Hvilke værdier vil du giftes med?

Nogle foretrækker høje blondiner, andre små mørkhårede mænd. Smag og præferencer er forskellige fra person til person, uanset om jagten er gået ind på den person eller det job, man vil tilbringe resten af livet - eller bare de næste par år - sammen med.

Derfor behøver virksomhederne heller ikke at gå i panik, hvis de værdiord, som ingeniørerne vælger at hæfte på dem, ikke hører til blandt de mest umiddelbart attraktive.

»Folk er forskellige. Nogle foretrækker de mere konservative virksomheder, hvor der er orden i tingene, og som ikke optræder i medierne hver dag. Andre foretrækker det risikobetonede og vil gerne være med, hvor der sker noget nyt hele tiden. Det handler om at lave det rigtige match - ligesom på ægteskabsmarkedet. Der er én til os alle sammen, det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvem du passer bedst sammen med,« forklarer lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Flemming Ibsen.

Fordomme frem for virkelighed

Desuden udspringer værdierne ofte mere af fordomme end af virkeligheden, så når virksomheder som Banedanmark får prædikatet gammeldags og tung, og DSB bliver kaldt tung og kedelig, er der ikke nødvendigvis mere hold i ingeniørernes fordomme, end der er i formodningen om, at en blondine holder til i bunden af IQ-skalaen.

»Både DSB og Banedanmark udfylder utroligt vigtige funktioner i samfundet og udfører mange spændende opgaver. Men de har fået et dårligt image på grund af de mange historier i medierne om, at tingene ikke fungerer optimalt, og det er svært at ryste af sig,« forklarer Flemming Ibsen.

Og fordommene kan være utroligt svære at ryste af sig for virksomhederne, bekræfter Anna Mette Bach Ølgaard Nielsen, der er direktør og partner i rekrutteringsfirmaet AME Consult, som har specialiseret sig i at rekruttere ingeniører.

»Jeg tror, resultatet var faldet ud på cirka samme måde for ti år siden. Især de store virksomheder vil have svært ved at ændre folks opfattelse, fordi de traditionelt er tunge at danse med i forhold til ændringer,« siger Anna Mette Bach Ølgaard Nielsen.

Produktet spiller ind

Samtidig hænger opfattelsen af virksomheden ofte urokkeligt sammen med virksomhedens produkt, og om man udefra oplever, at produktet ændrer sig. Derfor kan det være svært for virksomheder som A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank at ryste ingeniørernes opfattelse af virksomhederne som gammeldags og disciplinerede af sig.

»Arbejder man med pharma, it eller vedvarende energi, som er brancher, hvor der hele tiden sker noget nyt, vil man nemmere blive opfattet som dynamiske og med på beatet,« vurderer Anna Mette Bach Ølgaard Nielsen.

Der er da heller ikke mange af placeringerne, som sender hendes øjenbryn op i panden af overraskelse.

»Overordnet set tror jeg, at ikke-ingeniører ville hæfte cirka de samme ord på. Det kommer sig af en blanding af indgroede fordomme, som går mange år tilbage i tiden, og hvilke firmaer, der har været mest i medierne,« siger Anna Mette Bach Ølgaard Nielsen.

For eksempel er det nok stadig lønskandalen i Københavns Kommune, som smitter af på Accenture og udstyrer virksomheden med prædikatet arrogant, mens Oticon med værdier som dristig og nyskabende nok stadig lever højt på Lars Kolind-tiden, lyder hendes vurdering.

Gå efter de unge

Vil virksomhederne på frierfødder og bejle til kommende ansatte, er arbejdsmarkedsforskeren og rekrutteringseksperten rørende enige om, hvem kræfterne skal rettes imod: De unge!

»Der er ingen tvivl om, at de unge er mest påvirkelige af værdiord, hvor de erfarne nok i højere grad vil bruge det kendskab, de har til virksomhederne gennem deres erfaringer og netværk,« forklarer Anna Mette Bach Ølgaard Nielsen, og bliver bakket op af Flemming Ibsen:

»Selvom det ikke altid er negativt at være tung og gammeldags, så er det ikke noget, som appellerer til de unge, og det er ikke godt, hvis man skal kunne rekruttere den yngre generation. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at være opmærksomme på, hvad de signalerer.«