der er sæsoner, men det har mere noget med nedbør og vind at gøre.

Og hvad vil der så ske på den sydlige halvkugle - vil der være vinter der?

Den sædvanlige oversættelse fra The Guardian er ikke videre informativ - for hvad mener man med:

Hvis ikke den globale opvarmning bekæmpes, vil somrene på den nordlige halvkugle i gennemsnit vare 166 dage på tværs af landene på den nordlige halvkugle

På tværs???

Nå det er nok bare mig som er en gammel sur mand, som har forvildet sig ind på et site han troede var for ingeniører.

 • 17
 • 7

Alle statestikker viser at vores forbrug af fosile brændstoffer stiger 2-3 % hvert år og ingen af de teknologier vi har forsøgt os med har ændret på det, de sidste 30 år.

Vores tilvækst i Vindmøller svarer nogenlunde til Internettets tilvækst i energiforbrug. Solceller er i kæmpe vækst, men deres KF er så lav at de ikke rigtig batter noget!

Selvom vi på magisk vis stoppede udslippet af GHG imorgen, har det ikke nogen effekt på udviklingen de første 200-300 år. Vi har skruet op for termostaten og det hjælper ikke meget at holde om med at skrue mere op, hvis vi ikke skruer ned igen.

Vi skal opfinde og bygge GHG negative teknologier og genplante enorme skovområder for at ændre udviklingen, og vi gør sådan rimelig konsistent, det absolut modsatte af hvad vi burde gøre!

Asien og Afrika, som ser den største vækst i energiforbruget de næste 50-100 år, bygger kul og gasfyret kraftværker og i EU og USA skifter vi fra CO2 fri atomkraft, til naturgas. Mere end 600 kulfyrede kraftværker er på vej, på verdensplan.

Så der er ikke meget "hvis" over spørgsmålet om hvorvidt udviklingen fortsættet

 • 13
 • 23

Michael Foscolo: du har ret og det er mine ord om igen. Hvis der ikke forskes og investeres i CMSR, MSR eller DLFR, vil selv een mia. vindmøller ikke kunne dække det voksende globale energibehov. Grøn politik ville være, at sætte bl.a. Seaborg Technonolgy på finansloven.

 • 10
 • 25

. . . sagener vel skåret lidt skarpt, at der er alt for mange mennesker på jordkloden. Så istedet for at kæmpe en udsigtsløs kamp for at skaffe alle et godt og bekvemt liv med et dertil hørende privat energiforbrug, kom vi nok længere ved at iværksætte nogle befolkningsbegrænsende tiltag.

Befolkningens antal SKAL bare nedad, og nemt er det ikke, men det kræver vel først og fremmest en vilje til at "lade stå til" der hvor samfundene ikke fungerer. Den første betingelse for et 0-emissionssamfund er og bliver et højt naturvidenskabeligt stade med et velfungerende demokratisk samfund med stærke civile organisationer og en veludviklet markedsøkonomi.

Så vi mangler et opgør med hele den omfattende "hjælpeindustri" og alle deres konfliktforlængende NGO-initiativer der ustandseligt forstyrrer "den naturlige udvikling."

Så: Nu får jeg nok på puklen !

 • 13
 • 22

Den første betingelse for et 0-emissionssamfund er og bliver et højt naturvidenskabeligt stade med et velfungerende demokratisk samfund med stærke civile organisationer og en veludviklet markedsøkonomi.

OK, så 0-emmisionssamfundet her er altså på et højt naturvidenskabeligt stade.

Vi har været igennem dit standpunkt før, og det virker stadig som om at det er alle de andre der skal undvære det gode og bekvemme liv.

 • 11
 • 5
 • Det Gode og Bekvemme Liv i et 0-emissionssamfund er vist vanskeligt at forstille sig uden et højt naturvidenskabeligt uddannelsesniveau, et velfungerende demokrati, stærke civile organisationer og en velfungerende markedsøkonomi.

Hvem der så kan, og har det, må udviklingen vise. Det er ihvertfald ikke noget et samfund kan opnå som julegave udefra. Eksemplerne står i kø, ingen nævnt ingen glemt.

Her til landt demonstreres problemet jo så glimrende med batteribilernes problemer med at få adgang til ladekapacitet-og sted. Selv DET er svært. Nå, det løser sig her, men demonstrerer komplexititeten i 0-emissionssamfundet.

 • 3
 • 14

Befolkningens antal SKAL bare nedad, og nemt er det ikke, men det kræver vel først og fremmest en vilje til at "lade stå til" der hvor samfundene ikke fungerer.

Bertel, - som du ved er du nødt til at være super konkret på dette felt, for viljen til at forstå verdens befolkningstal ligger på et meget lille sted hos nogle.

Så;

 1. Er vi enige om at befolkningstallet stiger, hvis der fødes flere mennesker end der dør?
 2. Er vi enige om at befolkningstaller falder hvis der dør flere mennesker end der fødes?

I tilfælde nummer 2 vil befolkningens antal gå NEDAD. (Er nødt til at skrive det næsten som du gjorde, for at formidle budskabet)

 1. Situationen i nummer 2 kan faktisk opnås uden bevidst at slå hverken dig, mig eller andre ihjel. Imidlertid dør folk i verden nu engang med en relativ forudsigelighed, så hvis man simpelthen blot undlader at sætte lige så mange nye mennesker i verden som der dør, så går befolkningens antal NEDAD.

Sig endelig til hvis det er en for vanskelig tekst.

 • 13
 • 5

Befolkningstallet vi stige indtil ca. 2050, fordi vi gamle,lever meget længere end tidligere, men der dør flere end der fødes. De kurver mødes omkring 2050 hvor årsagen til at vi lever længere..... på grund afmedicin....ikke mere har den virkning som da den kom frem.

Da jeg var barn var 70 år en høj alder. Den er nu over 80, men alle mennesker dør og det gør alle de store årgange også, der blev vaccineret mod de store dræbere og fik adgang til Pinicillin og Sulfa . Disse store årgange fylder meget fordi tidligere fik man mange børn, hvoraf en meget stor del af dem døde. Min farmor fik 10 børn og overlevede de 8.

Det gør man ikke mere normalen er to-tre børn idag

 • 5
 • 6

Befolkningstallet vi stige indtil ca. 2050, fordi vi gamle,lever meget længere end tidligere, men der dør flere end der fødes.

Hmm - nu tegner jeg lige et enkelt eksempel.

Der er 100 mennesker i et rum. Nåh - nej, vi ser lige bort fra corona i dette eksempel.

En uge efter er to af de 100 mennesker døde, mens en kvinde har født et barn.

Så - kære regnelærere, matematiker og andet godtfolk, - hvor mange mennesker er der nu i rummet?

 • 1
 • 16

Tak for tilliden Hans Jørgen :)

Vi andre har også gået i skole engang. En mand kan grave et hul på to dage. Hvor længe er to mænd om at grave et halvt hul :)

Og hvis vi skal følge dig, så dør der endnu to i den efterfølgende uge og der bliver født endnu et barn....og hvad så?

 • 2
 • 12

Tak for tilliden Hans Jørgen :)

Og hvis vi skal følge dig, så dør der endnu to i den efterfølgende uge og der bliver født endnu et barn....og hvad så?

You're welcome, men nu kommer jeg lidt i tvivl om hvor du står.

Hvis der næste uge dør endnu to mennesker, og der fødes en, så går det jo i den rigtige retning for klimaet, da der bliver færre mennesker til at påvirke den. Her kan alle vist være med uden at udfordre evner til at regne.

 • 1
 • 10

hvor mange mennesker er der nu i rummet?

Der er 99, hvis vi har båret de to døde ud.

Hvis vi nu regner lidt videre: De døde havde en alder på 72 år, mens det nyfødte barn har en forventet levealder på 144 år. Hvordan går det så med populationen på sigt? (somme tider kan matematik godt være lidt mere kompliceret, end dit regnestykke antyder)

Har du børn HJN? 😉 - hvis så: Har du fortalt dem, at de ikke skal få nogen?

 • 12
 • 2

"I undersøgelsen har forskergruppen inddelt temperaturerne i det pågældende område i fire dele, hvor sommeren udgør den varmeste fjerdedel og vinteren den koldeste."

Umiddelbart så får jeg at perioderne så vil være lige lange, medmindre den årlige temperaturvariation afviger meget fra den sædvanlige sinus-lignende variation.

 • 3
 • 11

Umiddelbart så får jeg at perioderne så vil være lige lange, medmindre den årlige temperaturvariation afviger meget fra den sædvanlige sinus-lignende variation.

Ved læsning af artiklen viser det sig at de baserer grænserne på temperaturerne i perioden 1952 til 2011. Det inkluderer den kolde periode fra 55 til 75-80, så med tiden kan det selvfølgelig blive sommer året rundt.

Som sædvanlig finder de en masse tænkte dårligdomme på grund af den udvikling, men ikke een eneste fordel.

 • 8
 • 12

Der er 99, hvis vi har båret de to døde ud.

Hvis vi nu regner lidt videre: De døde havde en alder på 72 år, mens det nyfødte barn har en forventet levealder på 144 år. Hvordan går det så med populationen på sigt? (somme tider kan matematik godt være lidt mere kompliceret, end dit regnestykke antyder).

144 år? Tøhø - og så skal man efterfølgende læse:

Jeg tog udgangspunkt i HJN's non-faktuelle eksempel for at vise, hvor let det er, at lave tåbelige manipulationer.

Så meget for Flemming Rasmussens faktuelle verden.

Har du børn HJN? 😉 - hvis så: Har du fortalt dem, at de ikke skal få nogen?

Det sidste først, ja jeg har to sønner. Helt reelt så tvivler jeg faktisk på at de får børn (nu 30 og 26år).

Men for at stille tallene i mere realistisk perspektiv; Vi har to børn, og det er vist statistisk set lidt under hvad der kræves for at regenerere sig selv, så alene på grund at det faktum anser jeg mig selv som klimavenlig, hvis jeg spontant skulle få behov for at nævne det. Havde vi fået flere ville der være risiko for at stamtræet forgrenede sig med større ressourceforbrug på sigt.

Nu er der vist ikke udsigt til en gennemsnitsalder på 144 år foreløbig, så hvis vi antog at verdens forældrepar blot fik max. to børn, så ville befolkningstallet falde fremover. Man skal endda ikke slagte befolkninger eller andet drastisk. Det eneste er at der nok skal vaskes pletter af flere lagner i stedet.

 • 4
 • 14

Så meget for Flemming Rasmussens faktuelle verden.

Som jeg også skrev til Bjarke, så var mit tåbelige eksempel på 144 år (forsøg på) forklaring på, at dit (lige så tåbelige eksempel) selvfølgelig ikke kan stå alene (uden levetidsbetragtning). Men som altid med matematik, skal man selvfølgelig vurdere sit publikum og lægge niveauet derefter. 😉

Men lad mig så forsøge det:

Vi har en population på 100.000 mennesker som i gennemsnit lever 70 år og som i gennemsnit hver får et barn i 30-års alderen.

Denne population vil (selvfølgelig) forblive på nøjagtigt 100.000.

Hvis gennemsnitslevealderen så stiger til 80 år, og de øvrige forudsætninger bibeholdes, vil populationen øges til ca. 114.000 over en generation.

Denne stigning er en meget stor del af den befolkningstilvækst, vi ser nu - og er med til at forsinke vendepunktet i kurven skabt af det faldende fødselstal.

Alt dette ændrer (selvfølgelig) ikke på, at et barn mindre født, tæller på den lange bane. Som andre stiller jeg mig blot (særdeles) tvivlende over for dine forslag til, at opnå denne reduktion.

 • 12
 • 3

Det ville være rart hvis du Flemming kvantificerede denne klimakrise lidt mere

Det ville være endnu rarere, hvis de såkaldte skeptikere forklarede, hvorfor de ikke ser en krise - og gerne med egne ord - men også med links til troværdige kilder.

Og hvis man blot tager skyklapperne af, er det særdeles let at finde særdeles troværdige kilder på AGW - og den deraf afledte klimakrise.

Husk stadig: Det er skeptikerne, der står med det kontroversielle synspunkt, derfor påhviler det dem at levere overbevisende dokumentation. Det sker bare ikke - - -

Men: I har den fordel, at I - i modsætning til vi andre - stadig kan mødes fysisk - selv med det gældende forsamlingsforbud på fem er der plads til jer alle. 😉

 • 11
 • 9

Det ville være rart hvis du Flemming kvantificerede denne klimakrise lidt mere, og gerne med dine egne ord og links. Det burde ikke være så svært.

Jeg ved ikke om du Svend vil prøve at give dit bud på hvad en såkaldt skeptiker er, eller hvor grænsen går helt til - say Flemming Rasmussens engagement. Vi er helt givet mange, som befinder os i det store spillerum imellem. Hvor står du?

Sund skepsis, som er forstærket af mængden af alarmer og mængden af ord som kan og måske. Det er blevet for meget nu i forhold til at verden fungerer udmærket. Den aktuelle artikel kan åbenbart ikke finde een eneste fordel af de længere somre.

Til Flemming:

Husk stadig: Det er skeptikerne, der står med det kontroversielle synspunkt, derfor påhviler det dem at levere overbevisende dokumentation. Det sker bare ikke -

En sædvanlig afledningsmanøvre fra katastrofisten. Når krisen allerede er her kunne man da forvente bare nogle enkelte tegn på det.

Man kan ikke bevise at en krise ikke er der, eller at noget er ufarligt, og det er lidt for snedigt at kalde skeptikerne for kontroversielle, og dermed give dem bevisbyrden.

 • 10
 • 11

og det er lidt for snedigt at kalde skeptikerne for kontroversielle, og dermed give dem bevisbyrden.

Nej, fra den danske ordbog: som på afgørende punkter adskiller sig fra normen eller det almindeligt accepterede, og som derfor kan virke provokerende

Jeg kan ikke se andet, end at ovenstående passer perfekt på de ganske få, der stadig advokerer imod AGW. Normen og det almindeligt accepterede er (C)AGW - et enigt videnskabeligt samfund står bag.

Det snedige ligger udelukkende i dit forsøg på at få mig til at bevise at jorden er rund.

Men jeg kan ikke helt huske, hvor du startede, og hvor langt, du er nået i den klassiske evolution hos skeptikere Svend?

Det begynder jo oftest med: Temperaturen stiger slet ikke, efterfulgt af: Den stiger godt nok, men det er helt naturlige variationer. Så kommer: Måske er det menneskeskabt, men det er godt (eller i hvert fald ikke katastrofalt) for os.

 • 9
 • 7

Det snedige ligger udelukkende i dit forsøg på at få mig til at bevise at jorden er rund.

Plus selvfølgelig nogle stråmænd om hvad jeg skulle have sagt.

Du behøver ikke at bevise at Jorden er rund, giv blot nogle eksempler der viser at vi er i en klimakrise.

"Krise: Vanskelig eller farlig situation hvor tingenes tilstand er forværret eller akutte problemer er opstået"

Eller er det den her betydning: vanskeligheder af åndelig art; psykiske problemer.

I klimasammenhæng bruges krise måske på samme måde som kollaps. Det er noget umærkeligt noget som tager 100'er af år.

 • 8
 • 10

"Krise: Vanskelig eller farlig situation hvor tingenes tilstand er forværret eller akutte problemer er opstået"

Alle andre kriser har været et overgangsfænomen, indtil tingene har rettet sig igen. Nu ved jeg ikke hvor lang man mener klimakrisen har varet, eksisterer eller varer ved, men hvis det er et overgangsfænomen så holder den længderekorden. Kunne man ikke bare kalde den noget bedre beskrivende?

 • 5
 • 10

Plus selvfølgelig nogle stråmænd om hvad jeg skulle have sagt.

At skyde folk noget i skoene som jeg foretrækker at kalde det, er en udbredt debatform her på ing.dk. Nogle har næsten et pr. indlæg.

BTW - udtryk, så anvendes udtrykket "at trolle". Nogen der kan forklare hvad udtrykket betyder i den virkelige verden? Jeg har dog gentagne gange tidligere efterspurgt en forklaring, men det fortoner sig i noget med enkeltpersoner.

 • 5
 • 8

BTW - udtryk, så anvendes udtrykket "at trolle". Nogen der kan forklare hvad udtrykket betyder i den virkelige verden? Jeg har dog gentagne gange tidligere efterspurgt en forklaring, men det fortoner sig i noget med enkeltpersoner.

Hvor svært er det at skrive "wiki troll" i google? Det er god smag smag, selv at søge på internettet i stedet for at få andre til det. Men endnu engang, så prøv det her link: https://www.google.com/search?q=wiki+troll...

/Bjørn

 • 9
 • 4

Flemming Rasmussen

Det begynder jo oftest med: Temperaturen stiger slet ikke, efterfulgt af: Den stiger godt nok, men det er helt naturlige variationer. Så kommer: Måske er det menneskeskabt, men det er godt (eller i hvert fald ikke katastrofalt) for os.

De flyver i flok i deres egne afkroge af internettet, hvor de finder deres underlige ideer om, hvordan tingene kunne tænkes at hænge sammen hvis man lige ser bort fra videnskab.

Lomborg introducerede konceptet om at det var billigere at fortsætte med fossiler og lade kystbyer drukne.

Han var vist også først med konceptet om at det var uetisk at bruge penge på klimapolitik når xx børn dør af sult og den slags.

Top prisen for kreative tosse koncepter var dog at han mente at solceller og vindmøller skulle have statsstøtte til udvikling, men først bygges i større antal når de blev billigere end fossil energi.

Disse mennesker kan hverken lide vedvarende energi eller mennesker som vil have handling imod klima katastrofen.

Enhver nok så tåbelig påstand som svækker overgangen til vedvarende energi bliver forsøgt.

Udløbsdagen for fossil fuels nærmer sig med stormskridt uanset den ene efter den anden mainstream analyst misforståelse. https://www.youtube.com/watch?v=YJ-HlykM1LU

 • 9
 • 5

Hvor svært er det at skrive "wiki troll" i google? Det er god smag smag, selv at søge på internettet i stedet for at få andre til det. Men endnu engang, så prøv det her link: https://www.google.com/search?q=wiki+troll...

Jamen så klikkede jeg på dit link og fandt dette; "En troll (på dansk også kaldet internettrold) er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, bl.a. i nyhedsgrupperne (også benævnt Usenet), hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke nødvendigvis, hvad han skriver; hans primære formål med sine indlæg er ikke at argumentere for en påstand, men at få folk til at hidse sig op og "bide på krogen"."

Så er jeg straks mere rolig, for som I ved har jeg tidligere skrevet (indrømmet) lidt lange forklaringer om min ærlige tilgang til vore diskussioner, - som så af enkelte bliver kaldet trolleri. Jeg har jo efterspurgt dette tidligere og netop her mødt larmende tavshed udover negative thumbs. Hvad kan man så andet end tænke at vedkommende er utrolig nærtagende og let lader sig provokere. I virkeligheden kunne jeg vel opfatte disse reaktioner som trolleri rettet mod mig, men det gør jeg ikke. Endvidere gør jeg ikke forskel på 'Per og Poul', så man kan konstatere at de fleste andre ser anderledes på fænomenet. Hvor gammelt er begrebet egentlig?

Ovenstående er i sig selv en prøve, for dels er dette (også) min ærlige mening, men vil nok af y'know who sikkert blive opfattet som trolleri. Måske burde de vende blikket indad. Så hvis et ærligt udsagn er trolleri, hvor efterlader det så diskussionerne?

 • 4
 • 13

Det begynder jo oftest med: Temperaturen stiger slet ikke, efterfulgt af: Den stiger godt nok, men det er helt naturlige variationer. Så kommer: Måske er det menneskeskabt, men det er godt (eller i hvert fald ikke katastrofalt) for os.

Da vi tydeligvis har problemer med at diskutere ud fra samme præmisser, så vil vi (tør jeg sige) godt vide lidt mere om dine Flemming, med udgangspunkt i ovenstående.

 1. Det begynder jo oftest med: Temperaturen stiger slet ikke, . . . . . .
 2. Den stiger godt nok, men det er helt naturlige variationer.
 3. Måske er det menneskeskabt, men det er godt (eller i hvert fald ikke katastrofalt) for os.

Så spørgsmålet er; Tilhører alle 1 - 3 'klimabenægtere'? Hvor går den knivskarpe grænse til ikke at være det, og gælder betegnelsen for både lægmand og videnskabsfolk?

Må jo hellere tilføje at det er for at plotte dig ind, og ikke at trolle/provokere dig, - honest.

 • 3
 • 13

Det er ikke argumentet der definerer klimabenægteren, det er konklusionen "og derfor behøver vi ikke gøre noget"

Nå!!?

Så en klimabenægter kan sagtens erkende at mennesker har indflydelse på den globale opvarmning, men hvis han ikke finder det nødvendigt at gøre noget, så er man klimabenægter?

Denne måde at betegne en klimabenægter på er ret alternativ, og i hvert fald opfundet i den ene side af spektret. Har prøvet at google det, men ikke fundet et lignende svar.

Findes der en graduering? Jeg tænker - hvor meget eller hvor lidt skal man gøre for at bevæge sig ud af denne subjektive betegnelse?

 • 5
 • 11

Så en klimabenægter kan sagtens erkende at mennesker har indflydelse på den globale opvarmning, men hvis han ikke finder det nødvendigt at gøre noget, så er man klimabenægter?

Det er vel problemet i en nøddeskal. De klimatroende kan slet ikke forestille sig at nogle ikke synes der er en krise, og derfor heller ikke synes der bør gøres noget.

Når selv ypperstepræsten ikke vil give nogle tegn på at der er en krise, så er det berettiget at betragte den som en storm i et glas vand.

 • 4
 • 12

Findes der en graduering? Jeg tænker - hvor meget eller hvor lidt skal man gøre for at bevæge sig ud af denne subjektive betegnelse?

Man er alarmist hvis man tror på en klimakrise man partout skal gøre noget ved for at undgå menneskehedens og klodens undergang på gr. a. "klimaet"...... En alarmist har det som bondemanden i "Store Klaus og Lille Klaus", der ikke kunne tåle at se degne. Same mekanisme for alrmisten, når det gælder folk der anfægter hans tro. Derfor den mærkelige betegnelse som her i sognet ser ud til at definere "klimabenægter" - af samme skuffe som "trosbenægter" i f. eks. den katolske kirke, hvor man kommer i helvede, hvis man ikke bekender sig til den rette tro, hvor Paven jo er ufejlbarlig.... Så definitionen på og den løse, nedsættende og ret hidsige omgang med ordet klimabenægter kommer fra alarmister, vil jeg mene HJN.

 • 4
 • 11

når det gælder folk der anfægter hans tro

Jeg finder det stadig parakdoksalt, at folk der frasiger sig videnskaben, tillægger andre religiøse motiver.

En helt samlet videnskabelig verden er enige om, at AGW er et stort problem/krise. Nogle få faktafornægtere, hvis primære "kilder" er - mildt sagt - obskure hjemmesider (som f.eks. klimarealisme. dk) og for længst pensionerede forskere inden for helt andre grene (som f.eks. Happer) råber stadig deres sludder ud herinde ved enhver given lejlighed (+en masse ikke givne), selv om tomlerne jo tydeligvis viser, at dumme er vi heldigvis ikke 😀

 • 11
 • 5

Det er vel problemet i en nøddeskal. De klimatroende kan slet ikke forestille sig at nogle ikke synes der er en krise, og derfor heller ikke synes der bør gøres noget.

Igen: Vi er de vidende, I er de troende.

Jo det er endda meget let at forestille sig - man behøver blot at læse, hvad de få faktafornægtere her i debatspalterne skriver, så er det indlysende, at nogen ikke kan se lyset. 😉

Men at faktafornægterne ikke mener, der bør gøres noget, er fint nok. Vi der mener, der bør gøres noget, har så blot til opgave at visualisere - ved henvisninger til videnskaben, at disse faktafornægtere (selvfølgelig) tager helt fejl.

Og det går heldigvis rigtigt fint. Der er selvfølgelig ingen, der har ambitioner om at omvende disse typer. Det viser al data jo er umuligt. Så den primære opgave for os må være at forhindre, at misinformationen spredes - så vi ender med et post-faktuelt samfund. Også dette ser jo heldigvis ud til at lykkes rigtigt fint.

😀

Og nu har vi jo heldigvis demokrati i Danmark - og specielt i den yngre generation er der en voksende erkendelse af, at tidligere tiders misbrug af jordens ressourcer ikke kan fortsætte - og modsat synes faktafornægterne at tilhøre en aldersgruppe, der meget snart vil melde sig ud af rækken af vælgere - så alt i alt er der lys for enden af tunellen.

😀

 • 12
 • 5

Det er vel problemet i en nøddeskal. De klimatroende kan slet ikke forestille sig at nogle ikke synes der er en krise, og derfor heller ikke synes der bør gøres noget.

Igen: Vi er de vidende, I er de troende.

Trods al denne viden om at der er en klimakrise, så er det åbenbart forbavsende svært at komme med nogle tegn på at der er en krise. Er der virkelig ikke nogen der tør fortælle det de ser som de væsentligste tegn på en krise?

Krisen er måske så diffus og altomfattende, at det er umuligt at pege på enkelte punkter.

Alle de psykologer der har studeret skeptikerne, skulle måske vende blikket den anden vej. Som den indiske antropolog der rejste til Djursland for at studere menneskene og livet der.

 • 3
 • 11

Jeg finder det stadig parakdoksalt, at folk der frasiger sig videnskaben, tillægger andre religiøse motiver.

En helt samlet videnskabelig verden er enige om, at AGW er et stort problem/krise. Nogle få faktafornægtere, hvis primære "kilder" er - mildt sagt - obskure hjemmesider (som f.eks. klimarealisme. dk) og for længst pensionerede forskere inden for helt andre grene (som f.eks. Happer) råber stadig deres sludder ud herinde ved enhver given lejlighed (+en masse ikke givne), selv om tomlerne jo tydeligvis viser, at så dumme er vi heldigvis ikke 😀

Du mangler som sædvanlig argumenter - du ved jo slet intet om hvad IPCC består af, hvad videnskaben i IPCC udelukker med hensigt (politisk motiveret? som f. eks Jim Hansen jo åbenlyst bekender at han er!) og heller ikke noget om hvad man ikke ved noget om , men alligevel ser udbasuneret som alarmistiske budskaber af de andre ikke-videnskabelige grupper - NGOer, politikere (komiske Obama, der havde en vicepræsident Al Gore som forudsagde vanvittige havstigninger etc men som dog har købt sommerhus ved stranden - det beviser jo noget! etc.) Data modsiger jo at der er noget problem, som vist af Lindzen, Christy og Spencer f. eks. , og modellerne IPCC benytter er ubrugelige til at forudsige noget med alle de parameterfit som man laver - men som viser sig helt ved siden af når det kommer til at forudsige noget- de er slet ikke i stand til at nå den nøjagtighed eller forudsigelseskraft som man ynder at give det udseende af. Sammenligninger mellem data og modeller har vist at modellerne varmer alt for meget etc etc.. Som vist af Christy, Spencer og Lindzen. Der er jo kun nogle håndfulde videnskabsmænd som virkelig forstår klimaet tilstrækkeligt til at være eksperter, men tusindvis af andre med andre ekspertiser slet ikke kan udtale sig om "klimaet" - og dem tror du på!

Naiviteten og påståeligheden uden argumenter med data der kan overbevise om nogen som helst alarm - det er hvad du står for. Kald det så "videnskab" hvis du selv synes det - men det er der da ingen der kan se. Den "videnskab" du takler om er jo vokset emormt så snart det har nogen klang klima - budgetter og ansatte er vokset med raketfart de sidste tre årtier , men klimavidenskaben er jo ikke i stand til at svare på spørgsmål, som Lindzen meget vittigt har sagt. Professor Happer "anbefaler" ligefrem ret middelmådige forskere til at søge job i klimavidenskaben, da der her er gode karrierermuligheder og ikke stilles nogen særlige krav for at få gentagne bevillinger.

 • 3
 • 14

Jo det er endda meget let at forestille sig - man behøver blot at læse, hvad de få faktafornægtere her i debatspalterne skriver, så er det indlysende, at nogen ikke kan se lyset. 😉

Men at faktafornægterne ikke mener, der bør gøres noget, er fint nok. Vi der mener, der bør gøres noget, har så blot til opgave at visualisere - ved henvisninger til videnskaben, at disse faktafornægtere (selvfølgelig) tager helt fejl.

Så er det 'faktafornægterne' der får turen. Flemming antyder et katalog over godkendte forskere og kasserede forskere. Der må vel findes et katalog over de rigtige af slagsen. Må man i øvrigt selv forholde sig til de resultater som de rigtige forskere fremlægger, og vurdere indholdet, da det trods alt er spådomme om fremtiden, eller skal man slå hælene sammen med et 'javel'?

Nu kommer der så en overraskelse fra Flemming; "Men at faktafornægterne ikke mener, der bør gøres noget, er fint nok". Den havde jeg ikke set komme.

Så er vi bare en hel del som endnu ikke er defineret, medmindre der skal udledes mere ud af vore indlæg #45 + #46, - for - - - hvis man nu tror på det meste af hvad de rigtige forskere spår, og som fortæller at det bliver 3-4-5 grader varmere om (hvad siger dagens børs?) år, men alligevel siger - helledusseda - det går nok alt sammen, og lever forholdsvis uændret videre, hvad er man så? Klimafornægter, eller bare optimist?

 • 3
 • 11

Hej Svend Ferdinandsen

Trods al denne viden om at der er en klimakrise, så er det åbenbart forbavsende svært at komme med nogle tegn på at der er en krise. Er der virkelig ikke nogen der tør fortælle det de ser som de væsentligste tegn på en krise?

Problemet er at dine kommunalpolkitikere bruger masser af penge til klimasikring.

Og vi har endnu til gode at se en klimabenægter i gummistøvler i sin stue i 10 cm vand benægte at klimaet er et problem, så er tonen pludselig en anden og lyst til at bruge kommunale midler er stor.

 • 6
 • 2

Det er simplet og indlysende.

Uanset argument når klimabenægteren frem til samme konklusion" og derfor behøver vi ikke gøre noget"

Det er absolut ikke indlysende.

Mange diskussioner har gået på at 'klimabenægtere' (et ord der leder forståelsen hen på at der ikke findes et klima) ikke erkender at klimaet ændrer sig på grund af menneskelig aktivitet. Sådan har det været siden man opfandt ordet. men så kom Niels Peter Jensen og Flemming Rasmussen (er det mon samme person?) og redefinerede betegnelsen.

Når en anden person erkender at menneskelig aktivitet har ændret klimaet, så er han vel i en anden kategori, - ikk'? Måske gør han lidt her og der for at hjælpe klimaet, for eksempel ved ikke at producere mange børn, som er en af de mest effektive måder at bidrage med hjælp til klimaet. Han kan dog ikke ene mand redde verden fra den påståede undergang, men med alle de indtryk han har fra alle parter tror han ikke at der går så galt og sover derfor godt om natten.

Er han så klimabenægter?

 • 2
 • 10

Hej Hans Jørgen Nielsen

Mange diskussioner har gået på at 'klimabenægtere' (et ord der leder forståelsen hen på at der ikke findes et klima) ikke erkender at klimaet ændrer sig på grund af menneskelig aktivitet. Sådan har det været siden man opfandt ordet

"Klimabenægter" ikke en beskytet titel. Og klimabenægtelse har, som Flemming Rasmussen påpeger, har undergået en evolution efterhånden som argumenterne er blevet tilbagevist af fakta.

Det grundlæggende for klimabenægtere "siden man opfandt ordet" er konklusionen " og derfor behøver vi ikke gøre noget"

Måske gør han lidt her og der for at hjælpe klimaet, for eksempel ved ikke at producere mange børn, som er en af de mest effektive måder at bidrage med hjælp til klimaet. Han kan dog ikke ene mand redde verden fra den påståede undergang, men med alle de indtryk han har fra alle parter tror han ikke at der går så galt og sover derfor godt om natten.

Er dit bidrag til den kommende generations klima; at du kun har fået 2 børn?

Vi må erkende, at fertilitet ikke er en erstatning for andre værktøjer i klimaomstillingen.

Han kan dog ikke ene mand redde verden fra den påståede undergang, men med alle de indtryk han har fra alle parter tror han ikke at der går så galt og sover derfor godt om natten.

Jeg tror heller ikke det går så galt. På trods af klimabenægterne har det internationale samfund taget ansvar for at løse et internationalt problem.

Men derfor kan den enkelte godt påtage sig et ansvar, især hvis man har børn der skal arve klimaet. Eller måske i det mindste lade være med, at tale de personer, der påtager sig ansvar, ned.

 • 8
 • 1

Med udgangs punkt i overskriften, så er klimakrisen her allerede, og så er spørgsmålet om den fortsætter eller stopper.

Ingen har villet give nogle tegn på krisen, så derfor er det umuligt at afgøre om den er stoppet.

Det må være deprimerende for dem der vil gøre noget, arbejdet slutter aldrig, for der er ingen kriterier for om det har hjulpet.

 • 1
 • 10

"Klimabenægter" ikke en beskytet titel. Og klimabenægtelse har, som Flemming Rasmussen påpeger, har undergået en evolution efterhånden som argumenterne er blevet tilbagevist af fakta.

Nu er der jo mange udtryk som ikke er 'beskyttede'. At udtrykket klimabenægter har undergået en evolution er vist forbigået næsten alle. Jeg har kun hørt dig Niels Peter Flemming bruge det på den måde.

Det grundlæggende for klimabenægtere "siden man opfandt ordet" er konklusionen " og derfor behøver vi ikke gøre noget"

Har det strejfet dig at dine diskussioner med Per Hansen m.fl. til dels kan udspringe fra denne forskellige opfattelse af udtrykket?

Er dit bidrag til den kommende generations klima; at du kun har fået 2 børn?

Selvom størrelsen på vores reproduktion ikke blev valgt udfra klimahensyn, så bryster jeg mig i dag for at have god samvittighed på det punkt.

Måske kan vi sammenligne med hvad andre gør. Vi rejser for eksempel ikke udenfor Europa på ferie, eller tager til London for juleindkøb. Det bliver typisk max en flyverejse pr. år til et land, som har et klima man 'truer' med bliver virkelighed i Danmark år 2100.

Men ellers mener jeg at antallet af mennesker er afgørende for - ja menneskers indflydelse på klimaet. Det er jo selvforklarende. Lad mig stave det; Hvis vi får to børn og den næste generation gør det samme, så falder antallet af vores familiemedlemmer på sigt. Hvis vi fik 3+ ud af stamtræet, så ekskalerer det jo, og med stigende indflydelse på klimaet. Ikke raketvidenskab. Desuden ser jeg ikke større værdi i at have mere end 2 børn.

Vi må erkende, at fertilitet ikke er en erstatning for andre værktøjer i klimaomstillingen.

Tjah - hvis man har det bedre med at leve mere asketisk, så er det jo et frit valg for enhver.

Jeg tror heller ikke det går så galt. På trods af klimabenægterne har det internationale samfund taget ansvar for at løse et internationalt problem.

Så er vi måske enige på det punkt. Danmarks 70%/2030 er symbolpolitik, som ikke redder verden. Indsatsen skal gøres på internationalt plan.

Men derfor kan den enkelte godt påtage sig et ansvar, især hvis man har børn der skal arve klimaet. Eller måske i det mindste lade være med, at tale de personer, der påtager sig ansvar, ned.

Hvis man følger med på debatterne her, så er der ikke ret mange der har noget at lade de andre høre. Der er rigelig plads til at forbedre tonen her - fra begge skyttegrave!

 • 1
 • 14

fra begge skyttegrave!

Der er ikke “to skyttegrave” - hvis vi skal blive i den verdenskrigslige terminologi, er der fem mandehuller på den ene side og Maginotlinjen på den anden side 😉

Og før du siger, at Maginotlinjen ikke var mange sure sild værd, så husk at den ikke blev angrebet fra fem mandehuller - men fra et begavet faktabaseret militær.

 • 13
 • 2

Hej Hans Jørgen Nielsen

"Klimabenægter" ikke en beskytet titel. Og klimabenægtelse har, som Flemming Rasmussen påpeger, har undergået en evolution efterhånden som argumenterne er blevet tilbagevist af fakta.

Nu er der jo mange udtryk som ikke er 'beskyttede'. At udtrykket klimabenægter har undergået en evolution er vist forbigået næsten alle. Jeg har kun hørt dig Niels Peter Flemming bruge det på den måde.

Det har været den faste konklusion for klimabenægteren " og derfor behøver vi ikke gøre noget"

Det er argumentation der har undergået en evolution efterhånden som de er tilbagevist af fakta.

Er dit bidrag til den kommende generations klima; at du kun har fået 2 børn?

Selvom størrelsen på vores reproduktion ikke blev valgt udfra klimahensyn, så bryster jeg mig i dag for at have god samvittighed på det punkt.

Det er måske bare ikke så meget at bryste sig af, især ikke når fertilitet ikke er en erstatning for andre værktøjer i klimaomstillingen.

Tjah - hvis man har det bedre med at leve mere asketisk, så er det jo et frit valg for enhver.

Det er et frit valg for enhver om han vil tage et personligt ansvar.

Så er vi måske enige på det punkt. Danmarks 70%/2030 er symbolpolitik, som ikke redder verden. Indsatsen skal gøres på internationalt plan.

At Danmark påtænker at stå ved sit ord er ikke symbolpolitik.

For mig er det vigtigt at være del af en nation, som står ved sit ord; jeg er glad og stolt af mit ord og jeg står ved det. Og jeg er glad for at den nation jeg tilhører også gør det. Det er det jeg kalder en dansk værdi..

Rent konkret er det vigtigt at Danmark står ved sit ord. Hvordan ser du på folk, der ikke står ved sit ord?

Slutteligt; så har den klimagas vi i Danmark udleder samme egenskaber som den andre lande udleder. det er ren fysik.

 • 9
 • 3

Kan du virkelig ikke selv se, hvor forkert ovenstående er?

Med den tilgang, skal ingen jo gøre noget!

Det Danmark gør / siger vi gør, er at (forsøge at) løfte vores nationale del af et internationalt ansvar.

Nej - det kan jeg virkelig ikke!

Hvis danskerne via store omkostninger skal nå målet om 70 %/2030, så har vi reduceret det globale CO2 udslip med - - hvor mange promiller? Ergo - det er symbolpolitik, hvilket selv miljøorganisationer anerkender.

Så går der vist nogle indbildske personer rundt som tror at Danmark er verdens navle og at alt drejer sig om os. Hvor mange procent at verdensborgerne har nogensinde hørt om Danmark?

Men - som jeg ofte har nævnt så bør miljøkampen føres på international plan. Det er blandt andet derfor vi har EU og større organisationer. Vi skal derfor løfte vores del af en internationalt ansvar, og det er ikke 70%/2030

 • 1
 • 11

Hvad er det så? - vente på, at nogen andre gør noget?

Den fralæggelse af ansvar er bare så typisk for den gren af benægterkulturen - suk.

Mig bekendt står der vindmøller overalt i verder, alle civiliserede lande har forskellige miljømæssige tiltag. U-landene ser dog ud til at være fritaget, hvilket er accepteret af miljøorganisationer, blandt andet fordi de skal have lov til at lave alle de børn de lyster.

Nu er det jo ikke således at andre EU lande ikke har miljølovgivning. Disse burde være mere ensartede for EU, da klimaet ligesom også er det samme for alle.

Ad 'benægterkulturen' ; Det ville nok gavne såfremt man opfandt en beskrivende betegnelse, hvilket 'benægter' ikke er. Mon ikke 'Per A. Hansen'erne' af næsten alle betragtes som klimabenægter, da det jo beskriver at der ikke sker klimaændringer, i hvert fald ikke grundet menneskers aktivitet. Sådan opfattes betegnelsen.

Hvis man derimod anerkender at mennesker påvirker klimaet så det bliver varmere, så benægter man jo ikke noget. Spørgsmålet er så hvor meget eller hvor lidt man selv bidrager med at begrænse eget aftryk på klimaet. Her er der jo myriader af gradueringer. Derfor stiller jeg sprøgsmålet igen-igen - med sikkerhed for ikke at få et svar; Hvornår gør man nok for at hjælpe klimaet til at fortjene ikke at blive kaldt benægter???

Helt ærligt (som jeg jo er), så synes jeg faktisk at det er et konstruktivt spørgsmål til debatten, som jeg har stillet før. Kan man få et ærligt svar så vi kan komme videre? (kender jeg reaktionen! 🙄)

 • 2
 • 6

Hvornår gør man nok for at hjælpe klimaet til at fortjene ikke at blive kaldt benægter???

Mener du da at man hjælper klimaet ved at lave VE (sol og vind) så det kan mærkes ? Professor Lindzen har et meget interessant indlæg om dette.

I et andet skrift viser han sammen med John Christy, hvor tåbelig alarmismen er, funderet i temperaturdata og andre som også IPCC bruger, ved at sætte tingene lidt i perspektiv.

"One problem with conveying our message is the difficulty people have in recognizing the absurdity of the alarmist climate message. They can’t believe that something so absurd could gain such universal acceptance.

Consider the following situation. Your physician declares that your complete physical will consist of simply taking your temperature. This would immediately suggest something wrong with your physician.

He further claims that if your temperature is 98.7 degrees Fahrenheit, rather than 98.6, you must be put on life support. Now you know he is certifiably insane.

The same situation for climate (a comparably complex system with a much more poorly defined index – globally averaged temperature anomaly) is considered ‘settled science.’

If this weren’t silly enough, we are bombarded with claims that the impacts of this climate change include such things as obesity and the Syrian civil war.

The claims of impacts are then circularly claimed to be overwhelming evidence of dangerous climate change. It doesn’t matter that most of these claims are wrong and/or irrelevant.

It doesn’t matter that none of these claims can be related to CO2 except via model projections. In almost all cases, even the model projections are non-existent.

Somehow, the sheer volume of misinformation seems to overwhelm us. In case, you retain any skepticism, there is John Kerry’s claim that climate (unlike physics and chemistry) is simple enough for any child to understand. Presumably, if you can’t see the existential danger of CO2, you’re a stupid denier.

Our task is to show people the overall stupidity of this issue rather than punching away at details. If public relations advisors can solve this problem, they would be well worth hiring, but I have my doubts.”

Det man kan undre sig over er hvordan nogen kan falde for den agenda man har set etablere sig gennem de sidste tre årtier ca. . Pontoppidan har karakteriseret denne mekanisme omkring 1. Verdenskrig, hvor man så tilsvarende fænomener udspille sig med eksempelvis denne "sundhedsalarmisme":

"”På en landtunge ved Issefjorden havde de sidste dages hellige, de såkaldte ”Kravlere”, slået sig ned. De var tilhængere af en nyligt opstået sundheds-profet, der så årsagen til al livets sorg og elende i menneskets oprejse gang. For at vinde paradiset tilbage måtte man igen bevæge sig på fire, i hvert fald nogle timer om dagen. […] Da det ganske særligt var overfede, af deres kroppe besværede personer, som droges til den nye lære, var det blevet en folkeforlystelse at valfarte til stedet på de tider af dagen, da menigheden i sine brune sækkedragter kravlede rundt i terrænet som en flok kæmpetudser.”

 • 2
 • 6

Mener du da at man hjælper klimaet ved at lave VE (sol og vind) så det kan mærkes ?

Hvis vi får stillet vindmøller, solceller og også gerne bølgeenergiværker op på verdensomspændende plan, så vil det batte en del. Bølgeenergi har den store positive effekt at den svækker bølgernes eroderende kraft på kyster.

Der er bare det problem at Vorherre ikke deler sol og vind lige, så vi må have noget solidt til at dække de vindstille og overskyede dage, og her er atomkraft jo uafhængig af vind og vejr, så det kan fylde energihullerne.

På de blæsende dag kan vindmøller spare meget brændbart materiale, men desværre betyder indviklede prisdannelser at vindmøller parkeres, mens vi brænder træpiller af. Det må være et job for politikerne. Tænk blot på håndtering af overskudsvarme. Det er jo ikke rimelig.

Emnet er så stort og vendensomspændende at værktøjerne skal være globale. Vores 70%/2030 rækker ingen steder. Det er selvfølgelig symbolpolitik.

Så har vi dette skrevne medie som har sine mangler med hensyn til at fremføre holdninger til virkeligheden. Tjah - der er såmænd folk her som mener at man ikke bør fremføre holdninger, men blot anvende mediet som et bibliotek med link-henvisninger til planetens af dem anerkendte eksperter. Ikke noget med holdninger i spalterne, undtagen deres egne bombastiske med udtryk som udfordrer debatreglerne.

Nå - anyways, - jeg oplever med de fingre jeg har i jorden ude og hjemme, at mine holdninger til klimaet og energi er vidt udbredt blandt befolkningen. Jeg italesætter i ny og næ hvor jeg står, modsat næsten alle andre ligeså almindelige danskere, som ikke forholder sig nævneværdigt til emnet klima. Til gengæld kan jeg opsøge de 10 procent i den ene ende (mit gæt) klimabenægtere (som næsten alle opfatter begrebet), eller den anden ende med 10 procent af 'alarmisterne' (også et dårligt ord) ved at gå ind på ing.dk/debat. Der findes sikkert andre miljøorganisationer som er lige så religiøse som flatearthers med hjemmesider, men ing.dk/debat er nu mit valg så jeg kan møde disse holdninger. Jeg bruger det til at blive klogere på andre holdninger, men som du ved skal man filtrere meget vrøvl fra.

 • 1
 • 6

En frisk fortolkning, når det drejer sig om 'at sætte i perspektiv' får vi her fra en fysikprofessor Hayden. Hurtig konklusion: 150W pr kvm pga. klimagasser er den globale opvarmnings årsag, og de skaber den globale atmosfæreopvarmning på 33 grC. Kun 30 af de 150 W pr kvm skyldes CO2 (næsten alt resten må så være på H2O's regning) De første 200 ppm CO2 gav 26,5 W pr kvm. De næste 200 (op til 400 ppm) gav kun 3,5 W pr kvm - til sammen 30 W pr kvm - som William Happer har regnet det ud. De næste 400 ppm vil så også kun give 3,5 W pr kvm oveni, så ved en fordobling af CO2 vil klimagasvirkningen stige fra 150, som giver de 33 grader, til 153,5 W pr kvm. Hvad stiger temperaturen mon på grund af det, og kommer koncentrationen nogensinde op på det niveau?

http://www.sepp.org/science_papers/Climate...

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten