Huseftersyn dømmes OK

Huseftersynsordningen er nyttig og dækker en række behov hos især hussælgere og huskøbere, men også hos ejendomsmæglere og forsikringsselskaber, konkluderer PWC Consulting (Price Waterhouse Coopers Consulting) i en analyse for det tidligere Boligministerium, der nu hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Konklusionen baseres bl.a. på, at antallet af klagesager er faldet markant, siden ordningen startede i 1995. I 2001 behandlede Ankenævnet således »kun« 243 klagesager ud af i alt ca. 60.000 udarbejdede tilstandsrapporter. Heraf fik kun 37 medhold i klagen over den bygningssagkyndige.

Tid nok til grundige syn

Netop den bygningssagkyndige, der typisk er ingeniør eller arkitekt, stod for skud i DR's Rapporten. Men PWC fastslår, at den bygningssagkyndige har en betydelig interesse i at udføre et grundigt eftersyn, fordi væsentlige skader der overses, dækkes af rådgiveransvarsforsikringen og udløser en betydelig selvrisiko, som den bygningssagkyndige skal betale. Det kan derfor være dyrt at udføre eftersynet lemfældigt, hvilket taler mod påstande om, at de bygningssagkyndige ligger under for et pres fra ejendomsmæglerne om en »mild« bedømmelse af skader, når der udarbejdes en tilstandsrapport.

Dertil kommer, at det i prisfastsættelsen er forudsat, at den bygningssagkyndige kan og skal bruge den fornødne tid på en grundig gennemgang af ejendomme, fastslår PWC Consulting.

Prisen for en tilstandsrapport er politisk fastsat til maksimalt 6500 kr., der reguleres årligt. Den er fastsat ud fra en forudsætning om, at selve huseftersynet varer ca. 2-2½ time, hvortil kommer kørsel og administrativt arbejde med at skrive og indsende rapporten osv.