Hver tredje landmølle har ingen nære naboer

Illustration: Juwi, Vattenfall

Helbredseffekten af at bo nær en vindmølle bliver stadig undersøgt, og flere regionale landmølleprojekter går i stå blandt andet på grund af modstand fra kommende turbinenaboer.

Læs også: Første konklusioner om vindmøllers indvirkning på naboers helbred klar omkring nytår

Men nu viser en opgørelse foretaget af netmediet EnergiWatch, at hver tredje vindmølle på land slet ikke har naboer inden for en radius på otte gange møllens højde. Og inden for samme radius har 90 procent af alle møller 8 eller færre ejendomme i nærheden.

Læs også: Folkelig vindmøllemodstand bekymrer ikke energipolitikere

I opgørelsen har EnergiWatch krydset data fra BBR-registret med data fra Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller. På den måde kan mediet påvise, at godt 15.400 ud af opgørelsens i alt 1,7 mio. ejendomme ligger inden for en radius på 8 'møllehøjder' fra en mølle. Af disse berørte bygninger er 63 procent villaer og 29 procent landbrug.

Læs også: ANALYSE: Landvindmøller i postfaktuel modvind

Generelt viser undersøgelsen, at de berørte naboejendomme ofte ligger omkring de samme møller. Således bor 7.800 af møllenaboerne i nærheden af de samme 9 procent af landmøllerne.

I opgørelsen indgår 4.245 aktive landmøller, der er registreret i Energistyrelsens stamdataregister. Ved udgangen af februar 2017 var der ifølge registret 5.620 aktive landmøller i Danmark, men for ikke at medregne private husstandsmøller er inkluderet i alt 4.245 møller i undersøgelsen.

Læs også: Dansk forskning finder vindmøllers optimale placering

Jo tættere på, jo færre ejendomme

Ifølge lovgivningen på området må vindmøller ikke bygges nærmere en ejendom end fire gange møllens højde.

Læs også: Billig vindstrøm fra landmøller vil kræve nedrivning af 4.669 ejendomme

Opgørelsen tyder på, at lovgivningen virker efter hensigten, for jo nærmere man kommer vindmøllerne, jo færre ejendomme finder man.

Således har kun 4.357 ejendomme udsigt til en mølle inden for en afstand på seks gange møllens højde. Og inden for denne radius af der knap to tredjedele af møllerne, der ingen naboer har.

Læs også: 45.000 naboer med i unik dansk undersøgelse af støj fra vindmøller

Succes eller forskrækkeligt

På samme vis mener administrerende direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg, at opgørelsens resultater må tyde på en virksom lovgivning:

»Når det tyder på, at en stor del af udbygningen har fundet sted, hvor der ikke bor mennesker i nærheden, så er det en succeshistorie. Det kan være rigtig svært at vurdere, om tre eller fem tusinde er mange eller lidt, så jeg må hæfte mig ved, at der er bygget mest i områder med få naboer,« siger han til EnergiWatch.

Læs også: Støtte til landvindmøller skal fremover i udbud

Hos foreningen Nej Tak til Kæmpevindmøller er talskvinde Henriette Vendelbo ikke enig i, at der er tale om en succes. Om det faktum at godt 15.000 ejendom ligger inden for en radius af otte gange møllens højde, siger hun til EnergiWatch:

Læs også: 41 familier må vige for Danmarks største vindmøllepark

»Foreningens arbejde handler om at beskytte de naboer, der bor for tæt på. Da målet er mindst 10 gange højden, er det forskrækkeligt at se af analysen udarbejdet af EnergiWatch, at så mange tusinde vil blive ramt.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Til sammenligning kan det nævnes at delstaten Bayern for ikke længe siden fik rettens ord for at man der kan kræve 10 møllehøjders afstand til nærmeste beboelse.

Nord for München kan man således kun se en lille håndfuld vindmøller (og sjovt nok omtrent samme antal atomreaktorer).

 • 1
 • 0

Pudsig overskrift.

"Hver tredie AF NOGEN BESTEMTE møller har ingen naboer indenfor en REKTALEKSTRAHERET NÆRHEDSANGIVELSE" havde været mere rammende.

A: Man kan da ikke bare starte med at fjerne 1375 møller om hvilke man ved at de sandsynligvis ligger tæt på bebyggelse og så bagefter lave statistik på bygningstæthed på resten...

B: Hvorfor lige 8 møllehøjder frem for 7 eller 9 til at definere nærhed?

Der er næppe nogen synderlig forskel på sensationaliteten i om det er hver tredie eller hver fjerde møllle, der har en arbitrært valgt afstand til ejendomme....

 • 1
 • 3

Man kunne også lavet overskriften således:

"TO TREDIEDELE AF ALLE DANSKE VINDMØLLER ER OPSTILLET TÆTTERE PÅ BEBOELSE END OTTE MØLLEHØJDER - I TYSKLAND MÅ EN MØLLE END IKKE OPSTILLES INDEN FOR TI MØLLEHØJDER AF BEBOELSE"

Og videre:

"Ingen undersøgelse viser om alle danske møller overtræder kravet til afstand til beboelse, som man skal overholde i Tyskland.

Noget tyder dog på, at kun havvindmølleparkerne, har en rimelig afstand til beboelse."

Men måske ville det sende et uønsket signal?

 • 3
 • 5

Naturligvis. Der bliver også mindre og mindre plads. Og jo større afstand fra vindmøllen jo flere ejendomme. Sådan er det også for vores lokale bytorv. Tæt på er der ikke så mange ejendomme men kigger man på en radius af et par km ligger der en del

 • 4
 • 0

skal så vi forbyde Roskildefestival

Vi skal da hverken forbyde det ene eller det andet. Vi skal bare forholde os til konsekvenserne og kompensere/expropriere rimeligt. Og så i øvrigt få møller til havs, hvor de hører hjemme.

Jeg har boet på Gråbrødretorv, i nederste hjørneværelse på Rigshospitalets kollegie ved Jagtvej/Tagensvej, med en s-togbane i baghaven, ved Ringvejskrydset i Glostrup samt som nabo til en skole og et automobilværksted. Intet kommer i nærheden af den vedvarende, enerverende lyd fra en mølle. Indtil du har oplevet at bede til Gud om vindstille, så må du tage andres ord for at det er opslidende :o)

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten