Hver fjerde art i Sydamerika risikerer at uddø med global opvarmning

30. april 2015 kl. 20:0925
Hver fjerde art i Sydamerika risikerer at uddø med global opvarmning
Her ses kontinenternes risiko for uddøen blandt deres arter fordelt på studier.(Illustration: Mark C. Urban) Illustration: Mark C. Urban.
Den globale opvarmning truer med at tage livet af én ud af seks arter, hvis vi fortsætter kursen. Værst går det ud over dyrene i Sydamerika og Australien, viser et nyt amerikansk studie. En dansk forsker i biodiversitet vurderer, at tallet kan være højere.
Artiklen er ældre end 30 dage

I 2014 svedte vi lidt mere, end vi plejer. Det var nemlig det varmeste år, der nogensinde er målt globalt set, og 2015 ligger også allerede lunt i svinget.

De globalt stigende temperaturer får ikke kun os mennesker til at svede. Dyr og planter lider også under de stigende temperaturer, og ifølge den amerikanske forsker Mark C. Urban er det langt fra alle arter, der formår at tilpasse sig.

I et nyt metastudie, hvor han har analyseret 131 publicerede studier om klimaforandringernes påvirkning på arter fra hele verden, er han kommet frem til, at omkring én ud af seks arter står til at blive truet af uddøen, hvis Jordens svedetur fortsætter.

»Risikoen for uddøen forårsaget klimaforandringer forventes ikke kun at stige, men at accelerere for hver grad de globale temperaturer stiger. Uddøen forårsaget af klimaforandringer vil blive meget tydelig, hvis vi ikke gør noget nu for at reducere forandringerne i fremtiden,« skriver Mark C. Urban, der er adjunkt ved Institut for Økologi og Evolutionær Biologi på University of Conneticut, USA og forfatter på studiet, i en videnskabelig artikel publiceret i Science.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Antallet af vilde dyr er halveret på 40 år

Det er ikke givet, at én ud af seks arter vil uddø, hvis temperaturene fortsætter med stige, men det vil være truet af at uddø.

Havskildpadden lægger sine æg på de brasilianske strande, men de stigende temperaturer kan betyde, at der kommer flest hunner og dermed en ubalance i populationen. Illustration: Brocken Inaglory, WikiCommons .

David Nogués-Bravo, der selv forsker i arters uddøen på Københavns Universitet, vurderer, at det er et realistisk estimat, Mark C. Urban kommer med i sin metaanalyse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Man har kendt til dette problem i årtier, men studiet giver et globalt perspektiv, og det er nyt. Studiet er veludført, og jeg tror ikke, at det er urealistisk, at 16 procent af arterne vil være truet af udryddelse, hvis temperaturerne stiger fire-fem grader globalt,« siger David Nogués-Bravo, lektor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Det er for sent at stoppe klimaforandringer

De områder, som det ifølge Mark C. Urbans studie vil gå værst ud over, er Australien, New Zealand og Sydamerika. Her vil risikoen for uddøen være henholdsvis 14 procent for Australasien og 23 procent for Sydamerika. Og det ser allerede nu ud til at være for sent at bremse den udvikling.

»Den globale risiko for uddøen stiger fra 2,8 procent til 5,2 procent ved det politiske mål, der hedder maks. to graders stigning, som mange eksperter ikke længere mener er opnåeligt. Hvis Jorden opvarmes til tre grader, vil risikoen for uddøen stige til 8,5 procent. Fortsætter vi, som vi plejer, vil klimaforandringerne på et tidspunkt true 16 procent af arterne,« skriver Mark C. Urban i sin videnskabelige artikel.

Det er især den sydlige halvkugle, der kan opleve, at artsrigdommen falder markant. Det skyldes, at der i disse egne er særligt mange arter. Europa og Nordamerika slipper forholdsvist let i forhold til risikoen for uddøende arter.

Der mangler forskning i Asien
I alt er der 131 studier i metaanalysen, som dækker alle kontinenter i verden. Problemet blot, at der klart er udført mest forskning i Nordamerika og Europa i forhold til arternes risiko for at uddø. I Asien er der kun fire studier, der behandler dette emne. Derfor vurderer Mark C. Urban, at risikoen for arternes uddøen i disse egne sagtens kan være højere.

Her er risikoen kun på fem-seks procent.

Læs også: Europas dyr og planter får det stadigt værre

»Et af de mest ikoniske billeder af klimaforårsaget udryddelse af arter er den smeltende is på Arktis og isbjørnen. Der er en bred opfattelse i offentligheden om, at de kolde dele af planeten er mest udsatte for klimaforandringer. Det er derfor vigtigt at bemærke, at studiet fremhæver, at de tropiske områder, som store dele af Sydamerika og Austalasien, kan miste flere arter end de kolde områder,« siger David Nogués-Bravo.

Padderne sveder

Mark C. Urban har set på forskellige grupper af arter i sin metaanalyse, og særligt én af dem skiller sig ud. Padderne. Og med god grund, forklarer David Nogués-Bravo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi ved, at mange padder er afhængige af vand, hvis de vil forplante sig, og i fremtiden går vi en planet i møde, som nogle steder bliver mere tør og andre steder mere våd. Det kan udgøre en risiko for padderne, som kan få sværere ved at forplante sig. Nogle af arterne i de tropiske egne oplever lige nu at nærme sig maksimum temperaturer, som de kan overleve under,« siger han.

Nogle padder kan i visse tilfælde rykke sig til andre områder, hvor klimaændringerne ikke har haft den store indvirkning på levesteder. Det har denne type salamander gjort. Det er dog ikke alle arter, der kan det. Illustration: Mark C. Urban.

Ud over, at padderne sveder, er der også en anden fare, som lurer: Svampen Chytridiomycosis inficerer og dræber hvert år et stort antal padder. Og den kommer ifølge David Nogués-Bravo til at kunne sprede sig til flere område, hvis temperaturerne stiger.

Generelt er dyrene taberne, når der sker klimaforandringer, fortæller David Nogués-Bravo.

»I den sidste million år har der været få eksempler på planter, som er uddøde på globalt plan på grund af klimaforandringer. Men 90 pct. af slægterne af store pattedyr i Sydamerika og 80 pct. i Australien er uddøde i løbet af de sidste 50.000 år,« siger han.

'Den onde kvartet'

Det er dog ikke kun stigende temperaturer, der kan true Jordens mangfoldige dyre- og planteliv. Ifølge David Nogués-Bravo er der andre faktorer, der gør deres til, at arterne er pressede. Han taler om ’den onde kvartet’, der består af ændringer i arealanvendelse, invasive arter, overfiskeri og -jagt samt den såkaldte kaskade-effekt.

Kaskade-effekten kan opstå, hvis antallet af insekter, som bestøver planter, pludselig falder. Planterne vil derved have svært ved at overleve, og nogle vil måske helt forsvinde.

Bliver klimaforandringerne lagt til denne ’onde kvartet’, vil risikoen for arternes uddøen se anderledes ud, vurderer David Nogués-Bravo.

»Klimaforandringerne er den femte faktor, og det er ikke kun den, men også overudnyttelse og landbrug, der kan sætte fart på tingene. Derfor kan risikoen for uddøen være højere end det, han foreslår,« siger han.

Og konsekvenserne er til at få øje på. David Nogués-Bravo sammenligner konsekvenserne med vores brug af computere.

»Computere er i dag afhængige af et stort netværk af servere, som driver eksempelvis Google og Facebook. Hvis en af disse servere pludselig bliver slukket, vil vi mærke konsekvenserne på os selv, fordi vi bruger Google og Facebook. Klimaforårsaget udryddelse af arter kan reducere de ydelser, vi får fra Jordens økosystemer. For eksempel kan udryddelsen af bestøvende insekter som bier nedsætte de fordele, de har for landbruget, eller tab af skovområder kan nedsætte skovenes evne til at lagre CO2, hvilket kan øge drivhuseffekten,« afslutter han.

25 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
26
3. maj 2015 kl. 22:10

"det påstår næppe heller mange; uenigheden drejer sig om størrelsenaf den menneskelige klimapåvirkning"

Du har vist glemt at underkastet det ovenfor citerede banalitetstesten Hans.

Men det er jo vi vant til fra din side.

23
3. maj 2015 kl. 19:14

Isbjørnen er opstået efter den sidste istid, ud fra Grizly bjørnen. De er stadig så nært beslægtet, at de kan få unger sammen. Oftest en mærkelig blanding af hvid og brun. Så ændring kan forgå meget hurtigt.

Forkert!

Citat fra dna studie: Drawing on that data, Willerslev and his colleagues conclude that polar bears split off from brown bears between 343,000 and 479,000 years ago.Kilde: https://news.sciencemag.org/biology/2014/05/polar-bear-evolution-was-fast-and-furious

Sidste istid sluttede ca. 10.000 år siden, altså opstod isbjørnen mindst 333.000 år før istidens afslutning..

Det ville også være underligt hvis isbjørnen skulle opstå efter en istid. Langt mere logisk at det skete under en istid.

Mvh. Peter

20
3. maj 2015 kl. 09:31

Arter har altid kommet og gået. Nogle flytter til andre steder, nogle uddør, nye kommer til.

Det er naturligt, og sådan har det altid foregået.

Det er en meget mærkelig idet, at lige præcis den kombination vi har at arter lige nu, skal bevares for altid, som om det er den rigtige kombination.

Naturen finder en balance, og den ene balance er ikke mere rigtig end den anden.

19
3. maj 2015 kl. 08:03

"Om nogle år vil vi også vide, at den globale opvarmning er naturlig og ikke menneskeskabt, ..."

Amen

17
2. maj 2015 kl. 23:32

@Søren.

Isbjørnen er opstået efter den sidste istid, ud fra Grizly bjørnen. De er stadig så nært beslægtet, at de kan få unger sammen. Oftest en mærkelig blanding af hvid og brun. Så ændring kan forgå meget hurtigt.

16
2. maj 2015 kl. 23:27

Du har helt ret Henrik.

90% af de arter, der har levet på jorden, er uddøde. Det er ganske normalt, heldigvis ellers havde vi mennesker ikke kunne leve og udvikle os med fortidens kæmperovdyr in mente. Vi ville være bytte, og ikke have kunnet udvikle os til det vi er idag, Vi ville leve i klippehuler i evig frygt for at blive fundet.

Klimaforandringer har altid forekommet, og mennesket har aldrig haft indflydelse på dette, det har vi heller ikke denne gang, og heller ikke når den næste istid kommer.

Vi husker vel alle den grusomme historie om hvordan skovhugst i Brasiliens urskov ville medføre iltmangel, idet forskerne påstod at det var jordens lunger. Det påstår de ikke længere, urskove producerer ilt om dagen, men bruger mindst lige så meget om natten. Ilt kommer fra havets plankton. Derfor bør man stadig bekæmpe skovhugsten, men mere fordi den har stor lokal betydning for Brasilien vejr.

Om nogle år vil vi også vide, at den globale opvarmning er naturlig og ikke menneskeskabt, og at vores indflydelse er den samme som at stikke fingeren i havet, og så se hvor stort et hul der bliver tilbage, når vi tager fingeren op.

15
2. maj 2015 kl. 10:00

"Hvis man vil fremhæve miljø-problemer så er kviksølvforureningen og plastiksuppen i verdens havnene seriøse problemer."

Selv om det virker uoverkommeligt at give en samlet vurdering så ændrer det ikke på at virkeligheden agerer på hele pakken.

Problemet for biodiversitet er ikke kun ændringerne i sig selv men ændringshastigheden - kombineret med reduktionen af habitater, alle mulige varianter af kemisk forurening, havforsuring, støj osv.

14
2. maj 2015 kl. 09:51

Hvad metareporten fremhæver er, så vidt jeg læser, at mange organismer ikke vil kunne følge den nuværende/kommende hastighed i omgivelsernes ændring.
Ikke mindst fordi det påvirker både habitat og evt. byttedyr.

Mindst 99% af alle nutidens arter har overlevet skiftet fra istid til mellemistid for kun 12000 år siden. Næsten 100% af alle nutidens arter har overlevet temperaturstigningen fra år 800 til år 1000, og flere af den slags ændringer.

Hvis man vil fremhæve miljø-problemer så er kviksølvforureningen og plastiksuppen i verdens havnene seriøse problemer.

13
2. maj 2015 kl. 09:50

"Men det bliver det ikke. Der er for mange og for begærlige lande med modstridende interesser."

... og der er for mange typer som dig der promoverer en selvbekræftende taber strategi.

11
1. maj 2015 kl. 23:18

"Den reelle hund ligger begravet i menneskehedens stigende udbredelse."

Nej det er ikke der hunden ligger begravet. Det grundlæggende problem er at vi indretter os efter nogle økonomiske principper som gør det profitabelt at ødelægge naturen. Disse principper bygger på at kun det der kan ejes har værdi. Positiv som negativ. Og naturen har i dette system ingen værdi og naturødelæggelse er ingen omkostning.

Vi har overladt vore værdinormer til spekulanter i kortsigtet profit og undladt at beskytte grumdlaget for vor og vores efterkommeres eksistens. Kina har f.eks. opnået stor rigdom på kort tid - men i processen har de også opnået at de ikke kan trække vejret og drikke vandet uden at blive forgiftet. Og allerværst, de har sat deres børn og børnebørns fremtid og overlevelse på spil.

Og vi er jo grundlæggende ikke bedre selv om vi bruger filtre på skorstenene og renser vores spildevand

Dette er ikke et problem som skyldes overbefolkning men det skyldes en markedsøkonomi der stimulerer valg af teknologiske metoder som ødelægger naturgrundlaget for os selv og vores efterkommere - i profittens hellige navn. Se bare den imbecile pludren om skifergas som en "skatkiste" under vores fødder.

Der findes en global aftale som er tiltrådt af næsten alle verdens lande (Rio traktaten er det vistnok) som siger at "Forureneren betaler". Dette princip er ikke implementeret eller håndhævet i nævneværdig grad og da slet ikke for fossilindustrien som stort set har adgang til at bruge alt det der ikke kan ejes - luften, jorden og vandet - som gratis losseplads for affaldet fra dens skodteknologier.

Løsningen ligger lige for - implementering af "forureneren betaler" princippet dvs skat på forurening.

Men det vil jo være en bombe under gældende kapitalistiske system der har som forudsætning frit at kunne bruge den fælles natur til plyndring og losseplads uden hensyntagen til fællesskabets interesser. Deraf hylet fra Wall Street og hele højrefløjen over ethvert forslag til at gøre noget ved klimaændringerne og andre problemer som markedet i den nuværende form ikke kan løse. Som økonomen Nicolas Stern siger: "Global warming is a market failure".

Vi må gøre noget ved markedet

10
1. maj 2015 kl. 20:34

Tak for responsen. Negativ såvel som positiv.

Artiklens overskrift er kun ”måske rigtig”. Forskernes udsagn er et kvalificeret gæt og ikke mere. Den hidtidige temperaturstigning på 0,6 gr.C har næppe udryddet vilde dyrearter i Sydamerika.

Den største trussel for de mange dyrearter er den såkaldte civilisations udbredelse og vor stadig mere intensive udnyttelse af naturen - ikke temperaturstigninger.

Se bare på vort stadigt mere intensive landbrug, som skal mætte stadig flere munde. Og både den internationale og den danske skovindustri gør også sit indhug i biodiversiteten.

I CO2 religionens navn producerer vi træpiller og omdanner skovene til skovmarker - uden forrådnelse, så mange dyrearter ikke har noget råd at leve af. Og uddør de små, følger de store efter. Læs Rune Engelbreth Larsens mange indlæg i Politiken til fordel urørte skove og for dansk biodiversitet.

For mange år siden opholdt jeg mig i junglen i Sydamerika blandt vilde indianere i området bag Madre de Dios i Peru og/eller i Brasilien. Man kørte ind, indtil der ikke var flere veje og fortsatte med kano. De eneste hvide min veninde og jeg stødte på var guldgravere, der holdt os for båtnakker.

Når jeg i dag slår op på Wikipedia finder jeg følgende om regionen:

Gold mining is the only other large industry of the region, confined mainly to alluvium adjacent to the Inambari and Madre de Dios rivers. Significant deforestation has resulted due to this activity. In addition, techniques for gold mining have been described as resulting in both a major environmental and public health problem. Most gold miners use liquid mercury to extract gold particles from the alluvium. They often handle the toxic liquid mercury with their bare hands. To purify the gold particles, the mercury is burned off. After being vaporized, mercury particles contaminate the surrounding ecosystems. Mercury bioaccumulates throughout the food chain to become concentrated in top predators, such as large river fish and carnivorous birds. The local people may be harmed by direct contact with the element, as well as by ingesting dangerous levels of mercury when they eat the fish. Mercury results in a variety of neurological and congenital health problems.
Ecotourism is a major emerging industry in Madre de Dios. A number of lodges in Manu and Tambopata are becoming part of what is described as the Vilcabamba-Amboró Corridor. New legislation encourages private investors to create concessions for conservation or ecotourism. This is to extend the reaches of the public protected areas. This integration includes native communities, which are increasingly involved in ecotourism. The importance of including the local population relies on the long-term incentives for leaving standing forest. The local population is integrated into conservation initiatives as well as economic cycles.
Other serious environmental problems in the region include loss of forest cover for agriculture, illegal selective logging (particularly for mahogany), and illegal poaching of endangered species (particularly the giant river otter, Amazonian turtles, caimans, and monkeys and macaws as pets).
The national bird of Peru, the Andean cock-of-the-rock, is found in Madre de Dios. It suffers from poaching and habitat disturbance. Characteristic mammal species include the capybara, jaguar and giant river otter.

Og jeg kan tilføje de perverse sommerfuglejægere, som med salg for øje indfangede alle de skønne arter og satte dem på nåle, så de kunne sælges til såkaldte civiliserede mennesker.

Wikipedia nævner udelukkende trusler, der skyldes menneskehedens udbredelse og ikke med et eneste ord temperaturstigninger.

Kampen mod CO2 er forgæves. FNs har holdt 20 COP møder med smukke taler og mange vidtløftige ord. De er alle kendetegnet ved en utopi om, at på næste møde bliver det bedre. Men det bliver det ikke. Der er for mange og for begærlige lande med modstridende interesser.

Men for at gøde jorden op til COP mødet i Paris til efteråret, vil vi i det kommende halve år blive tæppebombet med mere eller mindre vidtløftige artikler om fremskrevne konsekvenser af global temperaturstigning.

Den reelle hund ligger begravet i menneskehedens stigende udbredelse. Hvis vi ikke selv tager hånd om dette grundlæggende problem, kender vi det sørgelige resultat fra studiet af Lotka-Volterras differentialligninger - hvis forsynet ellers har valgt de rigtige start-parametre !

9
1. maj 2015 kl. 18:57

Hvis de fleste arter er milioner af år gamle

Er de da det? Evolutionen er vist en, ''halvjævnt'' fremskridende proces. Meget afhængig af omgivelsernes aktuelle pres?

Nogle arter har fundet en niche hvor presset har været lavt gennem mange mio år. Eks. Dolkhaler. Andre arter har været udsat for et massivt pres. Eks. Darwins finker.

Hvad metareporten fremhæver er, så vidt jeg læser, at mange organismer ikke vil kunne følge den nuværende/kommende hastighed i omgivelsernes ændring. Ikke mindst fordi det påvirker både habitat og evt. byttedyr.

8
1. maj 2015 kl. 18:11

Hvis de fleste arter er milioner af år gamle, hvordan har arterne så overlevet i tidligere varme perioder?

Ved en global opvarmning så er det klimazonerne ved polerne og nordatlanten som flytter sig fordi varme transporten imod polerne øges. Hvordan kan det påvirke Sydamerika så kraftigt?

7
1. maj 2015 kl. 14:48

Måske skulle vi, mennesker, se at få undersøgt, katalogiseret og beskrevet hele den vilde fauna og, især, flora før vi får udryttet noget virkelig vigtigt!?

  • Ikke mindst set i lyset af, at mellem 1/3 og 1/2 af al moderne medicin er fremstillet direkte fra naturlige stoffer, eller som synteser heraf.....
6
1. maj 2015 kl. 14:32

... lægger sine æg. Så ligger de der.

4
30. april 2015 kl. 23:54

Man kunne også spørge om hvor mange arter mon ville trives med en smule opvarmning. Hvis deres udbredelse er bestemt af temperaturen/klimaet, så er der jo visse yderområder der dels bliver bedre og dels dårligere. I øvrigt er middeltemperaturen et dårligt mål for andet end vores opvarmningsbehov. Middeltemperaturen er kun en meget lille del af klimaet, som afhænger vildt af mange andre parametre. De daglige og årlige temperaturændringer er ofte tyve til halvtreds gange større end den middelopvarmning vi har set. Hvis arterne kan klare gode og dårlige somre og vintre med meget eller lidt sne, så kan de nok også klare en ændring på 1 til 2 grader.

2
30. april 2015 kl. 21:52

"I et nyt metastudie, hvor han har analyseret 131 publicerede studier om klimaforandringernes påvirkning på arter fra hele verden" Man kan så med en vis vægt spørge, hvor mange af artiklerne der baserede sig på reelle studier af arterne. Et sådant studie kan meget let blive Tordenskjolds soldater om igen. Hvor mange soldater var der egentlig?

1
30. april 2015 kl. 21:51

Så opstår der vel nogle ny arter. Iflg. Darwin er hele udviklingshistorien et spørgsmål om tilpasning.

Jorden klima har aldrig været statisk, så hvad er problemet ?

Kunne Ings. journalister bare en enkelt gang undlade at optræde som flagellanter og meddele de undrende læsere, hvilke ny arter der er opstået i klimatilpasningens tegn.

Eller er redaktionen et filial af Jurassic Park ?