Huse med brændeovn bruger mest fjernvarme

Huse med brændeovn forbruger markant mere fjernvarme end huse uden. Sådan lyder en af konklusionerne i en lokal og mindre undersøgelse fra Hobro Varmeværk.

Undersøgelsen er foretaget af driftslederen på varmeværket, der i forbindelse med at skulle indhente data til en anden undersøgelse til Dansk Fjernvarme fik ideen til at lave sin egen lille Hobro-undersøgelse af fjernvarmeforbruget.

Han tog udgangspunkt i 12 sammenlignelige ud af i alt 35 nybyggede energimærkede parcelhuse, som blev tilkoblet Hobro Varmeværk mellem 2008 og 2009. Her undersøgte han husenes faktiske fjernvarmeforbrug mellem 2009 og 2011.

3 ud af de 12 huse havde supplerende varmekilde i form af en brændeovn, og disse de viste sig alligevel som topscorere på forbrug af fjernvarme.

Læs også: DMU: Brændeovnen oser mere i stuen end i haven

Husene med brændeovn brugte i gennemsnit 39 procent mere fjernvarme end gennemsnittet for huse uden brændeovn, dvs. gennemsnitligt 108,7 kWh pr. m2 om året, mens husene uden brændeovn gennemsnitligt brugte 78 kWh pr. m2 årligt.

»Jeg synes, at det er en markant og meget tydelig forskel, der er mellem varmeforbruget i huse med og uden brændeovne. Det er ikke noget, der ruinerer folk, men det er da lidt paradoksalt, at man investerer i en brændeovn, der egentlig skulle spare på varmeregningen, men faktisk viser sig at have den modsatte effekt,« siger driftsleder for Hobro Varmeværk Per Aasted.

På listen over de største fjernvarmeforbrugere i undersøgelsen indtager husene en første-, en anden- og en fjerdeplads ud fra det målte faktiske forbrug. Gennemsnitligt bruger husene med brændeovn næsten halvanden gang så meget fjernvarme som det beregnede forbrug for huset.

Men det er ikke kun brændeovne, der kan mærkes på varmeregningen. En anden gruppe af huse, der også er overrepræsenteret i den høje ende af listen over fjernvarmeforbrugere, er huse med mekanisk ventilationsanlæg med genindvinding, hvor luften, man suger ud, opvarmer luften, man puster ind.

Læs også: Forsker: Brændeovnsrapport er for tynd

Den lokale undersøgelse viser, at de seks huse i undersøgelsen med ventilationsanlæg gennemsnitligt forbruger 22 procent mere fjernvarme end huse uden ventilationsanlæg. Her bruger husene med ventilationsanlæg gennemsnitligt 94,3 kWh pr. m2 årligt, mens husene uden bruger 77,1 kWh pr. m2 om året.

»Det er tankevækkende, at udstyr, der i energiberegninger giver en varmebesparelse, rent faktisk har den modsatte effekt,« siger Per Aasted om resultaterne.

Og de to huse i undersøgelsen, der bruger allermest fjernvarme pr. m2 årligt, viser sig både at have brændeovn og ventilation.

»Det understreger pointen, synes jeg. Undersøgelsen er selvfølgelig ikke statistisk repræsentativ, men ud fra iagttagelser, jeg også har hørt fra andre, ville det overraske mig meget, hvis det her ikke er gældende alle steder,« siger Per Aasted.

Læs også: Brænderøgens fjende nr. 1: »Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark«

Ud fra sine 25 års erfaring på området har Per Aasted nogle bud på, hvorfor der tegner sig et mønster af overforbrug af fjernvarme i husene med brændeovn - og en stor del af det skyldes, ifølge ham, forbrugernes adfærd.

»Årsagen er helt klart, at man vænner sig til en høj temperatur. Brændeovnen afgiver ret meget varme, og i et godt isoleret hus giver det hurtigt en meget høj rumtemperatur, som man ikke kan justere ned og holde på eksempelvis 22 grader, og som bliver en dårlig vane for forbrugerne,« forklarer Per Aasted.

Desuden hæfter han sig ved, at den luft, som brændeovnen bruger til forbrændingen, er opvarmet af fjernvarmen og bliver erstattet af ny luft, der kommer ind i huset og bliver varmet op af fjernvarme i andre rum, hvor der måske er koldere, og termostaten derfor åbner for fjernvarmen for at varme rummet op.

Forskningschef for energi og miljø hos Statens Byggeforskningsinstitut Søren Aggerholm kan godt se, at visse elementer kan bidrage til et højere varmeforbrug i nye huse med brændeovn.

»Jeg kan sagtens se nogle elementer, der trækker i retning af, at fjernvarmeforbruget ikke bliver helt så lavt i et nyt hus med brændeovn. Der er en vis åbning igennem brændeovnen hele tiden, der gør, at der ryger noget mere luft gennem huset, end der ellers ville gøre. Det kan også være, at folk holder højere temperaturer, eller at der pludselig bliver for varmt, så de åbner vinduerne,« siger Søren Aggerholm,

Læs også: Skanska-chefer tiltalt for fejlinstallation af brændeovne

Han understreger dog, at han ikke mener, at det giver mening at komme med en decideret forklaring på baggrund af den lille undersøgelse alene.

»Men det er da værd at undersøge nærmere, om der eksisterer sådan en sammenhæng, som man ikke kender til i dag,« siger han.

I forhold til ventilationsanlæggene handler overforbruget højst sandsynligt om, at anlæggene ikke er installeret og justeret korrekt, mener Per Aasted.

»Hvis anlæggene kører med en fast ventilation hen over året, og der sker en lige stor luftudskiftning uanset temperaturen udendørs, vil man få en unødig stor luftudskiftning, når det er koldt, fordi den kolde luft udvider sig, når den bliver opvarmet. Så overforbruget kan skyldes, at man simpelthen skifter for meget luft ud på tidspunkter, hvor det er unødvendigt,« forklarer han.

Han tilføjer, at det også kan tænkes, at den indblæste luft føles kold, og at forbrugerne kompenserer for det ved at skrue op for varmen.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at hvor alle husene gennemsnitligt har et beregnet forbrug på 65,3 kWh pr. m2, ligger det faktiske målte fjernvarmeforbrug mere end 30 procent over på 85,7 kWh pr. m2.

De selvbyggede huse har et lavere fjernvarmeforbrug pr. m2 end de entreprisebyggede huse, og typehuse placerer sig midt imellem. Endvidere er der ingen udsving at finde i varmeforbruget i forhold til, hvor kolde årene har været, hvilket vidner om at husene er så godt isoleret, at temperaturen udendørs næsten ingen betydning har.

Dokumentation

Se datagrundlaget for Hobro-undersøgelser her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er påfaldende, så skråsikker undersøgeren er på resultatet, når jeg tænker på ubekendte faktorer og ubegrundede påstande:

 1. »Hvis anlæggene kører med en fast ventilation hen over året, og der sker en lige stor luftudskiftning uanset temperaturen udendørs, vil man få en unødig stor luftudskiftning, når det er koldt, fordi den kolde luft udvider sig, når den bliver opvarmet. Så overforbruget kan skyldes, at man simpelthen skifter for meget luft ud på tidspunkter, hvor det er unødvendigt,« En m³ luft vejer ved -12 °C ca. 1.35 kg. Samme m³ luft vejer 1,205 kg ved 20 °C. - så det er ikke pga. luftens udvidelse, at det er dyrere at ventilere om vinteren. Det skyldes udelukkende, at temperaturforskellen mellem inde og ude er størst om vinteren.

 2. Det er ifølge artiklen ikke medtaget, hvor mange personer der bor i husene. Hver person i en husholdning har et nogenlunde fast forbrug af varmt vand, der slår godt igennem på varmeregningen.

 3. Husene med ventilationsanlæg skifter formentlig luften hele tiden. Det giver et højere energiforbrug - men også et markant bedre indeklima end hvis luften ikke skiftes.

 4. Det er formentlig en rigtig konklusion, at selvbyggede huse har et lavere varmeforbrug end de entreprisebyggede huse. Dette skyldes formentlig, at selvbyggere er mere omhyggelige med at isolere, da de selv skal betale for varmen efterfølgende.

Men bortset fra det, så kan brændeovne og i særdeleshed pejse være problematiske i forhold til drift af huse med ventilationsanlæg. Det er ikke sikkert, at man får den ønskede effekt af brændeovnen, hvis ventilationen ikke er styret ordentligt.

Undersøgelsens resultat der viser at det faktiske fjernvarmeforbrug er "mere end 30%" over det beregnede forbrug er forventeligt af to årsager: 1. Vintrene har i 2010 og 2011 været kolde - det giver ekstra varmeforbrug. 2. Energiberegningen er udregnet efter måneds middeltemperaturer for udetemperaturen. Da temperaturen udenfor svinger både dag/nat og i løbet af en måned er det en ret upræcis beregning. Hvis man beregner energiforbruget i hhv. BE10 og BSIM viser de to beregninger ofte forskelle på 25 %, da BSIM regner hver time i løbet af et standard år igennem. BSIM beregningen giver højere energiforbrug end BE10.

 • 0
 • 0

Hvor mange bor i husene i forhold til dem uden brændeovn? Er husene lige store og har de samme antal etager? Ingeniøren har tilsyneladende slået sig på kampagnejournalistikken - imod brændeovne.

 • 0
 • 0

Desuden hæfter han sig ved, at den luft, som brændeovnen bruger til forbrændingen, er opvarmet af fjernvarmen og bliver erstattet af ny luft, der kommer ind i huset og bliver varmet op af fjernvarme i andre rum, hvor der måske er koldere, og termostaten derfor åbner for fjernvarmen for at varme rummet op.

Hvis brændeovnen kan suge luft ind udefra gennem dampspærren, så overholder huset da ikke tæthedskravene i BR08, gør de?

I øvrigt er det efter min mening noget sludder at sige at det er fjernvarmen der forvarmer luften til forbrændingen i brændeovnen. Det kan kun lade sig gøre hvis der kun er 1 hul at suge luft ind, og det hul sidder lige ved siden af en termostat/føler på en radiator/gulvvarme.

Ellers vil jeg med relativ god samvittighed sige, at brændeovne bidrager til mere varme til luften end de suger ud via forbrændingsluften. Det har jeg en smule belæg for at sige vil jeg mene.

Den faktor der påvirker resultatet mest tror jeg er at man er dårlig til sandsynlighedsregning i undersøgelsen, man har nok ikke tænkt alverden på betinget sandsynlighed.

 • 0
 • 0

Folk med brændeovne er mere kuldskære! Derfor har de en højere temperatur i stuerne - også når brændeovnen ikke er tændt... .... måske?

 • 0
 • 0

Det er ikke lavenergiejendomme med brændeovne, som bruger mere varme. Generelt har lavenergihuse et varmeforbrug på godt 30 % over Bygningsreglementet teoretiske forbrug.

 • 0
 • 0

Påstanden kan enkelt modbevises:

Vi har både brændeovn og mekanisk ventilation og vi bruger absolut 0 kW fjernvarme... :-))

Stikledningen er nemlig skåret over efter voldsomme prisstigninger.

Nå - mere alvorligt: En brændeovn i et hus med mekanisk ventilation med varmegenvinding må og skal have separat friskluftindtag, hvad vores HVAM ovn da også har.

Den pointe er det vigtigt at have med.

med venlig hilsen Jens

 • 0
 • 0

Det er åbenlyst, at der er noget helt galt med den konklusion m.h.t. brændeovne.

Enten er der grundlæggende fejl i undersøgelsens data eller i behandlingen af dem, eller også er der fejl ved husene eller beboerne opfører sig uhensigtsmæssigt.

Derimod er det sandsynligt, at ventilation med et unødvendig højt luftskifte koster kassen, uanset at der er en vis varmegenvinding.

 • 0
 • 0

I fire år boede jeg i en villa på ca 146 m2, og der var både fjernvarme og en flot brændeovn. Når tændte op i den, blev glasset så sodet, at man måtte bruge knofedt for at få den ren. Den var i brug for hyggens skyld tre-fire gange, resten af tiden brugte vi den ikke. Hvis nu jeg havde været med i undersøgelsen, havde den intet været værd. Det er den citerede heller ikke, medmindre vi forholdes en masse oplysninger. Ingeniøren har mistet en stor del troværdighed efter kampagneartikler, som kunne stå på Dansk Energis hjemmeside.

 • 0
 • 0

Mon ikke man kunne finde 35 andre huse på samme værk og komme til det modsatte resultat.

I mit gamle hus (1957 / tilbyg 1983), havde jeg fjernvarme og fik efterfølgende installeret en brændeovn.

Vi fik en besparrelse på 4000.- det første år og nåede op på ca. 5500.- og 3 år i træk kom der folk fra fjernvarmeværket for at se om aflæsningen passede.

 • 0
 • 0

Jeg tror at det større varmeforbrug med dem der har brændeovne ,skyldes det forhold, at kroppen har været udsat for en højere temperatur, med brændeovne, og det derfor er blevet videreført gennem fjernvarmen. Undersøgelsen mangler at spørge dem uden brændeovn, hvilken stue temperatur de har, og dem med brændeovne hvilken temp. de har?

 • 0
 • 0

Det er udbredt praksis at eftervise lufttætheden iht. DS/EN13829 metode B, dvs. hvor skorstene, emhætter osv. klæbes, afspærres med oppustelige bolde el.lign. Ved certificering af passivhuse dog efter metode A, altså kun med indbyggede spjæld (som man derfor må sikre sig, at der er).

I øvrigt er den interessante diskussion her ikke "brændeovne eller ej", men at undersøgelsen siger meget lidt. Hvad er der tænkt om årsag/virkning? Har man fx installeret brændeovn, fordi man netop havde en høj udgift til fjernvarme og dermed har reduceret den lidt? Har man i husene med lavt fjernvarmebehov omvendt udeladt en brændeovn, fordi udgiften til fjernvarme er forholdsvist lille?

 • 0
 • 0

Det uhyggelige er at alle diskussioner om opvarmning i sidste ende handler om flere afgifter til staten.

 • 0
 • 0

...eller osse kan man konkludere, at huse med brændeovn ikke bør benytte fjernvarme, altså at det er fjernvarmen, ikke brændeovnene, der er det store dyr i åbenbaringen. ;-)

 • 0
 • 0

Det her er da godt nok topmålet af pinlighed. Har Ingeniøren.dk ingen selvkritik/intet ambitionsniveau??

Igeniøren.dk ha altid været et troværdigt medie, det er da vist gået fløjten!

Så elendigt en materiale og så stort sat op!! Trist!

Vor Herre Bevare's!!

 • 0
 • 0

Endvidere er der ingen udsving at finde i varmeforbruget i forhold til, hvor kolde årene har været, hvilket vidner om at husene er så godt isoleret, at temperaturen udendørs næsten ingen betydning har

Hvis varmeforbruget ikke afhænger af udetemperaturen, så må man jo konkludere at folk med brændeovn bruger mere varmt vand end folk uden brændeovn. Går de mere i bad end folk der ikke har brændeovn ?? :)

 • 0
 • 0

Alt hvad der kan nedgøre brændeovne sætter Ingeniøren stort op. Positive aktuelle tiltag i modsat retning forbigås, sidst stort tværfagligt møde i Århus i torsdags. I stedet er tophistorien en pressemeddelelse fra DØR mod brændeovne, gammel vin på ny flaske.

 • 0
 • 0

Hold da op, det er da en "videnskabelig Raport" baseret på hele tre huse, udført af Hobro Fjernvarmeværks helt egen Godsforvalter.

 • 0
 • 0

Hold da op, det er da en "videnskabelig Raport" baseret på hele tre huse, udført af Hobro Fjernvarmeværks helt egen Godsforvalter.

Ryan Holm har ikke levet forgæves, Ingeniøren er gået i hans fodspor

 • 0
 • 0

Findes der da slet ikke tilgængelige data for at større antal ejendomme, f.eks. fra et af de store fjernvarmeselskaber, eller kræver det noget registersammenkøring med BBR eller lignende? Noget som man vel nok kan få lov til, det gode og relevante formål taget i betragtning?

 • 0
 • 0

Denne undersøgelse falder godt i tråd med den røde regerings tankegang. Man kunne fristes til at tro, det var SF som havde bestilt undersøgelsen.

Magen til sludder og ammestuesnak skal man lede længe efter. Men alt som miskrediterer brændeovne er sikkert velkommen hos regeringen. Det er skrækkeligt med alle de PJ som de i øjeblikket ikke kan beskatte.

 • 0
 • 0

Ja, det er alle de sodpartikler, så de bliver nød til at gå i bad hele tiden... De skal jo også have brugt deres kvote af fjernvarmen, de dør jo så meget tidligere!

 • Spøg til side. Til jer på ING. Stop nu den heksejagt... Er den debat om brændeovne ikke snart kommet så meget ud på et sidespor at det er ved at blive pinligt!
 • 0
 • 0

indtil jeg byttede mit 10 år gamle oliefyr ud med et pillefyr, sparede vi specielt i den kolde tid en del på de dyre dråber, målt ved, at vi fyrede så tilpas meget i brændeovnen (gammel C.M. Hess ovn), at radiatorerne var kolde, selvom termostaterne stod på 21 grader.

Det er altså muligt.

Jeg forstår, at driftlederen på varmeværket i Hobro undrede sig og det er da altid godt. Men hvis undersøgelsen skal have nogen værdi, så skal den have sammenlignelige værdier.

artiklen redegør ikke for en række forhold, der udmærket kan forskyde billedet.

-'Nyere huse' kan være energiglade 60'erhuse med enorme vinduespartier. -Børnefamilier bruger gerne mere varmt vand end ældre ægtepar, hvor ungerne er fløjet fra reden. Kompakte 2-etages huse har mindre varmeflade til udendørstemperaturer end flade 1.etages ditto. -brændeovnsbrugere er (desværre) en broget flok, hvóraf adsklillige stadig ikke forstår at fyre optimalt -som artiklen selv nævner, vides det ikke, om brændeovnsbrugerne generelt er mere kuldskære end andre.

Og så kan der jo stadig være tale om regnefejl.

som min gamle yndede at sige: statistik er som en lygtepæl: den er god at støtte sig til, men den oplyser dårligt.

 • 0
 • 0

Fakta: Hus på 120m² Brænde for ca. 2.000 dkk / år til at opvarme hele huset (udelukkende CO2 neutralt biobændsel) 7.000,- retur fra fjernvarme hvert år Så brændeoven er altså ifølge emperisk test over fire år billigere end fjernvarme.

 • 0
 • 0

Fakta: Hus på 120m² Brænde for ca. 2.000 dkk / år til at opvarme hele huset (udelukkende CO2 neutralt biobændsel) 7.000,- retur fra fjernvarme hvert år Så brændeoven er altså ifølge emperisk test over fire år billigere end fjernvarme.

Så derfor skal der på et løgnagtigt "videnskabeligt" grundlag indføres forbud og misundelsesafgift - i solidaritetens hellige navn.

Fatter ikke at Ingeniøren så konsekvent og ukritisk støtter dette cirkus.

 • 0
 • 0

Nu må i styre jer. Undersøgelsen er jo hvad den er og Per Aasted har blot tænkt lidt over årsagerne. Uden at lægge for meget i det kan man dog tænke lidt over det. Fra fjernvarmeværkernes side må det betyde, at de bør tilskynde kunderne til at installere brændeovne. Det giver mere forbrug.

 • 0
 • 0

Ligesom det er vigtigt, at give rigeligt sekundær luft under forbrændingen når træet pyrolyserer, så man udnytter hele brændværdien i brændet så er det lige så vigtigt, at lukke for spjældene, når man ikke bruger ovnen, så man undgår tab af varme gennem skorstenen, specielt hvis huset er for utæt.

Derfor kan artiklen have ret der, hvor man har en ovn der næsten ikke bruges og hvor man har glemt at lukke for spjældene og får varmetab, som man har ventilationstab uden varmegenvinding.

 • 0
 • 0

Endvidere er der ingen udsving at finde i varmeforbruget i forhold til, hvor kolde årene har været, hvilket vidner om at husene er så godt isoleret, at temperaturen udendørs næsten ingen betydning har

Hvis varmeforbruget ikke afhænger af udetemperaturen, så må man jo konkludere at folk med brændeovn bruger mere varmt vand end folk uden brændeovn. Går de mere i bad end folk der ikke har brændeovn ?? :)

Den undrede jeg mig også over. Jeg bruger 700m3 om året og jeg kan næsten måle udendørstemperaturen via mit gasforbrug. Alternativet kunne være at de kompenserer med brændeovnen, men udsagnet gjaldt vel for alle husene. Måske man skulle undersøge de fjernvarmeinstallationer.

 • 0
 • 0

Fakta: Hus på 120m² Brænde for ca. 2.000 dkk / år til at opvarme hele huset (udelukkende CO2 neutralt biobændsel) 7.000,- retur fra fjernvarme hvert år Så brændeoven er altså ifølge emperisk test over fire år billigere end fjernvarme.

Er det også røgpartikelneutralt - nej, vel!

 • 0
 • 0

[quote]Fakta: Hus på 120m²

Brænde for ca. 2.000 dkk / år til at opvarme hele huset (udelukkende CO2 neutralt biobændsel)

7.000,- retur fra fjernvarme hvert år

Så brændeoven er altså ifølge emperisk test over fire år billigere end fjernvarme.

Er det også røgpartikelneutralt - nej, vel![/quote] Anders! Hvordan definerer du "røgpartikelneutralt"?

 • 0
 • 0

et merforbrug af fjernvarme pga. brændeovn, skyldes varmetab i tomgang, hvis der ikke er et skorstensspjæld der lukker af for trækket suges en masse varm luft ud. dette kan undgås med en masseovn, hvor man lukker for skorstenen når fyringen er forbi. se fyringsvejledning på www.masseovn.dk

 • 0
 • 0

Overskriften "Huse med brændeovn bruger mest fjernvarme" er temmelig misvisende. Den burde have været "Huse med genindvinding bruger mest varme" eller "Huse med rørsystemer på loftet kan ikke varmes op" - Tjek lige hvad isoleringskravet og varmetabet er pr. meter rør på loftet er - så er der ikke noget nyt i det. Hvis du har sådan et hus - sluk for anlægget og spar penge.

 • 0
 • 0

Hermed en lille og 100% korrekt statestik. Liiige noget for Ingeniøren... :

En ingeniørstuderende jeg kendte i 90'erne, lavede sin egen statestik. Den går sådan her: Jeg har kendt 3 piger, der alle red på heste 2 gange om ugen. De havde ALLE 3 flotte bryster, så det betyder selvfølgelig at hvis man rider, så får man flotte bryster.....

Seriøst ikke sandt ?

 • 0
 • 0

Jeg har af interesse set på forskellige varmeværker, deres priser og leveret varme. Noget jeg savner i regnskaberne er hvor mange kvadratmeter der varmes op. For Hobro varmeværk er der ca 1500 kunder og de bruger hver over 30MWh. Det er jo voldsomt medmindre der er nogle meget store bygninger imellem. I øvrigt er det billig varme de leverer, 370kr/MWh.

Nogle af Per Aasteds forklaringer er dog ikke helt en driftsleder værdig efter min mening. Den med den kolde luft der udvider sig bl.a. Mekanisk ventilation med genvinding, er åbenbart ikke så effektivt som det annonceres, eller der ventileres mere end nødvendigt.

 • 0
 • 0

Overskriften "Huse med brændeovn bruger mest fjernvarme" er temmelig misvisende. Den burde have været "Huse med genindvinding bruger mest varme" eller "Huse med rørsystemer på loftet kan ikke varmes op" - Tjek lige hvad isoleringskravet og varmetabet er pr. meter rør på loftet er - så er der ikke noget nyt i det. Hvis du har sådan et hus - sluk for anlægget og spar penge.

Der anbefales minimum 100mm isolering omkring rør på uopvarmede lofter. Desuden anbefales det at rørene lægges i den eksisterende isolering hvorved en endnu tykkere isolering kan opnås. Der er heller intet der forhindre en i at isolere endnu bedre, hvis man gør det selv. Jeg er selv ved at opsætte et varmegenindvindingsanlæg hvor hovedrør og afgreninger placeres i de 400mm granulat der efterfølgende skal udlægges. Hovedlyddæmpere og tilslutningsrør til ventilationsanlægget isoleres med 100mm isoleringsstrømper med "alu" overflade. Hvis rørene ikke er isoleret tilstrækkeligt vil man pga. varmetabet kunne opleve træk, som så kan medføre at der skrues op for varmen i huset eller der monteres en kanaleftervarmer.

Det dummeste man kan gøre er at slukke for anlægget. Der vil dannes kondens i rørene og der vil være risiko for skimmelvækst mm. Desuden er det ikke ret fedt når der er blevet dannet tilstrækkeligt med kondens til at det løber ud af ventilationsventilerne.

 • 0
 • 0

Vi har hus på 144 kvm. (fra 1998) med brændeovn (masseovn) og Nilan ventilationsanlæg. Vi bruger under 35 kWh per kvm. fjernvarme (inkl. varmt vand). Inkl. elforbrug langt under gennemsnittet. (Og ifølge skortensfejeren byens reneste skorsten).

 • 0
 • 0

Hvis vi leger med den tanke at varmemesterens lille optælling faktisk viser noget....

Kunne en forklaring så ikke være, at brændeovne og ventilationssystemer skaber træk som så får folk til skrue yderligere op for varmen? Windchill effekten simpelhen.

 • 0
 • 0

Hvis vi leger med den tanke at varmemesterens lille optælling faktisk viser noget....

Kunne en forklaring så ikke være, at brændeovne og ventilationssystemer skaber træk som så får folk til skrue yderligere op for varmen? Windchill effekten simpelhen.

Hvis et ventilationsanlæg ikke er dimensioneret, isoleret og installeret/placeret korrekt, så kan det sagtens give træk gener. Jeg har der i mod aldrig hørt om træk gener i forbindelse med en brændeovn.

 • 0
 • 0

Regn med at der stort set ingen drift er i en kold ovn. Skorstenens drift er givet ved temperatur forskellen mellen luftsøjlen uden for storstenen og luft/røgsøjlen i storsten. Er ovnen i drift kan man regne med 20 m3/h ± ? afhængig af ovn og driftstilstand.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Det har jeg til gengæld oplevet, det kræver selvfølgeligt både et utæt hus og en ditto brændeovn...at det var på en forblæst knold i vestjylland gjorde det ikke bedre. Når det blæste, hylede den så meget i ovnen (når den ikke var i drift), at man blev holdt vågen af det. Jeg tænker at man i mange hjem har det samme problem, dog i mindre målestok, således at man ikke erkender problemet.

 • 0
 • 0

Per træk Hansen ;-), "Regn med at der stort set ingen drift er i en kold ovn" du har sikkert ret i den teoretiske verden, men i den rigtige verden, er hverken hus eller ovn (som hovedregel) blevet omkalfatret siden installation ( opførsel).

 • 0
 • 0

Regn med at der stort set ingen drift er i en kold ovn. Skorstenens drift er givet ved temperatur forskellen mellen luftsøjlen uden for storstenen og luft/røgsøjlen i storsten. Er ovnen i drift kan man regne med 20 m3/h ± ? afhængig af ovn og driftstilstand.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

Bob bob Peter "Driftstilstand" handler også om blæsevejr.Der kan være masser af afdrift i en kold ovn. Derudover - 20m³/time svarer til 5,5kw effekt når ovnen er varm, hvilket passer til et fåtal af dagens husstandes varmebehov. En masseovn sluger ca. 90m³ i timen, men oftest kun i 2 timer = 7,5m³/time over døgnet, forudsat at man husker at lukke spjældet efter endt fyring. (Hvilket i øvrigt er langt under den anbefalede daglige udluftning)

Et af de "uudforskede problemer her" kunne være, at almindelige brændeovnsbrugere, som supplere med fjernvarme eller omvendt, glemmer at lukke for trækket når ilden er gået ud, og dermed ikke bare lukker restvarmen fra ovnen ud i skorstenen, men også en del af den varme der er afsat i huset.

Omvendt kunne man sige, at hvorfor lukker du ikke for fjernvarmen når du vælger at bruge en anden varmekilde. Når det ene afløses af det andet, og det ene er automatisk, ja så sløses der med det der ikke er, og det koster. Det er set i mange kombikedler. Det skulle ikke undre mig om varmemesteren i Hobro ikke har helt fejl i hans udregninger. Vi er så vant til at få at vide, at automatik forbedrer effektiviteten. Det holder bare ikke altid stik, og slet ikke når man blander noget manuelt ind i det og hvor brugeren ikke er helt klar over, at den manuelle del altså skal passes som vanligt.

 • 0
 • 0

Alt hvad der kan nedgøre brændeovne sætter Ingeniøren stort op. Positive aktuelle tiltag i modsat retning forbigås, sidst stort tværfagligt møde i Århus i torsdags.

...Har heller ikke set pressen til mødet i MST idag... Jeg opfattede stemningen som yderst positiv med rigtig gode og spændende input. Jeg håber ing.dk stiller fremover mindst lige så meget spalteplads til rådighed for lad os kalde det: KONSTRUKTIV samarbejde istedet for mudderkasteri og halvvidenskablig forurening.

 • 0
 • 0

forresten er det altid en god ide med lidt konkurrence på markedet. det kan man ikke sige, at der er indenfor fjernvarme.

modsat Lars Helbo tvivler jeg meget på, at Per Aasteds undersøgelse er et retvisende billede på forholdene om brændeovnes anvendelse sammen med andre varmekilder.

Per Aasteds refererede undersøgelse virker meget summarisk men det vil ikke være fair at dømme den, uden at kende den i detaljer. Der mangler dog som diskuteret ovenfor faktuel viden om adskillige forhold, såsom de undersøgte brugeres foretrukne indetemperatur mm.

Med forudsætning i mine egne erfaringer udgør udnyttelse af varme fra brændeovnen i stuen en udmærket modvægt mod omkostningerne til andre varmekilder og burde derfor - rigtigt anvendt - kunne holde fjernvarmeværkernes lyst til at regulere priserne alt for meget i ave.

 • 0
 • 0

Uden at have læst alle kommentarerne, vil jeg (som har to varmepumper, brændeovn og lidt el-gulvvarme) afvise artiklens påstand. Vores brændeovn har godt nok medført, at vi har lidt mere komfortable temperaturer i huset end før brændeovnen, men elforbruget til varmepumperne er næsten halveret pga brændeovnen. Det samme ville gælde, hvis vi havde haft fjernvarme. Men det er klart, at hvis man overkompenserer pga det billige brænde, så man hæver comfort'en væsentligt i hele huset, så KAN fjernvarme-forbruget naturligvis vokse. Men ikke generelt. Og det er rigtigt, at brændeovnen suger lidt frisk og kold luft ind af alle sprækkerne i huset, men det kan slet ikke begrunde det øgede varmeforbrug, totalt set. - Faktisk er det en af brændeovnenes mange fordele. Jeg gætter på, at flere andre også har protesteret!

 • 0
 • 0

Citat H.Skjerning: -------"Uden at have læst alle kommentarerne, vil jeg (som har to varmepumper, brændeovn og lidt el-gulvvarme) afvise artiklens påstand."------

Det kan man vist ikke kalde en "real energi oplysning".

I efterkrigstiden har det vist sig, at folk, som flyttede fra gamle lejligheder med ovnfyr (strålevarme) til nye lejligheder med centralvarme (konvektionsvarme fra radiatorer) klagede over manglende varme. Norm-rumtemperatur af 20°C var utilfredsstillende. Der skulle gå mere end en fyringssaison inden folk havde vænnet sig til konvektionsvarmen.

Det er også kendt, at "fodkulde" kompenseres med højere rumtemperaturer. Fodkulde kan opstå, hvis forbrændingsluften til kaminovnen tages ud fra rumluften.

En blanding af fysiologiske fænomener og fejl ved ovn/ skorsten-konstruktionen og dens betjeneing kan sikkert let føre til et merforbrug som Per Aasted har iagtaget. I hvert fald bør man gå sagen efter i sømmene med kvalificerede målinger og nøjagtig beskrivelse af anlæggene.

Sålænge fjernvarmeforbruget ikke bliver sænket ved samtidig ovnfyr, er der noget galt.

 • 0
 • 0

En blanding af fysiologiske fænomener og fejl ved ovn/ skorsten-konstruktionen og dens betjeneing kan sikkert let føre til et merforbrug som Per Aasted har iagtaget. I hvert fald bør man gå sagen efter i sømmene med kvalificerede målinger og nøjagtig beskrivelse af anlæggene.

Tilbage står at når Per Åsteds fjernvarmesystem indfyrer 1 Mwh energi i kedelanlægget ved affaldsforbrændingen i Hobro så overføres 900 Kwh energi til fjernvarmevand og 100 Kwh tabes ved forbrændingen...

Af de 900 Kwh som nu er i fjernvarmevandet her tabes 207 Kwh i fjernvarmenettet inden forbrugerens bolig.

Eller når der afsætte 1000 Kwh energi i fjernvarmeværkets kedler så ender 693 Kwh i boligerne i Hobro... Som ikke er særlig imponerende....

 • 0
 • 0

Som ikke er særlig imponerende....

Og så har du endda glemt værkets egetforbrug af energi som ifgl. Energistyrelsens årsstatistik for 2010 ligger på ca. 15% Da det er el, skal det vel retteligt ganges med en faktor 2,5, lige som ved en energirammeberegning.

Ingen brændeovn ville blive godkendt med et så ringe nettoresultat ;-)

 • 0
 • 0

Og så har du endda glemt værkets egetforbrug af energi som ifgl. Energistyrelsens årsstatistik for 2010 ligger på ca. 15% Da det er el, skal det vel retteligt ganges med en faktor 2,5, lige som ved en energirammeberegning.

Nej! Det er overvejende tab i røggassen fra kedelanlægget... Der bliver ikke brugt særlig meget strøm på et affaldsforbrændingsanlæg... Jeg havde regnet med 10 % som tab i røggassen, det er måske lidt i underkanten

 • 0
 • 0

Citat:--------"Eller når der afsætte 1000 Kwh energi i fjernvarmeværkets kedler så ender 693 Kwh i boligerne i Hobro... Som ikke er særlig imponerende.... "-------

Onde tunger påstår, at det er ligeså vanskeligt at begrave fjernvarmerør som at begrave spøgelser. De kommer altid op igen. I stedet for at kritisere stort varmetab i distributionsnettet som noget typisk for "fjernvarmen" burde man skelne mellem de forskellige rørsystemer som er bleven anvendt i et fjernvarmenet. I hvilken tilstand er de i dag? Stort varmetab er altid tegn på fugtig isolation. Varmemesteren burde kunne dokumentere fejlfri isolation ved hjælp af elektronisk overvågning. Ledninger med fugtig isolation bør udskiftes, selv om de op til ca10 år endnu kan klare sig uden rørbrud.

 • 0
 • 0

Nej! Det er overvejende tab i røggassen fra kedelanlægget... Der bliver ikke brugt særlig meget strøm på et affaldsforbrændingsanlæg... Jeg havde regnet med 10 % som tab i røggassen, det er måske lidt i underkanten

Hvis man ellers kan stole på energistatistikken, så har fjernvarmen det største procesenergiforbrug (15%) og kraft/varme mindre (10%). Det er nok ret individuelt afhængig af scrubbere o.a. røgrensning, om man kører kondenserende eller ej, men under alle omstændigheder skal vandet pumpes rundt i hele byen.

 • 0
 • 0

Onde tunger påstår, at det er ligeså vanskeligt at begrave fjernvarmerør som at begrave spøgelser. De kommer altid op igen. I stedet for at kritisere stort varmetab i distributionsnettet som noget typisk for "fjernvarmen" burde man skelne mellem de forskellige rørsystemer som er bleven anvendt i et fjernvarmenet. I hvilken tilstand er de i dag? Stort varmetab er altid tegn på fugtig isolation. Varmemesteren burde kunne dokumentere fejlfri isolation ved hjælp af elektronisk overvågning. Ledninger med fugtig isolation bør udskiftes, selv om de op til ca10 år endnu kan klare sig uden rørbrud.

JAmen nu har netop HObro et uhørt lavt tab i nettet nemlig 23 % for 2010 som er endog meget minimalt for en by med 1600 brugere.

Det er samspillet mellem tabet i røggassen og så tabet ude i byen som er graverende...

 • 0
 • 0

Lars

JA din oplysning omkring kraftvarme er rigtig mhs. til amagerværket. Grønt Regnskab se http://www.vattenfall.dk/da/file/Vattenfal...

1.653.000 Mwh el afsættes i 2010 til el-nettet så forbruger kraftværket selv 178.000 Mwh el.

Men i følge Dansk Fjernvarmes Statistik for 2010 så skulle Hobro Fjernvarme have brugt 5 Kwh el for hver 1000 Mwh fjernvarme eller 0,005 %

 • 0
 • 0

JAmen nu har netop HObro et uhørt lavt tab i nettet nemlig 23 % for 2010 som er endog meget minimalt for en by med 1600 brugere.

Det er samspillet mellem tabet i røggassen og så tabet ude i byen som er graverende...

Niels Det er på ingen måde uhørt at have et varmetab på 23 % i ledningsnettet faktisk kan jeg i samme år konstatere at landets 6 største bye alle har et varmetab der ligge under. Lige i 2010 er gennemsnittet for disse byer nede omkring 18 %. Det er kun et spørgsmål om ledningsnettets tilstand og varmetætheden.

 • 0
 • 0

JAmen nu har netop HObro et uhørt lavt tab i nettet nemlig 23 % for 2010 som er endog meget minimalt for en by med 1600 brugere.

Det er samspillet mellem tabet i røggassen og så tabet ude i byen som er graverende...

Niels Det er på ingen måde uhørt at have et varmetab på 23 % i ledningsnettet faktisk kan jeg i samme år konstatere at landets 6 største bye alle har et varmetab der ligge under. Lige i 2010 er gennemsnittet for disse byer nede omkring 18 %. Det er kun et spørgsmål om ledningsnettets tilstand og varmetætheden.

 • 0
 • 0

Jakob

Et så forholdsvist lille forsyningsområde på 1600 fjernvarmebrugere i Hobro.. Er det ikke et minimalt tab på kun 23 %. En nærliggende by Veddum (barmarksværk) har et tab lige under 50 % der er 500 brugere.

I storbyerne med 18 %, der er jo langt mindre fjernvarmerør pr forbruger herunder store forbrugere som højhuse og tæt bebyggelse i øvrigt. Altså en stor 'koncentration' af store forbrugere på et mindre område som taler for lave tab.

 • 0
 • 0

Men i følge Dansk Fjernvarmes Statistik for 2010 så skulle Hobro Fjernvarme have brugt 5 Kwh el for hver 1000 Mwh fjernvarme eller 0,005 %

Hvis man kan gå ud fra, at energistyrelsens tal på landsplan er gennemsnitstal, så må nogen i så fald have et helt enormt procesenergiforbrug.

 • 0
 • 0

Jakob

Et så forholdsvist lille forsyningsområde på 1600 fjernvarmebrugere i Hobro.. Er det ikke et minimalt tab på kun 23 %. En nærliggende by Veddum (barmarksværk) har et tab lige under 50 % der er 500 brugere.

I storbyerne med 18 %, der er jo langt mindre fjernvarmerør pr forbruger herunder store forbrugere som højhuse og tæt bebyggelse i øvrigt. Altså en stor 'koncentration' af store forbrugere på et mindre område som taler for lave tab.

Niels Mht.de såkaldte barmarksværker så er det netop kendetegnende for de ca. 30 stk der er i landet, at de har alt for lav varmetæthed og dermed for højt ledningstab. Men husk på at kunderne ved de såkaldte barmarksværker kun udgør ca. 1 % af landets fjernvarmeforbrugere. Statistisk har de altså ikke den store betydning på landsplan. Men forøvrigt har vores lille lokale fjernvarmeværk "kun" 563 forbrugere, og et varmetab på ca. 20 %. Så det har altså ikke kun noget med størrelsen af værket at gøre.

 • 0
 • 0

Peter H: Hvad betyder "real" ? Artiklen handler om brændeovne og totalt energiforbrug (her fjernvarme). Jeg kom blot med mine erfaringstal, som ikke understøtter artiklens overskrift og indhold. Men næsten alle kommentarer handler om tabene i fjernvarmenettet. Det er også interessant, men om dette har jeg en anden konklusion: På langt sigt skal fjernvarme erstattes af varmepumper. Det giver lidt højere total virkningsgrad at lade elværket producere maksimal el-effekt og så lade brugerne producere deres varme med luft- og jordvarme. Men de bedre fjernvarme-systemer skal naturligvis fortsætte så længe, de fungerer tilfredsstillende.

 • 0
 • 0

Citat Skjerning:------"Peter H: Hvad betyder "real" ? Artiklen handler om brændeovne og totalt energiforbrug (her fjernvarme). Jeg kom blot med mine erfaringstal, som ikke understøtter artiklens overskrift og indhold."---------

Du har reel (ærlig og pålidelig) skildret Din egen situation uden for tilstandene i Hobro. Du har real( virkelig og faktisk) ikke behandlet problemet i Hobro.

Jeg har tilladt mig ordspillet over for Dig som "REO" mand.

Real betyder varmetabet, at man bør skelne mellem varmetab ved spidsbelastning og varmetab hen over året. Et oljefyr kan have en god virkningsgrad ved maks last af f.eks. 90 -93 %. Hen over året kan den dog falde til sølle 60.-70%.

Et og samme fjernvarme- distributations-anlæg kan have forskellig årsvirkningsgrad afhængig af, om der lever gamle mennesker i området eller unge med børn og rigelig varmvandsforbrug hen over sommermånderne. Det er ikke reel at kritisere et teknisk system uden udførlige andre informationer. Jeg vil holde fast på, at de iagtagede problemer i Hobro ikke bør fejes under bordet. At betegne iagtagelserne som sludder er ikke fair.

 • 0
 • 0

Man læser at brændeværdien for træ er ca. 5,25 kw/h pr. kg træ Men hvad er tabet ! Hvis man selv henter brændet er skoven går der jo lidt benzin/diesel til bilen. Motorsaven køre jo også en del. Hvis man flækker det på en benzindrevet brænde kløver går det jo også lidt tab her. Hvor mange gange skal døren åbnes for at hente brænde > varmetab Hvor mange gange glemmer man at lukke for spjældet i brændeovnen når man er færdig med at fyre? Der bliver for varmt vinduet åbnes.

For ikke et regne på hvor meget stress og tid man bruger på at finde brænde, hente brænde, save, flække, stable, bære ind, rens ovn mv….

Hvis det passer hvad i skrive at oven smider 5 kw ud af skorsten så er det jo helt vildt!! Det er mere ind mit varmetabet på et hus på 167m2. Dvs. at der skal bruges ca.2,5 kg brænde i timen på at holde skorsten varm !!

 • 0
 • 0

Jeg tror at det større varmeforbrug med dem der har brændeovne ,skyldes det forhold, at kroppen har været udsat for en højere temperatur, med brændeovne, og det derfor er blevet videreført gennem fjernvarmen. Undersøgelsen mangler at spørge dem uden brændeovn, hvilken stue temperatur de har, og dem med brændeovne hvilken temp. de har?

En plausibel teori.

Min bror har brændeovn, og jeg er ved at gå til i varme hos ham, og han fryser hos mig.

 • 0
 • 0

[quote]Jeg tror at det større varmeforbrug med dem der har brændeovne ,skyldes det forhold, at kroppen har været udsat for en højere temperatur, med brændeovne, og det derfor er blevet videreført gennem fjernvarmen. Undersøgelsen mangler at spørge dem uden brændeovn, hvilken stue temperatur de har, og dem med brændeovne hvilken temp. de har?

En plausibel teori.

Min bror har brændeovn, og jeg er ved at gå til i varme hos ham, og han fryser hos mig.

[/quote]

Samme hjemme hos os - folk synes der er varmt og hjemme hos dem er der fodkoldt

 • 0
 • 0

Bo, lad nu være med at overkomplicere det her.

Hvad med fjernvarmen? Der er tab fra at grave kullet ud af bjerget, læsse det på et skib, sejle skibet tværs over atlanterhavet, hælde det i en kulmølle der skal knuse det, køre det på bånd op til brænderen, blæse det ind, pumpe fjernvarmen rundt.

Hold kæft det bliver koldt i dit hus hvis du trækker alt det fra den varme der er i dine radiatorer.

 • 0
 • 0

Bo, lad nu være med at overkomplicere det her.

Hvad med fjernvarmen? Der er tab fra at grave kullet ud af bjerget, læsse det på et skib, sejle skibet tværs over atlanterhavet, hælde det i en kulmølle der skal knuse det, køre det på bånd op til brænderen, blæse det ind, pumpe fjernvarmen rundt.

Hold kæft det bliver koldt i dit hus hvis du trækker alt det fra den varme der er i dine radiatorer.

plus al den brændsel som DONG medarbejdere bruger til og fra arbejde, deres biler bruger på at køre rundt i hele landet og ikke mindst den energi de bruger på alle kontorer og lignende......

 • 0
 • 0

Allan og Uffe. ...nu skrev jeg jo at jeg havde fjernvarme fra et værk der fyre med gas , solvarme eller el...så det nok ikke mange kw/h, der er brugt på at grave kul ud til det :). De bruger kun el når der er overskud af vind energi.

prøvede bare på at beskrive hvor meget træ man skal bruge for at holde gang i de 5 kw varmetab fra skortsten....ligeligt til at kunne varme mit hus op med....bruger ca. 47 kw/h pr. m2 /år

og Ja, der jo tab hos Dong..til bonus løn mv...

 • 0
 • 0

prøvede bare på at beskrive hvor meget træ man skal bruge for at holde gang i de 5 kw varmetab fra skortsten....ligeligt til at kunne varme mit hus op med....bruger ca. 47 kw/h pr. m2 /år

5kW varmetab er nok lige i overkanten, ved fuld effekt har jeg vel knap 2kW varmetab på min 8kW ovn (ca. 10kW ild - 8kW til stuen og 2kW til skorstenen, 76% effektivitet målt prøvningsattesten ).

 • 0
 • 0

Peter: Ikke særlig vigtigt, men jeg forstår ikke, at erfaringer fra Slangerup skulle være helt forskellige fra Hobro! Hvis det er tilfældet, så er hele artiklen jo ligegyldig for alle andre end hobroere! Bo skriver: træs brandværdien er ca. 5,25 kw/h pr kg træ. Du bør vide, at kW/h slet ikke er energi! Du mener kilowatt-timer, altså kWh, som er effekt gange timer.

 • 0
 • 0
 • Spøg til side. Til jer på ING. Stop nu den heksejagt... Er den debat om brændeovne ikke snart kommet så meget ud på et sidespor at det er ved at blive pinligt!

Nu skal du jo tænke på, at ING\'s læserskare ELSKER at kunne brokke sig og udpege fejl - jeg tror dette emne blot tjener som \'fodring i zoo\'...

 • 0
 • 0

Nu skal du jo tænke på, at ING\\'s læserskare ELSKER at kunne brokke sig og udpege fejl - jeg tror dette emne blot tjener som \\'fodring i zoo\\'...

Det tror jeg desværre du har alt for meget ret i.

Nu har denne artikel været promoveret i billedform på ing.dks forside siden d. 19/3 mens en anden artikel, som giver et andet billede af brændeovne, blev \"usynlig\" på meget meget kort tid. http://ing.dk/artikel/127926-dansk-forskni.... Den trak ikke mange debatindlæg, så af hensyn til reklameindtægterne bør ing.dk tydeligvis foretrække artikler de fleste ikke bryder sig om / ikke er enige i.

 • 0
 • 0

Forfatteren af rapporten må nødvendigvis oplyse, hvorledes fjernvarmeforbruget er målt.

Brændeovne og anden supplerende varmekilde er problematisk, hvis energiforbruget måles af målere, der fungerer efter fordampningsprincippet.

Sådanne målere kan ikke se, om varmen kommer fra fjernvarmen eller brændeovnen. Brændeovnens varmeproduktion bliver derfor registreret (og betalt for) som fjernvarmeforbrug.

Kunne det være forklaringen på de uforståelige resultater.

Peder Bo Nielsen

 • 0
 • 0

Forfatteren af rapporten må nødvendigvis oplyse, hvorledes fjernvarmeforbruget er målt.

Brændeovne og anden supplerende varmekilde er problematisk, hvis energiforbruget måles af målere, der fungerer efter fordampningsprincippet.

Sådanne målere kan ikke se, om varmen kommer fra fjernvarmen eller brændeovnen. Brændeovnens varmeproduktion bliver derfor registreret (og betalt for) som fjernvarmeforbrug.

Kunne det være forklaringen på de uforståelige resultater.

Peder Bo Nielsen

Nej Det kunne det så ikke Peder. Hobro Fjernvarme anvender ultralydsmålere placeret i fremløbet. Der er vist aldrig et fjernvarmeværk, som har anvendt fordampningsmålere. Som Karsten angiver så kendes de kun Som interne målere fra udlejningsbyggeri.

 • 0
 • 0

Interessant og uventet observation. Da mange varmeværker beregner enten tilslutningsbidrag eller fast udelse efter boligareal, og brændeovne er registreret i BBR, bør det være en smal sag at lave en omfattende statistisk undersøgelse. Hvis det kan verificeres, må man gå videre for at finde årsagen. At nogle har en rigtig god økonomi af en brændeovn skal jeg ikke betvivle - men det kunne være at mange af os, der kun sjat-fyrer faktisk har negativ økonomi ud af vores brændeovn? Måske fordi denne brug af brændeovnen er udbredt og ikke særlig intellegent i kombination med termostatstyrede radiatorer med fjernvarme? Jeg ser frem til sådan en undersøgelse - Hvis det holder vand, sælger jeg gerne havens træer til varmeværket for en slik. Havens træproduktion er omregnet i energi 5 - 10 GJ/år. Fællesarealerne producerer vel omkring 5 GJ/(boligxår). I fjernvarme bruger jeg i gns. 35 GJ/år, så selv om der er ledningstab kunne det da yde et pænt - og positivt - bidrag.

 • 0
 • 0

Energistyrelsen har faktisk for et par år siden forsøgt at lave lidt statistik over hvor mange der bruger brænde til opvarmning http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Sta... Hvor pålidelig en sådan undersøgelse er kan vel debatteres, men jeg har ikke kendskab til andre og bedre statistikker. Og BBR registret ville jeg ikke forlade mig på. At termostatstyringen på radiatorer ikke skulle fungere i forbindelse med brændeovne kan vist heller ikke siges at være sandsynligt

 • 0
 • 0

@Karsten Med fare for at blive henregnet til hundene, vil jeg tillade mig at tage flokken i forsvar. \"Sandheder\" med voldsomme overskrifter om brændefyring, baseret på stærkt tvivlsomme grundlag, har vi bare set alt for meget til på det sidste. Især dem med negativt fortegn. Derfor er der vel ikke noget at sige til, at der automatisk dannes det du kalder en brændeovnsmafia - folk for hvem det bare bliver for meget med al den negative snik-snak ?

Jeg kan ikke rigtig se hvem andre end Hobroborgere, der skulle kunne blive ramt her, så din metafor passer ikke rigtigt. At der skulle kunne være guldkorn at hente ved en mere omfattende undersøgelse kan der næppe være tvivl om. Denne observation er i hvert fald stærkt afvigende fra de fleste menneskers oplevelser, så hvis overskriften havde afspejlet observationens omfang, og ikke ekstrapoleret dette til at være almengyldigt, så havde der måske været mindre hyl og mere forslag til forklaringer (hvilket der nu har været en del af skulle jeg mene).

Jakob, jeg havde faktisk ikke før bidt mærke i DTIs forslag til et registreringsskema til skorstensfejerne, som det er skitseret i den rapport du linker til. Konklussionen er sørgelig - at fordi det er alt for omfattende, vil skorstensfejerne have penge for det, og så bliver det for dyrt. Det kan og skal gøres langt enklere, for resultaterne er ikke uvæsentlige.

Det er ikke lige meget om udgangspunktet for alverdens udregninger på potentiale, emission m.v. er 12,5, 25 eller 37,5PJ. (Mit gæt på usikkerhedsfaktoren). Jeg vil udarbejde et langt mere enkelt skema, og se om vi ikke kan få skorstensfejermestrene med på den, uden de store omkostninger. Alternativt, søge de forbandede penge der skal til. Der er allerede brugt rigtig mange penge på undersøgelser som baserer sig på dette stærkt usikre grundlag. Alle disse undersøgelser ville jo pludselig blive langt mere værd, hvis grundlaget forbedres.

 • 0
 • 0

Lidt uenig - for en gangs skyld! - med Lars! Det er nemlig logik for burhøns, at fyring i brændeovnen hæver temperaturen i en del af boligen - eller i hele boligen. Og uanset om man har elvarme, varmepumper, eller fjernvarme, så reguleres disse kilder af termostater, der automatisk skruer ned for deres bidrag. Punktum. Så det er KUN hvis beboerne opfører sig unormalt (f.eks. lufter ekstremt mere ud, lader luftspjældet stå pivåbent døgnet rundt - eller (som en mulig forklaring) hæver hele boligens temperatur pga. det billige brænde! - og så glemmer at fyre det meste af tiden..... Mod slig dårskab kæmper selv guderne forgæves! - Vel også i Hobro?

 • 0
 • 0

Det kan jeg da ikke se at vi skulle være uenige om Holger ?

Fordampningsmålere kunne være noget af forklaringen, og så som du nævner, et luftspjæld der ikke lukkes, så der smutter 15-20³ varm stueluft ud pr. time uden grund.

En anden ting jeg lige kommer til at tænke på er, at selvom termostaterne godt nok lukker ned, så vil luftstrømmen over radiatoren (ved vinduerne) bevæge sig nedad i stedet for opad når varmekilden pludselig befinder sig ved indenvæggen, og derved køles termostaten så den måske lukker op igen ? Jeg ved det ikke, men generelt er ubevidst manuel indgriben i automatik noget der komme "sjove" ting ud af.

 • 0
 • 0

Jeg har kigget excel arket igennem, og det er meget sjovt, men der kan ikke drages mange konklusioner fra det. Det viser nok mere hvor forskelligt forbruget er, selv i samme type hus, afhængigt af hvem der bor i dem. Det er som med bilers benzinforbrug, det afhænger meget af brugeren.

 • 0
 • 0

Lars.

Jeg er nu nok enig med Holger her.

Folk har vænnet sig til en højere rumtemperatur, når der er billigt brænde i huset.

Det er yderst sjældent at der er fordampingsmålere i parcelhuse, hvor brændeovnene for det meste befinder sig. Fordampningsmålere er til boligblokke med mange lejligheder.

Diverse teorier om op og nedstrømmende luft ved facader etc. har stor set ingen indflydelse på normale velfungerende radiatortermostater.

 • 0
 • 0

Jeg har stadig svært ved at se hvad der er at være Uenig om her ?

Vi kommer alle sammen med mere eller mindre fantasifulde bud på mere eller mindre mulige årsager, idét vi jo må tage udgangspunkt i, at varmemesteren hverken lyver, eller har regnet forkert.

Nu må vi ikke glemme, at det reelt drejer sig om kun 3 huse ud af 12 ! Usikkerheden på sådan en "undersøgelse" må siges at være helt enormt stor. Indgår antallet af heftigt badene hjemmeboende teenagere mon i undersøgelsen ?

Under alle omstændigheder lyder det groft usandsynligt, at brændeovne generelt skulle hæve fjernvarmeforbruget, sådan som det fremgår af overskriften. Det tror jeg ganske enkelt ikke på, før jeg ser noget mere omfattende dokumentation.

Derfor irriterer det mig, at netop denne artikel har været promoveret med farvebillede på forsiden af ing.dk siden d. 19/3, sammenlignet med denne noget mere solide undersøgelse: http://ing.dk/artikel/127926-dansk-forskni..., som forsvandt efter ganske kort tid.

Kald mig bare paranoid, men det virker symptomatisk, at artikler der kan vinkle brændeovne negativt, har et væsentlig længere liv på ing.dks forside, end dem der tegner et andet billede. Tilsyneladende uanset lødighed.

Jeg ville være mindre bekymret, hvis Foreningen af Energi og Miljøjournalister valgte at have deres sekretariat hos andre end netop Dansk Energi.

 • 0
 • 0

Der altid sviner brændeovns folket...

Mon det skyldes at alle disse negative artikler om brug af brændeovne, egentlig er en hadekampagne, for at få os alle til at hoppe over på fjernvarme, olie, varmepumper - så der er "nogen" der kan tjene kassen !?! for det er jo umuligt at konkurrere imod brænde, der kan hentes til en billig penge, og endda nogen gange gratis...

 • 0
 • 0

Lars! Forklaringen med de lidt koldere radiator-termostater under vinduerne køber jeg som en mulig forklaring. Og efter at jeg blev bekendt med, at artiklens konklusion kun er baseret 12 "sammenlignelige" huse, vil jeg ikke bruge et ord mere på denne debat. Punktum!

 • 0
 • 0

af Fjernvarme, men nedsætte regningen med ca. 10.000 krfoner ved at brug for 4.000 kroner briketter (ganske vist i en ny brændeovn med ny skorsten osv), men fjernvarmeforbruget blev faktisk nedsat - og ikke fordi fjernvarmeprisen faldt - tværtimod.

Så mon ikke det er de to ting man forveksler uden at tænke sig om, nemlig at det er storforbrugerne der vælger brændeovne.

 • 0
 • 0

»Hvis anlæggene kører med en fast ventilation hen over året, og der sker en lige stor luftudskiftning uanset temperaturen udendørs, vil man få en unødig stor luftudskiftning, når det er koldt, fordi den kolde luft udvider sig, når den bliver opvarmet. Så overforbruget kan skyldes, at man simpelthen skifter for meget luft ud på tidspunkter, hvor det er unødvendigt,«

Da jeg installerede mit Genvex anlæg i 1990 fik det hurtigt nogen kedelige konsekvenser: loftsbrædderne og trægulvet skrumpede. Indeklimaet blev ubehageligt tørt, ikke kun for huset, men også for dets beboere, specielt i perioder med frostvejr udendørs. Der blev derfor installeret en fugtstyring, der kortslutter genvexens indsugning og udblæsning, når luftfugtigheden kommer under en sat værdi. Nu undgår vi sprækkede læber og overflødig luftudskiftning, men må ind imellem justere fugtniveauet for at undgå indvendig kondens på termoruderne, når det bliver rigtig koldt. Er der ikke normalt fugtstyring i et moderne klimaanlæg, så unødigt luftskifte undgåes?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten