Hver fjerde grønlænder kan være udsat for PCB

Omkring hver fjerde af alle grønlændere bor i dag i boliger, der kan være forurenet med det miljøfarlige og sundhedsskadelige stof PCB.

Det står klart efter en optælling som Nyhedsmagasinet Ingeniøren har foretaget.

Fra 1955-1976 blev der bygget over 9.000 bygninger i Grønland, viser bygningsfortegnelser fra Grønlands Forundersøgelser (Asiaq). Og i netop den periode var brugen af PCB-holdigt fugemateriale meget udbredt.

Omkring 1.200 bygninger fra perioden er blevet revet ned. Det betyder, at 8.000 af de potentielt forurenede bygninger stadig stikker op blandt isbjergene på verdens største ø.

I 1960'erne gik Danmark i gang med at udvikle de grønlandske byer. Små bygder blev lukket, og folk flyttede til de større byer og ind i store boligblokke som Danmark havde bygget til dem.

Eksperter vurderer, at omkring en fjerdedel af Grønlands 56.087 indbyggere bor i disse boligblokke.

Op til 5.000 forurenede boliger

Det er ikke muligt ud fra tallet 8.000 at konkludere, hvor mange af de grønlandske bygninger, der indeholder PCB, men ifølge leder af Rambølls afdeling i Sisimiut, Jørn Hansen, er det sandsynligvis meget udbredt.

I perioden blev der bygget skoler, kontorer, rådhuse, centraladministration, sygehuse, fiskefabrikker, elværker, pakhuse og televæsen. Alt det, der hører til et moderne samfund.

I de ti år fra 1965-75, hvor byggeriet af boliger i Grønland gik hurtigst, blev der ifølge tidligere leder i Bygge- og Anlægsstyrelsen i Grønland, Jens Christian Madsen, bygget omkring 400-500 boliger om året.

Det giver rundt regnet 4.000-5.000 boliger fra den periode. Og størstedelen af dem eksisterer stadig. Så vidt Jens Christian Madsen ved, er det kun tre boligblokke, der er blevet revet ned. Nemlig S, R og Q-blokkene i Nuuk. Og de har nu vist sig at indeholde PCB.

Cowi har på foranledning af det grønlandske hjemmestyre undersøgt bygningsresterne fra Q-blokken.

Her fandt man ifølge departementschef i Departement for Infrastruktur og Miljø, Steffen Ulrick-Lynge, PCB i svalegange, gavle og altaner.

Og ifølge Rambølls Jørn Hansen minder størstedelen af det boligbyggeri, der blev opført i Grønland i perioden, meget om de tre boligblokke fra Nuuk.

»På stort set hele kysten ligger boliger med den type fuger, der blev brugt i S, R og Q-blokkene. Der er ikke bygget så mange forskellige typer bygninger i den periode, « siger Jørn Hansen.

Mere fuge i grønlandsk byggeri

Det grønlandske byggeri fra 1960'erne og 70'erne har lette facader. Det betyder ifølge Jørn Hansen, at der er blevet brugt mere fugemasse, end i de danske byggerier, der har en anderledes struktur.

»Der er meget elementbyggeri fra den tid og dermed større sandsynlighed for, at der er PCB i facaderne,« påpeger han.

Elementerne blev sejlet op fra Danmark.

Det grønlandske hjemmestyre vil nu kortlægge omfanget af problemet.

Ifølge Steffen Ulrick-Lynge vil det være relativt overskueligt at gå til.

»Vi har god viden om, hvilke boliger, det kan være aktuelt at undersøge - nemlig etageboliger ved kysten fra 1960'erne. Der ved man, at man har brugt de samme fuger som dem i S, R, Q-blokkene. Og det er de samme arkitekter som dem, der har lavet de tre nedrevne blokke,« siger Steffen Ulrick-Lynge.

Det grønlandske hjemmestyre skal selv betale for eventuelle renoveringer, genhusninger og nedrivninger, men det bygningsaffald, der indeholder PCB, vil sandsynligvis skulle eksporteres til Danmark, hvor det kan blive deponeret.

PCB blev forbudt i 1976

PCB blev brugt som blødgører i blandt andet fuger fra 1955-1976. Det blev forbudt i 1976, da man opdagede, at stoffet ophober sig i fødekæden, er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og giftigt for lever, nervesystem og immunsystemet.

Siden er det blevet klart, at det også er sundhedsfarligt at opholde sig i længere tid i bygninger, som indeholder PCB-dampe.

I begyndelsen af april indførte Sundhedsstyrelsen grænseværdier for, hvor meget PCB, indeklimaet må indeholde.

Emner : Forurening