Hver anden arbejdsmiljørepræsentant: »Mine kolleger bliver ramt af stress«

Illustration: Morganka/Bigstock

Mindst én gang om året oplever mere end hver anden af IDAs arbejdsmiljørepræsentanter, at kolleger må trække stikket på grund af stress. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Ingeniørforeningen har foretaget blandt de IDA-medlemmer, der har et tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant.

Mere præcist har 57 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne oplevet, at andre IDA-medlemmer er gået ned på grund af stress eller psykisk belastning inden for det seneste år. Af dem har 36 procent oplevet det mere end én gang.

For højt arbejdstempo

Hertil kommer, at 43 procent har kolleger, der er blevet langtidssygemeldt, og 12 procent har været ude for, at kolleger har måttet forlade arbejdsmarkedet, inden de nåede pensionsalderen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne er også blevet bedt om svare på en række spørgsmål, der kan give et signalement af deres arbejdsplads. Svarene tegner et billede af en hverdag, der er præget af for højt arbejdstempo og for store arbejdsmængder.

Således angiver kun henholdsvis 30 og 27 procent, at de i høj eller meget høj grad oplever et ’tilpas arbejdstempo’ og ’tilpas/velafgrænset arbejdsmængde’.

»Den onde nedadgående spiral«

Resultatet overrasker ikke Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd (AR) i IDA. Han peger på, at ingeniører ofte løser komplekse opgaver, der kræver tid og grundighed:

»Har du ikke tid til at løse disse opgaver på et tilfredsstillende fagligt niveau, så hopper kæden af. Stolthed og tilfredshed med de problemstillinger, vi løser, er en forudsætning for at trives på en arbejdsplads. Det ligger nok i mange videnarbejderes dna, at tingene skal være i orden, før man afleverer dem. Ender vi med at blive brandslukkere, er vi inde i den onde nedadgående spiral,« siger AR-formanden.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Bakkes op af tidligere undersøgelse

Svarene fra arbejdsmiljørepræsentanterne flugter med en storstilet undersøgelse fra sidste år, Psykisk arbejdsmiljø og stress, som AC stod bag, og som blev foretaget blandt 28.000 AC’ere, heraf 1.250 IDA-medlemmer.

Undersøgelsen konkluderede, at netop arbejdspres er den faktor, der har allerstørst betydning for, om man føler sig stresset - og i hvor høj grad man risikerer at blive ramt af stress.

Ifølge den aktuelle undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter kan kun 35 procent nikke ja til, at deres arbejdsplads i høj eller meget høj grad er præget af ’god ledelse’.

Det er dårligt nyt til de 65 procent, der kun i ’nogen grad eller slet ikke’ oplever ’god ledelse’.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Tilbage i 2017 viste en rundspørge blandt medlemmerne af IDAs Projektlederpanel nemlig, at det mest effektive værn mod stress er en god daglig leder. Jo bedre karakter ingeniørerne gav deres nærmeste leder, desto mindre var risikoen for, at de oplevede deres dag som stresset.

Lederens ansvar

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye undersøgelse betoner Morten Thiessen da også lederens ansvar, når det gælder stress:

»Det er til enhver tid en leders opgave at sikre, at der ikke drives rovdrift på de medarbejdere, man har ansvar for. Ressourcer og opgavemængde skal stå mål med hinanden.«

Han mener dog også, at det enkelte IDA-medlem skal have et ansvar for at forbygge et for højt arbejdspres og hvad deraf følger.

»Ingen er tankelæser, og derfor er det også medarbejderens opgave at melde ud, hvis læsset er ved at vælte. Der kan være ting ved siden af jobbet, der kan rokke båden i hverdagen. Men når man melder ud, så må en leder også tage det alvorligt.«

Arbejdsmiljørepræsentanternes svar viser dog også, at ingeniørarbejdspladserne på mange områder går rigtig godt.

På plussiden tæller, at henholdsvis 82 procent og 74 procent af de adspurgte angiver, at ’godt samarbejde med kolleger’ og ’spændende arbejdsopgaver’, i høj eller meget høj grad præger deres arbejdsplads. Ifølge AC-undersøgelsen fra sidste år er gode sociale relationer til kollegerne afgørende for et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanter fra både private og offentlige arbejdspladser har deltaget i rundspørgen.