Hvad er mine rettigheder ved projektansættelse?

Hej
Jeg er nyligt projektansat i en stor rådgivervirksomhed. Hvad er mine rettigheder i forhold til projektansættelse?
Vh. Jacob

Hej Jacob

Som ansat fremgår dine rettigheder først og fremmest af den ansættelseskontrakt, der er udarbejdet mellem dig og virksomheden. Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil den også regulere ansættelsesforholdet. Derudover er du beskyttet af forskellige love.

En projektansættelse er en tidsbegrænset ansættelse. Ansættelsesperioden er således fastlagt på forhånd, og begge parter ved, hvornår ansættelsen stopper. Ansættelsesperioden kan enten fastsættes i forhold til tid, f.eks. at man er ansat fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2014.

Derudover kan ansættelsesperioden fastsættes i forhold til et projekt eller nærmere fastsatte begivenheder, således at ansættelsesforholdet udløber, når en eller flere på forhånd fastsatte begivenheder er indtruffet. F.eks. at man er ansat til at udarbejde udbudsmateriale til udbud X, og at ansættelsen ophører, når opgave X er lagt i udbud.

Ophører uden varsel

Det, der adskiller en projektansættelse fra en tidsubegrænset ansættelse, er at ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel, når den aftalte dato nås, eller den aftale opgave er udført. Det betyder ikke, at du ikke kan blive opsagt før udløbet, ligesom du selv kan sige op inden udløbet af jeres ansættelsesaftale.

Det helt klare udgangspunkt er, at du har samme rettigheder og samme pligter, når du er projektansat, som hvis du var ansat tidsubegrænset.

For tidsbegrænsede- og projektansættelser gælder derudover Lov om tidsbegrænset ansættelse. Det fremgår af loven, at arbejdsgiveren ikke kan forny tidsbegrænsningen flere gange, medmindre forlængelsen skyldes objektive forhold. Hvis der ikke er tale om objektive forhold, og forlængelsen gentages flere gange, vil du kunne betragtes som ansat uden tidsbegrænsning med anciennitet tilbage fra første ansættelsestidspunkt.

Venlig hilsen
Line Sjøntoft