Hver ekstra daglige togpassager koster 5,7 millioner kr. i støtte

4.190 ekstra daglige rejser i tog mellem landets største byer. Det bliver udbyttet af regeringens 27,5 milliarder kroner dyre togfond, som skal forkorte rejsetiden mellem byerne.

Dermed bliver prisen pr. ekstra rejsende så høj som 5,7 millioner kroner. Til sammenligning koster en ekstra rejsende ved det nye metrobyggeri 200.000 kroner. Det får trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet til at sætte spørgsmålstegn ved fornuften i den gigantiske tog- og jernbaneinvestering.

»Hvorfor vil man bruge store offentlige tilskud for at sikre, at nogle få forretningsfolk kan komme hurtigere frem, mens de sidder i toget og arbejder på deres bærbare computere,« lyder det retorisk fra Harry Lahrmann.

Ifølge Harry Lahrmann burde politikerne hellere se på busdriften i Danmark, som lider under dårlig økonomi. Det rammer landets allersvageste befolkningsgrupper.

Et andet klagepunkt mod regeringens togplan er, at udspillet kommer, før den store landstrafikmodel fra DTU Transport er klar. Den model skal hjælpe politikerne til at tage de rigtige beslutninger for Danmarks trafikpolitik.

»Det er højst mærkværdigt, at man ikke har lavet en samfundsøkonomisk analyse, der f.eks. viser, om det er fornuftigt at bruge næsten 600 mio. kr. pr. vundet minut på strækningen mellem Odense og Aarhus,« siger Venstre-politikeren Martin Geertsen, medlem af Folketingets transportudvalg.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) er derimod ikke i tvivl om, at milliardinvesteringerne er godt givet ud:

»Det er dyrt at gøre noget ved togdriften, men vores plan betyder også, at vi får en langt bedre kapacitet og langt bedre forhold for pendlerne på de berørte strækninger,« fremhæver ministeren.

Han mener, at investeringen sikrer, at dansk togdrift kommer på niveau med resten af Europa.

Dokumentation

Jyllands-Postens artikel

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er underligt at man altid tror at veje kommer af sig selv og at de er gratis at bruge for samfundet, mens jernbaner skal betales af brugerne.

Hvis man laver en den samme beregning som den oven for, men for busserne, så burde det lyder således: Anlæggelse af det ektstra spor på køgebugt motorvejen, og anlæggelse af diverse nye motorveje, skal betales af de få ekstra buspassager det vil føre til…. Gad vide hvad det kommer til at koste beregnet på den måde?

 • 9
 • 1

Hvis intet andet nævnes, så er en forsker vel per definition en uvildig forsker, og han vil naturligvis indregne alle fordele og ulemper, som at jernbanen også er til gods transport, og at alle passagerer kører fossil frit, ikke kun nye passagerer.

En stor del, hvor stor ved jeg ikke, er vel penge der i forvejen skulle bruges, der ville udskiftning af nedslidte jernbanebroer, nedslidt kørende materiel, og nedslidte stationer, det som ellers vil hedde vedligeholdelse, dvs det beløb der skulle være brugt på at fastholde standarden skal vel trækkes fra det beløb vi nu vil bruge på forbedringen, inden vi fordeler beløbet på kundegrupperne. 1. en lav minut takst på dem der ikke har noget alternativ. 2. en mellem takst til dem der ved tilstrækkelig ustabil drift,ringe komfort, og nedslidt materiel på sigt kunne finde på at svige toget. 3. en høj takst til de nye der erobres fra flytrafikken.

Og lad os så få en mere reel pris på støtten per passager, gerne fordelt på kundegrupperne så summen på støtten til de nye kan pustes lidt op, men altså ikke til urealistiske millioner det kan igen forsker da selv tro på.

 • 2
 • 0

Citat: »Hvorfor vil man bruge store offentlige tilskud for at sikre, at nogle få forretningsfolk kan komme hurtigere frem, mens de sidder i toget og arbejder på deres bærbare computere,«

VRØVL! Det er jo ikke kun de nye rejsende som de hurtigere rejser kommer til gode. Det er også de EKSISTERENDE rejsende som får glæde af togplanen, derfor skal de også regnes med. Togene er i dag fyldt med børnefamilier, unge studerende med videre og så vil regnestykket vise et helt andet resultat.

Hele forudsætningen for artiklen er at Togplanen laves udelukkende til, og til gavn for, nye rejsende. Det er jo græbet ud af en sammenhæng.

Det er derimod let at lokalisere den elementære fejl i artiklen, den afslører nemlig sig selv. "Til sammenligning koster en ekstra rejsende ved det nye metrobyggeri 200.000 kroner". Ja, men der er jo tale om et NYT trafikprojekt. Derfor er alle rejsende NYE rejsende. Det er de altså ikke på Vestfyn, i Østjylland og alle de andre steder i landet hvor togplanen skal hjælpe.

Men fat mod, trafikforsker. Togfonden skal først virke fra 2016, altså 1 år efter seneste dato for næste folketingsvalg. Så den bliver med garanti skrottet eller barberet voldsomt ned.

Jeg foreslår at Togplanen reduceres med en kvart million kroner, som i stedet for bruges til efteruddannelse af trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet. Jeg foreslår kursuset: "Lær at skælne mellem nye trafikprojekter og opgraderinger" :-)

I øvrigt mener jeg ikke metroprojekter og jernbaneprojekter umiddelbart kan sammenlignes miljømæssigt. Metroer tager passagerer primært fra cykelstierne og busserne, det er der ikke den store miljøgevinst ved. Jernbanen tager passagerer fra fly og biler, det er der stor miljøgevinst ved.

Lidt mindre Ekstra-Bladet-kiosk-basker retorik i overskrifterne her på Ingeniøren efterlyses.

 • 16
 • 1

Generelt er det vel altid sundt, at teste et regnestykke med et par simple beregninger. (Jeg forstår bare ikke hvordan 27,5 mia.kr. og 4.190 nye passagerer kan blive til 5,7 mio.kr./ny passager... det er vel 6,5 mio.kr. !?)

Den lidt simple tilgang og pointe kan naturligvis ikke stå alene, men skal den forkastes, blot fordi den ikke passer med et politisk ønske ?

Det er nok vigtigt at få hurtig og effektiv transport mellem landets storbyer, og det er nok vigtigt at tænker i mere overordnet end simple 1 - 1 regnestykker, men... vi skal altså også kunne stille de jordnære spørgsmål, så vi forstå hvad prisen reelt er, og ikke lader os forblænde af flot design og politiske visioner.

Og så er 27 mia.dk. altså mange penge. Man kan altså købe 20.00 busser + 3 - 4 mio. cykler for de penge. Så er der både til lang og kort transport. (Så fik vi også lige folkesundheden med ;-))

Vi kunne jo også få både hurtigtog og busser, hvis vi udskød købet af krigsfly og nøjedes med nogle smarte droner. De økonomiske fordele for Danmark (hele Danmark) af bedre intrastruktur og fælles transport vil med tiden give råderum til at købe et par at de der lækre dyre fly, så generalerne fortsat har noget legetøj ...

 • 3
 • 3

Godt man ikke tænkte sådan for 100 år siden, så havde vi ikke haft jernbaner i dag.

 • 2
 • 1

Helt rigtigt Bent, en helt urimelige sammenligning.

Derudover synes jeg det virker vildt at der I DAG er under 5.000 daglige rejser med tog mellem landets fem største byer. Det er godt nok lidt!

 • 0
 • 0

Den beregning er prisen på een dag. Det er vel rimeligt at tro, at investeringen holder lidt mere end een dag, og dermed urimeligt at regne på prisen for kun een dags levetid.

Hvad med at lave en beregning af hvor mange minutter det samlet sparer alle passagererne for i løbet af et år? Og måske endda hvad det sparer af tid på den parallelle motorvej, for dem, der ikke tager toget? Det er vist sådan, man gør, hvis det handler om en motorvejsudvidelse.

 • 0
 • 0

Det er nu bare sådan at det er spildtid at side i en bus, også Xbusser, hvor i mod tiden i et tog kan udnyttes meget bedre. Der er ikke fortyrrende hastigheds regulerende vejbump, utallige stop, højt støjniveau i et tog, som der er i en bus. Derfor skal vi satse på tog, frem for busser.

Blot min mening som ung og studerende, uden egen bil!

 • 3
 • 0

4.190 ekstra daglige rejser i tog mellem landets største byer, ja og omregnet til IC3 tog bliver det til ca. 29 enkelte togsæt, en ganske god togproduktion for DSB Lyn/Fjerntog, som desuden vil tjene de 4.190 ekstra pladser i deres IC drift, så alt andet ville det uanset, kun gavne de nutidige over-proppede tog. Men jeg forstår egentligt ikke, hvor dette tal 4.190 fremkommer, når andre analyser påpeger passager tilvækst på op til 12-15 %..?

 • 0
 • 0

Den beregning er prisen på een dag.

Hvor ser du hvor længe installation og materiel med løbende vedligehold og fornyelse kan holde?

Med almindelig udskiftning og vedligeholdelse vil kunderne jo være der ud i alt fremtid, over tid behøver de daglige rejsende ikke være de samme personer, dermed skal du dividere med uendeligt.

Hvor stort bliver tilskuddet per rejsende nu?

 • 0
 • 0

Jeg skulle fra Allerød til Lyngby og skulle bare have en enkelt billet.

Ved at studere zoneoversigten der skrevet med så små bogstaver at folk i min alder skal have en lup med for at læse teksten, og bare at finde ud af zone systemet og får et overblik af dette er ikke muligt når man som jeg sjældent grænsende til aldrig anvender DSB til noget. Billetter købes i 7eleven butikken ved stationen. Da jeg kommer derind er der en kø på 7 personer der afventer at den første kunde skal have tilføjet trehundrede kroner på sit rejsekort. Ekspedienten arbejdede og arbejdede men ingen ting skete. imens kørte to tog mod Lyngby fint nok.

De næste kunder var et par unge mennesker der havde svært ved at vælge hvad de egentlig ville have. Endnu et tog forlod stationen,

Da den næste kunde også skulle have penge på sit rejsekort. forlod jeg bixen og gik ud og satte mig i det næste tog, da en eventuel bøde, ville være billigere end en taxatur til destinationen.

Der er nogen i DSB´s ledelse der har fået LEAN begrebet galt i halsen. Det går ikke ud på at jage kunderne væk ,men at lave en struktur der tiltrækker kunder.

 • 2
 • 2

harry lahrmann burde gå tilbage til sit skrivebord og regne videre. Når vejdirektoratet beregner nytteværdien af nye vejprojekter udregner de gevnsten pr sparet time for ALLE trafikanter på den nye/udbyggede vej - ikke blot noget med "hvilke nye trafikanter, som vejprojektet måtte tiltrække". Og dengang at Helsingørmotorvejen blev udvidet fra fire til seks spor (vistnok en 10-15 år siden) fremgik det at "gevinsten" ved et ca. 250-millioner-kroners vejprojekt var, at hver trafikant ville spare 24 SEKUNDER pr. rejse. Jernbaneudbygningen er vel 100 gange dyrere end udbygningen af Helsingørvejen dengang - og 100 gange de 24 sekunder svarer til - tja 40 minutter - hvilket vel hænger fint sammen med den nævnte besparelse på en times tid pr. rejse for jernbaneprojektet. Jeg er kun lægmand, amatør - så jeg modtager meget gerne feedback på mine grove påstande omkring harry lahrmannns "udregning" - men så vidt jeg kan se er baneprojektet ud fra en overfladisk kalkulation af tidsbesparelsen dermed lige så berettiget som udbygningen af helsingørmotorvejen. Så jeg vil opfordre nogle mere kompetente folk til at lave nogle beregninger af den samlede tidsbesparelse med udgangspunkt i vejdirektoratete metoder.

 • 0
 • 0

Brugerbetaling vil i transportsektoren betyde borgerbetaling. Regeringen flytter betalingen af infrastruktur over på borgeren, så erhvervslivet i fremtiden slipper bil(ka)ligere, også udi Co2 afgifter.

Om borger.dk betaler over skatten, eller over billetten er underordnet. Infrastruktur til varetransport har altid været en god forretning. tænk bare på de sidste par broer der blev bygget her i danmark. hvem kan undvære dem i dag ?

Tilbage er kun at håbe på at borger.dk også får noget for sine penge. Det er jo os der betaler for det gennem skatten. Men vi kommer jo nok også til at betale mere for at komme på arbejde, uddannelse og for at få billetten hjem til familien i weekenden.

Dem der har brug for bedre infrastruktur er erhvervslivet. Og de betaler jo ikke mere.

Til gengæld bruger de jo ikke bussen, som borger.dk er nødt til, - den transporterer jo udelukkende mennesker, og deres bagage. så beslutningstagerne har kun lidt tilovers for busser.

 • 1
 • 3

Jeg er træt af trafikforskere som udtaler sig om projekter hvor de helt klart overhoved ikke har sat sig ind i tingene: http://ing.dk/artikel/faktatjek-jernbane-t...

JP´s artikel indeholder en helt soleklar misfortolkning, de 4.190 nye passagerer er kun tallet for antallet af nye rejsende mellem de fem største byer i Danmark, ikke tallet for det samlede antal nye passagerer.

Det er pinligt, at en TRAFIKFORSKER ikke sætter sig ind i tingene, men styrtet til medierne for at få sit navn nævnt. "Sæt dig ned og læs rapporterne" og udtal dig som om projekter du ved noget om.

PINLIGT!

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten