Hvad er arv - hvad er miljø?

Hvad styres af generne, arven, og hvad styres af vor opvækst og de mennesker der omgiver os, miljøet?

Seksualitet. Der er helt klart gener, der har indflydelse på vores seksualitet, fortæller professor i psykiatrisk genetik på center for psykiatrisk forskning på Århus Universitetshospital, Ole Mors.

Eksempelvis ved man fra mange studier, at kvinder, der har ægløsning, tiltrækkes af de mænd, der har en vævstype, der er mest forskellig fra deres egen. Til gengæld tiltrækkes de mest af personer, der har en vævstype, der ligner deres egen, når de er gravide.

Men naturligvis har en persons psykologiske habitus, der bl.a. dannes gennem opvækst og socialisering, sociale normer og konventioner også indflydelse på valg af partner.

Kriminalitet. Kriminalitet kan være mange forskellige ting, og kan derfor ikke siges at have nogen sammenhæng med gener. Det kan derimod overdreven aggressivitet, som kan føre til bl.a. vold og voldtægt.

Der er ikke videnskabelig klarhed over det, men et studie fra begyndelsen af 90?erne af en hollandsk familie tyder på, at mennesker kan være genetisk disponeret for overdreven aggressivitet og dermed være i fare for at begå kriminalitet. Familien havde i flere generationer været plaget af, at de mandlige medlemmer havde haft store problemer med aggressiv adfærd som bl.a. havde ført til, at to gentagne gange blevet dømt for mordbrande, en blev dømt for at have voldtaget sin søster og senere for at stikke en vagt i brystet med en høtyv og endnu en anden havde forsøgt at køre sin chef over.

Brunner et al. undersøgte genmaterialet på de nulevende familiemedlemmer og lokaliserede en fejl i den kodede sekvens, der var med til at regulere det enzym, der nedbryder visse kemiske stoffer i hjernen, som transmitterer signaler mellem nervecellerne.

Brunners gruppe ved dog ikke præcis, hvordan fejlen kan resultere i den adfærd, man konstaterede hos familiemedlemmerne. Men også aggressivitet kan påvirkes af omgivelserne. f.eks. torturofre med posttraumatisk stresssyndrom, der også kan føre til pludselig aggressiv adfærd.

Farmakologi. Man kan være født som en dårlig lægemiddel-omdanner og derfor reagere med alvorlige bivirkninger ved en standard dosis. Viden om en persons genetiske disposition på dette område er nyttigt f.eks i forbindelse med depression og skizofreni, hvor medicinen kan have meget store bivirkninger.

Intelligens. Der findes ikke noget gen, der koder for intelligens, og det bliver ikke nemt at kortlægge de mange, mange genetiske og sociale faktorer - og samspillet mellem dem - der kan påvirke et menneskes intelligens.