Hvad skete der egentlig den 11. september 2001?

Kl 8.46 11. september 2001. World Trade Center 1 i New York i USA rammes af en Boeing 767-223ER. Fra den 92. til 98. etage er seks etager i en af verdens højeste bygninger pludselig et inferno af flammer og røg. De chokerende og næsten uforståelige billeder sendes ud af bl.a. den amerikanske nyhedskanal CNN, da endnu et fly 17 minutter senere kl. 9.03 rammer World Trade Center 2. Mens lamslåede og forvirrede fjernsynsseere over hele verden ser de uvirkelige billeder, kommer flere rapporter om flere fly på selvmordskurs over USA's østkyst. 35 minutter senere, kl. 9.38, rammes verdens største kontorbygning Pentagon, der er hjemsted for det amerikanske militærs administration.

Men det mest utrolige er endnu ikke sket: kl 9:59 styrter det tårn, der blev ramt sidst, World Trade Center 2, WTC 2, fuldstændigt i grus. En enorm støvsky spreder sig omkring det endnu stående WTC1 og 29 minutter senere, kl. 10.28, forsvinder WTC 1 også. Støvet og røgen er så enorm, at hele øen Manhattan med alle dens skyskrabere og området omkring den fuldstændig opsluges.

Senere kommer det frem, at et femte fly, fly 93, der formodes at have haft kurs mod selveste Det Hvide Hus også er styrtet ned på en mark i staten Pennsylvania. Og som det for mange den dag i dag er ukendt, styrter også en 47 etager høj bygning sammen kl. 17.20 om eftermiddagen - den såkaldte bygning 7 i WTC-komplekset. Bygningen er ikke blevet ramt af noget fly, men tilsyneladende har sammenstyrtet af WTC 1 og 2 fået bygningen til at bryde i brand, hvorefter den styrter sammen.

De fleste mennesker kan huske præcis, hvor de var, da de så billederne eller hørte om begivenhederne den 11. september. Og jævnligt bliver vi mindet om dem, når vi hører om krigen mod terror, terrorister, Al-Quaeda, Osama bin Laden og kampene i Irak og Afghanistan, der alt sammen begyndte den skæbnesvangre dag.

Store ambitioner

Eller gjorde det? Mange kritikere mener nemlig, at begivenhederne 11. september 2001 var planlagt af Bush-administrationen selv lang tid før, de fandt sted.

Begivenhederne passer ifølge kritiske røster nemlig lidt for godt i Bush-administrationens kram og de sikkerhedspolitiske ambitioner, den allerede gav udtryk for i 1997, da organisationen Projekt for the New American Century (PNAC) blev oprettet.

PNAC har medlemmer som Dick Cheney, USA's vicepræsident og tidligere administrerende direktør for olieselskaber Halliburton Energy, Donald Rumsfeld, USA's forsvarsminister, Paul Wolfowitz, præsident for Verdensbanken og arkitekten bag den såkaldte "Bush-doktrin" i 2002, der førte til invationen af Irak og Jeb Bush, præsident George Bush' bror og guvernør i staten Florida.

Da PNAC blev grundlagt, skrev disse personer og en række andre under på at arbejde mod at "forøge udgifterne til forsvaret væsentligt, hvis vi skal kunne tage vort globale ansvar på os", "udfordre de regimer der er fjendtligt stillet over for vore interesser og værdier" samt "at acceptere ansvaret for Amerikas unikke rolle i at bevare og udvide en international orden der er vor sikkerhed, vor velfærd og vore principper venligt stillet".

Et nyt Pearl Habour

I en rapport udgivet af PNAC i september 2000, "Rebuilding Americas Defenses", diskuteres det åbenlyst, hvordan der kan skabes denne nye verdensorden og amerikansk overherredømme i verden i løbet af de næste årtier. I rapporten hedder det, at denne proces vil være langsommelig, fordi der skal tages hensyn til allierede interesser samt generelle amerikanske indenrigspolitiske og industipolitiske hensyn. "Med mindre, der opstår en katastrofal og katalyserende begivenhed, som eksempelvis et nyt Pearl Habour",der kan sætte gang i denne proces hurtigt, hedder det i rapporten.

Og ifølge skeptikerne var 11. september 2001 netop det Pearl Habour og blå stempel, der legitimerede, at USA kunne forøge sine militærbudgetter og gå i gang med at skabe en ny verdenspolitisk orden.

Iscenesat terror

Skeptikerne henviser desuden til, at det ikke er første gang at den slags tanker er set i Det Hvide Hus.

 1. marts 1962 præsenterede USA's generalstabschef Lyman Lemnitzer nemlig et dokument for USA forsvarsminister Robert McNamara ved navn "Operation Northwoods".

Dokumentet beskrev, hvordan den amerikanske regering skulle iscenesætte terrorangreb i og omkring Guantanamo Bay for at legitimere en invasion af Cuba.

Midlerne var bl.a. at iscenesætte angreb mod den amerikanske base på Cuba, sænke et skib uden for basen og iscenesætte begravelser af ikke-eksisterende ofre. Desuden skulle der iscenesættes en terrorkampagne i Miami i staten Florida og i Washington D.C..

Og sidst men ikke mindst skulle der spænges et ubemandet fly i luften camoufleret som civilt passagerfly ved hjælp at fjernstyrede bomber over cubansk farvand.

Man skulle derefter anklage cubanerne for at have gjort det.

McNamara forkastede dog planen, og præsident John F. Kennedy fjernede Lemnitzer fra posten.

WTC 7

Kritikerne nøjes dog ikke med at se på det ideologiske tankegods i Bush-administrationen, der kunne have motiveret sat gang i Amerikas udenrigspolitik de senere år. Kritikerne har også studeret de fotos og filmstumper, der findes af begivenhederne 11. september, og de mener, at billederne viser, at det ikke var terrorister, der stod bag.

Lad os begynde med et af skeptikernes stærkeste kort - omstændighederne omkring WTC-kompleksets bygning 7.

Ikke mange har overhovedet hørt om WTC 7, der var en 47 etager høj bygning, hvis bærende konstruktion bestod af stålsøjler. Bygningen faldt sammen omkring seks timer efter, det sidste tvillingetårn styrtede i grus. Den officielle forklaring var, at bygningen styrtede sammen af sig selv, men på filmstumper fra de officielle amerikanske nyhedsstationer CBS, Sky News og ABC, ser man bygningen falde lige ned, som om den har været udsat for en såkaldt kontrolleret demolering - en nedrivning af en bygning ved hjælp af spængstof.

Disse spekulationer får næring af, at ejeren af hele WTC-komplekset, Larry Silverstein, på en video, der har kunnet lejes i amerikanske videobutikker under titlen "America Rebuilds", fortæller, at han faktisk aftalte med en brandchef, at WTC 7 skulle rives ned, fordi der var ild i bygningen, hvilket kunne skabe yderligere materielskade og flere omkomne.

»And they made that decision to pull,« siger Larry Silverstein. En udtalelse han ikke siden har villet kommentere. En talsmand har dog senere sagt, at Silverstein med ordene "pull it" mente kontingentet af brandmænd, der skulle trækkes ud af bygningen, fordi den var i fare for at styrte sammen. Konspirationsteoretikerne hævder imidlertid, at der ikke på noget tidspunkt var brandmænd i bygningen.

Forklaring forbliver ukendt

Der er dog et problem.

Det kan nemlig under ingen omstændigheder lade sig gøre at planlægge og gennemføre en kontrolleret demolering af en 47 etager høj bygning på et par timer. Det tager mindst flere uger, hvor man med plantegningerne for bygningen skal planlægge placeringen af sprængladninger, synkronisere dem så de sprænger på rette tidspunkt, placere dem i bygningen m.m..

Desuden er brandmændene i New York lige som danske brandmænd ikke uddannet i at foretage kontrollerede demoleringer.

Skeptikere mener derfor, at dette beviser, at nogen må have vidst noget om angrebene 11. september lang tid i forvejen, så bygningen kunne gøres klar til nedrivning.

Ifølge rapporten fra den amerikanske pendant til Beredskabsstyrelsen, Federal Emergency and Management Agency (Fema), om begivenhederne 11. september, var det byggedele fra de to sammenstyrtede tårne, der fløj over hundrede meter hen til WTC 7, ind gennem vinduerne og smadrede den beton, der beskyttede stålkonstruktionen. Samtidig gik der hul på nogle forsyningsledninger til en række dieselgeneratorer, så der blev pumpet dieselolie op til branden. Imidlertid vurderer Fema selv disse hændelser som værende utilstrækkelig til at få bygningen til at kollapseog i rapporten der offentliggøres i maj 2002, konkluderer Fema bl.a. at:

"De nærmere omstændigheder omkring brandene, og hvordan de fik WTC 7 til at kollapse forbliver indtil nu ukendte." Derefter opfordrer Fema til yderligere undersøgelser af området.

Dette er imidlertid umuligt, da Bush-regeringen under store protester fra bl.a. redaktøren af det amerikanske 122 år gamle magasin Fire Engineering, Bill Manning, beslutter at fjerne og destruere al byggemateriale fra området. Bill Manning indvender, at det er ulovligt at destruerer beviserne fra et gerningssted og påpeger endvidere, at man dermed mister alle muligheder for at blive bedre til at terror- og brandsikre højhuse i fremtiden.

Protesterne bliver imidlertid ignoreret, og alt stål bliver solgt billigt til Kina og Indonesien, mens murbrokker og lignende bliver sejlet væk og smidt i havet som opfyldningsmateriale ved haveprojekter.

I maj 2002, otte måneder efter angrebet, er der ikke et eneste spor af bygningerne tilbage.

Giulianis bunker

Konspirationsteoretikere påpeger i øvrigt, at Larry Silverstein købte WTC-komplekset af staten kun seks uger før 11. september for 3,2 mia dollar. Efter angrebet krævede han en forsikringssum udbetalt på 7 mia. dollar. Han har mindst fået 2,2 mia dollar udbetalt indtil nu og har udsigt til endnu 4,2 mia dollar, men forsikringssagen er, så vidt Ingeniøren har kunnet finde frem til, endnu ikke afsluttet.

En anden omstændighed omkring WTC 7, der har fået skeptikerne til at rynke på næsen, er, at bygningen husede kontorer for Forsvarsministeriet, CIA, Secret Service, en række banker samt borgmester Rudolph Giulianis kommando center.

Giulianis "bunker", som den blev kaldt, var genstand for meget omtale og spot og spe, da den i 1998 blev indrettet i bygningen på 23. etage for 15 mio. dollar. Pengene blev bl.a. brugt på at gøre vinduerne omkring den 23. etage skud- og bombesikre og sikre, at bygningen kunne modstå storme på over 320 km/t. Desuden havde etagen egen luft og vandforsyning. Læser man læserbreve fra bl.a. New York Times i 1998, forstår læserne ikke, at Giuliani skal have endnu et kommandocenter i nødsituationer, da han allerede har et i byens politihovedkvarter.

Men for konspirationsteoretikerne er der ingen tvivl: den 23. etage i WTC 7 blev bygget, fordi den skulle fungere som kommandocenter med fuldt udsyn, når den kontrollerede demolering af WTC 1 og 2 skulle dirigeres. Den mystiske måde den styrtede sammen på skyldes, at beviserne for at regeringen stod bag skulle fjernes.

Ekspert: WTC 7s kollaps er ikke unaturligt

Ingeniøren har vist en af Danmarks mest erfarne sprængstofeksperter Erik Lauritzen, filmsekvenserne af WTC 7s kollaps, og ifølge ham kan man ikke afvise, at der skulle være tale om en kontrolleret demolering. Men filmstumperne beviser heller ingen ting, siger han.

»Er de bærende søjler blevet svækket af brand og/eller rystelser fra kollapset af de to tårne, kan bygningen udemærket styrte sammen på den måde, man ser på billederne,« siger Erik Lauritzen.

Han mener endvidere, at det ville have været muligt at høre brag fra de eksplosioner, der skulle få bygningen til at falde sammen, hvis der havde været tale om en kontrolleret demolering. Men der er intet der tyder på at nogen skulle have hørt sådanne, viser Ingeniørens research.

Desuden viser en senere rapport fra 2005 fra National Institute of Standard and Technology, NIST, at op til 25 procent WTC 7 skulle være blevet skrabet ud som følge af kollapset af WTC 1 og 2. Rapporten baserer sine undersøgelser på et fotografi, der ikke hidtil har været kendt, og som skeptikere betvivler troværdigheden af. Fotografiet viser siden af WTC 7 set ovenfra, og det ser ud som om at en stor del af bygningen kunne være blevet beskadiget.

Imidlertid findes der kun dette fotografi, der kunne indikere denne forklaring på kollapset, da al materiale fra WTC 7 som sagt blev fjernet og destrueret.

Desuden undrer skeptikerne sig over, at det netop kun er denne bygning, der styrter sammen og ikke de andre, der står i samme afstand fra WTC 1 og 2.

De to tårne

Også tvillingetårnenes kollaps skyldes en kontrolleret demolering, mener konspirationsteoretikerne.

De henviser til en række vidneudsagn fra brandchefer, brandmænd (i optagelser at radiokommunikation), journalister og andre øjenvidner, der siger, at de har hørt op til to store brag i og under bygningerne, efter flyet havde ramt WTC 1.

Bl.a. beskriver flere vidner eksplosioner, der kommer nede fra og blæser elevatorerne opad. Et andet vidne taler om en eksplosion i en metrotunnel meget tæt på WTC.

Flere siger derudover, at ser glimt inde i bygningerne, som om der er blevet sprunget bomber, hvilket man gør ved kontrollerede demoleringer.

Erik Lauritzen afviser, at der skulle være tale om et kollaps som følge af en kontrolleret demolering:

»Der er mange ting i sådan en bygning, der kan eksplodere under de omstændigheder. Jeg er sikker på, at de fly der ramte tårnene, var årsagen til det progressive kollaps, der fik bygningerne til at styrte sammen,« siger han.

Erik Lauritzen forklarer, at hele den overliggende del af bygningerne på grund af flystyrtet er blevet forflyttet til et mindre tværsnitareal af bygningerne, og at vægten af den overliggende del af bygningen dermed har overbelastet den reducerede del, der var tilbage. Samtidig er den beskyttelse, der har beskyttet den bærende stålkonstruktion mod brand, blevet slået i stykker og gjort stålet sårbart over for opvarmning.

I løbet af meget kort tid vil den etablerede brudzone sprede sig vertikalt og momentet i den overliggende del af bygningen vil være så stort, at den kollapser lodret ned og ikke tipper, sådan som den øverste del af WTC 1 ellers truede med.

Hastigheden af det progressive kollaps stiger fra 0 til frit fald i løbet af meget kort tid og er helt naturlig i denne type kollaps, siger Erik Lauritzen. Netop hastigheden af kollapset af WTC 1 og 2 har ellers været fremhævet af skeptikere som beviset på, at der måtte være sprængladninger involveret.

Første gang stålkonstruktion kollapser pga. brand

Forståeligt nok, vil nogen måske sige. Det er nemlig aldrig før i historien sket, at en bygning med en bærende konstruktion af stål er kollapset som følge af brand, siger den tidligere nævnte redaktør af Fire Engineering, Bill Manning. Dette bekræftes af flere af de eksperter, Ingeniøren har talt med som et led i researchen af denne historie.

Således styrtede et B-25 bombefly den 28. juli 1945 ind i Empire State-bygningen på 79. etage, fordi den for vild i tågen, men bygningen kollapsede ikke.

I 1988 brændte en 62 etager høj Los Angeles i tre timer i fire etager oven på hinanden uden at kollapse.

Den 38 etagers høje Meridian Plaza-bygning fra 1973 i Philadelphia brændte i 1991 i hele 19 timer over 8 etager uden at kollapse.

I Venezuela i 2004 brændte en 56 etager høj skyskraber bygget i 1976 i 17 timer og spredte sig over så mange som 26 etager helt til toppen uden at kollapse.

Senest brændte windsorbygning på 32 etager i Madrid i 2005 bygget af armeret beton i 24 timer, hvilket fuldstændig ødelagde de øverste 10 etager. Men bygningen kollapsede ikke.

WTC 1 og 2 var 110 etager højt, bygget i 1973 og brændte i 56 og 103 minutter på henholdsvis seks og fire etager. De kollapsede fuldstændigt lige som WTC 7.

Smeltet stål

Skeptikere fremhæver endvidere, at billeder fra NASAs satellitter viser meget varme områder under WTC 1, 2 og 7 samt, at der ifølge oprydningsfolk blev fundet smeltet stål. Det kan kun ske, hvis der involveres sprængstoffer som f.eks. C4, påstås det, da branden fra flybrændstoffet ikke når op på så høje temperaturer.

Erik Lauritzen påpeger imidlertid, at når gløder og brand tilføres ilt uden at kunne komme af med varmen opstår der endog meget høje temperaturer, som det bl.a. kendes ved tunnelbrande.

»Det var det, der skete under murbrokkerne af WTC 1, 2 og 7,« fastslår han.

Sidst men ikke mindst fremhæver skeptikere det helt utrolige i, at en af de formodede flykaprere Satam al-Suqamis pas blev fundet af FBI i gaderne omkring WTC.

Passet er tilsyneladende fløjet ud af flykaprerens lomme, har klaret sig igennem eksplosionen, er fløjet ud af bygningen og ned på gaden og ikke f.eks. oppe på noget hustag, hvor FBI kunne finde det, og dermed bekræfte deres mistanke.

Pentagon-angrebet

En af de andre begivenheder 11. september, som skeptikerne har kastet sig over, er det frontale flystyrt ind i Pentagon (se link til flashanimation nedenfor).

De hævder, at det var umuligt for piloten Hani Hanjour, der aldrig havde været i området før og ikke kunne få hjælp af flyledere, som han havde afskåret sig kontakten til, at kunne manøvre flyet med omkring 650 km i timen kun to meter over jorden ind i Pentagon.

Desuden skulle piloten for at ramme Pentagon i den vinkel, tilfældet var, foretage et sving på 270 grader og et fald på 7000 fod på 2 minutter og 30 sekunder blot for at ramme den mest forstærkede facade på den næsten mennesketomme fløj, der var ved at blive renoveret. Havde han blot fløjet lige ud og ikke foretaget det hasarderede sving, havde han haft kurs mod Donald Rumsfelds kontor og en fløj med flere tusinde mennesker.

Desuden påstår skeptikeren, at de undervisere, der efter sigende havde givet Hani Hanjour flyvelektioner, har sagt, at manden stort set ikke kunne flyve og da slet ikke manøvre, som tilfældet var i angrebet mod Pentagon.

Skeptikerne mener også, at der er forbløffende få spor af den Boeing 757-200, der skulle have ramt Pentagon på sin rute dertil. Især peger skeptikerne på, at græsplænen foran Pentagon ser fuldstændig uberørt ud.

Og hvorfor har den amerikanske regering ikke vist de videoer (på nær de fem frames der blev frigivet i foråret, og som ikke viser flyet), der må eksisterer af flyet, idet det passerede et væld af overvågningskameraer på vejen. Hvis de støtter den officielle forklaring, må regeringen da også selv være interesseret i at vise dem, lyder ræsonnementet.

Manglen på vragdele og skader samt det hul i muren, der ser overraskende lille ud, får skeptikeren til at påstå, at et missil eller et langt mindre fly må have ramt Pentagon den 11. september.

Det var muligt med Pentagon

Andre skeptikere fastholder dog, at det var en Boeing 757-200 der ramte Pentagon, men at flyet pulveriseredes ved kollissionen. Dette forklarer manglen på større flyvragdele. Desuden henviser disse skeptikere til, at der faktisk blev fundet aluminiumsstykker med påtegninger, der svarer til en Boeing 757-200 samt, at der er dele af noget, der kunne ligne en Boeingmotor inde i hullet i Pentagon.

Desuden har disse skeptikere regnet på mulighederne for at en Boeing 757-200 kunne foretage den manøre, de andre skeptikere kalder umulig. De kommer frem til, at flyet med en fart på omkring 650 km/t der foretager et sving over tre fjerdele af en cirkel med en omkreds på 35.761 meter, som tilfældet var, ville opnå en G-kraft på 0.5726 G. Dette er muligt for en Boeing 757-200, der kan klare en målt G-kraft på to.

Disse skeptikere mener dog stadig, at det var regeringen, der stod bag angrebene på WTC-komplekset, og at det fly, der styrtede ned i Pennsylvania, blev skudt ned.

Ingeniøren har forsøgt at få den danske Havarikommission til at se på billederne, men de afviste at deltage med den begrundelse, at der ikke var tale om et havari på dansk grund.

Ligeledes afviste Forsvarets Havarikommission at deltage, fordi man ikke ønsker at revurdere en sag som en allieret selv betragter som afsluttet.

Clinton og 11. september

En række andre hændelser den 11. september 2001 er blevet undersøgt af skeptikerne som eksempelvis fly 93 styrt over Pennsylvania, de mystiske glimt ved næsen af de fly der styrede ind i WTC 1 og 2, samt at North American Aerospace Defence Command, NORAD, ikke opfangede og eftersøgte de kidnappede fly, hvilket de efter sigende var forpligtet til og skulle have gjort mange gange før i amerikansk luftrum.

Desuden har der tilsyneladende været en række usædvanlige aktiehandler i dagene og ugerne op til 11. september 2001 (se bl.a. CBS NEWS og denne side med opsummering og links), der kunne indikere, at nogen havde forudgående viden om angrebene 11. september.

Hvad end forklaringerne er på begivenhederne den 11. september, besluttede det officielle Amerika at afslutte undersøgelsen af begivenhederne med rapporten fra NIST.

Dermed har de amerikanske skatteborgere i alt betalt 36 mio. dollar på at få endevendt begivenhederne (Fema-rapport: 600.000 dollar, 911-kommissionsrapport: 15 mio. dollar, Nist-rapport: 20 mio. dollar).

Til sammenligning kostede Monica Lewinsky-sagen mod den tidligere demokratiske præsident Bill Clinton omkring 65 mio. dollar.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det angives at "Således styrtede et B-52 bombefly den 28. juli 1945 ind i Empire State-bygningen på 79. etage..." - B-52 flyet fløj første gang den 15. april 1952 Det var en B-25 der ramte Empire State Building.

 • 0
 • 0

Prøv så at se filmen SkrewLooseChange i stedetDen kan ses her http://www.lolloosechange.co.nr/ eller downloades samme sted. Alle de nævnte ting gennemgås. Den svarer samtidig på en del af de unævnlige mange fejl i ingeniørens artikkel. (hvorfor puster et seriøst fagblad til gløderne af konspirationsteoretikernes bål? Istedet for at gennemgå hvorfor de tager fejl? Konspirationsteorier er blot vor dages eventyr, spændende, mystiske og med gode og onde personer)

 • 1
 • 0

For en god ordens skyld vil jeg lige sige, at ovenstående artikel ikke er baseret på Loose Change, der er en dramatiseret film, der sætter spørgsmålstegn ved begivenhederne 11. september. Filmen er i øvrigt blevet udsat for en del kritik af konspirationsteoretikerne selv for at være for uunderbygget. I ovenstående artikel fremlægger Ingeniøren skeptikernes påstande netop som påstande og ikke sandheden. De bliver derefter vurderet af bl.a. sprængstofeksperten Erik Lauritzen, som tilbageviser dem, han præsenteres for. Man kan selv se de filmklip og andre oplysninger, konspirationsteoretikerne baserer deres teorier på ved at klikke på linksne i teksten. Se i øvrigt andre links under artiklen. Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Teorierne om, at den amerikanske regerings skulle stå bag 11. september-angrebene er selvfølgelig åbenlys nonsens. Ingeniøren burde efter min mening være et frirum, hvor man kunne slippe for underlødige emner som intelligent design og dårlige konspirationsteorier.

 • 0
 • 0

Til dig der stadig overvejer hvad der virkelig skete '9/11', vil jeg gerne sige: Jeg håber ikke at denne artikel har fået dig til at holde op med at tvivle på den officielle forklaring.At bringe en artikel om 9/11 bevægelsens argumenter i et teknisk tidskrift uden at nævne fysik-professor Steven E. Jones, som helt indlysende er den mest fremtrædende og stærkest meriterede akademiker i bevægelsen, er et udtryk for slap eller tendentiøs journalistik.Steven E. Jones har udgivet et white-paper med titlen"Why Indeed Did the WTC Buildings Completely Collapse?"Du kan finde dette white-paper i pdf format på siden:http://www.journalof911studies.com/http://... du er ingeniør med relevant teknisk ekspertise - og hjertet på rette sted, og et modigt sådant, vil jeg indtrængende opfordre dig til at læse Steven E. Jones' white -paper.

 • 0
 • 0

Jeg beklager mit forrige indlægs afklippede fremtræden.Her er det i en version tilpaset den omkringliggende teknologi. Til dig der stadig overvejer hvad dervirkelig skete '9/11', vil jeg gerne sige:Jeg håber ikke at denne artikel har fåetdig til at holde op med at tvivle på denofficielle forklaring.At bringe en artikel om 9/11 bevægelsensargumenter i et teknisk tidskrift uden atnævne fysik-professor Steven E. Jones, somhelt indlysende er den mest fremtrædendeog stærkest meriterede akademiker ibevægelsen, er et udtryk for slap ellertendentiøs journalistik.Steven E. Jones har udgivet et white-papermed titlen"Why Indeed Did the WTC

 • 0
 • 0

David Ray Griffin, som den tidligere debattør henviser til, er hverken ingeniør, fysiker eller kemiker. Han har heller ingen anden videnskabelig baggrund, der kvalificerer ham til at udtale sig om de tekniske omstændigheder omkring begivenhederne 11. september 2001. David Ray Griffin er nemlig teolog og filosof.  Han holdt fordrag i København i går torsdag om begivenhederne. Her kom det frem, at manden ikke har talt med sprængstofeksperter, demoleringseksperter eller andre, der kunne have forstand på bygningskonstruktion og dermed udfordre hans teorier. Han bragte nogle teorier frem om kollapset, som er baseret på, hvad han selv kunne iagttage på de filmklip, der er linket til ovenfor. Han bragte således ikke andre oplysninger til torvs om kollapset af WTC1, 2 og 7, der på nogen måde beviser, at der skulle være tale om en kontrolleret demolering end dem, der bliver forklaret i ovenstående artikel af sprængstofekspert Erik Lauritzen som værende naturlige kendetegn ved et "naturligt" kollaps.  Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Erik Lauritzen må gerne vise mig et progressivt kollaps der går lige så hurtigt som frit fald og han må gerne vise fortilfælde for en brand der flere uger efter er så varm at der er smeltet stål i bunden af den bygning, der kun brændte i toppen. Han må også gerne forklare hvorfor wtc7 styrter sammen og hvor alle de eksplosioner kom fra som både kan høres på film f. eks. 911. eyewitness og bekræftes af bla. a brandfolk og TV live rapportere. Hvis man læser de officielle rapporter har de netop svært ved at forklare sammenstyrtningerne, så det er da fantastisk at Erik Lauritzen kan sidde i Danmark og klare ærterne. Har han overhovedet læst de officielle rapporter ? og hvorfor har millitæret sørget for at ødelægge bevismaterialet i modstrid med amerikansk lov (Bill Manning i "FireEngineer" ? og hvorfor vil Pentagon ikke vise de tre overvågningsvideoer, der sandsynligvis har filmet det fly der ramte Pentagon ? Dette er blot nogle få af de mange forhold der kaster en lang skygge over sagen og som gør den til den vigtigste politiske sager overhovedet - også for Danmark som allieret i de krige 11. september udløste.Desværre synes de store medier både i USA og Danmark at misligeholde deres public service forpligtelse. Ligesom i Kina og Rusland er det internettet, der bringer kritiske oplysninger ud til borgerne. Ingeniørens indlæg her er trods mange fejl det mest seriøse jeg har set. Mange af de grundige dokumentarfilm om emnet burde være på DR1, DR2 og TV2 som føljeton. Gerne kommenteret af alle mulige kritikere. Jeg hørte på P1 at ca. 40% af amerikanerne mener Bush stod bag 911. Det alene burde være nok til at se nærmere på sagen- og ikke bare til at antage at 40 % er skøre. Hvorfor siger mange "Endnu en månelandingsskeptiker"- hvorfor siger de ikke "Endnu et Watergate ? " ?

 • 0
 • 0

Nu er det jo sådant, at jeg ved lidt om det her. For en dansk person, som jeg kender, og som er stærk racistisk mod arabere og indvandrer, var netop ovre og se World Trade Center kort tid før de styrtede sammen. Vi vidste intet, om den fremtidige sammenstyrtning på dette tidspunkt, men kunne dog ikke undgå, at komme til at tale om de tekniske indstallationer, herunder terror, sikkerhed, og elevatorerne. Jeg nævnte - på baggrund af enten en gammel lærebog vi havde i historie i folkeskolen (om højhusene og bygning af dem), eller en artikkel om elevatorer i Illustreret videnskab (jeg husker ikke hvilken af de to steder det stod), at den eneste alvorlige elevatorulykke, var da et fly stødte ind i et højhus, og med vingen skar alle kabler over.På baggrund af personens arbejde, og daglige omgang med også mulige indvandrer, er jeg sikker på, at Bin Ladens folk, har aflyttet os, og brugt idéen med et fly til at flyve ind i World Trade Center. Og det skete så, allerede ca. 14 dage efter.Alle idéer, med en længere planlægning bag, er der næppe noget om. Idéen skyldes aflytningen af os. Teoretisk kunne det jo også være CIA som aflyttede os - men hvorfor skulle de det? Det er langt mere sandsynligt, at det har været folk med kontakt til Bin Laden, på grund af personens racistiske tiltag.Hvis vi ikke er blevet aflyttet, finder jeg det ihvertfald særdeles usandsynligt, at World Trade Center netop skulle være blevet "bombet" af fly, så kort tid efter, og umiddelbart efter, at min ven har besøgt bygningen.Jeg er meget sikker på, at vi aflyttes af organisationer med tæt tilknytning til Bin Laden, og fanatiske religiøse racister. Da jeg f.eks. skrev et indlæg på Ingeniørdebat, hvor jeg nævnte Muhammed, blev jeg kort tid efter, ringet op af en indvandre, der talte fint dansk, og som skulle høre hvad jeg mente om muslimer, og religion.Jeg kan ikke udelukke, at vores "samtale" endog kunne misforstås, af nogen som ikke kunne så godt dansk, og det ikke klart fremgik at idéen med flyende kom fra en bog i folksekolen, og det vi talte om var mulig elevatorsikkerhed.

 • 0
 • 0

Til Morten LindhardJeg gerne forsøge mig med et svar ud fra min research. Så vidt jeg kan forstå opnår et progressivt kollaps pr. definition meget hurtigt frit fald hastighed. Dvs. hvis der er tale om progressivt kollaps er en af kendetegnene netop, at det foregår med frit fald hastighed. Hvis brændbare materialer (uanset hvor de kommer fra i bygningen) med ild eller gløder ligger begravet under eksempelvis murbrokker m.m. kan der komme ilt til ilden samtidig med, at ilden ikke kan komme af med varmen. Dermed opstår der endog meget høje temperaturer, som blot stiger i den tid (dage og uger), ilden ikke bliver slukket. Dermed vil det stål, der ligger der kunne blive opvarmet så meget, at det vil begynde at smelte. Fænomenet kendes fra tunnelbrande og er meget frygtet.Omkring WTC 7 ved vi ikke hvordan bygningen var bygget. Byggesjusk? I Ingeniøren har vi flere gange skrevet om det - ikke mindt det pludselige kollaps af Ballerup Arena. WTC7 har tilsyneladende været udsat for en del ekstreme påvirkninger inden kollapset - både som følge af alt det byggemateriale, der blev slynget ind i bygningen og de rystelser, som tvillingetårnene medførte, da de styrtede sammen.Disse ting betyder imidlertid ikke, at der ikke stadig er uafklarede spørgsmål. Men jeg vil stadig ikke mene, der er beviser for, at Bush skulle stå bag, hvis det er teorien. Til JD: Jeg tror, ikke du behøver at frygte, at det er din samtale med din ven på jeres tur til WTC, der har inspireret Bin Laden til at begå terrorangrebet. Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Hei Thomas Lemke.Først, takk for at du bringer denne artiklen. Du viste til Griffin og at han ikke har vitenskaplig bakgrund som kvalifiserer han til ... osv. Det er nu sånn at Griffin uttaler seg om helheten av dette. Han peker på hele spektret av problematikken rundt den officielle forklaringn på 911. Alt fra skyldsspørsmålet, spørsmålet om motiv og midler ... osv. Det er ikke kun interessant at høre på inginører i dette her, han konfererer selvfølgelig med mange mennesker han kjenner som har andre kvalifikasjoner.Men jeg synes du - siden du tar opp Griffin - også bør ta opp S. Jones.Det er mange - veldig mange - alvorlig spørsmål du ikke berører i din artikkel. F.eks hvorfor sementen i bygningen pulveriseres. Den massive stålkjærne i bygningene, som ikke rammes av gulvene som falder ned.  Hvorfor masten i mitten av tårnet falder før gulvene falder ned ... osv. Mange mange spørsmål.Jeg kunne godt tenkt meg fått inntryk av Erik Lauritzen's kompetanse og hvordan han kommer frem til sin vurdering. F.eks, dersom ingen lignende bygninger har faldet ned før eller siden, hvordan kan ha så vite at faldhastigheten er omtrentlig frit fall uten hjelp av f.eks sprengstoffer?

 • 0
 • 0

Hei.Det som fik meg at se nærmere på 11 sep var byging 7. Men nu etter at ha set nærmere på dette er det mer intuisjonen som sier meg at bygning 7 ble demolert. Kompetente personer sier det samme, f.eks: http://www.youtube.com/watch?v=S_BMcMLsIQk... Det klareste - etter min mening ugjendrivelige bevis for - at det var høyteknologiske sprengstoffer involvert for at få bygningene ned er tårnene.Tårn 1 var 417 høyt. Frit fall i vakum fra 417 m gir 9,22 sek.Ved å utregne kun impulsbevarelse ved forholdene i en 'pannekake'effekt - som er den eneste gangbare forklaring presentert - kommer man ikke under 12,5 sek, forutsat at HELE massen som falder ned forblir innen bygningenes fire vegge. Deri også regnet at fallet begynner ikke på øverste etage, og også med  en liten sikkerhetsmargine. Jeg utfordrer ing.dk at presentere et sådant reknestykke og klargjøre det for leseren.Utover disse uigjendrivelige faktum vet vi jo at i virkeligheten spiller flere forhold inn. Et nu luften. Men hvor mye? om vi sier 1 sekund er vi ikke grådige, derav 13,5 sek.Hvor mange sekunder er det så tilbake til at redegjøre for 1: Spild av masse som ikke oppeholder seg innen bygningens fire vegge? 2 Konstruksjonens egen indre motstandstyktighet.Fakta er angående 1: Efter de opptagelser som er at se mens bygningen falder ned og billeder når kolabset er overstått, samt den masse pulverisert sement og andre dele som var spredt ut over hele Manhatten så er mesteparten av bygningen utenfor sine egne fire vegge.Angående 2: Bygningen ville - tatt argumentasjonen ovenfor i betraktning - bremse kolabset betraktelig.Bare de ugjendrivelige fakta i de nødvendige forutsetningene i mattematikken forklart ovenfor vet vi at bygningen ikke kan falde ned på kortere tid enn 13-14 sekund. Med de øvrige forholdene tatt i betraktning - massespild, motstand i konstruksjonen - hvordan kan ing.dk feile at indrømme at bygningen ikke kan falde sammen sådan som nist påstår på 11 sekunder?I følge nist faller bygningene sammen på hennholdsvis 9 og 11 sekunder. De saklige grundene for at konkludere dette er mindresannsynlige enn at tallene 9 og 11 er valgt for at stimulere underbevidste assosiasjoner ... (ikke missforstå meg), dog tallene kan ikke ha noe med virkeligheten at gjøre. Hvorfor er det så vanskelig at indrømme dette?Jeg vil veldig gjerne vite hvorfor ing.dk ikke gjør disse berekningene, eller kritiserer dem dersom de ikke holder stikk. Hvor går det galt? g er ikke 9.81 på manhatten? Impulsbevarelse er annerledes i USA enn her i skandinavien?Bygningene ble ikke tatt ned med klassisk demolering, det trenger vi ikke høre flere gang. Det vet vi nu. Men: tårnene ble tatt ned ved hjelp av en enorm kraft som 1) fjernet all støtte så de falt ned i frit fall - som nist rettelig konkluderer på 9 og 11 sekunder. 2) så at si hele bygningen ble pulverisert og spredt langt ut over komplekset 3) og de overopphetede restene tok 2-3 måneder at køle ned.Det er vanskelig at akseptere at disse bygninger kan ha blitt tatt ned med høyteknologiske midler - men det er noe som er - eller burte være mer vanskelig at akseptere: at rettfremm mattematik og eldgammel, klassisk fysikk må settes til side for at tro - det som en blir fortalt ... mvh 911@911-fo.com 

 • 0
 • 0

Til Petur Martin Johannesen Ifølge Erik Lauritzen er hastigheden på sammenstyret på WTC 1 og 2 ikke unaturligt hurtigt. Der er tale om et såkaldt progessivt kollaps, der er karakteriseret ved, at det accellererer fra 0 - frit fald meget hurtigt. Det skyldes bl.a., at der skabes en vertikal brudzone i hele bygningens længde fra brudzonen (hvor flyet ramte) og nedad. Samtidig med at vægten hele tiden øges kommer revnehastigheden vertikalt i bygningen helt op på omkring 4000 m. i sek - langt hurtigere end frit fald. Det faciliterer kollapset af det øvrige materiale, så det kommer op i nær frit fald hastighed.Omkring støvet, siger Erik lauritzen at der fremkommer en mængde støv, som altid er vanskeligt at styre, når bygninger kollapser. Der opstår meget fin svævestøv, som holder sig længe i luften og når langt væk. Derfor er man altid meget opmærksom på vindretning, støvfølsomme installationer og placering af tilskuere ved større sprængningsprojekter.  Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Ok, så svaret er at Erik sier at det er bare sådan? Men det er ikke noe svar det?Forstår jeg det riktig at i følge Erik så knuses all støtte i bygningen fra fallzonen ned til kelleren nesten umiddelbart etter at fallet begynger, så at hele bygningen egentlig falder sammtidig? så det derfor er ikke den faldende delen av bygningen som knuser det den møter på vei ned? Det er iallfall sådan det ser ut.Det er nok sant at det kommer støv ut av en bygning som falder ned på hvilken som helst måten den falder ned, men kommer det normalt tilnærmesvis så meget støv som det kom på Manhattan? Akkurat hvor meget støv der ble produsert vet jeg ikke, men jeg har kommet over raporter som sier 5cm støv over det meste av Manhattan ... jeg mener det er gjort berekninger på at over 95 % av bygningen ble pulverisert, ikke bare sement, men møbler og tepper og alt ... mener Erik også det er naturlig? Eller du selv? 

 • 0
 • 0

http://www.uriasposten.net/?p=3717 Det er synn det er så lite interesse for 9/11 utenfor USA. Jeg går ut fra at du med letthet kan se - som vi andre - at Popular Mechanics skriverier om detter under all kritikk, hvorfor ing.dk ikke produserer bedre resultater er bare spørsmål om vilje. (PM http://www.apfn.net/pogo/A003I060823-am-c3... og http://video.google.com/videoplay?docid=20... ) Nedenfor er en viktig dokumentar om samme. http://www.911-fo.com/iv-dokumentarir/911-... Mvh Petur Håper ing.dk ikke kommer at legge seg på linje med usaklig 'debunking' av 9/11 truth. Men artiklen 11 sep er ikke så slem.

 • 0
 • 0

Efter at have gået på pension efter et liv som elektroingeniør har jeg fået tid til at interessere mig for mange ting. For nyligt er jeg blevet opmærksomt på de mange usandsynlige officielle forklaringer på begivenhederne 11.9.01. Ovenstående artikel er nok den hidtil bedste beskrivelse af emnet i de åbne medier i Danmark. Imidlertid har jeg svært ved at forstå, at Ingeniøren som fagblad kan bringe udtalelser fra en sprængstofsekspert om, at en vertikal brudflade i hele WTC-tårnets længde kan forklare, at hele tårnet falder til jorden med en hastighed som det frie fald. Kunne vi ikke få en ordentlig redegørelse for denne mekanisme?Hvor kom i øvrigt den ilt fra, som fik gløder og metalrester under de sammenstyrtede ruiner til at nå ekstremt høje temperaturer i ugerne efter kollapset?Debatten her har givet mig links til mange væsentlige informationer om begivenhederne. Konsekvenserne af en forkastelse af de officielle forklaringer på begivenhederne er skræmmende, men det bør da ikke afskære os fra at prøve at finde svar på vore spørgsmål.John Larsen

 • 0
 • 0

JOHN RAABO LARSEN skrev:=KLIPPET=1) Imidlertid har jeg svært ved at forstå, at Ingeniøren som fagblad kan bringe udtalelser fra en sprængstofsekspert om, at en vertikal brudflade i hele WTC-tårnets længde kan forklare, at hele tårnet falder til jorden med en hastighed som det frie fald. Kunne vi ikke få en ordentlig redegørelse for denne mekanisme? 2)Hvor kom i øvrigt den ilt fra, som fik gløder og metalrester under de sammenstyrtede ruiner til at nå ekstremt høje temperaturer i ugerne efter kollapset?=KLIPPET===1: Hvis der ikke er nogen ydre kræfter - bortset fra tyngdekraften - vil huset falde lodret ned.(Newton)Det E K Lauritzen taler om er ikke en synlig fraktur, men om at den horisontale kollaps-zone bevæger sig lodret nedad.Brud mekanismen kræver ikke nogen tid til at udvikle sig, så der er ikke nogen forsinkelse og dermed opnås "hastighed som frit fald" Da høje huse typisk er bygget med en eller flere indre kerner- elevator-tårne og den slags vil de kun give en mindre afbøjning, det er ikke som en klassisk skorsten, hvor man sprænger den ene side væk og lader den anden danne et "hængsel"2: Hvis der er underskud af ilt, vil der dannes en varm sky af brændbart materiale. hvor denne sky møder tilstrækkeligt ilt, dannes en meget varm flamme: "blæselampen" Når meget varmt materiale dækkes af en masse andet, vil den udvendige masse virke som isolering og holde på varmen længe. Jeg er bygningsingeniør og ingeniørofficer, så jeg svare gerne på dette. Andet?

 • 0
 • 0

Hvor kom i øvrigt den ilt fra, som fik gløder og metalrester under de sammenstyrtede ruiner til at nå ekstremt høje temperaturer i ugerne efter kollapset?Gløder kræver næsten intet ild for at "brænde". F.eks. brændte DLG-siloen i esbjerg i svjv. 8 måneder.. 

 • 0
 • 0

Til alle 11. september-interesserede kan jeg oplyse, at der for tiden cirkulerer et live-klip fra BBC fra den 11. september, der tilsyneladende viser en BBC-reporter, der rapporterer om kollapset om WTC 7, den såkaldte Salomon Brothers Building, omkring 23 minutter, før det faktisk sker.Udsendelsen bliver afbrudt ifølge skeptikerne 5 minutter før kollapset sker.Klippet er ifølge skeptikerne fra tidsrummet 16:54 til 17:36, men det fremgår ikke af selv klippet, da der ikke er noget ur. Det kan måske verificeres af BBC.Sikkert er det imidlertid, at der bag reporteren står en bygning, der i høj grad ligner WTC 7, mens hun rapporterer om det kollaps, som ifølge hende ER sket.Ifølge skeptikerne beviser klippet, at nogen må have haft forudgående viden om, at WTC 7 skulle kollapse, siden man er i stand til at rapportere om det, før det faktisk sker. Så vidt jeg kan høre, oplyser reporteren ikke, hvor hun har sine oplysninger fra. Men der har åbenbart ikke været helt styr på kommunikationen, og oplysningerne er derfor blevet sendt ud for tidligt, og transmissionen må afbrydes, inden man faktisk ser kollapset bag reporteren. Spol frem til 14:50 i klippet, hvor transmissionen begynder. Klippet kan ses her: http://www.liveleak.com/view?i=49f_1172526096

 • 0
 • 0

Kom tilfeldigvis over denne gamle diskusjonen. Angående BBC klippet, ja det er korekt. Bygning 7's "kolaps" ble annoncert, og analysert "korekt" - dvs i tråd med den senere propaganderede versjon - i BBC ca 20 min før bygningen falt sammen. BBC ble efterspurt de orginale opptagelsene til denne utsendelse, men de var "gått tapt" .. senere har dom komet frem på youtube - takk for interner, og nei takk til internet2. Det mest interessante med BBC opptaket - mener jeg - er ikke at de vet på forhond at bygningen falder sammen, det er det så mange andre som viste, men de viste akkurat hvorfor, og hvordan, det er det enda i dag ikke noen forklaring på, som holder vand.

http://www.journalof911studies.com

vil videre engang til oppfordre ing.dk og Lemke at gå seriøst inn i dette tema. Om i mangler seriøse kilder og kontakter finnes de i voksende omfang. Undersøkelser 2006/2007 viser at 1/3 mener hvithusadministrasjonen på en eller annen måte står bak 911.

 • 0
 • 0

Ingeniører kan ikke nødvendigvis forventes at være lingvister, det må ingen heller forvente af mig. Ordbøger kan vi dog alle slå op i, og skulle Ingeniøren vælge at interessere sig for fakta og undersøge følgende, så kunne deres samvittighed byde dem at ændre deres oprindelige påstand, om at de har kigget på "de mest sejlivede konspirationsteorier".

Konspiration: 2 eller flere, udfører eller planlægger at udfører en handling, som er ulovlig eller skadende for andre. Teori: http://da.wikipedia.org/wiki/Teori

Konspirationsteori er således en teori om at to eller flere har udført eller planlægger at udfører en handling som er ulovlig eller skadende for andre.

F.eks. Teorien om at flere end 2 arabiske terrorister har udført en terroraktion som var skadende for andre.

Den mest sejlivede konspirationsteori om hvad der skete den 11. september kommer altså fra det hvide hus. George Bush og hans kabinet er dermed verdens mest succesfulde konspirationsteoretikere. Dette kan nemt verificeres som fakta, så hvorfor benægtes det så? Hvorfor kommer evnen fra ellers rationelle mennesker så til at fordreje dette faktum?

Fordi "konspirationsteorier" og "konspirationsteoretikere" bruges i den Europæiske Union (og i andre dele af verden) på helt samme måde som "stakkels sindslidende" blev brugt i den Sovjetiske Union.

Enhver som ikke stolede blindt på "partiet", som måske havde opdaget at folk blev fjernet og smidt nordpå (Sibirien), at det hele var løgn, og som måske var begyndt at "vække" den underlagte Sovjetiske befolkning, blev straks udstillet af de sovjetiske medier som: Stakkels Sindslidende. Reaktionen blandt resten af befolkningen var en angst for selv at måtte udsættes for samme skæbne, så det blev uendeligt upopulært at "tro på sådan noget junk".

Psykologer har påvist at menneskets største angst er hån og latterliggørelse. At dø kommer nr. 2. Det betyder at mange mennesker vil hellere dø end hånes for at være "konspirationsteoretiker" af f.eks den danske presse.

Måske kunne det "Påvirke" karrieren i den gale retning?

Kære Ingeniøren, den mest sejlivede konspirationsteori er blandt andet teorien om at vingerne på et passagerfly kan knække lige før impact med en væg i Pentagon og folde sig bagud, for derefter at forsvinde ind gennem et rundt hul i en armeret mur.

Den mest sejlivede konspirationsteori er teorien om at et fly ikke efterlader "Tom og Jerry" omrids i en mur i Pentagon, kun i skyskrabere.

Den mest sejlivede konspirationsteori er teorien om at hvad enten muren var armeret som stål hvorfor den kunne laver passagerfly til pulver eller blød som smør hvorfor skrovet kunne punktere 3 ringe, så kunne skrovet punktere 3 ringe mens vinger og motorer måtte give op og give efter.

der eksistere et modsætningsfyldt forhold mellem netop hvad skrovet kunne punktere og hvad motorene og vingerne ikke kunne hamle op med. Skrovet kunne punktere 3 ringe, mens vingerne med motorerne (afhængig af hvilken konspirationsteoretiker der får lov) enten blev til pulver da de ramte muren, eller, måtte give efter for murens styrke i rammen på det cirkulærer hul i væggen fra skrovet, og ikke havde andet valg end at folde sig sammen bagud og følge med flyet ind indenfor i den første ring. Et fænomen som endda ikke efterlod noget "Tom og Jerry" omrids som i WTC, men derimod undlod at forstyrre det runde hul fra skrovet.

"Det må være svært for dem, som har taget autoritet som sandhed, i stedet for sandheden som en autoritet".

 • 0
 • 0

Fandt offentligheden egentlig ud af hvad det var for et fly der ramte pentagon? synes at have set billeder af et missil der rammer bygningen?

 • 0
 • 0

Først vil jeg gerne sige, at jeg er imponeret over, at at denne artikel stadig kan trække debat her et år efter, at den blev bragt. Så meget desto mere synd er det, at 4/5 af den oprindelige artikel er forsvundet inklusive fotografier og illustrationer, tekstlinks til den research, jeg har brugt til artiklen, og sider med debatter, film etc.. Vi arbejder i øjeblikket på at få så mange af de oprindelige informationer med fra den oprindelige tekst, men det hele kommer nok desværre ikke med.

Til Claus Hauge Kristensen: Den amerikanske regering har frigivet optagelser fra et overvågningskamera, der viser noget og en eksplosion i Pentagon, men man kan reelt ikke se hvad det er, der rammer. Du kan se videoen her: http://www.youtube.com/watch?v=TAaP4Z3zls8 Der sker noget omkring 25 sek. inde i videoen.

Der er imidlertid ret bredenighed om, at det var et fly der ramte - også blandt konspirationsteoretikerne selv. Du kan bl.a. læse et af deres essays om flystyrtet her med masser af fotografier: http://911research.wtc7.net/essays/pentago...

Når du skroller ned i teksten,kan du se fotografier af vragstykkerne, der passer perfekt til Boeing 757. Men der er mange andre ting, der synes at understøtte, at det var et civilt fly, der ramte Pentagon, som den officielle version også lyder.

Bedste hilsener fra Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Informationer undertrykkes enten ved at håne og latterliggøre budbringeren, vrede eller simpelthen ved at ignorerer.

Den sidstnævnte er som regel den første man vælger, hvis det ikke virker, så kommer hånen og latterliggørelsen. Skulle det heller ikke virke... vrede.

Thomas Lemke valgte den sagte metode, at ignorerer.

Det eneste Thomas Lemke ikke kan, er at adressere det simple faktum, som undertegnede tillod sig at skære ud i pap i min foregårende post.

 • 0
 • 0

"""Så meget desto mere synd er det, at 4/5 af den oprindelige artikel er forsvundet inklusive fotografier og illustrationer, tekstlinks til den research, jeg har brugt til artiklen, og sider med debatter, film etc.. Vi arbejder i øjeblikket på at få så mange af de oprindelige informationer med fra den oprindelige tekst, men det hele kommer nok desværre ikke med. """ I er blevet hacket af Pentagon. Derfor mangler der en del ;>)

 • 0
 • 0

Det er da dejligt at man ikke er den eneste der tvivler på den "officielle forklaring". Her er endnu et link til en film om emnet, og den opsummerer rimeligt mine egne tanker. Men en ting der undrer mig meget, er at tårnrne styrtede sammen i sig selv. De var jo begge ramt i den ene side, hvilket, alt andet lige, må have svækket den side, og ville forårsage en "hænsel-effekt" og fået dem til at vælte?

http://video.google.com/videoplay?docid=-6...

 • 0
 • 0

jo, men ... man kan fantasere at ytterveggene styrer sammenfaldet? altså presser alt inad, imot mitten? Det forklarer det ikke, men om man vil opfinne en forklaring på det så kan man, om man velger å gjøre det :)

 • 0
 • 0

Hej ingeniører!

Jeg er bla. uddannet brandmand (7 års erfaring og ca. 500 udrykninger) og ud fra den erfaring er der mange ting jeg ikke kan få til at "rime i sangen" ang. 11. sep. 2001...

Jeg tænker specielt på WTC7 som var den bygning der blev sprunget ned 6 timer efter de 2 tårne var kollapset. Larry Silverstein (ejeren af WTC); udtalte i tv at brandvæsnet ringede til ham sent samme eftermiddag og forklarede ham, at de ikke kunne for kontrol over branden i WTC7...og at de blev nødt til at springe den bygning ned.

Nu har jeg kigget billeder af den bygning flere steder på nettet og min konklusion er den, at enten er det et helt vildt dårligt brandvæsen eller også er det en meget usikker sikkerhedsbygning ?

Billederne viser at der er 2 mindre brande (1 på 2 etager). De brande svarer til 2 mindre parcelhuse! De er 10-12 brandfolk tilstede og det er nok til at løse opgaven. Skal vi sige mellem 6-10 timer...så er de HELT slukket! Bygningen er på 48 etager, mindre brande på 2 etager - dvs. at der er 46 etager tilbage som ikke er i fare. WTC7 var en sikkerhedsbygning som bla. New York's borgmester skal opholde sig i ved naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger osv.

En helt anden ting jeg undrer mig over - er at hvis man ikke kan få kontrol over en brand i en bygning, så er det fordi bygningen er "overtændt" som det hedder i fagsprog. Når en bygning er overtændt - er det INGEN brandfolk der går ind i den!!! Fordi det er det rene selvmord og det er en fast regel at man ikke går ind i en overtændt bygning.

Så kommer millionspørgsmålet: Hvordan kan der så komme sprængningseksperter ind i den bygning mon ??? ;-) Det kan der IKKE !!! Og brandfolk jager altid folk væk fra stedet. Nu var det jo ikke noget problem, for de småbrande udgjorde ingen fare på noget tidspunkt. Men, nu var den bygning overhovedet ikke overtændt. Og sprængstoffet er placeret der ca. 3 uger forinden. Ellers kan det overhovedet ikke lade sig gøre at få den bygning til falde sammen så perfekt som den gjorde! Det tager altså tid at beregne sådan en sprængning. En gammel kollega var sprængningsekspert og det tog ham ca. 8 timer sprænge en gammel gartneriskorsten (fra beregninger, hakke huller, placering af sprængstof, trække kabler, sætte detonatorer i, sikre området omkring og tilsidst lå den så om. Der er MEGET langt fra en skorsten til en 48 etagers bygning. Der skal laves rigtig mange huller i vægene på 48 etager. Så 3 uger kogt ned til 6 timer i en bygning som iflg. den officielle forklaring var overtændt (selv om billederne viser noget helt andet...)

Min mening er at i WTC7 hopper kæden helt af mht. deres forklaringer. Det må være det tydeligste bevis for at der foregår noget som ikke har med sandheden at gøre.

Nogen mener at WTC7 var kommando-centeret for hele 11. sep. 2001.... Det kunne det jo egentlig godt stinke lidt af siden man absolut SKAL have den bygning sprunget til atomer... ?!? Slette alle spor... De 2 små brande er ikke grund nok til en sprængning og stadig skal vi huske på at det tager ca. 3 uger at plante sprængstof i sådanne en stor bygning.

Vi har OUH her i Odense og højhuset er på 16 etager. Jeg var engang til en mindre brand i en opvaskemaskine på intensiv-afd. Så skulle vi da også have sprængt hele den 16-etagers bygning ned ! Det går næsten lige op med WTC7 - "at man ikke kunne få kontrol over branden".

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Glemte lige at fortælle, at når en bygning er betegnet som værende "overtændt" - så vælter der flammer ud af samtlige vinduer. Derfor går man ikke ind. Man kommer nemlig ud i en ligpose bagefter. Når man ikke kan få kontrol over en brand i en bygning - så er det fordi den er overtændt. I sådan et tilfælde sikre man i stedet bare andre bygninger omkring. Altså sørger for at de bygninger ikke brænder også...andet kan man ikke gøre.

Det er derfor jeg stiller spørgsmåltegn ved hvordan der så ville kunne komme spængningseksperter ind i denne bygning - hvis man netop ikke kan få kontrol over branden iflg. den officielle forklaring. ;-) Det kan overhovedet ikke lade sig gøre hvis den bygning var overtændt...så enkelt er dét !

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Henrik Steen Rasmussen

Hvis du vil hjælpe til med at disse spørgsmål ikke går i glemmebogen, så skriv venligst en email til undertegnede via vier@i11time.dk

Vi arbejder på en samlet flok af akademikere og fagfolk, kulturpersonligheder og civile, der står frem og ønsker en ny undersøgelse. Det kræver mandsmod at gøre netop dette, i et samfund som håner enhver som tør være kritisk, derfor håber jeg at høre fra dig.

mvh

Brian Fløe

 • 0
 • 0

Hvem er ham Erik Lauritzen.....en militærmand....han har et formål med sådan noget forbandet sludder. Den mand skal sættes i en løgne-detektor og tvinges til at sige sandheden, ellers forsætter han med sit sludder.

Kenn Johnsen

Folk, der argumenterer mod dig og din ynglingsteori er idioter og/eller betalte lejesvende?

Hvilket i hans udtalelser mener du er forkert?

-Og langt vigtigere - hvorfor og hvad er din baggrund for at sige det?

 • 0
 • 0

Nej , jeg mener murbrokkerne efter kollapset og ikke nogen af debatørerne her. Der er nogle stykker der undrer sig over hvor ilten til de der gløder som smelter jern skulle komme fra. Under WTC ligger/lå et af de store knudepunkter i den New Yorkske Metro. Pendlertog fra New Jersey (den anden side af Hudson river) havde endestation under tårnene og flere nord syd gående undergrundslinier havde stationer under tårnene. Uden disse ville det være umuligt at fylde dem med medarbejdere hver dag! I sådanne tunel systemer kan der opstå ret kraftige vinde fra de kørende tog. Da man må antage at der stadig har været en eller anden form for forbindelse fra disse systemer til kældrene og dermed bunken af murbrokker har disse kunnet fungere som en ren esse. Det er derfor meget muligt at de høje temperaturer har kunne opnås sine steder.

 • 0
 • 0

Erik Lauritzen er jo helt tosset at høre på manden er jo en komplet amatør han taler jo om noget som der ikke er belæg for.

Jeg vil råde avisen til at sikre bedre udtalenser, det er jo helt ude i hampen at skulle læse Erik Lauritzen ene gætteri efter det andet, hvad tænker den man på? - er det nogle som har en reference på ham Erik Lauritzen?

Erik Lauritzen finder jo bare opå en masse vrøvl fordi han ikke i sin fantasy han forstå verdens mulige sammenhæng. så forsøger han med al mulig påhit at forsøge at forklare hvad han er sikker på og ikke sikker på. bare fordi han har set nogle falske video optagelser på TV.

Erik Lauritzen har du set aluminiums flyet som flyver lige gemmen wtc stål og beton bygningen uden at efterlage så meget som en vinge spids på yderkanten.

Bare ved at se dette ved du jo godt at det er en konstrueret løgn.

 • 0
 • 0

Erik Lauritzen er jo helt tosset at høre på manden er jo en komplet amatør han taler jo om noget som der ikke er belæg for.

Jeg vil råde avisen til at sikre bedre udtalenser, det er jo helt ude i hampen at skulle læse Erik Lauritzen ene gætteri efter det andet, hvad tænker den man på? - er det nogle som har en reference på ham Erik Lauritzen?

..snip..

Prøv her..

http://eco-web.com/editorial/010802.html http://www.niras.com/Services/DefenseAndSe...

 • 0
 • 0

I øvrigt bemærkelsesværdigt at ingen større aviser har gået mere detaljeret ind i denne sag, som er den største løgn og kriminelle handling mod mennesket siden Hitlers optræden i 2. verdenskrig. Kun upartiske aviser som Nyhedsavisen og her Ingeniøren har været objektive.

I øvrigt, brændte Hitler selv det tyske parlament ned, og gav skylden til kommunisterne/jøderne. Sådan fik han befolkningens opbakning. Han angreb senere Polen ved at dræber et par grænsevagter og give dem tyske uniformer på, hvor han derefter via progaganda film og billeder fik det til at ligne et angreb fra polsk side..dermed inledningen til den Polske invasion. Historien gentager sig nu. Hitler dræbte trods alt en håndful...Bush dræbte 3.000, og slap afsted med det...han har lært af Hitlers fejl...og dog. Se selv på youtube... sluk for dit fjernsyn og brug din hjerne istedet... Der er ultranationalistiske kræfter som forsøger at få skeptikerne til at ligne konspirationsnørder...de ved at det er deres eneste kort. Spred budskabet, der er intet at være flov over. Endnu en gang tak til Ingeniøren.

 • 0
 • 0

Er nu stadig omdiskuteret, se her: http://da.wikipedia.org/wiki/Rigsdagsbranden

Der er altid store begivenheder, hvor man ikke kommer til at kende sandheden, og det må man bare leve med.

Spekulationer er da meget sjove, hvis de kan bringe en videre i besvarelsen af spørgsmål, men konspirationsteori er bare kedeligt. Som Carl Sagan har sagt (om paranormale hændelser): "Det er frygtelig interessant, men det ville være mere interessant, hvis det var sandt".

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Det er derfor meget muligt at de høje temperaturer har kunne opnås sine steder.

De høje temperaturer, var allerede til stede, da tårnene nedstyrtede, på grund af gnidningsvarme fra impuls, da tårnene ramte bunden. Rigtigt mange af etagerne og kontorerne, var fyldt med computere, og disse computere havde sandsynligvis alle sammen backups i form af decentrale nødstrømsanlæg på afdelingsbasis, og alt dette morads af energi fulgte med ned i kollapset, sammen med møbler af træ og døde mennesker og alverdens andet brændbart. Cementmasserne varmeisolerede dernæst, som betød at heden ophobede sig.

Fra laviner ved man, at når noget meget stort kollapser, da bliver de nære omgivelser forneden ramt af voldsomme trykbølger af luft. Desuden, da tårnene faldt ned, rystede impulsen hele nærområdet, og rigtigt mange ruder blev sandsynligvis samtidig perforeret af diverse genstande. Jeg kan forestille mig, at WTC7 stod og lignede en tilsyneladende uskadt bygning, men at den var smadret komplet, som et korthus parat til at kollapse. Der er ingen tvivl om, heller, at uanset om bygningen havde nogen værdi, at dens økonomiske værdi var lig et stort minus, på grund af selskabers masseflugt fra nærområdet, forudsigeligt at ville vedvare i årevis. Tanker om, at en ejer måske hjalp bygningen med at falde, er derfor ikke usandsynlige, men ret ligegyldige, tror jeg.

 • 0
 • 0

En anden omstændighed omkring WTC 7, der har fået skeptikerne til at rynke på næsen, er, at bygningen husede kontorer for Forsvarsministeriet, CIA, Secret Service, en række banker samt borgmester Rudolph Giulianis kommando center.

Måske har CIA, Secret Service osv. haft permanent anbragt springstoffer, af sikkerhedsmæssige hensyn.

 • 0
 • 0

haft permanent anbragt springstoffer, af sikkerhedsmæssige hensyn.

Så derfor var den sprunget i luften..?

Det hedder sprængstoffer, bygningen sprængtes eller var sprængt i luften.

Mvh Sprogrøgteren

 • 0
 • 0

Man kan læse mange tossede konspirationsteorier på nettet, og sjovt nok er de stort set allesammen indbyrdes modstridende. Men hvor mange fly var det nu lige der var?

citat: "Senere kommer det frem, at et femte fly, fly 93, der formodes at have haft kurs mod selveste Det Hvide Hus også er styrtet ned på en mark i staten Pennsylvania."

Der var som bekendt kun fire (4, red.) fly som blev kapret og ikke fem som skrevet.

 • 0
 • 0

Konspirationsteorier kan være fascinerende og ihvertfald underholdende, men mere interessant ville det være at studere den type mennesker, der ikke kan leve uden. Næppe en opgave for Ingeniøren, der iøvrigt var et meget seriøst og ofte citeret medie, da det hed Ingeniørens Ugeblad og kun henvendte sig til ingeniører. Men også Ingeniørens Ugeblad skulle overleve i en barsk medieverden og måtte derfor engang i begyndelsen af 90´erne henvende sig til et reklamebureau for at få hjælp til overlevelse. Det skete, men seriøsiteten blev forringet. Og resultatet er ovennævnte artikel, hvor hardcore nørder refereres for teorier og synspunkter, der hører hjemme i tegneserieverdenen. Synd, men tidstypisk.

 • 0
 • 0

Att: Gorm Pedersen

Hej Gorm!

Jeg er selv en af dem der har skrevet om Pentagon omkring 11. sep. 2001.... Indtil for 3-4 år siden kunne jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig at virkeligheden kunne være en anden end det man altid hører i TV. Det er også nemmest at tro på, for så behøver man ikke yderligere bryde sit hoved med om der reelt kunne være en anden sandhed tilstede. Og NEJ, TV-avisen får selvfølgelig heller ikke sandheden at vide! Men, mange er bare så låst fast på, at det de siger i TV og er den eneste sandhed der overhovedet eksisterer.

Hvis nu folk gad at tænke selvstændigt og bruge en af Guds gaver til mennesket (øjnene) - så ER det da pudsigt at mange ting ikke stemmer overens med det man fortæller i TV-avisen ?!? Ang. 11.sep. 2001 og dens officielle forklaring så kunne de i princippet lige så godt påstå at solen er blå! Selv om vi andre kan se noget andet... :-/ Jeg har en vis knowhow i brand, i flyvning og i flykending. Ang. flykending så skal man bare bruge max 2 sekunder af et siluet af et fly for at kunne identificere flytypen. Men, billederne fra security-kameraerne viser INTET fly ved Pentagon! Intet passagerfly i hvert fald... En tidligere ansat ved Flyvestation Værløse (som også underviste i flykending) har til din "formentlig store skuffelse" givet mig ret i at der mangler et passagerfly ved Pentagon!

Nogen siger at der kan være manipolerede billeder tilstede - det kan der da sikkert sagtens! Men, hvilken idé ville der være i at skjule det passagerfly for offentligheden, når de jo netop påstår at det var en Boeing 757 der fløj ind i Pentagon ? Hvorfor skjule dette fly når man godt måtte se de andre passagerfly der fløj ind i de to tårne ? Jeg har et billede af et andet passagerfly i meget lav højde fra et flyshow og det fly dækker næsten hele billedet + at man næsten kan se hvad der står på siden af flyet....stik dén! Billedet er taget fra et flimklip som findes på Youtube. Flyet ca. 600 km/t til det flyshow og man kan sagtens se flyet meget detaljeret. Hvorfor er der så ikke et passagerfly tilstede ved Pentagon ???

Inden facaden styrter sammen ved Pentagon - er der et hul på ca. 3 meter i dia. og en Boeing 757 er 38,5 meter bred. Hullet på de ca. 3 meter ville måske passe med flykroppen, men så ville vingerne også være blevet "hugget" af grundet den høje hastighed...og så ville de vingerne jo selvfølgelig ligge udenfor! Og muligvis stadig med motorerne siddende på vingerne.... Det kan vel ikke være så svært at regne ud ?

Jeg har gennemgået tonsvis af billeder af alle mulige flystyrt verden over gennem tiden og der er visse vragdele der altid "overlever" (haleplanet f.eks)...disse vragdele findes heller ikke fra en angiven Boeing 757...

Det er lettere at rende med resten af "fåreflokken" og derved ikke tabe ansigt! Men, det nytter altså ikke noget eftersom man får det hele serveret på et sølvfad - hvis man altså ved hvad man skal kigge efter.

Det skal lige nævnes at jeg intet har imod det amerikanske folk i almindelighed. Bare så det lige er slået fast. Min opfattelse er styret af de øjensynlige facts som man får kastet i hovedet og min knowhow fra 3 fag som i særdeleshed og heldigvis vedrører netop denne sag.

Men, hvem tør trække USA i rette - INGEN!

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Meget langt! Men, med de 5 billeder der findes ville man kunne se noget af det fly fylde en del i billedet. De har kun udsendt 5 billeder fra filmsekvensen og der er ikke lige langt mellem billederne i sekunder. På billederne er der også en forkert dato på (nemlig 12/9-01 og ikke 11/9-01) som USA's forsvar heller ikke har nogen forklaring på. Først hævdede at der ikke fandtes billeder fra Pentagon og efter nogen tid indrømmede de at der alligevel fandtes billeder...

Billederne er i dårlig kvalitet hvilket også er underligt med deres ellers nye tekonlogi. De kan vel kun være interesserede i knivskarpe billeder hvis der sker et attentat og de skal kunne se personer tydeligt som de så senere skal have fat i... ?

Omvendt - hvis de netop har fjernet de billeder med den angivne Boeing 757: Hvorfor skynder de sig så ikke at vise dem til offentligheden så de kan eliminere sådanne nogen som mig der ikke kan se det passagerfly med mine OK pilotøjne ?!? Fordi der ikke findes billeder af en Boeing 757 ved Pentagon! :-) De er rigtig på røven lige her....

Men, uanset billede kvalitet - så ville der være en kæmpe stor genstand i billederne i alle tilfælde. Og hvis jeg igen kigger på billederne og bruger min erfaring som flykender og bruger siluettet af den flyvende genstand i billedet, så passer der det helt vildt godt på en Global Hawk. Deres drone...

En pensioneret passagerpilot udtalte at de er umuligt at anflyve Pentagon fra den side pga. hoteller som ligger over på den anden side af vejen. Det er den sværeste side at anflyve Pentagon + at det er da et pudsigt sammentræf at man angriber den side hvor der er en ombygning igang. De eneste døde der blev fundet i Pentagon hvor angrebet fandt sted - havde alle orange kedeldragter på! Hvilke passagerer har det ? Der er tale om ganske få personer og alle i orange kedeldragter.

Man kan ikke manurerer et fly af denne størrelse med drej så tæt på jordens overflade på så kort finale og drejet ville foregå netop der hvor hotellet står for at de skulle kunne nå at ramme Pentagon lige på det sted man ramte! De ville knalde vingetipperne i jorden langt før og flyet ville crashe ude ved landevejen. Ikke nå ind til selve Pentagon...

 • 0
 • 0

Så vidt jeg kan se, så opfører det overvågningskamera sig som de fleste af den slags - kører ej kontinuert, tager derimod et billede ca en gang i sekundet, så en enkel forklaring er nok at der slet ikke var noget at fotografere - det var dels til højre for kameraets synsvinkel, dels inde i bygningen.

Hvis man er i stand til at organisere noget der involverer 100'vis af mennesker som ikke taler over sig, så er man nok også i stand til at lave nogle billeder der ville vise det man ønskede folk skulle tro.

Indrømmet, en forklaring kunne være at konspirationen slet ikke handler om ødelæggelsen af bygningerne, men derimod om at demonstrere at der var en konspiration. Det ville forklare den superprofessionalistiske måde som flykapringer og sprængning af WTC blev gjort med sammen med den åbenbart decideret superamatørisme hvormed angrebet på pentagon blev udført.

M

 • 0
 • 0

kigger på billederne og bruger min erfaring som flykender og bruger siluettet af den flyvende genstand i billedet, så passer der det helt vildt godt på en Global Hawk. Deres drone...

Hej Henrik. Så vidt, så godt, men du mangler at komme med en teori om, hvorfor dette skulle være sket, som du mistænker. For eksempel nogle scenarier, så man kan vurdere de indbyrdes sandsynligheder imellem dem. Fx:

a) Hvis det ødelagte fly ikke er et passagerfly, hvor er passagerflyet da blevet af? Dvs, er der tegn på at der aldrig eksisterede et passagerfly? Dette er et kardinalpunkt.

b) Hvis det ødelagte fly rent faktisk er et »venligt« militærfly, hvad er da årsagen? Måske en ulykke, fremkaldt pga. hastværk pga. alarmering pga. hvad der netop forinden var sket i New York City? Hvis, så er en sådan hypotese forholdsvis sandsynlig, for ulykker sker ofte i krig, og midt i ulykkerne kan man godt forestille sig, at en militær ledelse ønsker at indpakke en så fatal ulykke som om at det var et angreb, for at skjule inkompetence i et moralsk vigtigt øjeblik for landet. Den slags er der mange eksempler på i historien, det skete fx ofte under Anden Verdenskrig, at man valgte at undlade at fortælle civilbefolkning sandhed om ulykker. Derimod, en hypotese om en »selvødelæggelse med vilje« er ikke er nær så sandsynlig. Det er trods alt selveste Pentagon, som man i så fald skulle have ønsket at ødelægge.

c) Det kan tænkes, at Pentagon af forsvarshensyn absolut ikke ønsker at tillade detaljerede fotos af halvødelagte bygninger, fordi dette risikerer at afsløre for meget for fjender, hvordan at angribe på en mere effektiv måde næste gang. Jeg kan forestille mig, at Pentagon alene af den grund, kan finde på at give falske billeder til medier. (også en hypotese).

d) Om dine vurderinger af fotos af diverse andre flyvrag, sammenligninger: De fleste ulykker sker vistnok i forbindelse med landinger og starter, dvs. med lav hastighed? Hvis et fly rammer med høj hastighed, som jeg antager er tilfældet her, bliver der så lige så mange vragdele at kunne genkende? (også en hypotese.)

e) Hvis vi antager at et eller andet er manipuleret, dvs. en forberedt sammensværgelse, udført af USA, da kan man forestille sig at dette ville indgå i en større plan, hvis planen har et politisk udspring. Er der tegn på, forinden eller siden i tidsrækkefølgerne af begivenheder, at dette er tilfældet? For eksempel, så ligner krigen i Irak en fædæse af uplanlagt slags, som taler imod at der skulle have været en forberedt stor plan.

f) Man kunne forestille sig, at måske blev en ulykke arrangeret af »det militære-industrielle kompleks« i USA, med henblik på at tjene flere penge på våben. Sandsynligheden derfor, for at en sådan teori skulle være sand, synes meget lille.

Jeg synes, alt taget i betragtning, at dine tanker ikke er umulige, fx hvis der rent faktisk skete en ulykke.

Jeg synes dog, at uanset hvad der hændte, at Pentagon bør være tilbøjelig til at forfalske fotos, på grund af behov for at skjule flest mulige oplysninger som fjender kan risikere at ville misbruge i fremtiden.

 • 0
 • 0

Kære alle

Den amerikanske myndighed, der undersøger hvorfor WTC 7 kollapsede, National Institute of Standards and Technology (NIST), præsenterer sin rapport og anbefalinger på torsdag på en pressekonference, der bliver sendt som webcast aug. 21, 2008 11 a.m. - Noon Eastern Daylight Time.

Læs mere her: http://www.nist.gov/public_affairs/calmed/...

Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Ja, så bliver det jo spændende om de også er kommet frem til at det minimum tager 3 uger at plante sprængstof i WTC 7 - og IKKE noget de kan nå på de 6-7 timer den eftermiddag.

Jo...selvfølgelig ville Arnold Schwarzenegger kunne nå det på meget kort tid...men, nu er det jo virkeligheden vi snakker om her!

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Der skete mange uforklarlige og mistænkelige ting den 11. september, det er der ingen tvivl om, og det er da også derfor at denne artikel har så mange indlæg. WTC 7 bliver ofte nævnt som den helt store mistænkelighed, og jeg syntes da også selv at det er meget mærkeligt. Jeg mindes endda engang at have set videoklip af brandmænd der beretter om eksplosioner, "bum bum bum bum bum bum" som han forklarede, samt videoklip af vinduer der bliver blæst ud inden bygningen falder.

Nu er der så en brandmand der blander sig i debatten, og jeg syntes egentlig hans udtalelser er rigtig fornuftige. Det virker meget usandsynligt, tillige midt i det største kaos i New York's historie, at få gennemført en kontrolleret nedrivning af WTC 7 på så kort tid. Hvis ikke engang en brandmand ville gå ind i bygningen, hvorfor i alverden ville en sprængstofekspert så gøre det? Man kunne endda formode at brandmanden i det mindste ville have en slange med vand med sig eller noget, hvorimod sprængstofeksperten skulle have sprængstof med sig derind. Ja jeg skulle personligt ikke nyde noget, og det virker da desuden også mærkeligt at bygningen ikke bare blev evakueret til der var lidt mere ro over situationen.

Men.. og det er så her jeg, desværre vil nogen nok mene, ikke kan lade være med at undre mig.. for hvis der virkelig har været nogen inde og plante sprængstoffer i WTC 7 flere uger forinden.. hvor er de så nu? For hvis hele 9/11 virkelig ER een stor konspirationssag, så må der jo (for h****** da) være nogen derude som ved en hel del om det. For hvem er det lige man i disse dage kan ansætte til at udføre noget sådant, og så bare forvente at de ikke senere hen vil gå til offentligheden med det? Havde DU, kære læser, været involveret i at fyre en raket ind i Pentagon, placere sprængstoffer i WTT eller WTC 7, eller placeret, og måske endda fundet, et arabisk pas i New York's gader, ville du så virkelig kunne holde din mund i alle disse år? Jeg tvivler stærkt på dette, også selv om du har haft din underskrift på en CIA eller FBI arbejdskontrakt. Det virker simpelthen for stort til at kunne holde sin mund om, selv for Arnold Schwarzenegger.

 • 0
 • 0

Hej Michael

"Nu er der så en brandmand der blander sig i debatten, og jeg syntes egentlig hans udtalelser er rigtig fornuftige. Det virker meget usandsynligt, tillige midt i det største kaos i New York's historie, at få gennemført en kontrolleret nedrivning af WTC 7 på så kort tid. Hvis ikke engang en brandmand ville gå ind i bygningen, hvorfor i alverden ville en sprængstofekspert så gøre det? Man kunne endda formode at brandmanden i det mindste ville have en slange med vand med sig eller noget, hvorimod sprængstofeksperten skulle have sprængstof med sig derind. Ja jeg skulle personligt ikke nyde noget, og det virker da desuden også mærkeligt at bygningen ikke bare blev evakueret til der var lidt mere ro over situationen."

1.) Den offficielle ang. WTC 7 fra Larry Silverstein (indehaveren af WTC 1+2 og WTC 7), sagde i TV at brandvæsnet ringede sent til ham den eftermiddag og at de var ude af stand til at få kontrol over branden i WTC 7 og at de blev nødt til at "pull it down"...

Mit svar som brandmand: De eneste brande man slukker med sprængstof er olieboringer i brand. Hvis man ikke kan få kontrol over en brand - så er det fordi bygningen er overtændt og dvs. at INGEN kan gå ind i den bygning uden at komme ud i en ligpose bagefter! Så der ville heller ikke kunne komme sprængningseksperter ind i den bygning! Men, nu var der jo ikke nogen nævneværdig brand i den bygning overhovedet. De 2-3 brande der var tilstede svarede til 2 store parcelhuse og ville kunne slukkes på 6-10 timer.

Så det jeg ikke fatter er: Hvorfor skulle den bygning sprænges ned ? Når der ikke var tale om nogen fare på noget tidspunkt og særlig når netop den bygning var en sikkerhedsbygning! Sikkerhedsbygning for bla. New York's borgmester i krigs-& naturkatastrofer... Tillige var denne bygning også hovedkvarter for CIA og FBI i New York.

Det svarer til, da jeg engang var til brand på OUH i en vaskemaskine på intensiv og at vi så efterfølgende skulle sprænge denne 16 etagers bygning ned bare for en sikkerheds skyld...det er jo alt for latterligt!

2.) Jeg kender en sprængningsekspert (en gammel kollega) som brugte ca. 8 timer på at plante sprængstof i en gammel skorsten ved f.eks. gartnerier og det var bestemt ikke fordi han arbejde langsomt! Man skal beregne faldet, beregne mængden af sprængstof som så efterfølgende henter (fordi man får altså bare ikke lov til at tage en 10-20 kg med - det skal beregnes og SÅ kan man få den mængde), så skal der hakkes huller de rigtige steder for at få skorstenen til at falde i den retning man ønsker derefter skal der afsikres inden der sprænges. Hvordan kan man så nå at plante sprængstof i WTC 7 (som er på 47 etager) på 6-7 timer ?!? Kan man heller ikke i den virkelige verden... et sprængningsfirma siger at det vil tage mindst 3 uger i en 47 etagers bygning.

At een fra det danske flyvevåben giver mig ret i at der mangler et passagerfly ved Pentagon er een ting - men, WTC 7 burde være det tydeligste bevis på at hele den event d. 11. sep. 2001 var planlagt i god tid...

Det skal lige nævnes at WTC 7 VAR evakueret den dag inden sprængningen. Kunne det tænkes at denne bygning indeholdt beviser for hele 11. sep. 2001 ? At denne bygning var kontrolcenter for hele denne event ? Der ville ikke være andre grunde til at sprænge den bygning ellers...faktisk også den eneste gode grund så!

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Lige et forslag mht. at plante sprængstof i WTC 7 og med i tanken, at man ikke skal blande folk ind i for meget der ikke kan tåle dagens lys (fordi der altid er nogen der ikke kan holde mund bagefter).

Det er ren fantasi dette indlæg!

Hvis man nu antager at husets elektriker (i WTC 7) pludselig står med en palle fyldt med små plasticboxe med "noget" støbt ind i disse boxe og med ledninger der stritter ud... og han har fået at vide "oppe fra" at disse boxe skal monteres efter et stykke papir (diagram) og at han har fået at vide, at disse boxe bare er måleudstyr til f.eks. at måle vibrationer med. + at han bare skal installere disse boxe og trække ledningerne i bygningen - så kommer der nogen andre og tilslutter "måleudstyret" til ledningerne senere...dette "måleudstyr" er så bare en detonator i virkeligheden!

På den måde vil der ikke være en kæft, der ville opdage noget overhovedet! Og ingen ville vide noget undtaget en meget lille skare af korrupte personer.

Bare et forslag til hvordan det ville kunne lade sig gøre...

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Lige et forslag mht. at plante sprængstof i WTC 7 ===KLIPPET === Det er ren fantasi dette indlæg!

Hvis man nu antager at husets elektriker (i WTC 7) ===KLIPPET === Og ingen ville vide noget undtaget en meget lille skare af korrupte personer.

Bare et forslag til hvordan det ville kunne lade sig gøre...

Mvh,

Henrik

ja, men det er jo ikke sikkert at elektrikkeren ikke har talt med sin famile eller bekendte i faget...

og det vil spredes rygter - det gør der altid.

Så det er ikke sikkert nok!!

Idiot-sikkert virker ikke mere - idioterne er blevet for smarte.

De bedste hilsner Peter Kamp

 • 0
 • 0

Hej Peter!

Det jeg mente med det, var at, ik' engang elektrikkeren fik at vide hvad de boxe reelt indeholdt - han skulle bare montere dem og ikke andet! Han kunne måske så få at vide, at disse boxe bare var måleudstyr til måling af vibrationer....og så tænker han jo ikke over mere! :-)

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Hej Thomas

En brand ryger altid meget også selv om der kun er tale om en lille brand som i WTC 7 - og nej, når jeg siger at der IKKE var meget brand i den bygning så er det fordi jeg mener det! Man kan SQ da se at der ikke er en nævneværdig brand. Al den røg der er op af siden på WTC 7 på det billede - gør røg typisk når det ligger i læ for vind. Al den røg kommer nedefra og ikke ud af vinduerne hvor der jo ikke er brand. Og det ER vel mig der er brandmand ?

Jeg forstår ikke at noget der er så tydeligt og simpelt at se - kan være så svært ?

Hvis du ikke kan se ild ud af samtlige vindurer eller næsten samtlige - så er bygningen IKKE overtændt! Og der er heller ingen fare på noget tidspunkt. Kan du måske se ild (altså flammer) i nogen af vinduerne i den bygning ?

Jeg har medical class 2 fra flyvelægen og mine øjne fejler intet!

Mvh,

Henrik

 • 0
 • 0

Når man ankommer til en brand, så er det første man som menig brandmand vurderer - om bygningen er overtændt. Og det er en vurdering man gør sig visuelt. Man kan ikke læse sig til det i en brugsanvisning man har trykt i samme øjeblik som branden opstod... Det er her og nu den vurdering bliver lavet.

Og da jeg ikke kan se flammer i samtlige vinduer eller næsten samtlige i WTC 7 - så tør jeg sagtens røgdykke i den bygning fordi mit liv derved ikke er så meget i fare.

Røg er ikke det samme som ild - en masse røg kan sagtens forekomme ved en lille brand såsom i WTC 7 Så længe der kun er tale om en masse røg - så er der slet INGEN fare overhovedet....for en brandmand altså.

Jeg ved ikke...det er lidt som om jeg taler for døve ører herinde. Folk der har læst sig til virkeligheden i en bog...and less experience in the real life! Og at TV-avisen absolut fortæller sandheden "fordi US Goverment selvfølgelig ikke tør andet end at fortælle sandheden til journalister" og så længe folk tror på alt det pladder - så kan den rigtige sandhed ikke trænge igennem.... :-/

Hvis US Goverment pludselig stod frem og fortalte at solen rent faktisk er grøn med blå pletter og firkantet -så æder I vel den også ?!? Selv om vi andre godt ved at virkeligheden er en anden. Men, ALT hvad de fortæller i USA er selvfølgelig sandt for de er jo så mægtige!

Det er heller ikke let at skulle stå ansigt overfor den rigtige sandhed, når man befinder sig blandt en masse fine mennesker der ikke ved bedre end det man siger i TV. Så kan man hurtig tabe ansigt...

 • 0
 • 0

Hej Henrik

Grunden til, du ikke får så meget debat, som du ønsker, kan måske være, at andre som jeg opfatter sagen som afsluttet med National Institute of Standards and Investigations (NIST) præsentation af forklaringen på WTC7s kollaps i går.

NIST bevarer stort set alle de spørgsmål, du stiller i dine debatindlæg i en spg-svar model med korte, præcise svar inkl. kort gennemgang af tekniske detaljer her:

http://www.nist.gov/public_affairs/factshe...

God weekend

Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

Ham gutten fra "Populær Mekanik" var nu ikke særlig troværdig. - Det lød mest som en stor omgang 'talen udenom'!

 • 0
 • 0

Det hedder sprængstoffer, bygningen sprængtes eller var sprængt i luften. Mvh Sprogrøgteren

Godt Tine, dårligt sprog skal have nogle af kæppen!

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Der er nu fundet utvetydige beviser for at WTC var fyldt med sprængstoffer.

Den danske forsker Niels Harrit har opnået førsteforfatterskab på en videnskabelig artikel der påviser nano-thermit i støv fra WTC.

Nedenstående link er til en artikel hvor Niels Harrit forklarer sine resultater til videnskab.dk.

http://videnskab.dk/composite-2019.htm

Det er på tide at stille krav om en officiel videnskabelig undersøgelse af 911- danske soldater har mistet livet i de krige der fulgte!!

 • 0
 • 0

Hvad forvendter man af 911?

Hvem mistænker man for at fylde et kostbart og dårlig springstof i tårnene. Og hvorfor sprang de så ikke med det samme?

 • 0
 • 0

Kære Peter

Emnet har været vidt debatteret her på ing.dk i følgende tråde:

http://ing.dk/artikel/92468-ingenioeren-va... og http://ing.dk/artikel/97728-forskergruppe-...

Tag diskussionen der, hvis der ellers er nogen, som gider diskutere det mere...

//Thomas

Peter Henriksen har faktisk deltaget for nylig i tråden om nano-sprængstof, så jeg forstår ikke hvorfor han får lyst til at bringe denne tråd til live igen.

Måske det er et forsøg fra konspirationsteoretikerne på at holde deres snebold i spil i sommervarmen?

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Peter Henriksen har faktisk deltaget for nylig i tråden om nano-sprængstof, så jeg forstår ikke hvorfor han får lyst til at bringe denne tråd til live igen.

Måske det er et forsøg fra konspirationsteoretikerne på at holde deres snebold i spil i sommervarmen?

Venlig hilsen

Claus

God pointe ;o)

 • 0
 • 0

Det er en smule trættende med den evindelige brug af ordet "konspirationsteoretikere". Det mistænkeliggør alle, som ikke altid tager officielle forklaringer for gode varer. Vi bruger alle konspirationsteorier hver eneste dag. For journalister er det en grundlæggende professionel disciplin at analysere motiverne bag alle kilders udsagn, hvad enten det drejer sig om det lokale byråd eller storpolitik. Eftersom der er hundreder af tusinder mennesker verden over, der er ansat til konspirere, er det latterligt at påstå, at konspirationer ikke eksisterer. At fremsætte en konspiratonsteori er derfor en helt naturlig og nødvendig reaktion på særlige begivenheder. De bør naturligvis efterprøves og bidrager dermed positivt til at belyse de forhold, vi har svært ved at gennemskue.

 • 0
 • 0

Det mistænkeliggør alle, som ikke altid tager officielle forklaringer for gode varer.

Kære Finn

Nej, det gør ikke.

En stribe af debatørerne HAR rent faktisk fremført teorier om at det CIA/GWB og jeg ved ikke hvem, som står bag 9.september i en eller anden konspiration (som så underbygges af anden-håndskilder i form af manipulerede og tendentiøse YouTube videor fra kendte konspirationsteoretiske websites).

Du har ikke grundlag for din kommentar !

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Kære Claus og company

Hvis i har læst min serie af indlæg ville i vide hvorfor jeg prøver at holde liv i debatten- det er medmindre i ikke forstår konceptet "moral".

Det jeg tror de fleste ønsker sig af "911" er en ordentlig (videnskabelig) kriminal efterforskning af 911 så man kan finde ud af hvem der stod bag og ikke mindst hvem der ikke stod bag.

Danmark kunne bidrage direkte ved at stille midler til rådighed for forskning der relaterer til emnet.

Det interesserer mig at Peter O. Kvint har en sikker mening om hvorvidt nano-thermit var et velegnet sprængstof til at bringe WTC til fald. Så vidt jeg kan forstå er der ikke megen viden i offentligheden om dette højteknologiske materiale. Men det er da godt at konstatere spørgsmålstegnene i debatten- det taler jo FOR yderligere undersøgelser!

mvh. Peter

 • 0
 • 0

Er det ikke lige gyldigt med en undersøgelse? Du og dine venner vil aldrig acceptere et resultat, der afviger fra det i påstår nu.

Men hvis i selv vil betale, så god fornøjelse, jeg har svært ved at se, hvorfor skatteyderne skal involveres i jeres julelege.

 • 0
 • 0

Hvis i har læst min serie af indlæg ville i vide hvorfor jeg prøver at holde liv i debatten- det er medmindre i ikke forstår konceptet "moral".

Det interesserer mig at Peter O. Kvint har en sikker mening om hvorvidt nano-thermit var et velegnet sprængstof til at bringe WTC til fald. Så vidt jeg kan forstå er der ikke megen viden i offentligheden om dette højteknologiske materiale.

Kære Peter

Jeg synes du skulle overveje moralen i at sikre sig sine "15 minutters berømmelse" ved at klatre op på dyngen af de dræbte fra 11.september og slå sig selv til ridder på grundlag af pseudovidenskabelige påstande.

"Nano-thermite" er, så vidt jeg ved, et begreb, som konspirationsteoretikerne har fundet på som en marketing gimmick.

Hvis du kan levere en bedre, mere videnskabelig, reference vil jeg være dig taknemmelig (Thermite var en kendt ingrediens i brandbomber i 2.verdenskrig, og jeg har aldrig opfattet det som et sprængstof, men som en kilde til intens varme, man kan svejse med det).

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Hej igen Claus

Jeg tvivler virkelig på at jeg vinder noget "berømmelse" på mit engagement i denne sag. Du har selv været meget aktiv i denne debat- føler du dig berømt? Og hvis du føler dig berømt, står du så ikke selv "på dyngen af de dræbte fra 11. september"?

Hvad for et slags argument er det i øvrigt? Skulle man heller ikke snakke om Holocaust efter 2. verdenskrig?

Mht. til "pseudovidenskab" så er der jo faktisk intet "pseudo" over Niels Harrit et al.'s videnskabelige arbejde. Det er publiceret i en peer reviewed videnskabelig artikel.

Han og de andre forskere har tilsammen publiceret adskillige videnskabelige artikler i de absolut mest anerkendte tidsskrifter. De har altså et betydeligt renomé som de ville sætte på spil ved at lave useriøs forskning. Så mit spørgsmål til dig må være: hvorfor i al verden skulle de sætte deres kariere på spil hvis det ikke lige var fordi de som forskere var 100% sikre på deres resultater?

Mht. nano-thermit som en "marketing gimmick": Niels Harrit et al. har fundet thermit partikler som skiller sig ud fra konventionel thermit ved at partiklerne er mange gange mindre end normalt. Derfor har de døbt deres fund "nano-thermit" i mangel af bedre. Eftersom det fundne nano-thermit ikke er konventionel thermit er det ikke sikkert om det kan betegnes som et sprængstof. Det vil derfor kræve yderligere undersøgelser at slå dette fast med sikkerhed.

Det lyder jo som om du er oprigtigt interesseret i alle disse spørgsmål så jeg vil foreslå dig at bliver en fortaler for yderligere undersøgelser af 11. september katastrofen. Dog et lille tip til fremtidig dialog- jeg tror det er en dårlig idé at plastre etiketten "konspirationsteoretiker" på mig. Jeg har jo faktisk ikke promoveret en bestemt teori for 11. september og omvendt er den officielle teori, med Osama Bin Laden i centrum, jo netop en konspirationsteori. "Konspirationsteoretiker" er altså ikke så dækkene.

Til John Seiersen vil jeg bare sige: Hvis du kan vise mig peer-reviewed artikler hvis konklusioner er i modstrid med beviserne for en kontrolleret nedrivning vil jeg virkelig sætte pris på et link til en sådan. Hvis du ikke kan, bliver jeg hermed nødt til at putte stemplet "useriøs" på din kommentar.

Mvh.

Peter

 • 0
 • 0

Jeg tvivler virkelig på at jeg vinder noget "berømmelse" på mit engagement i denne sag.

Hej Peter

Stol på mig, det gør du ikke!

Det var mere Niels Harrit oa, jeg tænkte på mht berømmelse.

Mht Niels Harrits videnskabelige meriter er forekomsten af små partikler af thermite (Al/Fe mix) ikke bevis for noget som helst: man har smadret en fly (med masser af Al og benzin) ind i en bygning med masser af Fe (og lidt Al også, såmand), hvorved der nemt opstår meget høje temperaturer. At den slags ikke er fundet før i andre bygninger, kunne skyldes at man ikke har ledt efter dem.

Men strengt taget er provenancen af Harrits 'partikler' vel også suspekt? De kunne komme et andet sted fra - eller endog have været tilstede på siten længe før WTC blev bygget. Thermite blev patenteret for over 80 år siden, som svejsemiddel.

Jeg kender ikke Niels Harrits motiver, men jeg kan sagtens komme på et par stykker, som ikke involverer hans videnskabelig omdømme (som jeg iøvrigt ikke kender).

Jeg er oprigtig interesseret i den manglende evne til kildekritik og logisk tænkning, som en del af debatørerne udviser.

Det virker oprigtig talt, som at man ikke længere er i stand til at skelne imellem indicier (endog manipulerede sådanne) og rigtige beviser. Jeg håber ikke de mennesker sidder som nævninge, ellers vil vi se nogen justitsmord.

Mht flere undersøgelser: Kun hvis man kan komme op med substantielle argumenter, ikke pgra. en mix af Niels Harrits pjat, YouTube Videor og et kor af ukritiske medløbere.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Det er en smule trættende med den evindelige brug af ordet "konspirationsteoretikere". Det mistænkeliggør alle, som ikke altid tager officielle forklaringer for gode varer.

Desvære, er langt de fleste konspirationer usande, eller delvis usande. Normalt, vil en sand konspiration lynhurtigt bakkes op af usande. Dette er faktisk en af metoderne, til at sløre sande konspirationer. Mange konspirationshistorier kommer fra personer, der ønsker at latterliggøre korrekte konspirationer. Det kan ske, ved at gøre dem dobbelt så gode, således de tager de sande konspirationer med i graven - og troen på en sand konspiration, straks bliver mødt med om man også tror på alle de usande.

Med et forhold mellem sande og usande konpsirationer på 1/20 eller derunder, så er alle sande konspirationer reelt lagt i graven. Et godt gæt, er derfor at antallet af sande konspirationer er højst 1 ud af 20, men det kan dog være højere, på grund af konspirationer der ikke behøver at blive ødelagt ved hjælp af modkonspirationer.

 • 0
 • 0

Kære Claus

Det gør mig ondt at du må famle som du gør. Du stiller spørgsmålstegn til det unikke ved Niels Harrit et al's fund. Du kommer med alternative forklaringer, uden dog at substantiere dine spekulationer med videnskabelige data. Lad mig prøve at anskueligøre det absurde i dine spekulationer: Hvis en tornado rammer et supermarked fyldt med fødevarer vil du så forvente at den efterlader sig en syvretters menu af det finere franske køkken serveret på hvert sit fad og dækket op til to?

Eller for at bøje det i neon- hvad er sandsynligheden for at skabe et eksplosiv af hidtil uset kompleksitet ved at flyve et tilfældigt fly ind i en tilfældig bygning? Tror du virkelig at de fundne nano-thermitter er et produkt af dagliglivet i New York og hvis ja, regner du så med at en hvilken som helst bygning vil sprænge i luften hvis man kommer til at stryge en tændstik? Jeg må bede dig om at huske på at man rent faktisk har fundet det ureagerede nano-thermit i støvet fra WTC og bragt det til antændelse.

Mht. til din manglende tiltro til Niels Harrits motiver så vil jeg bede dig komme med bare een eneste plausibel forklaring på hvorfor han ikke skulle have de absolut mest noble motiver til at arbejde så hårdt for denne sag som han gør.

Jeg finder det i øvrigt fantastisk at du kan bruge ordet "pjat" om et stykke videnskabeligt anerkendt arbejde. Ordet "pjat" synes langt bedre at beskrive de officielle konspirationsteorier om at Osama Bin Laden outsmartede hele USA's sikkerhedssystem og fik TRE kolosale skyskrabere til at styrte ved hjælp af kun TO fly.

Hvis du rent faktisk mener du har nogle væsentlige bidrag af teknisk karakter til debatten synes jeg du skal prøve at få det publiceret peer reviewed. Så kunne det jo være du ville opnå et nyt stadie af ydmyghed over for forskere som Niels Harrit.

God arbejdslyst!

Peter

 • 0
 • 0

Jeg må bede dig om at huske på at man rent faktisk har fundet det ureagerede nano-thermit i støvet fra WTC og bragt det til antændelse.

Det er her du har taget fejl af Harrits paper. Som vi allerede har været igennem flere gange i de andre debatter har de fundet noget som der indeholder aluminium klistret på et lag rust... Det har de så testet med noget maling fra et stadium i Utah (!!!!!) og konkluderet at da de ikke er ens kan det slet ikke være maling. Prøv at overveje det.

Er alt maling ens?

Desuden har det de har fundet en brændværdi der er højere end sprængstoffer kan have, hvilket giver en klar indikation af at det de har fundet ikke er et sprængstof.

Til sidst mangler de at forklare hvordan man skærer vandret med thermit.

 • 0
 • 0

Mht. til din manglende tiltro til Niels Harrits motiver så vil jeg bede dig komme med bare een eneste plausibel forklaring på hvorfor han ikke skulle have de absolut mest noble motiver til at arbejde så hårdt for denne sag som han gør.

Peter,

Niels Harrit har længe før han fandt thermite i noget støv, været en fortaler for en konspirationsteori, f.eks. den her http://www.911truth.dk/first/da/art_Harrit...

Han er ikke uvildig videnskabsmand, han er partisk.

Niels Harrits videnskabelighed taber lødighed for mig når han i linken ovenfor kommer med udsagn, som

Stål smelter ved 1.500° C, men begynder at blive blødt allerede ved 425° C. Halvdelen af bærestyrken er forsvundet ved 650° C, hvor stålet også begynder at blive rødt. Men selvom kun halvdelen af bæreevnen er tilbage, kan konstruktionen sagtens bære to til tre gange belastningen. Først ved 800° C begynder konstruktionen at bryde sammen.

Her har vi første problem : Evaluering af stålstyrke i kompression er vanskellig, det begynder nemlig at bøje og så bliver lasten ulig fordelt, så en anden søjle bliver belastet hårdere, begynder at bøje osv osv indtil det hele falder sammen. I en sammensat konstruktion som en skyskraber, kan man ikke bare ekstrapolere NHs tal fra prøvestykker, det er meget værre (at der strukturelt ikke bare var en brandbelastning, men også sideeffekter fra de to tårnes fald gør det endnu værre).

At stål ikke sådan bare smelter, skal vi alle være taknemmelige for i dagligdagen. Ellers ville husets brændeovn ende som en klat støbejern, og stegning af frikadellerne over gasblusset kunne også byde på ubehagelige oplevelser. Og hvis man kunne rive skyskrabere ned ved at sætte ild til nogle kontormøbler, ville det være en fabelagtig god forretning at patentere metoden og etablere sig som nedriver.

Tak, det taler egentlig helt for sig selv om NHs videnskabelighed.

Så kan vi tage støvet, hvor jeg ser adskillige problemer:

a) Der mangler en nul-reference. der kan have været en generel forurening med Thermite affald, fra tidligere brug f.eks. ved svejsning af skinner.

b) Thermite kan være produceret ved angrebet ved parasitiske reaktioner imellem stål og aluminiun, fra fly eller maling eller lamper eller noget andet.

c) Der er gået lang tid fra støvet er indsamlet til det er blevet analyseret. NH gør sig overhovedet INGEN overvejelser om i hvilket omfang nogen kunne have forfalsket materialet. Det er meget sødt med beskrivelserne af omstændighederne ved indsamlingen, men det er ikke en garanti for at nogen (ikke nødvendigvis Niels Harrit, det er han sikkert for nobel til) ikke har fusket med materialet i mellemtiden.

Materialet har tilsyneladende kun passeret igennem konspirationsteoretikers hånd, hvad med at finde noget støv, som er indsamlet og passeret igennem 'neutrale' hænder? Har nogen forsøgt det?

Mht. peer review, så er det nok ikke indsamling og håndtering af materialet man reviewede i "The Open Chemical Physics Journal, 2009, 2, 7-31", så spar mig venligst for det argument!

Det er blot et ualmindeligt plat forsøg på overføre en videnskabelig lødighed fra "Vi gjorde sådan med noget med noget støv og fandt Thermit", som godt kan være delvis eller helt korrekt, til postulatet "nogen demolerede WTC7 med thermit''.

De to ting er overhovedet ikke ækvivalente!

Metoderne til analysen er sikkert OK, men så længe vi ikke har et komplet auditeret spor af de indsamlede samples, er der abolut intet bevis. Du kunne ikke få en sigtet dømt på de beviser.

Det er ikke uset, at et resultat i en peer-reviewed journal, senere er forsøgt reproduceret uden held. Det er ikke altid pgra. snyd, ofte kan det være andre, oversete, faktorer og omstændigheder. Det er en del af den videnskabelige proces.

Jeg håber, jeg har gjort klart, hvor jeg står.

Jeg har bedre ting at lave, men håber at jeg har givet dig og andre en ide om hvor der er svagheder i Niels Harrits argumentation.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Når du en gang, eller en anden, kan fremvise et sagligt uafhængigt bevis for, at der er blevet anbragt og anvendt sprængstof i WTC, så skal jeg nok støtte en undersøgelse. Her er det måske værd at bemærke, at når du længere oppe skriver følgende:

[qoute]Der er nu fundet utvetydige beviser for at WTC var fyldt med sprængstoffer.[/quote]

Så er det jo direkte løgn, for hverken Niels Harrit eller nogen af de andre, har dokumenteret at det de har fundet har været anvendt som sprængstof, i hverken WTC eller noget som helst andet sted.

Og at de ville komme frem til, at det var nano termit, var givet på forhånd, for det har de sagt i årevis og følger man ellers lidt med, så ville man også vide, at de samme mennesker sågar har postuleret, at de flere gange har fået prøverne testet af uafhængige instanser, men sjovt nok, så fremlægger de ikke disse resultater.

Efter et par år med dette cirkus, beslutter de sig for selv at teste det, hvilket gav lige præcis det resultat man kunne forvente, fra lige præcis disse mennesker og det er nok også derfor, at de bliver taget meget lidt seriøst og at chefredaktøren på The Open Chemical Physics Journal, som ellers er specialist i lige præcis nano materiale, har taget sit gode tøj og smækket med døren og at flere andre, inkl. en af Niels Harrits kolleger, skyndsomt har trukket sig fra denne journal.

 • 0
 • 0

Hej igen Claus

1) Tak fordi du lagde linket ud på debatten. Lagde du mærke til hvordan WTC bygningerne skilte sig ud fra de andre højhuse som var kolapset? Ingen af de højhuse som ikke var WTC pulveriseredes nævneværdigt og ingen af dem ligger i sit eget fundament, men er derimod væltet til en side. Hvis det ikke er på sin plads at blive mistænksom ved WTC anormalierne så er der vist aldrig grund til at stille spørgsmålstegn til noget som helst.

2) Bare fodi Niels Harrit stiller spørgsmålstegn ved forhold der virker åbenlyst mærkværdige er der vel ingen grund til at betvivle hans troværdighed som forsker. Det kan godt være han ikke er ekspert i metallers smeltetemperaturer, men han er det til gengæld inden for det område som artiklen undersøger.

3) Hvis der skal bruges en nul prøve skal man så gå ud og vælte et tilfældigt hus og tage prøver som man kan sammenligne med? Og hvis du virkelig mener det, hvordan skal man så tage højde for at huse er komponeret af forskellige materialer? Endnu en gang må jeg bede dig om at prøve at aktivere din logiske sans. Tror du virkelig det er sandsynligt at man kan lave et højteknologisk stof som nano-termit ved at flyve et fly ind i en høj bygning? I så fald frygter jeg for din naturvidenskabelige dømmekræft.

4) Du stiller spørgsmålstegn ved om der kunne være manipuleret med prøverne og om de kunne være forurenet med vilje. Det synes jeg lyder rigtigt interessant. Betyder det så at der en række personer som har arbejdet sammen om at villede befolkningen? Hvis du mener det, er der så ikke tale om en ondsindet konspiration og ville det ikke gøre dig til en vaskeægte konspirationsteoretiker? Dog må man spørge sig selv; hvad i himlens navn ville sådanne konspiratorer vinde ved en sådan ondsindet plan? Flere forbryderiske undersøgelser og onde onde videnskabelige artikler? Tag og begrav den sølvpapirshat- den klær dig dårligt.

5) Til John: Der er beviser for at der er nano-termit i 4 ud af 4 prøver af WTC støvet og det virker ærligt talt noget usandsynligt at det skulle komme fra andre steder end WTC selv. Du beder om flere beviser før at man skal lave yderligere undesøgelser. Undskyld mig, men taler det ikke imod al sund fonuft. Du kræver at se beviserne før de undersøgelser er blevet lavet som skal give os beviserne. Det som kan kræves for at lave yderligere undersøgelser er blot at der observationer som ikke stemmer med den officielle forklaring. Dem er der masser af og kan ses af enhver hvis man blot tør åbne øjnene.

Tak for debatten, jeg synes det har været en stor fornøjelse at stå som forsvarer for den kritiske sans(såvel som for den logiske).

mvh.

Peter

 • 0
 • 0

Kritisk sans er ikke det der kendetegner konspirationsteoretikere.

At Niels Harrit og hans legekammerater ville kommer frem til, at der var nano termit i de fire prøver, kunne jeg have fortalt dig, før de overhovedet gik i gang med at undersøge dem.

Jeg har for øvrigt IKKE set nogen observationer, som ikke stemmer med den officielle forklaring, jeg har til gengæld set en flok konspirationsteoretikere, lyve og fordreje virkeligheden. Og mangler du argumenter for at de gør det, så kunne du evt. undersøge hvad folkene bag f.eks. Loose Change, har tjent på deres lille fiktions film.

 • 0
 • 0

5) Til John: Der er beviser for at der er nano-termit i 4 ud af 4 prøver af WTC støvet og det virker ærligt talt noget usandsynligt at det skulle komme fra andre steder end WTC selv. Du beder om flere beviser før at man skal lave yderligere undesøgelser. Undskyld mig, men taler det ikke imod al sund fonuft. Du kræver at se beviserne før de undersøgelser er blevet lavet som skal give os beviserne. Det som kan kræves for at lave yderligere undersøgelser er blot at der observationer som ikke stemmer med den officielle forklaring. Dem er der masser af og kan ses af enhver hvis man blot tør åbne øjnene.

Kunne du ikke komme med et svar på min post d 16.05.2009 kl 11:47 før du snakker videre om at der er bevist nano-thermit.

Og det lyder som om du har misforstået ordet nano. Det er kun en størrelsesfaktor. Der er ikke noget specielt magisk over ting når de er nano. De er bare meget små.

 • 0
 • 0

Hej Rasmus

Nu er det jo sådan set ikke mig som har bevist noget, men derimod et højt kvalificeret forskerteam som har fået deres arbejde gransket af professionelle reviewers. Her kommer så den del som du må have overset da du læste artiklen (hvis du læste artiklen):

"Samples were either heated on a graphite block or held with tweezers in the flame. Several paint samples were also tested and in each case, the paint sample was immediately reduced to fragile ashes by the hot flame. This was not the case, however, with any of the red/gray chips from the World Trade Center dust."

Ordet "several" betyder at der blev sammenligned mere end een malingprøve, dog uden at en eneste af dem gav de samme resultater som termit-partiklerne. Synes du i øvrigt at det lyder særligt sandsynligt at man vil male huse med eksplosiv maling?

Mht. ordet nano så har du jo faktisk både ret og uret. Jo, nano betyder at noget er meget småt. Faktisk så småt at det kan måles i nano meter eller 10^-9 meter. De fleste der interesserer sig bare en smule for naturvidenskab vil dog vide at materialer ændrer egenskaber når man ændrer deres strukturer på nano-skala. Nano-teknologi ville nok være et meget lidt interessant forskningsområde hvis dette ikke var tilfældet. Så på sin vis er der noget "magisk" over at gøre ting meget meget små.

En ting er at man ikke kan læse en videnskabelig artikel på et udenlandsk sprog og få alle detaljerne med. Noget andet er når man end ikke har styr på de mest almindelige populærvidenskabelige fakta. Jeg vil foreslå dig at du strenger dig lidt an for at komme up to date med de her ting- du kunne jo abonere på illustreret videnskab eller måske bare følge lidt med i medierne.

Medfølende hilsner

Peter

 • 0
 • 0

Hej Rasmus

Nu er det jo sådan set ikke mig som har bevist noget, men derimod et højt kvalificeret forskerteam som har fået deres arbejde gransket af professionelle reviewers.

Det mener Harrit så, men da han ikke vil sige hvem der har reviewet artiklen og med alle de fejl der er i artiklen kan man da ikke andet end tvivle på deres professionalisme.

Her kommer så den del som du må have overset da du læste artiklen (hvis du læste artiklen):

"Samples were either heated on a graphite block or held with tweezers in the flame. Several paint samples were also tested and in each case, the paint sample was immediately reduced to fragile ashes by the hot flame. This was not the case, however, with any of the red/gray chips from the World Trade Center dust."

Ordet "several" betyder at der blev sammenligned mere end een malingprøve, dog uden at en eneste af dem gav de samme resultater som termit-partiklerne. Synes du i øvrigt at det lyder særligt sandsynligt at man vil male huse med eksplosiv maling?

Nu er det ikke eksplosivt. Og da de ikke sammenlignede det med maling fra wtc kan man ikke bruge det til noget. Det er som at sammenligne pærer og appelsiner.

[/quote]Mht. ordet nano så har du jo faktisk både ret og uret. Jo, nano betyder at noget er meget småt. Faktisk så småt at det kan måles i nano meter eller 10^-9 meter. De fleste der interesserer sig bare en smule for naturvidenskab vil dog vide at materialer ændrer egenskaber når man ændrer deres strukturer på nano-skala. Nano-teknologi ville nok være et meget lidt interessant forskningsområde hvis dette ikke var tilfældet. Så på sin vis er der noget "magisk" over at gøre ting meget meget små. [/quote] Det er korrekt at der sker nogle tinge, der kunne forklare lidt af hvad de ser (Små ting brænder hurtigere, og kan åbenbart antændes ved en lavere temperatur).

Men der er ingen før der har fået ting til at brænde med højere energi ved at lave det mindre. Den kemiske proces ændrer sig ikke, det er stadigvæk en reaktion imellem rust og aluminium, og lige meget hvor små du laver partiklerne er der en teoretisk maksimum energiudladning ved denne. Men resultaterne i paperet giver en energiudladning på 2 gange denne maksimumsenergi. Derfor kan det ikke være thermit eller sprængstof. Til gengæld har normalt kontor-interiør en meget højere brændværdi.

Hvad tror du der er mest sandsynligt at der findes i det støv? Almindeligt maling og kontormøbler eller noget superhemmeligt thermit der skulle brænde bare man kiggede ondt på det (Hvorfor er der egentligt så meget tilbage af det når det skulle være så godt?)

Desuden afviger prøverne fra hinanden med en faktor 4, hvilket er en smule underligt når det skulle være et materiale lavet specielt til at nedlægge wtc.

En anden ting der undrer mig er figur 29. Der er en fundamental forskel i at deres supermateriale afgiver varme under hele afbrændingen (evighedsmaskine?), hvorimod rigtig thermit optager energi indtil det bliver varmt nok til at den kemiske reaktion kan foregå. Desuden har de foretaget DSC'en i luft, hvilket er fy-fy for alle andre der laver den slags (men det kunne nok forklare den høje brændværdi).

En ting er at man ikke kan læse en videnskabelig artikel på et udenlandsk sprog og få alle detaljerne med. Noget andet er når man end ikke har styr på de mest almindelige populærvidenskabelige fakta. Jeg vil foreslå dig at du strenger dig lidt an for at komme up to date med de her ting- du kunne jo abonere på illustreret videnskab eller måske bare følge lidt med i medierne.

Medfølende hilsner

Peter

Hehe. Lige over :) Men hvis jeg skal læse noget holder jeg nu mig til rigtige videnskablige tidskrifter.

Mvh. Rasmus

 • 0
 • 0

Lagde du mærke til hvordan WTC bygningerne skilte sig ud fra de andre højhuse som var kolapset? Ingen af de højhuse som ikke var WTC pulveriseredes nævneværdigt og ingen af dem ligger i sit eget fundament, men er derimod væltet til en side. Hvis det ikke er på sin plads at blive mistænksom ved WTC anormalierne så er der vist aldrig grund til at stille spørgsmålstegn til noget som helst.

Skadesmønsteret er den naturlig konsekvens af, at man dropper en 20 -30 etagers bygning (øverste del af et WTC tårn) ned på en skyskraber (underste del af WTC Tårn). Er det så mærkeligt?

Bare fodi Niels Harrit stiller spørgsmålstegn ved forhold der virker åbenlyst mærkværdige er der vel ingen grund til at betvivle hans troværdighed som forsker. Det kan godt være han ikke er ekspert i metallers smeltetemperaturer, men han er det til gengæld inden for det område som artiklen undersøger.

Det lyder som om vi er enige om at NH vrøvler, når han udtaler sig om stålkonstruktioners brandtekniske egenskaber. Det er trods alt en central del af hans argumentation, så jeg kan ikke se andet end at hele hans hypotese bryder sammen. Jeg har i andet, efterfølgende, indlæg kommenteret Niels Harrit et als artikel.

Hvis der skal bruges en nul prøve skal man så gå ud og vælte et tilfældigt hus og tage prøver som man kan sammenligne med? Og hvis du virkelig mener det, hvordan skal man så tage højde for at huse er komponeret af forskellige materialer? Endnu en gang må jeg bede dig om at prøve at aktivere din logiske sans. Tror du virkelig det er sandsynligt at man kan lave et højteknologisk stof som nano-termit ved at flyve et fly ind i en høj bygning? I så fald frygter jeg for din naturvidenskabelige dømmekræft.

Jeg tror ikke på at der overhovedet er fundet 'nano-thermite'. En brandtomt indeholder alle mulige forbindelser, men de reaktive er - rigtigt nok - normalt brændt af. Hvorfor er det postulerede nanotermit ikke brændt af selv ? Det er nok svært at finde en nulreference, indrømmet, men måske man alligevel skulle indsamle støv fjernt fra WTC og analysere dét for små røde korn. Hvis man også finder det dér vil det modbevise nano-thermit hypotesen.

.... Hvis du mener det, er der så ikke tale om en ondsindet konspiration og ville det ikke gøre dig til en vaskeægte konspirationsteoretiker? Dog må man spørge sig selv; hvad i himlens navn ville sådanne konspiratorer vinde ved en sådan ondsindet plan? .......

Ondsindet konspiration? Slet ikke - blot et ualmindeligt plat forsøg på at gøre sig selv bemærket.

Måske du skulle læse historien om Herostratos ?

...Der er beviser for at der er nano-termit i 4 ud af 4 prøver af WTC støvet og det virker ærligt talt noget usandsynligt at det skulle komme fra andre steder end WTC selv....

Der er ikke beviser for 'nano-thermit', se mine kommentarer til Niels Harrits et als artikel nedenfor.

Tak for debatten, jeg synes det har været en stor fornøjelse at stå som forsvarer for den kritiske sans(såvel som for den logiske).

Velbekomme, gid det må gavne!

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Niels Harrits et als artikel kan hentes, gratis, her: http://www.bentham-open.org/pages/content....

Jeg kan varmt anbefale alle at læse, der er et lettere komisk skær over den, lidt i stil med "zøde Zarahs Fyzikrapport".

Det er trist at dette er et produkt af ni forfatteres indsats, man skulle tro de kunne have hævet hinanden, i stedet virker det som om laveste fællesnævner har talt. Fremover vil jeg referere til forfatterne med forkortelsen NHEA

Ifølge NHEA er der indsamlet 'several' samples, hvoraf man analyserer fire, og udelader een.

Hvorfor 'several', hvorfor ikke et undertal? ("Vi kender 89 støvprøver fra WTC") Hvad var kriteriet for udvælgelse af lige netop de fire prøver ?

Det er zøde Zarah vi ser her, " Jeg samlede en bunke prøver, tog fem ud og analyserede og her er resulatet for de fire af dem".

Beskrivelsen af indsamlingsomstændighederne tjener blot til at skabe en falsk aura af authenticitet, det er tomme kalorier videnskabeligt set. Og det er næsten freudiansk, så travlt man har med at diskvalificere den sidste prøve pga. et irrelevant anonymitetskrav. Læserne er da ligeglade med navnene på personerne.

Der er selvfølgelig ikke det fjerneste bevis for at prøverne IKKE er manipulerede (før eller efter NHEA fik fat i dem). Der er heller ingen grund til at mistænke alle forfatterne for at medvirke til en forfalskning, det kræver blot en enkelt person.

Personligt tror jeg ikke at prøverne er manipulerede, men det kan jeg (og NHEA ) bare ikke bevise.

Jeg tror, at NHEA har netop fem samples (ikke 'several') og den ene sample er indsamlet af en person, der på en eller anden måde enten er part i argumentationen - eller måske ligefrem diskrediteret i denne eller anden sammenhæng.

Artiklen har også et freudiansk forhold til ordet "Rust", som er det ord, almindelige mennesker bruger om Fe2O3. Det optræder een gang (p.22) mens Fe2O3 optræder 9 gange. Er man bange for at nogen måske skulle få associationer i retning af et rustlag malet over med en maling, der indeholder aluminium som pigment ?

Generelt er det korrekt at fine pulvere er mere reaktive end grove, det beror dels 1) på et større overfladeareal, der kan reagere, 2) og at atmosfærisk ilt kan komme i kontakt med de reagerende overflader.

"Fuel-Air-Mixture"-bomber og melstøvseksplosioner er klassiske eksempler (NHEA kalder nok mel-støv 'nanomel').

Om det samme gælder for thermit er ikke indlysende, det er klart at 1) gælder, men 2) er irrelevant, da thermit 'medbringer' sin egen ilt, det kan brænde under vand.

NHEA spekulerer over om man kan øge sprængkraften ved at omgiver thermitpartiklen med noget, som kan fordampe, det er da muligt, det er også muligt at det ødelægger effekten af pulverisering, da det vil isolere de enkelte thermitkorn og dermed nedsætte reaktionshastigheden.

Det er fascinerende at NHEA kan mobilisere ganske avanceret udstyr, når man skal påvise forekomsten af det postulerede thermit, men kun anvender et Fluke multimeter til at måle noget, de kalder specific modstand. Metodikken med at måle på et enkelt korn er i sig selv problematisk, da mikroskopiske sprækker i materialet får alt for stor betydning, ifht. en bulkmåling, hvor den slags midles ud.

Bemærk også at NHEA åbenbart mener at maling er et generisk begreb, uden hensynstagen til det væld af variationer der er i valg af ingredienser som bindere og pigmenter. Både aluminium og rust er brugt som pigmenter, både industrielt og i kosmetik.

Måden hvorpå man undviger at lave en sund undersøgelse af, om det faktisk kunne være en maling på rust er, igen, næsten freudiansk.

I Fig. 30 angiver NHEA at thermites energi-indhold er 4x større end TNT, dvs thermits energi-indhold pr gram er 4 x MINDRE end benzin.

De forskellige argumenter om kugler af metal o.lign er irrelevante, enhver der har svinget en loddekolbe vil på et tidspunkt have produceret små kugler. Det er blot resultatet af en smeltning fulgt af en størkning og har ingen som helst beviskraft. Det er igen zøde Zarah, der hælder tomme kalorier i fysikrapporten.

I sidste ende mener jeg NHEA er forvirrede i deres argumentation ifht. WTC.

De vil gerne konvertere noget, der for de fleste af os ligner resultatet af en brand ( mange times brand fulgt af en sammenstyrtning, når de bærende ståldragere bliver gjort bløde af branden, og i hurtig succession bryder sammen) til en eksplosion (bang!), ved hjælp af thermit, som normalt bruges til at frembringe intenst høje temperaturer. Det er ikke det, der skete.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Claus: "Skadesmønsteret er den naturlig konsekvens af, at man dropper en 20 -30 etagers bygning (øverste del af et WTC tårn) ned på en skyskraber (underste del af WTC Tårn). Er det så mærkeligt?"

Nærmere umuligt. For det første er der ikke tale om 20-30 etager bliver "droppet" ned på en skyskraber....(!)....hvilket enhver kan se hvis man kigger efter....Så "piledriver" effekten er umuligjort og hvis der havde været en, ville stålskelletet blive stående tilbage!

Flybrændstof når ca 800 graders varme, men det meste af det brændte indenfor få minutter, bagefter var det kontorindventar der brændte. En kontorbrand bliver ca. 600 grader varm, så hvor er forklaringen på det smeltede metal som i ugevis gløede under wtc 1,2 og 7? Stål smelter ved ca 1500 graders varme!

Hvorfor Lyver John Gross fra NIST? Se ham gøre det her: http://www.youtube.com/watch?v=3SLIzSCt_cg

Manipulerede prøver? Hvis nu en af jer der har valgt at tro på den officielle forklaring med bin Laden en dag gjorde jer den ulejlighed at femkomme med de beviser der er grundlaget for jeres tro - post dem venligst her så hele verden for første gang kan få dem at se!

Hvor er flyet der ramte Pentagon? Hvorfor har 6 ud af 10 medlemmer af the 911 Commission Report trukket sig? Hvor er beviserne for den officielle konspirationsteori? Hvem af jer der tror på konspirationsteorien med bin Laden kan svare på det?

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

( Også tvillingetårnenes kollaps skyldes en kontrolleret demolering, mener konspirationsteoretikerne. ) JAG HADER ORDET ( konspirationsteoretikerne.) det ikke en teori men fakta at tvillingetårnenes kolaps var på grund af en kontrolleret sprængning, Se her

http://video.google.com/videoplay?docid=-1... http://video.google.com/videoplay?docid=-1...

Hvis man så stadig mener at det var terrorister har man et problem. Der findes over 80 beviser for det var en kontrolleret sprængning, men kun teorier på det var terrorister, desuden er osama bin laden IKKE efterlyst på grund af 9/11 de siger at det ikke kan bevises at han stod bag

 • 0
 • 0

( Også tvillingetårnenes kollaps skyldes en kontrolleret demolering, mener konspirationsteoretikerne. ) JAG HADER ORDET ( konspirationsteoretikerne.) det ikke en teori men fakta at tvillingetårnenes kolaps var på grund af en kontrolleret sprængning, Se her

http://video.google.com/videoplay?docid=-1... http://video.google.com/videoplay?docid=-1...

Hvis man så stadig mener at det var terrorister har man et problem. Der findes over 80 beviser for det var en kontrolleret sprængning, men kun teorier på det var terrorister, desuden er osama bin laden IKKE efterlyst på grund af 9/11 de siger at det ikke kan bevises at han stod bag

Du vil da ikke bilde mig ind at der stadigt findes konspirationsteoretikere der ukritisk æder de der tåbelige og manipulerende film rådt?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Hej Thomas Krogh :)( Du vil da ikke bilde mig ind at der stadigt findes konspirationsteoretikere der ukritisk æder de der tåbelige og manipulerende film rådt? )

Nej det vil jeg ikke bilde dig ind for hverken dem eller jeg er konspirationsteoretikere , det er kun den officielle forklaring der er støttet af teoretikere eftersom de ingen beviser har er det jo i sagens natur kun teori :)

 • 0
 • 0

I august 2004 bestilte 911Truth.org en meningsmåling hos Zogby International, som konkluderede at "halvdelen (49,3%) af New Yorks Citys borgere og 41% af staten New Yorks borgere generelt mener, at nogle af vores ledere på forhånd kendte til planlagte angreb på eller omkring d. 11. september, og at de bevidst undlod at handle."

I maj 2005 bestilte 911Truth.org en meningsmåling hos Zogby International som konkluderede, at 45% af stemmeberettigede amerikanerne mente, at Kongressen eller et internationalt tribunal burde lave en ny undersøgelse af angrebene, inklusive hvorvidt nogen embedsmænd bevidst tillod eller medvirkede til deres udførelse.

I maj 2006 foretog Scripps Howard/Ohio University en meningsmåling der viste, at "mere end en tredjedel af den amerikanske befolkning har mistanke om, at føderale embedsmænd medvirkede i 11. september-terrorangrebene eller ikke tog skridt til at stoppe dem, for at USA kunne gå i krig i Mellemøsten."

I oktober 2006 foretog CBS News og New York Times en meningsmåling der viste at "kun 16% af de adspurgte siger, at regeringen, under ledelse af USAs præsident George W. Bush, fortæller sandheden om, hvad det vidste forud for terrorangrebene."

I september 2007 bestilte 911Truth.org en meningsmåling hos Zogby International, som konkluderede at "51% af amerikanerne vil have Kongressen til at udspørge Bush og Cheney angående 11. september-angrebene."

I november 2007 foretog Scripps Howard/Ohio University endnu en meningsmåling der viste, at "nærved 2/3 af amerikanerne tror det er muligt, at visse føderale embedsmænd havde specifikke advarsler om terrorangrebene d. 11. september 2001 på New York og Washington men valgte at ignorere disse advarsler."

I december 2007 viste en meningsmåling foretaget i Hudson County, at borgerne dér "overvejende mener at amerikanske embedsmænd valgte at ignorere advarsler vedrørende 11. september-angrebene."

I september 2008 viste en meningsmåling at "der er ingen enighed udenfor U.S.A. om, at islamistiske militante fra Al-Qaeda var ansvarlige."

 • 0
 • 0

"

Hej Thomas Krogh :)( Du vil da ikke bilde mig ind at der stadigt findes konspirationsteoretikere der ukritisk æder de der tåbelige og manipulerende film rådt? )

Nej det vil jeg ikke bilde dig ind for hverken dem eller jeg er konspirationsteoretikere , det er kun den officielle forklaring der er støttet af teoretikere eftersom de ingen beviser har er det jo i sagens natur kun teori :)

"

Så er jeg spændt på at se dine "80 beviser", eftersom er intet er i dine film der dokumenterer dette.

Men du kan vel lægge for at opremse de 5 mest vægtige af disse 80 - så kan vi se hvor langt ede holder.

Fyr løs.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Du må fjerne dine skyklapper hvis du har set filmne i disse link og stadig mener at 19 mænd fra arabien har udført terror, jemen så kan jeg ikke hjælpe dig særlig meget, men jeg kan da prøve :) hvad er det i disse film du ikke mener kan passe ?

du skriver ( Så er jeg spændt på at se dine "80 beviser", eftersom er intet er i dine film der dokumenterer dette.

PS. jeg er uddannet i springstoffer i hæren så jeg kan godt se når noger bliver sprængt, ligesom alle de andre der siger det fra den amerikanske hær, men det ved du mere om ind os ?

Men du kan vel lægge for at opremse de 5 mest vægtige af disse 80 - så kan vi se hvor langt ede holder.

Fyr løs. )

Der er jo over 80 beviser i sagen og det ville tage lang tid at skulle skrive alt her på siden iøvrigt er alle beviser vigtige i denne sag så mener ikke man bare skal skriver om 5 beviser, men som sagt skriv hvad du mener ikke kan passe.

 • 0
 • 0

Du må fjerne dine skyklapper hvis du har set filmne i disse link og stadig mener at 19 mænd fra arabien har udført terror, jemen så kan jeg ikke hjælpe dig særlig meget, men jeg kan da prøve :) hvad er det i disse film du ikke mener kan passe ?

du skriver ( Så er jeg spændt på at se dine "80 beviser", eftersom er intet er i dine film der dokumenterer dette.

Men du kan vel lægge for at opremse de 5 mest vægtige af disse 80 - så kan vi se hvor langt ede holder.

Fyr løs. )

Der er jo over 80 beviser i sagen og man havde vundet hvis man kunne stævne den amrikanske administration, og det ville tage lang tid at skulle skrive alt her på siden iøvrigt er alle beviser vigtige i denne sag så jeg mener ikke man bare skal skriver om 5 beviser, men som sagt skriv hvad du mener ikke kan passe.

PS. jeg er uddannet i springstoffer i hæren så jeg kan godt se når noger bliver sprængt, ligesom alle de andre der siger det fra den amerikanske hær, men det ved du mere om ind os ?

 • 0
 • 0

Var der ikke et fly der forsvandt 100% i shanksville?

Er det virkelig muligt, sådan rent teknisk og praktisk, at få samtlige molekyler i et fly til at forsvinde?

Nogle mener at det kan man sagtens, andre vil tvivle noget - imens de sidste ryster på hovedet, "tsk tsk, tosser".

Eller var Shanksville et virkeligt "The Philadelphia Experiment"

Måske spørgsmålet "Hvad skete der IKKE den 11. september 2001"

 • 0
 • 0

Skal vi tage video'en først?

Du ved godt at den her piller alle løgnene i "9/11 mysteries" fra hinanden ikke også?

http://video.google.com/videoplay?docid=-1...

Det er een af de dokumentarfilm de ikke kan lide på i11time.dk, hvis du nogensinde skulle vove dig derud... :-)

Men jeg er nu ikke overrasket over at du ikke kan fremlægge bare 5 vægtige beviser for kontrolleret nedrivning. De findes nemlig ikke.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Jeg kan sige så meget at kigger du på et foto over området før 9/11 er der en lang revne i jorden den eneste forskæl fra før og efter er der er et rundt nedslag i revnen som højst sandsynligt stammer fra et missil og IKKE et fly

 • 0
 • 0

Rolf Petersen, hvem har bildt dig ind at der ikke er fundet så meget som et molekyle fra flyet i Pennsylvania?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Thomas Krogh du kaster med halmstrå, jeg har prøvet at forklare dig at beviserne er i filmne jeg har set rigtig mange film (også den i dit link) om emnet, den amrikanske administration kommer med en masse forskælige foklaringer om hvad der skete 9/11 ( de ændre den efter behag ) og der hverken hoved eller hale i disse foklaringer, men i disse film fra mine link er der ikke bare beviser men det hele hænger sammen, du må forstå at når man skal afsløre en løgner gøres det på følgende måde: man spørger om den samme ting igen og igen man får forskælige svar og man ender ikke altid med det samme facit før eller siden kommer løgneren til kort hvor imod den der taler sandt ALTID kommer til samme facit i enden af sin forklaring selv om han forklare en ting fra flere vinkler.

 • 0
 • 0

Jeg må indrømme at jeg ikke lige gider skriver om 5 beviser med med kildemateriale da det ville tage resten af min aften men de er jo i filmne med med kildemateriale er det ikke godt nok da ? om jeg skriver eller andre gør det i en film kan da være det samme.

 • 0
 • 0

Martin,

Du læner dig - åbenbart totalt ukritisk - op ad en film som er blevet afsløret som aldeles uvederhæftig, og du magter ikke - på en ingeniørsite af alle steder (!) - selv at fremlægge argumenter og beviser.

Er det ikke ca. "miljøet" i en nøddeskal? :-)

Hvis du ikke magter at fremlægge alle argumenter og dokumentation fra starten af, så oprems blot de 5 allermest vigtige beviser. Så tager vi det efterhånden efter videnskabelige principper.

Deal?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Jeg frem lægger IKKE beviser uden kildematriale så ville der jo ikke være så meget bevis i det, efter som jeg har en familie der også skal have min opmærksomhed kan det ikke blive i dag

( Hvis du ikke magter at fremlægge alle argumenter og dokumentation )

Det har jeg netop gjort med de film, har til mistanke at du har for meget tid og keder dig HE HE :)

 • 0
 • 0

(Hvormange mennesker på en ingeniørsite bliver overbevist af det tror du?) Ha Ha du sjov, det er vidst stort set kun dig i denne blog der tror 100% på den officielle forklaring :) ca 45% af den amerikanske befolkning tror heller ikke på den officielle forklaring ligesom her i europa.

vi kan jo fortsætte når tiden er der iøvrigt har jeg ikke travlt sanheden kommer frem for alle før eller siden så der jo også håb for dig :)

M.V.H.

Martin

 • 0
 • 0

Åh undskyld Thomas Krogh

100 molekyler blev fundet.

Har Du da beviser for der blev fundet flere?

 • 0
 • 0

wauw Du har altså intet bevis.

Du henviser til andres form for bevisførelse og henviser til fotografier, der kunne stamme fra Brasilien eller Congo.

Fordi nogen, mest Autoriteter (deri også medier), skriver en billede tekst, så hopper Du straks på det.

Du er naiv og har alt for meget autoritets tro.

 • 0
 • 0

Det var ellers dem der blev fremlagt i retssagen, men selvfølgelig er de bare "manipuleret" ikke sandt?

I bund og grund handler det vel for dig mest af alt om at få bekræftet et sygt konspriratorisk syn på verden, mere end nogle ubekvemme sandheder der punkterer det, gør det ikke?

Men lad os se på det. Hvad er dine beviser for de "kun 100 molekyler"?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Ha Ha du sjov, det er vidst stort set kun dig i denne blog der tror 100% på den officielle forklaring :) ca 45% af den amerikanske befolkning tror heller ikke på den officielle forklaring ligesom her i europa.

Jeg tror der er noget du har misforstået noget - der er måske 1-3 personer på ing.dk der mener det samme som dig - resten har stadigvæk jordforbindelse.

At 45% af den amerikanske befolkning mener at regeringen fusker er ikke bevis for noget som helst. Dels er en opinionsmåling ikke noget bevis, dels er amerikanere i stand til at beskylde regeringen for alt fra mavepine til falske månelandinger.

Du vender også tingene lidt på hovedet - det er den officielle undersøgelse der frembringer beviser baseret på fakta mens du fremsætter påstande uden hold i virkeligheden. Det er derfor du bliver kaldt konspirationsteoretiker.

M

 • 0
 • 0

hvad for retsag, den med Slobodan Milosevic?

Du TROR flot.

Du tror en retsag kræver beviser, hahaha, den er sgu griner.

definer lige "sygt konspriratorisk syn" som du mener jeg handler med. Handler?, den er helt galt med dig.

For dig "handler" det om at kysse støvler og slikke numser, hvad får du ud af det? stiv ... ?

Så vender du spørgsmålet???? Du slikker jo stadig støvler.

Hvis du henleder til min mening om billederne, som Du bruger som bevis, så er det da besynderligt, at "flyet" er atomatiseret, med undtagelser af - nej sorry jeg kan ikke skrive det, jeg er ved af dø af grin.

 • 0
 • 0

for en alt for skæg Lørdag aften, nu er det tid til, for mig, at lukke af for de her 1001 nat fortællinger. sov godt

 • 0
 • 0

Med al respekt lyder du en smule som een af de her bange skabninger der lever i evig frygt for chemtrails/vacciner/mobiltelefoner/sorte paver/illuminati/whatnot. Og som har et behov for at bruge det verdenssyn til at forklare og forstå en kompleks virkelighed. Og som derfor går i panik og er nødt til at svine kritikere til, hvis de ikke lige sluger dit nonsens rådt. Det efterhånden velkendte i11time.dk-syndrom. .-)

Men lad os da se på dine facts så.

Hvad er dine beviser for de "kun 100 molekyler"?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

103 tilfældigheder 1 Alle tre bygninger - de to tårne og bygning 7 var alle leaset af den samme person. Det skete 3 uger før deres sammenfald. Forinden havde han nået at få en - skulle det senere vise sig - meget præcis og fordelagtig genforhandling af sin forsikringskontrakt i land, bla. ved at få indføjet en klausul om et evt. terroristangreb! Ret usædvanligt og ikke et før. Hans indskud var 50 mill. dollars, hans udbytte blev 6 milliarder! 2 Alle tre bygninger kollapsede i frit-fald-hastighed, 15 sekunder. Loven om forudsigelse af momentum kræver minimum 45 sekunder. Der ville under normale omstændigheder have været modstand på hver etage. Det var der ikke. OG under forudsætning af, at stålkonstruktioner af den type, der var tale om bare falder sammen. 3 Alle bygninger falder sammen på en karakteristisk måde: 'i deres eget fodspor', hvilket kun sker via kontrolleret sammenstyrtning (demolition) 4 Brandmænd, politifolk, sikkerhedsmedarbejdere, reportere og mange øjenvidner beretter om eksplosioner, der kan høres inde i bygningerne. Dette nævnes aldrig i mainstream-medierne. 5 Billederne fra øjeblikket, hvor flyet rammer bygningen, viser en type eksplosion, der foregår simultant ved alle 4 facader af etagen. 6 En brandmand beskriver det: han så tilbage og hører 'tju-tju-tju' eksplosionslyde, før hver etage falder sammen - som om alt bliver blæst væk inden sammenfaldet. 7 En hel masse brandmænd har omtalt disse fænomener, men sidenhen har de ikke udtalt sig længere. Mange har talt om disse 'bomber i bygningen', men deres arbejdskodex forbyder diskussion af disse emner. De er derfor aldrig nået frem til aften-nyhederne. 8 Pentagon er uden sammenligning planetens mest bevogtede bygning. Der er flere overvågningskameraer her end noget andet sted i Verden. Myndighederne har nægtet af frigive billeder fra disse kameraer - bortset fra en enkelt optagelse fra en parkeringsplads, der ikke viser nogen Boing 757 på vej ind i bygningen. En anden optagelse fra et hotel i Arlington, Virginia, der heller ikke viser nogen flyver, blev konfiskeret af FBI og er kun blevet frigivet efter et sagsanlæg. 9 Hvor kan man spore ideen første gang? En neo-con-tænketank skitserer i 2000 i et dokument, et manifest, ved navn 'PNAC' (Project for the New American Century), at det vil være svært for USA at opretholde dominansen ind i det ny århundrede - medmindre der indtræffer en hændelse som Pearl Harbor 'a catastrofic and catalyzing event - Like a New Pearl Harbor' (man kan herefter muligvis gå baglæns med formodninger om, hvad der egentlig skete her, jf. Forbes journalist Benjamin Fulfords beskrivelse af den gamle japansk-amerikanske-engelske forbindelse mellem de store bankfamilier og kejserfamilien). Et medlem af det engelske parlament, Michael Meacher, fortæller, af dette dokument var superviseret af Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeff Bush (lillebror til G.W.), John Bolton, Richard Pearl og Louis Libby, altså de samme personer, der havde dannet denne tænke-tank. Det handler ganske kort om fremtidens kontrol med Mellemøstlig olie. Rapporten (the draft) fremkommer 12 månder før 9/11 10 Bush måtte 're-thinke' iflg. ham selv. Men for folk rundt omkring ham - gruppen af neo-cons i Washington - var det ikke nødvendigt at re-thinke. Allerede før hans genvalg skrev de det omtalte manifest. Alt hvad de ønskede og skitserede i manifestet skete sidenhen. De ønskede, at USA fuldstændig opgav at støtte FN's Antiballistiske Missiltraktat. De ønskede permanent militær tilstædeværelse i form af baser bestemte steder i Verden, Filipinerne, Georgien og Irak. De ønskede regimers fald og forandring som et mål for krige. Og ikke kun i Irak. De ønskede den amerikanske hær som en global militærpoliti-enhed ('Global Constabulary') til at forhindre enhver udfordring til USA's dominans. Og her er det så, at manifestet (PNAC) nævner usandsynligheden for alt dette .. medmindre der indtræffer en bestemt type katalytisk begivenhed som Pearl Harbor, der som bekendt med ét slag bibragte motivationen til og befolkningens accept af USA's engagement i 2. Verdenskrig. 11 Det der kaldes 'War on Terror' er med et bedre ordvalg i sin oprindelse en kampagne for at sikre USA's dominans i Verden i det næste århundrede. Man ved, at denne dominans med største sandsynlighed bliver tabt. Man har forudset Kina og Indien komme op på siden og overhale i fuld fart. Man har forudset den amerikanske økonomi falde fra hinanden i nær fremtid med bla. en enorm gæld. Man har hørt store lande tale om at gå over til anden valuta til at betale fx olie med. Man har set olien 'truet' af helt andre energiformer (ikke sol og vind, der allerede er lettere forældet - dette er et kapitel for sig..). 'War on Terror' bliver af the neo-cons betragtet som starten på 3. Verdenskrig. Siden Koreakrigen har USA non-stop været i krig med nogen etellerandet sted på kloden. Våbenproducenterne har nu selv overtaget forretningen og beslutningerne om at indlede disse krige. Det kan kaldes for 'krigs -kooperatisme'. Kooperatisme har også en anden betegnelse, et ord som ingen bryder sig om at bruge. 12 Dette projekt er i virkeligheden alt for 'hi-profile', altså undfanget på for højt en niveau og fremme i det synlige felt i en grad, at man dårligt kan kalde det for en konspiration. En klassisk 'konspiration' er trods alt ikke andet end en 'skummel kælderplan'. Om den bliver til noget eller ej er ikke egentlig afgørende. Taktikken tager i betragtning, at noget så stort ikke kan opdages. Hitler 'lærte' os, at hvis man ville lyve, skulle man gøre det så stort, at ingen opdagede det. En myre opdager ikke, at der står en hund og pisser på den, da den er ufattelig i sin størrelse. En konspirationsteori er netop den skrøne, som er blevet opkastet som den officielle forklaring, som vi forventes at godtage for tid og evighed. Og som de allerfleste ukritisk åd. 13 Den gruppe af personer - the neo-cons - planlagde simultant Irak-krigen i alle detaljer. Ved deres sidelinie befinder sig folk, der har været med hele vejen, og som besidder enorm erfaring i at producere succes'er - hvis man fx. kan kalde Vietnamkrigen en succes. Men for Henry Kissinger var den en succes, for man opnåede det, man ville. Da Kissinger efter 9/11 intetanende stiller op til et interview med en journalist, har han ikke forestillet sig, at denne journalist har lavet en grundig research i Kissingers mulige indblanding og eventuelle interesser i noget, der har med sagen at gøre. På et tidspunkt spørger intervieweren: 'Hr. Kissinger, har De evt. en saudiarabisk klient, som de har lyst til at fortælle om?' Kissinger er lamslået og sidder næsten et helt minut uden at sige noget. Derom senere. www.pnac.info, www.infowars.com 14 Om morgenen 9/11 befandt 'Norad', der er det amerikanske militærs super-avancerede varslingssytem sig midt i noget, der kaldtes for 'Vigilant Guardian', som var en stor 2-ugers øvelse i bekæmpelse af terroristangreb. Det inkluderede - overraskende nok og helt ned i detaljen - et terroristangreb på WTC med kaprede fly. Vicepræsident Dick Cheney kontrollerede Norad på det tidspunkt, hvilket er første gang i historien, at en vicepræsident var direkte i spidsen for et militært agentur. Siden dannelsen af agenturet havde generaler altid haft fuld beføjelse til at skyde fjentlige fly ned. Dick Cheney tillader 3 måneder før 9/11 Donald Rumsfeld at overtage kontrollen, så han alene kan bemyndige den slags, og generalerne herefter er ubemyndigede. 15 Efter 9/11 beordrer FAA-senior-controller (Federal Aviation Administration) alle bånd fra flyovervågningen destueret. 16 Den eneste grund til, at øvelserne kom for dagen var, at nogle militærfolk kom til at 'prale af' at de havde holdt øvelser på selve dagen for angrebet. Grunden til at de pralede var så højlydt, at de aldrig havde hørt om de konkrete planer, og derfor ikke vidste, at de kom til at røbe noget, de ikke måtte. 17 2 år før hændelsen er der eksempler på, at luftvåbnet holdt øvelser i at nedkæmpe kaprede fly på vej mod mål i USA. Condoleza Rice stiller sig op efter angrebet og siger, at 'de var fuldstændig overrumplede, og havde da aldrig forestillet sig, at sådan noget kunne ske'. Pentagon havde en specifik øvelse 5 måneder før, der simulerede et kapret fly, der ramte bygningen. 18 Om morgenen 9/11 troede overvågningsfolkene, at der blot var tale om endnu en øvelse. 19 Samme morgen 9/11 var alle fly over Canada eller over Atlanten for at nedkæmpe et simuleret russisk flådeangreb. De 3 F-16-fly, der skulle have beskyttet Pentagon fløj rundt over North Carolina. 20 Norman Mineta, der var transportminister (Secretary of Transportation), beskriver Dick Cheneys besynderlige opførsel på dagen 9/11. Der kommer en ung mand ind med jævne mellemrum og meddeler: 'de er nu 30 miles væk', dernæst: 'de er nu 15 miles væk' og til sidst 'de er nu 10 miles væk. Står ordren stadig ved magt?' Dick Cheney snerrer ad ham og siger: 'Selvfølgelig! har du måske hørt noget om det modsatte?!' - Andrews Air Force Base befinder sig netop 15 miles fra Pentagon, og ingen fly letter herfra før efter eksplosionen i Pentagon. De har, må man formode, set og hørt alt, men har fået ordre om at blive på Jorden. 21 Selvom de 'war games', krigs-simulationer, der blev udført før og under 9/11 i alle detaljer mimer hændelserne, hævder man bagefter (som Condoleza Rice), at man ikke kunne have haft nogensomhelst anelse om mulighederne for disse begivenheder. 22 Der var hele 15 øvelser undervejs (Vigilant Guardian, Northern Vigilance, Northern Guardian, Crown Vigilance, Vigilant Warrior, Global Guardian, Apollo Guardian, Amalgam Warrior, Tripod II NYC, Timely Alert II, NRO Plan Crash Drill, Operation Northern Watch, + 3 til, som er røget i svinget ..) 23 Lignende øvelser på landJorden (simulationer af eksakte lokaliter og hændelser i undergrundsstationer) finder sted før angrebene i London i 2005. Dette er et kæmpe-område, der også kunne beskrives. 24 'Able Danger - Able Warrior' er de simulerende parter i den årlige øvelse, hvor en håndfuld dobbeltagenter simulerer 'able danger' i form af fx. hi-jackere og i slutningen af øvelsen griber 'able warriors' ind og stopper spillet. Denne gang blev der ikke grebet ind. 25 Bygning 7 brændte iflg. forklaringen, men alle tegn tyder på demolition - på dansk 'kontrolleret nedrivning'. Manden, der leasede den, indrømmer faktisk selv, at han gav ordrer til, at det blev 'pulled'. Hans navn er Larry Silverstein. Han siger selv, at han blev ringet op at brandvæsenet, der sagde, at de ikke mente, at de kunne holde ilden tilbage, så de bad om, at den blev 'pulled'. Ordet er et faginternt ord i nedrivnings-branchen og som sådan en fortalelse fra hans mund. I Silversteins seneste opdatering af forsikringspolicen til bygningerne var en klausul om terroristangreb. Efter ødelæggelsen går han i retten for at få dobbelt udbetalt ... da der jo var tale om en dobbelt flykapring. Han fik udbetalt 7.000.000.000 dollar! 26 Bygning 7 var kommandocentret for hele komplekset og kontorer for: Salomon Smith Barney, IRS Regional Council, U.S. Secret Service, CIA, Forsvarsministeriet, Amerian Express Bank International, Standard Chartered Bank, Provident Financial Management, ITT Hardford Insurance Group, First State Management Group, Inc., Federal Home Loan Bank, NAIC Securities, Securities & Exchange Commission, Mayors Office of Emergency Management. 27 Kilder opgiver, at det blev ramt af stumper fra bygning 1, andetsted står der, at det brændte som en kæmpefakkel. Bygningen var intakt, men på en eller anden måde vidste redningsfolk, at bygningen ville falde. Da den falder, sker det pænt på 6,5 sekunder. Silverstein taler om en beslutning fra brandmændene inde i bygningen. Men der var ingen brandmænd i bygningen, det var blevet beordret ud kl. 11.30 samme morgen. 28 Slow-motion optagelse af styrtet viser, at det først er den inderste søjlestruktur i bygningen, der falder. Det gør man i kontrollerede styrt, da den ellers vil falde udad fra midten. 29 Borgmester Giuliani, der havde til huse i bygningen, havde den dag valgt andetsteds at opholde sig. Bygningen er en stålramme-bygning og er i så fald den første i Verdenshistorien, der er faldet sammen pga. ild. En storbrand fra et hotel i Madrid viser, hvordan et hus kan udbrænde totalt, men at stålkonstruktionerne er intakte. Her sker det ganske usandsynlige for hele 3 bygninger samme sted på samme dag. 30 Man kan spørge, uden dog at få svaret, om bygningen var commadocentret for hele planen om 9/11? 31 Noget andet, der gik tabt på 6,5 sekunder var enorme mængder bevismateriale om forretningssvindel. Der var verserende kæmpesager om svindel udført af Worldcom og Enron. Og om den 70 milliarder store sag om Californisk el-svindel. Der var - og dette kan ikke bevises - formodninger om, at gamle arkiver, der beskrev den neddyssede sag efter 2. Verdenskrig om Prescott Bush (GWW Bush's far) og hans forbindelse med nazisterne også forsvandt. Iflg. Dr. Bill Deagle var 9/11 event'en et bestilt job af jesuitterne vi Project Omega. Det er et organ, der kontrollerer de store efterretningsvæsener og er en udløber af nazisternes projekt. Det har til huse i underjordiske faciliteter i Denver Colorado, har adgang til supercomputere, blev installeret der i sin til af George Herbert Walker Bush, daværende chef for CIA, præsidenter har ikke adgang til stedet. 32 Danny Jowenko er en hollands expert i kontrolleret nedrivning. Da han et par dage efter - uden i forvejen at vide noget om bygning 7 - får videooptagelser af styrtet forevist, er han straks 100% sikker på, at det er kontrolleret. Han konstaterer, at de sprængte søjlerne fra midten og ud og resten faldt derefter. Hans øje ser det med det samme. 33 Stål smelter ikke ved ukontrolleret afbrænding af jet-brændsel. Stål smelter først ved 1500 grader. Det kræver enten en ovn eller det middel til eksplosion kaldet 'thermite' - på dansk vistnok 'nanotermit'. En ukontrolleret brand giver rød-orange flammer og producerer temeraturer på højst 1200 grader. Højere temperaturer kræver en kontrolleret tilførsel af ilt som i en specialovn. 34 Thermite er FE2O3 + 2Al og kan, når antændt, skabe ekstreme temperaturer, der smelter stål. Det bruges af militæret, og er - må man formode pga. dets farlighed - ikke i handelen. Der var smeltet og bøjet stål ved foden af de høje bygninger. Folk der ser på det bagefter, har aldrig set noget lignende. Se også Niels Harrit om hans fund af udetoneret nano-thermit i resterne af bygning 7 - 'the loaded gun'. 35 En biprodukt af ild og thermite er produktionen af Al2O3 - aluminium-oxid, der giver hvid røg. Der kommer meget hvid røg ud på alle etager i det splitsekund, hver etage i bygningen kollapser. 36 Ydermere fandt man forekomsten af svovl, der sammen med thermite sænker ståls smeltepunkt. Det er muligt via mikroskop at spore, hvorvidt thermite har været i anvendelse - det kræver bare, at nogen får den ide, og at de får tilladelse til det. Thermite har været kendt siden 1893 og består af pulveriseret rust og aluminium, men i nano-teknologiens tid er det blevet forfinet og kan blandes med andre materialer, så det får forskellige egenskaber. Noget af det kan brænde, bøje, smelte og svejse stål, andet kan eksplodere. Det kan også bruges som raketbrændstof. I civilteknologien er det mindre udbredt end i militærteknologien. Forsker ved Kbh. Universitet Niels Harrit har forsket specielt i emnet, og har også været med til at publicere en rapport om fundet og analyserne af ureageret nanotermit i resterne af Twin Towers. Niels Harrit kalder det for 'the loaded gun' og ikke som man normalt plejer at sige: 'the smoking gun'. Strengt taget er det jo begge dele, når man taler om det samlede billede, men han er nødt til som forsker at nøjes med at udtale sig om dette ene forhold. 37 Når man skal sænke store bygninger, svækker man altid strukturen i bunden af konstruktionen, før man sprænger længere oppe. En senior-ekspert på området udtaler: vi sprænger ved søjler i bunden. Så smadrer vi det i toppen for at få det til at starte. Dernæst aktiveres eksplosioner på alle etager hele vejen ned. Alle eksplosioner har en timer på dem. Når søjlerne ryger, falder hver etage, påvirker etagen nedenunder, og de bliver ved helt til bunden. Det skal ideelt set ske i ét hug. 38 Det er nærmest en kunstform at få en bygning til at lægge sig ned i sit eget 'fodspor', og det sker ikke af sig selv. Det kan beskrives som 'kunsten at splintre en bygning i millioner af stykker og få den til at lægge sig i sin egen kælder. Man vil undgå skader på omgivelserne. 39 Man bruger et vinkelsnit i bunden af søjlerne, der får hele bygningen til at flytte sig en lille smule sidelæns og dernæst lægge sig. Det er beskrevet af amerikanske eksperter i branchen - skyskrabernes hjemland. Der var stumper af stålsøjler med vinkelsnit i bunden af ruinerne fra 9/11. 40 Der var 2 millioner tons murbrokker fra tårnene. Hvis ikke kældrene havde været sprunget først, ville de ikke være sunket i Jorden på den måde, de gjorde. Der blev hørt ekskplosioner af de interne teknikkere inden styrtet. Der var et par stykker, der kom til at åbne ind til et teknikrum, og alt var tilsyneladende fuldstændig ødelagt. De skyndte sig ud af huset. 41 Når man viser de smeltede stålkonstruktioner til eksperter, har de aldrig set noget lignende i deres liv. 42 Brandmændene og oprydningsfolkene fortæller, alt var pulveriseret i ruinerne. Der var ikke et eneste skrivebord, reol, lampe, computer, stump af mobiltelefon tilbage. 43 Personen, der var ansvarlig for sikkerheden i bygninger og for Dallas lufthavn, der var linket til begivenheden var Marvin P. Bush, præsidentens lillebror. Han var fra 1993-2000 'Principal, Securacom/Stratesec'. Dette firma fik en 8.3 million dollar kontrakt om et nyt sikkerhedssystem løbende fra 1996-2000. En andet familimedlem, Wirt D. Walker, var CEO for fimaet mellem 1999-2002. Var det kun sikkerhedssystemet, der blev installeret i disse år eller var det også noget andet? Man kommer til at tænke på scenen i Die Hard 1, hvor den sidste sikkerhedslås kun kan brydes af terroristerne ved en 'general power-shut-down'. Dernæst tænker man videre til slutscenen, hvor Bruce W.'s kone i filmen siger til skurken: 'Du er overhovedet ikke en terrorist. Du er bare en gemen tyv'. Skurken bliver voldsomt fornærmet og snerrer tilbage: 'Jeg er er aldeles ikke en gemen tyv. Jeg er en FREMRAGENDE tyv!' 44 Scott Forbes, database-administrator IT-afdelingen, rapporterede om en næsten total strømafbrydelse i bygningerne i hele weekenden op til 9/11. De blev adviseret et par uger før om, at det ville forekomme. Det var i så stort et hus en meget kort frist til at sikre alle databanke i et kæmpe datacenter på 97. etage. Så i perioden var der ingen sikkerhed i hele bygningen. Alle kunne gå ud og ind. Alle sikkerheds-videokameraer var lukket ned. Der blev af mange set folk gå rundt i bygningen i overalls med kabelruller og trak ledninger. Man fik at vide, at det var opgradering af internetkabler. Efter at have arbejdet i døgndrift på at sikre data for sit firma og udmattet af overarbejde, tog Scott - tilfældigvis - fri d. 9/11. Kun derfor overlevede han for at kunne fortælle om det. Fra sit feriedagssted i New Jersey så han TV-optagelserne og var med det samme klar over, hvad mændene i over-alls havde lavet. Han rapporterede flere gange til diverse myndigheder, men blev konsekvent ignoreret hver gang. 45 Ben Fountain, en finansfond-medarbejder, fortæller om usædvanlige evakueringer, der blev beordret i Twin Towers i ugerne før 9/11. 46 Nogle fortæller om, at bombe-hunde blev fjernet, at sikkerheds-advarslerne blev uventet afbrudt. 47 Selvom Twin Towers var byens vartegn, var de kæmpe underskudsforretninger. 48 Der var masser af asbest rundt om de indre konstruktionerne, der siden opførelsen blev bedømt som cancer-frembringende. Det var blevet opført netop dengang, da man uhæmmet og uvidende brugte dette materiale. Det blev forventet, at man ryddede op, men arbejdet ville ha været så omfattende, at det var nærmest uladsiggørligt, og intet forsikringsselskab var villig til at dække omkostningerne. De stod endvidere i vejen for byfornyelsen på Manhattan. 49 William Rodrigues (ansat i mere end 20 år i bygningen og kendte den ud-og-ind) var den sidste tiloversblevende og stadig i dag overlevende. Han hørte mærkelige lyde fra 34. etage. Denne etage var helt tom, intet var der, ingen indre vægge, elevatoren stoppede der ikke. Lydene var, som om meget tungt udstyr med metalhjul blev kørt henover gulvet. Han blev instinktivt meget bange for disse lyde. Men han blev alligevel heltmodigt i bygningen til det sidste og var med til at redde mange liv. 50 Scott Forbes (IT-manden med databaserne, der tog fridag) hørte lignende lyde fra 98. etage - altså lige over hans arbejdsplads på 97. med databaserne og sikkerheden. Det lød som ombygningslyde. Etagen var også tom. Det var lyde af tungt maskineri, trykluftshamre, osv. Det blev bemærket, at gulvene nærmest rystede. Da han en enkelt gang åbnede dørene for at kigge, var det meget bizart, for det hele var tomt! Han fortæller også om meget støv i luften om morgenerne i ugerne op til 9/11. Der lå gråt støv i vindueskarmene og ved udluftningerne. 51 Disse konstuktioner overalt i bygningen startede, da Larry Silverstein overtog leasing-kontrakten. 52 Når man læser den officielle rapport fra den nedsatte kommision om 9/11 forventer man en fyldestgørende rapport, hvor alle relevante spørgsmål er blevet stillet. Rapporten var ikke seriøs og på ingen måde fyldesgørende. Først og fremmest obstruerede Bush-administration rapporten i flere måneder. Det var ikke kongressen, der overtalte dem i sidste ende, men familier til de omkomne og overlevende, der pressede på. 53 Først bringer de listen på 19 hovesagelig saudiske flykaprere. Men man ved, at 5-6 af dem allerede lige efter angrebet gik rundt i levende live på gaden i Mellemsøsten. Det nævnes ikke i rapporten. Man ville i det mindste forvente et bud på, hvem de rigtige kaprere i så fald var, men FBI reviderer aldrig deres lister. 54 Bush-administrationen har gjort alt, hvad der stod i dens magt for at forhindre en undersøgelse. Først forhindrede de Kongressen i at lave deres egen undersøgelse. Dernæst stopper de en uafhængig kommision - som f.eks. havde været i forbindelse med Pearl Harbor (Kennedy ... han blev jo også myrdet ..). Da kongressen gjorde det alligevel, censurerede man 28 sider væk fra rapporten. Thomas H. Kean, der stod for den, udtalte, at man ikke fik de oplysninger, man bad om. 55 Bush udtrykker bekymringer for at skulle vidne for en kommision. Han vil da gerne 'besøge dem' siger han - med dybe rynker i panden. Henry Kissinger har det på samme måde. Man husker de spørgsmålstegn, der blev sat ved hans rolle i Vietnamkrigen og ved kuppet i Chile. Kissinger bliver i et interview spurgt, om han måske har nogle saudi-amerikanske 'klienter', som han havde lyst til at fortælle om. Han viser tydelige tegn på utilpashed. Han bliver dernæst spurgt, om han muligvis havde klienter ved navn bin Laden? Og så bliver han fuldstændig paralyseret. 56 Præsidenten indvilger til sidst i at mødes bag lukkede døre og ikke under ed. Dick Cheney er med ... for at sørge for, at han ikke siger noget forkert? 57 Ved en pressekonference i White House, East Room spørger en nærgående journalist om, hvorfor de møder op sammen og ikke hver for sig. Bush glider af og siger blot, at det er fordi, de har de samme svar på spørgsmålene, og at de 'glæder sig' til at møde op. Taktikken er brugt af forbrydere, der vil sammenkøre deres forklaring. Den ene siger lidt, hvis han siger for meget nikker den anden lidt og overtager. På denne måde fabrikerer man enslydende udsagn - udenfor ed. Det er også derfor, man i normal retspraksis afhører tiltalte hver for sig. Men landets siddende præsident har jo ikke status som 'tiltalt'. 58 Da Bush bliver spurgt lige efter mødet, mener han, at det er bedst, at man 'ikke går i detaljer' med, hvad de er blevet spurgt om. 59 Formanden for kommisionen var fra det republikanske parti. Hans navn var Philip Zelikow, medlem af the National Security Counsil, han arbejdede for Condoliza Rice, under Clinton-administrationen, hvor de var udenfor embedet, og skrev han en bog med hende. Dernæst arbejdede han for 'the transition team', der sørgede for overgangen mellem Clinton og Bush administrationen. Til sidst blev han udnævnt som udenrigsrådgiver for Bush. Som medlem af staben var han 100% indforstået med, hvad staben ønskede skulle frem. Han kunne derfor støtte alt, der havde at gøre med den officielle - og efterhånden totalt gennemhullede, usammenhængende og ikke-underbyggede - teori om 9/11 og udelade alt, der modsagde denne. Nogle folk, der har læst 'The 9/11 Commission Report' kalder den for 'The 9/11 Omission Report'. Navnet beskriver, hvordan den systematisk udelader alt, der ikke støtter den officielle version. Den er også blevet kaldt en 'hvidvaskning' af Det Hvide Hus. Via Zelikows position kom Det Hvide Hus til selv at forestå alle undersøgelser af evt. spor, der førte til netop Det Hvide Hus! Derved er det lagt et skjold omkring alt med tråde til Det Hvide Hus, CIA, FBI, Pentagon og Justitsministeriet. Hvad med forbryderne? Og hvem profitterer af 9/11 ? 60 5 dage efter 9/11 udtaler Osama bin Laden på websider og på arabiske TV-stationer, at han intet kendte til 9/11. Han udtaler også, at angrebet synes at være udført af individer med deres egen motivation. Før 9/11 levede bin Laden i priviligeret landsflygtighed i Afghanistan, var beskyttet af Taleban, havde masser af penge og kunne opereres for nyreproblemer i Bahrein. Det kunne han ikke herefter, da et land ville blive beskyldt for at huse en eftersøgt terrorist. På en skala fra 0-10 om hvorvidt man profitterer på 9/11, scorer bin Laden 0 points. 61 Hvad med al Qaeda? De blev dannet af CIA i slut-70'erne-80'erne for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker. De forsynede dem med uddannelse og våben. Efter den russiske besættelse, modtog de stadig støtte og blev brugt til CIA-støttede projekter. De blev bl.a. brugt i anti-terror-øvelser i USA ('Able-Danger, Able-Warrior'). Efter 9/11 ville det have været umuligt for medlemmer af al Quaeda at udføre operationer i USA, da de jo var kendt allesammen (jf. Bill Deagle, der nævner, at al Quaeda betyder 'the Data Base' - de er simpelthen en liste over agenter). Iflg. 'The US Patriot Act' kan der herefter spioneres mod ALLE. Afghanistan blev invaderet og formodede al Qaeda medlemmer blev smidt i Guantanamo-fængslet. På en skala fra 0-10 scorer al Qaeda 0 points. 62 Saddam Hussein da? Siden 9/11 var der konstante insinuationer, at han havde noget at gøre med 9/11. Dernæst blev han beskyldt for at besidde masseødelæggelsesvåben. 8 måneder senere var Irak invaderet, hans regime styrtet. Han blev selv hevet op af et hul i Jorden, holdt som fange i 3 år, som hjerneforstyrret vrag sat for en domstol og henrettet under besynderlige omstændigheder. På en skala fra 0-10 scorer Saddam Hussein .. mindre end 0 points, hvis det overhovedet er muligt. 63 Hvis ikke de påståede hovedskurke - hvem profitterede da på 9/11? Larry Silverstein investerede 50 millioner i et asbestbefængt byfornyelsesprojekt - Twin Towers - der ville koste en milliard at bringe op til standard. Han genforhandler 3 uger før 9/11 forsikringspolicen til at omfatte terroristangreb. Til sidst hæver han 7 milliarder i forsikrigspræmie. På en skala fra 0-10 scorer Silverstein 10 point. 64 Arkitekterne bag PNAC ('pee-nack' - Project for the New American Century) får alle samtlige ønsker opfyldt (se ovenfor). På en skala fra 0-10 scorer PNAC-gruppen 10 points. 65 Dick Cheney tidligere CEO i Haliburton, modtager stadigvæk årlige udbetalinger i meget stor stil fra dette firma, der handler med olie i Mellemøsten, og hvis aktier er steget betydeligt siden invasionen af Afghanistan og Irak. 66 Våbenindustrien har kronede dage. Deres ordrebøger er fulde. Carlyle-gruppen støtter præsidentkampagner, bla. Bush's. Bush-familien har modtaget meget store beløb fra gruppen siden 9/11. På en skala fra 0-10 scorer Bush, Cheney, olie-, og våbenindustrien 10 points. 67 Den amerikanske olieindustri. Over 60% af Verdens oliefelter er beliggende i Mellemsøsten. Uden konstant forsyning fra disse oliefelter fra Irak over den Arabiske Halvø til Afghanistan, ville den amerikanske økonomi kollapse. Der mangler for tiden kun Iran i midten. Men ledningen fra det Kaspiske Hav gennem Afghanistan kan godt gå udenom Iran. Den er dog nødt til at gå gennem Pakistan. Kontrollen over denne ledning skulle også kontrollere deres værste konkurrent, Kina, og kinesernes har brug for olie i deres rivende udvikling. Taleban stod i vejen for at underskrive en kontrakt, men dagen efter, at USA havde fået sin mand ved magten i Afghanistan - Hamid Karzai - blev kontrakten underskrevet. På en skala fra 0-10 scorer de amerikanske olieselskaber 10 points. 68 Den amerikanske regering har fået vind i sejlene i retning mod New World Order. The Patriot Act giver dem ret til at udspionere alle borgere. Der tillades indsamling af dna fra enhver, der er mistænkt for en forbrydelse. Det tillades at arrestere på formodning, uden dommerkendelse, uden advarsel, uden at meddele noget til nogen om det og uden ret for den arresterede til at se en advokat. På en skala fra 0-10 scorer den amerikanske regering - eller rettere: kræfter indenfor regeringen med en totalitær dagsorden - 10 points. 69 Bush står som en stand-up'er, entertainer i et videoklip og praler af, at han samme dag, mens han besøger en skole, så et tændt TV med billeder af flyet, der rammer bygningen og tænker, sikke dog en dårlig pilot, høhø .. Problemet med hans historie er, at dette videoklip først dukkede op næste dag på nationalt TV. Til gengæld er det dokumenteret på film på dagen og stedet, hvor han selv befinder sig, at der kommer en person ind i klasselokalet og hvisker ham i ørene, da det 2. fly har ramt bygning 2. 70 I et klip, hvor Bush bliver spurgt om sine udtalte ambitioner om at 'ændre tonen til det bedre' i Washington og om, hvordan det hænger sammen med, at han - adspurgt om sine kendskaber til de fulde detaljer om 9/11 - kalder det for 'hadefuldt' - i dette klip bliver han fuldstændig mundlam. 71 I en fortalelse fra en US Special Force Kaptajn kommer han til at sige, at World Trade Center blev 'bombet' som indledning til en konventionel krigsoperation i Afghanistan. Der var jo ingen bomber iflg. den officielle version, og det var jo ikke et 'påskud' for at gå i krig. 72 Rumsfeld laver en fortalelse om 'de folk, der skød et fly ned over Pensylvania'. 73 Silverstein kommer med en fortalelse om at 'de' foretog en 'pulling' af bygning 7 på anmodning. Det tager måneders foreredelse af lave en 'pulling' i så stor skala, hvem er 'de', og hvad lavede 'de' så i de andre bygninger. Senator John Kerry bekræfter i et interview, at 'nogen - de' gjorde det på en kontrolleret måde. 74 'Guilty Demeanor' er betegnelse for 'at udvise adfærd som en skyldig'. Regeringen har udvist denne adfærd hele vejen igennem. 75 Ingen som Bush-familien har haft tætte forbindelser med bin Laden familien. Bush startede sit første selskab Arbusto tilbage 1976 sammen med medlemmer af bin Laden familien og deres fonde. Michal Moore nævner ikke i sin 9/11-film, at kodenavnet for Osama bin Laden i CIA var Tim Osman, at han var CIA-agent i 70'erne og blev brugt mod russerne i 80'erne. 76 i dagene efter 9/11, blev 160 medlemmer og ansatte i bin Laden familien fløjet ud af USA i private jets - selvom alle fly havde flyforbud i perioden. 77 En højst besynderlig hændelse i stor skala, som ingen vist siden har hørt om var det, som The Guardian, der i 2002 (Oliver Burkeman i New York Monday, 21 jan 2002) skriver om, at ca. 8.000 Taleban- og al Qaeda-medlemmer blev fløjet ud af Afghanistan i amerikanske militærfly (C-130-transportfly) og fløjet i sikkehed i Pakistan. Havde det været deres opgave at udgøre en trussel i en arrangeret og tilrettelagt krig? Able-Danger, Able-Warrior? Det var så mystisk, at der var CIA-, og FBI officerer, der lækkede historien i forargelse, men efterfølgende er den ikke blevet fulgt op. 78 Ikke kun tilflød der penge til Bush's bror Jeff og hans kampagner, men også broderen Neal fik et klækkeligt tilskud til sin bank 'Silverado'. Broderen Marvin's kontrakter kom i kraftig vækst. Og partiarken, Bush Senior, er blevet det første ex-præsident, der nærmest har solgt sit ovale kontor til olieselskaberne og våbenhandlerne. Bush'erne er for så vidt ikke anderledes end Kennedyerne og Rockefellerne. Men de har hævet spillet til et helt andet niveau. Pengene skaffer dem embedet, og embedet skaffer dem endnu flere penge. Det kan kaldes: The Bush Cycle. 79 Wayne Madsen er tidligere efterretnings-analytiker. Han beskriver Bush Seniors evner til at udnytte sine forbindelser tilbage fra sin tid som kongresmedlem, så direktør for CIA og senere ansat af Carlyle-gruppen - altså af våbenhandlerne som top-level lobbyist for dem. Senere præsident, så dukkefører for sin søn og nu ... gangster. De betaler ham, og han åbner dørene til oliesheiker, konger, præsidenter, sultaner, regeringer. Og så sælger de våben til dem. Til gengæld får Bush midler fra deres lukrative kontrakter - der så igen bruges til at føre valg-kampagner, så de kan blive siddende, og så videre. Dette er: 'The Bush Cycle'. 80 I 1988 vinder George Herbert Walker Bush valget. På samme tid bliver en kontrakt slået op af den Bahreinske regering om retten til boringer i Golfen. Kontrakten går til et lille borefirma fra Texas kaldes Harken, der ikke har den store erfaren i at bore og heller ikke kapital nok. Pete Brewton fortæller (til en journalist i et BBC-TV-dokumantarprogram). Hvorfor Harken? Fordi G.W. Bush var i bestyrelsen. Senere fik de kapital - masser af den. 81 Før 9/11 var der nogle FBI-agenter, der ønskede at forske i nogle medlemmer af en indflydelsesrig familie med terror-forbindelser. Et hemmeligt-stemplet dokument mærket 'wf' - fra Washington-bureauet - beskriver det. Disse personer var Omar og Abdullah bin Laden. De var så 'specielle', at de ikke kunne efterforskes. Iflg. en jagerpilot, Bill White, forekommer der en mystisk figur, James R. Bath, der administrerer fonde for en magtfuld saudisk familie. Og om gentagne møder med Osama bin Laden, hans brødre og far. Disse fyre kørte rundt i biler og fløj rundt i legetøjs-flyvere - det var 'La-La-Land'. De strør om sig med kufferter fulde af penge. Disse penge havner hos James R. Bath, der hævder at besidde eneretten til at forhandle for bin Laden familien i USA. OG hos George W. Bush's firma Arbusto, og ringen til Harken er sluttet. Så disse penge er en del af den løbende 'Quit Pro Quo' aftale mellem de saudiske familier og Bush-familien. Saudierne var hunderæde for fx. Ayatollah Khoumeini og hans fundamentalister, der truede deres business. De henvendte sig og sagde grundlæggende: hjælp os af med Khoumeini og vi sørger for, at jeres familie får, hvad de har brug for til uddannelser og start af virksomheder. Ingen smalle steder. 82 Fra starten som sin tid som CIA-direktør arrangerede G. H. W. Bush træningskurser hos CIA for den saudiske kongefamilie og deres-palads vagter. bin Laden, eller som de hedder lokalt 'Saudi Binladin Group', var og er den næstrigeste familie efter kongefamilien og var også deres personlige rådgivere. Bin Laden familien etablerer et andet hovedkontor i Huston, Texas, hvor Bush-familien etablerer et tæt forhold til dem. Khalid bin Mafousse var bin Ladens svoger og havde base der. 83 I Afghanistan ønsker Saudierne at danne en muslimsk hær til at smide russerne ud. Hæren kaldes Mujaheddin. Prins Turki al Faisal 'mentorerer' Osama bin Laden til at lede projektet. 84 Saudierne financierer senere Bush Juniors kampagne. Der findes en lov mod kampagnetilskud fra fremmede magter, men man fandt en vej udenom. Man placerer x-antal pengekasser hos nogle sagførere i USA, som så yder et bidrag til kampagnen. Til gengæld har den saudiske ambassadør, Prins Bandar, fri adgang til det ovale kontor. Han laver bare et opkald, og så møder han op. Det er der ingen andre ambassadører, der kan. Så selv så udspekulerede folk som Bush'erne kan til dels også været blev taget ved næsen af saudierne, mens de vendte det blinde, selviske øje til. Grådighedens blinde vinkel. Clinton-administrationen var også i lommen på saudierne. Både Bush og bin Laden'erne deltog i de samme møder i Carlyle -gruppen i Washington. 85 Osama bin Laden - et paradoks. Han er fremstillet som på én gang rig, hjernen bag 9/11 og leder af al Qaeda. Et andet view: Osama er Islams bevidsthed. Han kan være hvadsomhelst, der projiceres over på ham. Når han tilskrives leder af et Verdensomspændende netværk (Yossef Bodansky), der konspirerer mod USA, bliver der ikke nævnt noget om CIA - og det til trods for at CIA-projektet til 8 milliarder dollar i Afghanistan var selve essensen af al Qaeda. Hos Ahmed Rashid, der er pakistansk skribent gennem 20 år, står der meget mere om emnet. 86 Vi ved noget om hans baggrund i Saudiarabien, hans familie, deres forbindelser til kongefamilien og forskellige efterretningsvæsener, bla. det pakistanske kaldet ISI, det saudiske og CIA. Osama bliver sat i forbindelse med CIA i den afghanske krig mod Sovjet. Her bygges træningslejre for CIA. I 1986 hjælper han med til at bygge Khost tunnel-komplekset, som CIA brugte som et hoved-våbendepot, træningscentre og medicinske centre for Mujaheddin. Herefter vander hans historie fuldstændig ud. Vender han sig mod CIA? Folk der har mødt ham, beskriver ham som i meget høj grad tilgængelig for indflydelse, hele tiden i behov for en mentor. Nafeez Ahmed, en ung forsker fra Brighton, beskriver ham som en brik i et skakspil. Spillet hedder 'Verdens sidste oliereserver': 'Bush-administrationens konsolidering af magt for at forfølge en drastisk, ubegrænset militarisering af udenrigspolitiken i et massivt og uhørt omfang undfanget via en bestemt elites planlægning gennem lang tid, simultant med at hjemlig kritik bliver knust og legitim protest bliver kriminaliseret.' 87 En anden bog beskriver et af deres anlagte redskaber 'The Outlaw Bank - A Wild Ride Into the Wild Heart of BCCI', hvor BCCI står for 'Bank and Credit Commers International'. Den kollapsede efter afsløring af dens massive bedrag og korruption. 88 Jonathan Kwitny's bog 'The Crimes of Patriots - a True Tale of Dope, Dirty Money and the CIA'. Han beskriver en sammenblanding af narkohandel, våbenhandel og CIA. Disse og mange andre bøger, skrevet af de mest professionelle blandt kollegerne i mainstream-medierne, figurerer som nærmest ikke-eksisterende. Hvornår begynder mainstream-medierne at bringe historierne? Søndag d. 7 februar 2010 bringer danske Politiken endelig noget, der ligner en artikel om emnet. 9/11 Truth-bevægelsen er nået til Danmark. Det kan blive interessant, hvis disse folk har stamina nok til at holde fast. De vil kunne regne med kraftige anslag fra alle sider, og det bliver ikke nemt. 89 Filmoptagelser med bin Laden bragt af CNN viser en person, der har et helt andet ansigt end det oprindeligt smalle med den smalle næse. Han ligner kun på skægget og hatten. Man svindler nu helt åbenlyst med dokumentationen. 90 Mohammed Atta modtog penge fra Pakistansk efterretningsvæsen før 9/11 fra en person ved navn Ahmed Omar Sheik, som indrømmer forbindelsen. Flykaprerne var alle ansatte og betalt af regeringen. 91 10 begrundelser for svindel med flykaprerne: 1/ Deres navne figurerer ikke på de officielle lister over passagerer - hvilket faktisk også er ret svært at arrangere. 2/ Ingen af dem blev obduceret bagefter. 5-7 af dem er dukket op senere i Mellemøsten som i høj grad levende. Et par af dem er blevet interviewet af The Guardian og BBC. 3/ Mohammed Attas far blev ringet op af sin søn dagen efter 9/11. Som kuriosum midt i alt dette trøstesløse lort bør der linkes til bugtaleren og komikeren Jeff Dunham hylende morsomme show med 'Achmed the Dead Terrorist' Give us a break og se http://www.youtube.com/watch?v=1uwOL4rB-go 4/ 14 af kaprerne, der skulle have kapret 'Flight 77' boede på et motel uden for NSA (National Security Agency). 5/ FBI reviderede aldrig deres liste, mens oplysningene væltede frem om levende flykaprere .. der altså skulle være døde. Iflg. en agent kaldet 'Flagg' vidste FBI med det samme navnene på de 19 kaprere, da den var blevet efterladt af Mohammed Atta i en kuffert sammen med ... en terrorist-manual! Kan man udenfor tegneserierne forestille sig en top-proff-trænet-flykaprer rende åbenlyst rundt med en liste og: et manual! 'How to open the cocpit of a 757 and threaten the captain with a hobby-knife ...' 6/ Kaprerne var, med alt det man kender til dem, uduelige piloter, der på ingen måde kunne ha fløjet en Boing 757. Nogle af dem havde fløjet en Cesna 1-mands-flyver. 7/ Der blev rapporteret om mobilopkald fra højder og hastigheder, hvor de aldrig kunne gå igennem. 8/ Båndoptagelser fra cockpittet optager samtaler mellem passagerer, der dæmpet pønser på at smadre døren med en rullevogn. Det kan ikke lade sig gøre, kaptajnens kommunikationsanlæg kan ikke høre helt inde i passagerafdelingen, hvilken ville have gjort dem ubrugelige 9/ Kaprernes sidste ord var 'Allah Akbar, Allah Akbar'. Iflg. muslimske eksperter burde de sidste ord fra en person, der står overfor døden være: 'Der er kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet'. 10/ FBI-agent Harry Samit fulgte Mossawi, den eneste dømte, der efterfølgende tilstod sin medvirken til 9/11, selvom det var en helt anden aktion, han havde haft gang i. Samit rapporterede hele 70 gange om mistanken, men blev ignoreret. Mossawi blev holdt i baghånden for at bevare en terrorist, der kunne tilstå. 92 Efter 9/11 raslede priserne på visse aktier og på guld i vejret. Børsmæglerne og guldhandlerne klappede i hænderne. Og det er efter eget udsagn fra folk i branchen. Da USA bombede Irak i 1991 strøg alle oliepriserne i vejret fra 13-40 dollars pr. tønde. Børsmæglerne heppede fra sidelinien: Gå, Saddam, sæt ild til flere oliekilder! 'In Devastation there is Opportunity!' Profit for insidehandel var i ugen omkr. 50 milliarder dollar. Phil Erlanger, der er finans-analytiker, var en af de første til at opdage insiderhandlen. En hel del vidste noget om 9/11 i forvejen. Deres bud var ikke blot normale friske bud, det var usædvanlige, enorme bud (put-options vs. call-options) på fx. WTC og American Airlines. Iflg. Ernst Welteke, formand for tyske Bundesbank, var der meget, der tydede på, at der var mange transaktioner på det internationale marked, der kun kunne udføres med expertviden om de kommende forhold for guld, olie, luftfart og forsikring - alså viden om virkningerne af 9/11, før tiden. En af de ansvarlige var A.B. Buzzy Krongard fra Bankers Trust - senere købt af Deutsche Bank, der havde forbindelser med bin Laden'erne. Det samme med Mayo Shadduck III. Et komliceret felt for ikke-børs-kyndige. 93 'False Flag' er definitionen på: Skjulte operationer udført af regeringer, virksomheder og andre organisationer designet til at tage sig ud, som om de var udført af andre enheder end dem selv. Det hentyder også til et gammelt begreb, hvor et skib kan sejle under falsk flag. Enhver sørøverfilm bør have en scene, hvor et engelsk skib nærmer sig og i sidste øjeblik hiver de det engelske flag ned, hejser Jolly Roger og entrer skuden. I luftvåbnet kan man tale 'flying false coats' altså med fjendens eller 3. parts mærker på siden og på vingerne. Almindelig praksis hos regeringer er at iscenesætte en afskyelig hændelse for dernæst at smøre den af på fjenden. 94 I 60'erne blev der lavet en sådan aktion som optakt til at invadere Cuba. Den hed Northwoods Document. Man foreslog at sprænge fly fulde af amerikanere. Listen over døde ville, iflg. papiret, betyde en 'nyttig indignation' hos befolkningen, der var kraftig nok til at starte en krig. Arkitekten i planen hed General L. L. Lemmitzer, Joint Chief of Staff. Han fik godkendelse af planen helt op til niveau med forsvarsministeren. Kennedy var ikke glad for planen. I planen opererede man også med en arrangeret bombning af Washington D.C. for at kunne beskylde Cuba for det. Eller angreb af flåden i Guantanamo-bugten. Strategien kaldes i fagsproget 'problem-reaction-solution'. Motivation er et kodeord. 95 Der er en lang historisk tradition for den slags. Rigsdagsbranden i Berlin d. 27 feb. 1933 var iscenesat af Hitler og kommunistisk terror fik skylden. Inden for 2 uger fik han gennemført en afmontering af den tyske forfatning. Dernæst starter en serie af invasioner med det angivne formål at sikre fædrelandet sikkerhed mod fjenden. Der er slående ligheder med 9/11 og hvad der skete derefter. Det er også blevet sammenlignet med Pearl Harbor, CIA-kuppet i Iran i 1953 kaldet operation Ajax, sænkningen af Lucitania, operationen Tonkin-bugten i 1964, USS Liberty angrebet 1967, Natos strategi fra 1948-1983: 'søg dækning bag hære' kaldet Operation Gladio. 96 Krig føres på 2 fronter: mod fjenden og mod egen befolkning. USA har nu 'The Patriot Act', 'Homeland Security' (samme navn som Hitler brugte), 'The Military Tribunals Act'. De har allesammen til formål at styre landet befolkning ved at indskrænke deres civile rettigheder, så der ikke kan strittes imod det, der kommer. 96 Ældre tyskere, der kan huske 2. Verdenskrig og det tonefald der var dengang, fik efter 9/11 sære mindelser. En ældre dame sagde: Man kan sige meget om Hitler, men han var rent faktisk folkevalgt. Bush måtte svindle sig til det. Hun refererer til den valgsvindel, som via Bush's bror blev udført før hans genvalg. 97 Ingen befolkning har nogensinde været villig til at gå i krig, medmindre de er blevet narret til det. Instinktet mod fred er for stærkt. Regeringer bygger ikke deres handlinger på, hvad folk ønsker, men hvad de selv ønsker. Der findes i dag skoler, hvor man kan lære 'Perception Management' og 'Information Warfare' for at sikre et minimum af accept. 98 Der findes ingen 'War on Terrorism'. Den amerikanske regering har netop støttet terrorister til enhver tid i det omfang, de fandt det passende. Al Qaeda var jo et instrument for USA, de var dannet, financieret og trænet af CIA. Derfor kan der ikke være en krig mod dem. 99 Det er en gammel engelsk strategi. Man bør kende navnet på Brigadegeneral Sir. Frank Kitson, britisk operationel officer i Kenya under mau-mau opstanden. Heller ikke for ham var det noget nyt, men han skrev en bog om det kaldet 'Low Intensity Operations - Subversion (underminering), Insurgency (omvæltning) & Peacekeeping'. Hvis man har en undergrunds-nationalistisk organisation, og gerne vil miskreditere dem, så skaber man sin egen parallelle organisation. Den skal hedde det samme. Man sender den ud for at udføre umådelige grusomheder, som derefter med stor sikkerhed bliver tilskrevet den oprindelige organisation. Der sker en dæmonisering. Den parallelle organisation kaldes også for 'modbevægelsen' (counter gang) eller pseudobevægelsen (pseudo gang). 100 Al Qaeda er en klassisk 'pseudo gang'. De blander sig med lokale guerillaer, der måske kæmper for uafhængighed af et område mod en besættelsesmagt, en lokal hersker, osv. Derefter skærpes tonen. Efter at Hugo Chavez har givet Bush kamp til stregen, blev han af neo-cons beskyldt for at være medlem af al Qaeda ... langt ude, selvom Chavez sikkert er en ret irriterende mand. 101 I operation Gladio blev der af efterretningsvæsener i Europa arrangeret terroristangreb for at kompromittere venstrefløjen. Taktikken er muligvis mere 'højreorienteret', men Stalins organer har uden tvivl kendt til dem også. Der var også under Putin en underlig hændelse med nogle sammenstyrtede boligkomplekser i Rusland, som blev tilskrevet tjetjenere. Herefter blev grebet strammet om den del af landet. 102 Det er vigtigt at vide, at det IKKE er skamfuldt at stille spørgsmål ved det, der foregår. Mennesker bliver helt duknakkede, når disse emner bringes på banen. Det er helt OK at spørge undrende, om hvordan det kan lade sig gøre, at finde en stak pas, der identificerer flykaprere i en bygning der bogstavelig talt er pulveriseret. Og det er netop OK, fordi man forventer af os, at vi bygger vort livssyn, vores tillid til myndigheder og vores accept af krigshandlinger, på netop betydningen og fortolkningen af et sådant fund i en bunke støv. 103 Det første, der ofres i en krig, er sandheden.

Kilde Paradigme_2010.dk

 • 0
 • 0

Hold da helt op for en gang crap. Tror du selv på blot en brøkdel af det der er remset op her? Så er du - om muligt - endnu mindre kritisk end din blinde og passive dyrkelse af "9/11 mysteries" lod ane.

Hvad er dusøren for hver løgn og for hver manipulation jeg kan finde i listen?

Skal vi starte med et par perler?

29 "En storbrand fra et hotel i Madrid viser, hvordan et hus kan udbrænde totalt, men at stålkonstruktionerne er intakte."

 • det skulle vl ikke være den her, hvor det netop er stålet der kollapser:

http://www.911myths.com/html/madrid_windso...

53 "Først bringer de listen på 19 hovesagelig saudiske flykaprere. Men man ved, at 5-6 af dem allerede lige efter angrebet gik rundt i levende live på gaden i Mellemsøsten. Det nævnes ikke i rapporten. Man ville i det mindste forvente et bud på, hvem de rigtige kaprere i så fald var, men FBI reviderer aldrig deres lister."

http://www.911myths.com/html/still_alive.html

Sig mig - har i overhovedet ingen kritisk sans i twooferbevægelsen? I promoverer jo løgn på løgn på løgn,...

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

(- det skulle vl ikke være den her, hvor det netop er stålet der kollapser)

Der er IKKE noget stål der er kollapset der er et tyndt yderlag af metal som er bøjet ned, ved wtc er det meget tykke stolper iøvrigt står der en stål kran på taget som ikke er skadet på grund af ilden

Og til det andet kan jeg kun sige ( kort fortalt ) at det er lidt mærkelig forklaring at de alle sammen hedder noget ens så derfor er det let at tage fejl.

Thomas jeg synes snart det er noget usagligt det du frembringer og på grænsen til det komiske så kommer der ikke noget seriøst på bordet fra din side vil jeg stoppe her.

 • 0
 • 0

-iøvrigt står der en stål kran på taget som ikke er skadet af ilden, vi ved jo alle at ild er varmest lige over flammen.

 • 0
 • 0

Martin,

Jeg synes det er ved at være en smule pinligt fra din side. Du er ikke den første der totalt ukritisk sluger crap-film som 9/11-mysteries uden at turde undersøge den nærmere, men at du derefter fremturer med at poste en liste der er så løgnagtig som ovenstående ja....

Skal vi tage et par ting?

Hvis det nu kun er "et tyndt yderlag af metal som er bøjet" kan du så forklare hvorrfor det kun er beton-indersøjlerne der står tilbage? Hvad blev der af stålydersøjlerne?

http://www.911myths.com/assets/images/madr...

Havde man glemt dem under byggeriet, så etagerne svævede af sig selv? :-)

Mht. kaprerne så har du altså ikke læst forklaringen? Og hvad synes du iøvrigt om din listes løgn med at FBI ikke opdaterede listen, da men fik alle de korrekte navne? Er det mere du bare helst vil glemme?

Skal vi tage lidt mere mens vi er igang?

90 - Passagermanifesterne. Din liste lyver (surprise.. ;-)) at kaprerne ikke er på manifesterne, men graver man blot lidt i det, så dukker sandheden også op her. Det havde du altså så ikke lyst til, men jeg skal gerne gøre det for dig:

http://www.911myths.com/html/no_hijackers_...

Men du har vel et par gode bortforklaringer mere, ikke sandt?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Martin,

Jeg synes det er ved at være en smule pinligt fra din side. Du er ikke den første der totalt ukritisk sluger crap-film som 9/11-mysteries uden at turde undersøge den nærmere, men at du derefter fremturer med at poste en liste der er så løgnagtig som ovenstående ja....

Skal vi tage et par ting?

Hvis det nu kun er "et tyndt yderlag af metal som er bøjet" kan du så forklare hvorrfor det kun er beton-indersøjlerne der står tilbage? Hvad blev der af stålydersøjlerne?

http://www.911myths.com/assets/images/madr...

Havde man glemt dem under byggeriet, så etagerne svævede af sig selv? :-)

Mht. kaprerne så har du altså ikke læst forklaringen? Og hvad synes du iøvrigt om din listes løgn med at FBI ikke opdaterede listen, da men fik alle de korrekte navne? Er det mere du bare helst vil glemme?

Skal vi tage lidt mere mens vi er igang?

90 - Passagermanifesterne. Din liste lyver (surprise.. ;-)) at kaprerne ikke er på manifesterne, men graver man blot lidt i det, så dukker sandheden også op her. Det havde du altså så ikke lyst til, men jeg skal gerne gøre det for dig:

http://www.911myths.com/html/no_hijackers_...

Men du har vel et par gode bortforklaringer mere, ikke sandt?

mvh

Thomas Krogh

Helt enig med Thomas. Man behoever ikke meget mere end det der kaldes "Occhams razor" for at indse at alt det konspirations-crap er lige netop...crap ! Al det sludder med alenlange "bevislister" er blot forvirringsstartegi. Hvis ikke man kan opremse de vigtigste af dem for sig er det vidst ikke meget mere vaerd end et rigtig laangt stykke toiletpapir ! :-)))

 • Jesper
 • 0
 • 0

@Thomas Krogh

Hvorfor nævner Du ikke, at Jeg "TROR", at Lene Espersen er medlem af Den Trillaterale Kommision? Hvilket jo ikke er lovligt i følge, hmm, den lov og paragraf kender du selvfølgelig også, ohh kloge Knage.

Thomas du bliver da fodret forkert, måske allerede som lille. Jeg bebrejder dig ikke for dine indprogrammerede holdninger. Hvorfor du mener jeg sviner Dig, må vel stå for din opfattelse Du er stadig autoritetes tro til op over begge øre. Jeg tror ikke på konspirationsteorier, det gør Du, den officielle. Hvor meget tid har du de sidste 9 år brugt på 9/11?

Hvem spilder sin tid?

Iøvrigt, du kalder mig navne, så kan jeg vel også kalde dig navne, eller er det kun Dig der må det, da du jo ser dig selv som hævet over andre.

Du forstår måske stadig ikke, at dette er 1001 natsfortællinger, igen igen, forstår du en/et analogi?

Jeg kan ikke bevise at der blev fundet under 100 molekyler, ligesom at Du ikke kan bevise at der blev fundet over 100 molekyler. Du henviser blot til billeder, hvor Du tror på billede teksten, det er da at være naiv og autoritetstro. Du mener stadig også at dette så kaldte Shanksville "flystyrt" på billeder ligner f.eks. hvilken som helst anden fly ulykke, som Lockerbie, Polske president, nødlandig ved arlanda, etc...

og 1001 nat fortællinger, fortsætter!

 • 0
 • 0

@Rolf

1) Jeg har brugt ganske meget til på 911twooferne og en række andre konspirationsbevægelser. Jeg synes for det første at det er et fascinerende studie i psykologi, og for det andet et skræmmende eksempel på hvor totalt ukritisk den marginale minoritet sluger de mest udokumenterede påstande, selv fra ekstremt yderligtgående højreekstremt kredse som antisemitter, holocaustbenægtere, johnbirchere, "patriot"militiser og andre i den dur. Og jeres mangel på videnskabelig forståelse er jo et emne i sig selv.

2) Hvis din påstand om "100 molekyler" er korrekt, så fordrer det et cover-up med 10000'er af deltagere og et komplet usandsynligt hændelsesforløb. Og som argument for din påstand har du givet mig absolut nada. Intet. Zilch. At du flæber at alt der modsiger dig er fusk og manipuleret etc, er jo ikke et argument. Det er kun en påstand. Så hvorfor er det du tror at du overbeviser nogen med dine ikke-argumenter?

3) Flystyrt efterlader meget variende mængder rester, afhængigt af hastighed etc. Her er et par eksempler. Nogle med tydeligt vragstumper, nogle med totalt pulveriserede fly:

http://911research.wtc7.net/pentagon/analy...

Men det er vel også altsammen plantet af "dem", er det ikke?

4) Hvad har Lene Espersens - iøvrigt helt lovlige - medlemskab af den trilaterale kommission med resten at gøre? Lad mig gætte - du tror det er led i en illuminati-bilderberg-nwo-blackpope-reptil konspiration, ikke sandt?

5) Jeg tror også du misforstår. Jeg siger ikke at du kan "gøre for" at du totalt ukritisk tror på alle de tåbelige konspriationsteorier du finder på youtube, men det gør vel ikkenoget at jeg påpeger at det altså er noget uvidenskabeligt nonsens? Der er intet personligt i det.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

uha det knager. her er svar 1). Hmmm aha, du arbejder altså.

2). Jeg tror ikke.

3). Flere billeder til nonsens er ikke et svar og slet ikke et bevis.

4). Du forstår vel ikke loven så, eller vil du gerne dreje loven efter for godt befindende, det behøver jeg ikke.

5). Hvad er det for et tåbeligt spørgsmål?

 • 0
 • 0

Det da dig der forholder sig ukritisk og tror blindt på alt hvad myndighederne fodre dig med du er blot et får på marken som lystre hyrdehunden ( myndighederne ) hvad med kranen på taget har de glemt den ? den er jo lavet af stål og der er jo varmest lige over ilden, bygningen er armeret beton så jo den kan holde til lidt mere varme men det jo alt sammen lige et da kranen IKKE er smeltet på trods af den stod der hvor der var varmest i mange timer mere end wtc,der var stål stolperne fem gange tykkere seføljelig ville de sår heller ikke smelte ved wtc . Her er stolpen skåret over måske med springstof jeg er uddannet lige netop i det så tror du at du ved bedre ind mig og mange andre experter på det område:) http://media.photobucket.com/image/wtc%20g...

 • 0
 • 0

@Rolf

1) Du mener udover min tjans som betalt reptil-nwo-illuminati-frimurer-bilderberger-zinonist? Eller hvad jeres forklaring plejer at være på uenighed i miljøet? :-)

2) Du tror ikke? Du ved at dine ikke-argumenter ikke overbeviser? Ok, selverkendelsen kommer sent, men den kommer da.

3) Så du tror altså at selv disse billeder - der endda er fra en ef jeres egne sites - lyver? Spændende. Er det noget du vil elaborere?

4) "Loven om forbud mod deltagelse i Den Trilaterale Kommission"? De har den ikke på retsinfo. For det er den du mener, ikke? ;-)

5) Det er da ikke tåbeligt. Jeg siger jo udtrykkeligt at det ikke er personligt. Jeg er sikker på at din komplette mangel på kritisk sans og evne til at argumentere ikke skyldes ond vilje.

Men det var vel det? Du har fremlagt det du ønsker at "bevise" og alle den "dokumentation" du har?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

@ Martin

Du snakker lidt udenom - hvad er din forklaring på de mængder af løgne og manipulation der er i både de film du linkede til og den lattervækkende liste (som du sikker har sakset ukritisk fra i11time eller lignende)? Er din forklaring - stadigt - "ingenting" og at du helst bare vil lukke øjnene for det? Når nu du er så overbevist om at den officielle forklaring er forkert, så burde det være en smal sag for dig at forklare. Ikke?

Mht. kranen så ved du da ikke hvor varmt der har været på taget (nej, der kan sagtens have været mere varmt tættere på ilden - prøv at holde hånden hhv. 20 cm og 60 cm over din grill... ;-)), for det andet er pointen ikke at stål nødvendigvis smelter. Belastet stål mister blot store dele af sin bæreevne allerede ved 600-700 grader. Og jeg venter stadigt på din forklaring på hvad der skete med stålyderskelettet. Har du ikke lyst til at svare, eller kan du bare ikke erkende en fejl?

Mht. stolpen, så ligner det grangiveligt snittet fra en skærebrænder ifm. en oprydning. Hvad i alverden har fået dig til at tro at det var lavet af eksplosiver?

Hvor fik du din uddannelse i "spingstoffer"? (vi andre der rent faktisk har arbejdet med dem kalder det normalt sprængstoffer). :-)

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Det da dig der forholder sig ukritisk og tror blindt på alt hvad myndighederne fodre dig med du er blot et får på marken som lystre hyrdehunden ( myndighederne ) hvad med kranen på taget har de glemt den ?

Du ved med sikkerhed at den ikke er blevet placeret på taget efter branden for at rydde op?

 • 0
 • 0

@Thomas Krogh

Du skriver "reptil-nwo-illuminati-frimurer-bilderberger-zinonist", hvad er det?

Du forventer flere svar på dit nonsens?

 • 0
 • 0

@Rolf,

1) "Du skriver "reptil-nwo-illuminati-frimurer-bilderberger-zinonist", hvad er det?"

Det er ca. short-hand formen af det i plejer at beskylde de der ikke æder jeres nonsens ukritisk for at være. Måske ikke det hele på een gang, men i en-eller-anden konstellation. Er det ikke rigtigt? :-)

2) Eftersom du lagde ud med følgende flæbende ævl, uden antydning af dokumentation. "Er det virkelig muligt, sådan rent teknisk og praktisk, at få samtlige molekyler i et fly til at forsvinde?", så tror jeg ikke helt du er i stand til at vurdere hvad der er skidt og kanel.

Men du skal være velkommen til at starte forfra med en helt anden stil, med brug af argumenter og dokumentation. Så er der måske nogen der vil tage dig seriøst.

Valget er dit.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

@Martin

Een gang mere for Prins Knud. :-)

1) Prøvede du den med at holde hånden hen over din grill? Hvor var der varmest? 20 cm over kullene eller 60 cm over kullene? :-)

2) Hvis det ikke er ilden der fik de ydre stålsøjler til at kollapse, hvad var det så? "springstoffer"? :-)

Hvad er odds for at du vil svare på ovenstående tror du? :-)

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

@Thomas Krogh

Mere nonsens. Hvem er: i, I, De, Jeres? Er du tosset, eller mener du at alle der ikke har din mening om alt i verden, er terrorister/unødige? For sådan synes din stil at være.

 • 0
 • 0

Læg mærke til KRANEN

http://2.bp.blogspot.com/_r1IYTKv9s8M/S9i4...

http://www.gettyimages.dk/detail/89429104/...

http://www.prisonplanet.com/images/april20...

dette foto viser at min påstand er korrekt og din en teori http://www.vistazoalaprensa.com/imagenes/f...

Skulle de sætte en kran på taget før de var helt færdige med at slukke ilden

kom on thomas eller lyver disse foto he he :)

1) Hvor har Thomas påstået at kranen ikke stod på taget da branden begyndte?

2) Mener du at man direkte kan sammenligne en kran der kun skal bære sin egen vægt med stålet i en bygning, der bærer en del mere vægt?

3) Kranen stod i midten af bygningen, altså ovenpå den store mængde beton, der holdt. Al det stål som braste sammen i bygningen var til to sider. Kan du virkelig ikke se stålet der er brast sammen? Prøv at se billederne og beskrivelsen her: http://www.mace.manchester.ac.uk/project/r... Kernen var at beton, siderne af stål. Det var en helt firkantet bygning med samme areal på øverste som på nederste etage. Og det er tydeligt at det er stålet der er brast sammen. Hvordan pokker kan du fastholde den som et bevis for DIN påstand om ståls holdbarhed i brand?

 • 0
 • 0

Hvis man zoomer ind på det foto hvor ilden er blevet slukket kan man se stål trappen der ikke har lidt overlast af ilden og derfor må kan konkludere at yder skallen IKKE kan være lavet af ren stål men måske noget aluminium blandet i det ville også forklare det lave smeltepunkt, og få nu fattet at intet er kolapset og slet ikke stålsøjler da de er tykke mere tykke end stål trappen som har det fint.

 • 0
 • 0

1) Du ved at trappen er lavet af stål, ikke beton?

2) Du bemærker forhåbentligt at trappen står ved siden af bygningen, ikke inde i den, og derfor ikke har været så påvirket af branden?

3) Du konkluderer baglæns, når du siger at skallen er lavet af subpar stål, fordi den er bøjet. Mon ikke det var kommet frem, når nu der er så mange der af en eller anden desperat grund ikke vil tro at stål kan påvirkes af brand.

4) “intet er kollapset”. Mit link, der ikke handler om 911 siger "The Windsor Tower was completely gutted by the fire on 12 February 2005. A large portion of the floor slabs above the 17th Floor progressively collapsed during the fire when the unprotected steel perimeter columns on the upper levels buckled and collapsed"

 • 0
 • 0

Martin,

Hvordan bygningen i Madrid er bygget, behøver du skam ikke spekulerer så meget over, det er ganske grundigt beskrevet.

Kort og godt, den del af bygning der var af stål kollapsede efter få timers brand, mens den del der var af beton blev stående..

 • 0
 • 0

1 Trappen består af matel rør ellers er det første gang i mit liv jeg har set sådan en trappe lavet af beton den er så tynd af det ikke giver mening så.

2 Tror ikke vi kigge på samme foto

3 der er kommet så meget frem ang. 9/11 som du forkaster

4 hvis tårnet var kollapset ville det ligget på jorden

en sidste ting der skulle stå Anders ang. kranen på taget.

desuden Thomas man kan finde foto hvor dele af kranen bliver slikket af nogle flammer det er bare et spørsmål om hvad vinkel et foto er taget fra.

 • 0
 • 0

1+2 giv urlen til det foto du snakker om.

3 Hvad er det som JEG har forkastet?

4 Ingen, giv urlen til det billede du taler om. Men som en generel betragtning, så er der stor forskel på stål der er så varmt at det har mistet en del af dets styrke, men ikke skal bære særligt meget vægt (en trappe, en kran) og samme stål, som er en del af en bygnings strukturelle integritet.

 • 0
 • 0

@martin

1) Hverken trappe eller kran er en del af den bærende konsttruktion og derfor uden samme belastning.

3) (ahem - når man ser hvad du har postet af film og lister, så tror jeg ikke lige den der er den rette at hive frem... :-)

4) Wut??? Så hvor er de yderstålsøjler der holdt etagerne før?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

@Rolf,

Jeg har diskuteret med mennesker af alle afskygninger, politisk observans, videnskabelig indstilling, religion og ideologi.

De eneste der konsekvent har været ude af stand til at have en sober diskussion, været ude af stand til at tolerere kritik og uenighed, været ude af stand til at argumentere og dokumentere reelt er og bliver konspirationsnmiljøet - 911twoofers, chemtrail-kooks, holocaustbenægterne, vi-hader-vacciner-fantasterne etc.

Det er et miløj der totalt afviser skepicisme, kritisk analyse, uenighed, den videnskabelige metode etc.

Det er det eneste miljø jeg kender hvor man er så totalt desparat at man er nødt til at anse kritikere for at være "betalte". Hvor man anser kritikerne for at være på linie med Firkorps Danmark og så videre og så videre.

Hvis du vil skal jeg gerne publicere eksempler på på sygeligt miljøet er.

Hvordan kan det være at lige præcis det miljø er endt så katastrofalt?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Jeg aner intet om 9/11 - altså når det kommer til alt det tekniske, for det har jeg ikke forstand på. Men hvorfor er der ikke nogen ingeniører, der har beregnet, modelleret, eksperimenteret og dermed vist, at det kan lade sig gøre at vælte et tårn med brand. Selv terrorister er vel uskyldige indtil andet er bevist. Og jeg har ikke set nogle steder i de rapporter jeg har læst, at der skulle være nogen forklaring på, at hvorfor tårnene faldt sammen. Det synes jeg er mærkeligt. Hvis nogen kender til steder, hvor sådanne beregninger og eksperimenter åbent kan læses om, så må i meget gerne skrive det.

Og så lad være med at tale om konspiratorikerne. Skidt være med dem. De kan da råbe lige så tosset op om plot m.m. Det interessante er vel ikke, hvad de mener. Det interessante er vel, hvordan bygningerne kunne styrte sammen.

Jeg er da mega ligeglad med om alle skeptikere tager fejl i deres alternative teorier. Så må konklusionen jo bare være, at ingen ved hvordan det skete.

 • 0
 • 0

@Mari Rose

1) Det er stort set umuligt at lave en komplet model af wtc1+2 (+7). Der er alt for mange ubekendte omkring skader, effekten af brandene etc.

2) Bazant, Seffen med flere har dog lavet nogle grundige analyser af wtc1+2 og NIST har i deres rapport om wtc7 lavet den mest grundige analyse af een enkelt bygning i historien (selvsagt akkompagneret af flæbende anklager og personangreb fra twoofermiljøet). Ingen af disse analyser modsiger at det skyldes de observerbare effekter - skader fra fly (og bygningsdele i wtc7 + brande).

3) Der er absolut *ingen' seriøse indicier på andre årsager. Hverken "kontrolleret nedrivning". x-stråler, mini-nukes eller jordskælv. Så hvorfor bruge mere tid på dem.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

@Martin

Ja, som du har fået at vide så var det beton-stål konstruktion, og ikke en ren stålkonstruktion som wtc. Kernen var beton.

Men vi er enige om nu at ståldelen rent faktisk kollapser? Eller har du en ny bortforklaring?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Undskyld mig, men hvad er det du ikke forstår?

1) 1500 degrees sagt med en amerikansk stemme er FARENHEIT, ikke celcius. Det svarer til 815 grader CELCIUS.

2) Den meget dynamiske stemme siger at “the top six flors collaps", hvilket du påstår ikke skete. Dog med den detalje, at det kun er den ydre del, der kollapser, ikke den centrale kerne DER ER BYGGET AF BETON. Hele de nederste etager, der er beton hele vejen igennem bliver stående.

Altså: Bygningen brænder og udvikler 815 graders varme, de deletager, der består af stål kollapser, betonafsnittet bliver stående.

Jeg vil ikke bruge din video som direkte “bevis” i debatten, for man skal ikke ALDRIG bruge sådanne sensations-ladede videoer soom sandhedsvidne. Men alligevel: Hvordan kan det ikke være andet end et kæmpe selvmål for din påstand?

 • 0
 • 0

han siger alt der står tilbage er et rygende stålskelet.

jeg er ikke helt enig med alt han siger såsom det vi er uenige om.

FARENHEIT ja måske, stålskeletet ( mener bestemt ikke der bliver sagt noget om beton skelet ) står stadig det var det der var min point.

Jeg vil ikke kalde det et kollaps, der falder noget metal ned som har siddet som noget meget tyndt yderlag på bygningen, sådan ser jeg det.

Jeg kunne linke til mange klip fra bygninger med stål kerne som er i brænd uden de falder sammen

men det er usmagligt at linke til film hvor folk tar springet så kun et link nu er folk advaret

http://www.youtube.com/watch?v=wIXFrhk6wo4...

 • 0
 • 0

@Martin

Du har slet ikke mod på at erkende når du tager fejl?

OK da - lad os tage en byggesagkyndig analyse:

http://www.concretecentre.com/default.aspx...

Jeg citerer lige lidt derfra:

"The steel-glass façade was completely destroyed, exposing the concrete perimeter columns. The steel columns above the 17th floor suffered complete collapse, partially coming to rest on the upper technical floor"

Ouch.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

han siger alt der står tilbage er et rygende stålskelet.

Ja, 1:45 inde i videoen. Men 1:46 er det jo TYDELIGT for enhver at det ikke er stål, men beton man kan se.

FARENHEIT ja måske, stålskeletet ( mener bestemt ikke der bliver sagt noget om beton skelet ) står stadig det var det der var min point.

Brug nu øjnene for pokker. Eller i stedet for en sentationsvideo, så brug en rapport der er skrevet af personer, der ved hvad de snakker om: http://www.mace.manchester.ac.uk/project/r... Der står tydeligt, at kernen der holdt var lavet af armeret beton.

Jeg vil ikke kalde det et kollaps, der falder noget metal ned som har siddet som noget meget tyndt yderlag på bygningen, sådan ser jeg det.

Er det overhovedet den samme bygning vi taler om? Den jeg taler om er denne her: http://img53.imageshack.us/i/windsor35ia.jpg/ Hvilken taler du om?

Jeg kunne linke til mange klip fra bygninger med stål kerne som er i brænd uden de falder sammen

Men den du specifikt udvælger modsiger din påstand så eftertrykkeligt.

 • 0
 • 0

Det er stadigvæk ikke særlig overbevisende. Det må da kunne forklares lidt bedre end Der er alt for mange ubekendte omkring skader, effekten af brandene etc

Og findes der ikke nogle referencer på de navne du nævner. Jeg er mildest talt ikke imponeret over, hvordan debatten om 9/11 kører. Det må da kunne blive lidt mere konkret og teknisk. At en enkelt ekspert udtaler sig her og der (til fx magasiner og TV) siger jo ret lidt. Det er jo typisk bare enkelte citater, og der er meget lidt indikation af, hvor meget den enkelte ekspert egentlig har sat sig ind i den konkrete sag.

Og så er jeg egentlig ret ligeglad med hvilke alternative teorier der er. Nu handler det jo ligesom ikke om dem, men om troværdigheden af den officielle.

Nu må der da komme lidt nørderi ind i kampen i stedet for pegen fingre. Det er vel sundt at være nysgerrig. Og jeg glæder mig til at blive overbevist af den officielle forklaring. Det har ingen forsøgt. Folk starter altid med at skyde alle andre forklaringer ned. Og det er altså på hovedet-logik. For jeg kan også komme med alternative forklaringer, som er forkerte. Fx at sammenstyrtningerne skyldtes klimaforandringer. Det er simpelt hen for langt ude.

 • 0
 • 0

Jeg har læst Nist-rapporten for et par år siden, så jeg er lidt rusten i den. Men står der noget om bygning 7 i den? Og der er vist heller ikke nogen eksperimenter, der er værd at tale om.

Aller helst så jeg selvfølgelig Mythbusters gå til den :)

 • 0
 • 0

@Mari Rose

Det er sådan set meget godt, men uden langt mere information om skaderne (og effekten af brandene) vil det i sagens natur være umuligt at give andet end de approximationer der allerede er lavet.

Hvis du alligevel ikke føler dig overbevist om at den officielle teori er rigtig, så må du finde een der - i dine øjne - er mere plausibel og se om den passer bedre med de observerbare forhold og "occams razor".

Fyr løs.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Mari,

Om der står noget om bygning 7?!?

Tja, de 1000 sider er udelukkende om bygning 7. Det er den del der hedder NIST NCSTAR 1A og NIST NCSTAR 1-9

Den må du tydeligvis mangle at læse, siden du spørger!

 • 0
 • 0

John Seiersen!!!!

Hjælp, det er jo håbløst med den tåbe, men sjovt dog.

Er det ikke blevet debunket 100 gange?

Er Martin virkelig så meget nybegynder i denne disciplin?

Martin, jeg har set dine yt-videoer før, du er for sent på den.

 • 0
 • 0

Martin Nielsen og Rolf Petersen:

Har i søgt på Wikileaks?

Jeg er sikker på, at findes der dokumenter der underbygger jeres konspirationspåstande, var de forlængst lækket.

Det drejer sig jo om et betragteligt antal menneskers uafhængige udsagn der gerne skulle hænge sammen og være rimeligt enslydende. Det kan vist ikke være foregået uden papir.

Mvh, Claus

 • 0
 • 0

@Martin,

Ja der blev tidligt advaret mod kollaps - både af wtc7 og de andre. Der skal sikkert være nogle der i den forvirring der var har opfattet det som en rapport om at bygningerne var kollapset inden det skete.

Hvad er din påstand? At "de" sendte en prssemeddelelse ud inden "de" og deres 10000 medsammensvorne sprængte bygningerne? :-D

Iøvrigt har du endnu ikke svaret på blot halvdelen af det jeg har spurgt om.

Hvad skete der f.eks. med stålyderskelettet på Windsor-bygningen?

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

"Læs wikipedia."?

Læs bøge frugter.

Hvor i består mine konspirations påstande? (jeg har åbenbart mange)

Jeg kan da se at bla. Du kommer med konspirations påstande, hvad er det for konspiration Jeg henviser til?

Der er så mange, der ikke ved hvad propaganda er. Mange tror at propaganda, er noget kun nordkorea og kina bruger, ak og ve. Barnlig naivitet. Helt efter propagandaens princip.

"Jer, Din, I, Jeres" barnlige niveau er til grin. Vil du tiltales som flere individer eller personer i én, er det så en konspiration?

Der er stadig kun kommet autoritativ "bevismateriale", et sådan "bevis" virker kun hvis der tros blindt på autoriteter.

 • 0
 • 0

@Rolf

Prøv at læg ud med din interessante påstand om at der kun er fundet "0" eller "100" molekyler efter UA93 i Pennsylvania. Det indikerer jo en konspirationsteori af de allermest monumentale.

Så det kunne være interessant at se hvad der får dig til at tro på det. Altså hvilke beviser du har for den påstand. Især når du insisterer på at det er andre der er ofre for propaganda.

Fyr løs.

mvh

Thomas Krogh

 • 0
 • 0

Martin,

Ahhh ja Josef Hanjis og Anders Øland Andersens VerdenVersion2. Det er jo dine nye venner på 11. time, ikke sandt?!?

Lad mig besvarer med en Youtube video, da det lader til at være niveauet for dine debat evner ud i 9/11:

http://www.youtube.com/watch?v=zZrlNw-31R8

Med hensyn til Poul Nurup, så siger han at han fik at vide 5-10 minutter før første kollaps at der var overhængende risiko for at de ville kollapse, ikke at det ville ske. Den vurdering var der mange der kom frem til den dag, før nogen af bygningerne rent faktisk kollapsede.

Hvorfor er det egentligt overhovedet nødvendigt, at skifte emne væk fra Windor bygningen i Madrid? Er det din måde at erkende at du har taget fejl?

 • 0
 • 0

Et progressivt kollaps kaldes pan-cake-effekten, hvor de overliggende etager og mængden af materiale, der styrtede ned med næsten frit fald hastighed lagde mere og mere tyngde på den underliggende etage, der ikke kan holde til den vægt. Selvom de 10-20 etager blev lagt lige så stille ned på en underliggende etage, ville den ikke kunne holde.

Ved elastisk stød forstås, at energien bevares fra etage til etage, denne energi/stød kan afhængig af hastighed/accelleration gøre stødet op til 30 gange større.

Hvis du kigger på, hvordan etagerne/dækket er fastgjort til de udvendige søjler, vil du forstå, at de ikke kan tåle at en etage falder ned på en underliggende.

De udvendige søjler er boltet sammen med 4 bolte for hver 12 meter. Det er herde knækker. Nogle folk tror, de er svejst sammen hele vejen op.

Men det der starter det hele er brand, både på wtc1,2 og 7. Så vidt jeg ved, så er wtc7 opbygget på samme måde som wtc1+2.

Dog er der en anderledes fundering på wtc7, som meget vel har haft indflydelse på kollapset.

Der står ca. 1000 sider om wtc7's kollaps i NISTs rapport, men det er på engelsk og med fagudtryk, så det kan være svært at gennemskue.

Her er et link, hvor du kan se, hvordan wtc1+2 blev bygget.

http://911research.wtc7.net/mirrors/guardi...

 • 0
 • 0

@Rolf, @Martin?

Hvad skete der med jer? I forsvandt da der skulle dokumenteres og argumenteres?

Det kan vel ikke passe? :-D

mvh

Thomas Krogh

Det kunne måske have noget at gøre med at de ikke længere eksisterer. Om det er en flittig moderator eller nogle fra konspirationen bag WTC's destruktion der står bag vil jeg ikke udtale mig om da jeg faktisk ønsker at leve.

M

Og hvor pokker er det så lige at jeg har lagt tinfoil hatten.

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke om det er helt rimeligt, nu da han ikke længere kan skrive med her.

Men han har tilsyneladende meldt sig ind i 11. time, hvor han nu kloger sig på WTC 7's kollaps:

http://www.i11time.dk/video/new-world-trad...

Det interessante er, at han som ingeniør(det skriver han i hvert fald er hans baggrund!) kan komme frem til:

"Den er bygget oven på en af de berende dele så det derfor du ser den ryge ned først, hvis du kunne se ind i bygningen når der springes ville du kunne se at hele den inderste kerne af berende dele bliver sprængt til atomer med den lille omtalte bygning på toppen."

Konklusionen drager han på baggrund af, at den såkaldte penthouse overbygning forsvinder ned i bygning 7, flere sekunder før facaden falder. Den første del er sådan set rigtig nok, men hvordan i hele hule helvede kommer mennesket frem til, at det skyldes sprængladninger der er kraftige nok til at sprænge den bærende konstruktion i stykker og samtidig kun smadre et par håndfulde vinduer i toppen?!?

Lars Vestman, kommer også frem til at NIST måske har ret, men han ser sig nødsaget til for alt i verden at understrege, at bygningen naturligvis stadig bliver bevidst ødelagt.

Nu kan vi så vente på at kultens bygning 7 orakel, Harrit, kommer på banen og forklarer fænomenet med de knuste vinduer i toppen og penthouse overbygningens forsvinden ned i selve bygningen. Det er mig bekendt ikke noget han har brugt meget tid på til hans foredrag, eller også så har Lars og Martin bare ikke hørt efter ;)

I samme åndedrag kan han så også forklarer hvorfor bygningen, længe før facaden falder, står og svajer fra side til side, samtidig med at røg og støv bliver presset ud i bunden af bygningen, vel at mærke uden skyggen af tegn på eksplosioner, hverken visuelt eller hørbart.

 • 0
 • 0

Endnu engang udstiller ing.dk sin manglende seriøsitet, ved at blive ved med at være talerør for crackpots.

 • 0
 • 0

Kære debattører

Jeg har lukket denne debattråd, da debatten med de seneste indlæg ikke bliver bragt videre. Jeg har desuden fjernet to indlæg, der ikke bidrager med nyt indhold.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, ing.dk

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten