Hvad er større end giga? Tera?

Illustration: Ingeniøren

Jeg faldt for et par uger siden over overskriften ‘Dansker i spidsen for giga-projekt’ på forsiden af eb.dk. Hvad er mon et gigaprojekt?

Her i det bjergrige nordvestlige hjørne af Saudi-Arabien har den saudiske kronprins, Mohammad bin Salman, et gigaprojekt på tegnebrættet. Den 26.500 km^2 store fremtidsby er tænkt som en slags fristad med egne love og skatter. Illustration: Neom.com

Klikkede man på linket, dukkede en artikel frem med den lidt længere overskrift ‘Dansker i spidsen for gigantisk corona-projekt’. Aha, et var altså blot en forkortelse. Gigantisk er et ord, man kan tolke efter forgodtbefindende, men giga er et præfiks, som angiver en aktor på 10^9 - det vi kalder en milliard og amerikanerne en billion.

Ordet kommer som så meget andet fra oldgræsk og betyder gigant. Der findes en generelt accepteret betegnelse for meget store projekter, de er megaprojekter. Mega kommer også fra oldgræsk, betyder stor og er præfiks for 10^6- en million.

Ifølge den danske samfundsforsker Bent Flyvbjergs bog ‘Oxford Handbook of Megaproject Management’ koster megaprojekter typisk mere end en milliard dollars at gennemføre. Banedanmarks signalprogram er et eksempel på et megaprojekt med en ramme i runde tal
på 20 mia. kr.

Men er megaprojekter så ikke mere retteligt gigaprojekter?

Det kommenterede Bent Flyvbjerg selv på for nogle år siden, hvor han nøgternt konstaterede, at det var langt mere almindeligt at bruge betegnelsen megaprojekter end gigaprojekter - så derfor blev det sådan. Nogle reserverer i dag betegnelsen gigaprojekter til projekter over 100 mia. dollars, som bygningen af en ny kæmpeby Neom i Saudi-Arabien til en pris i omegnen af 500 mia. dollars. Andre har en mere beskeden grænse på 10 mia. dollars for gigaprojekter.

Findes der endnu større projekter - vi kunne jo kalde dem tera-projekter efter det næste præfiks i SI - og hvilken størrelse skal de have?

Tera kommer naturligvis også fra oldgræsk og betyder monster. Det mest oplagte teraprojektforslag, jeg kan komme i tanke om, er Elon Musks forslag om at give Mars jordlignende betingelser – terraforming er betegnelsen – ved at bombe den røde planet med 10.000 atombomber. Det vil ifølge en løs beregning koste 15.000 mia. dollars eller 15 tera-dollars, da tera er præfiks for 10^12 At det så både er et terraprojekt og et teraprojekt vil være smukt og bringe orden i de ellers rodede projektbetegnelser. ram