Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Hurtigere, skarpere, bedre: Ny scanner tidobler kvaliteten

PLUS.
Rigshospitalets nye PET-CT-scanner, Quadra, er et vigtigt billeddiagnostisk værktøj i behandlingen af kræftpatienter. Illustration: Nadja Josephine Arpe

Bag en af de mange døre på afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin i Diagnostisk Center på Rigshospitalet sidder overlæge og professor Malene Fischer.

Herinde på kontoret på første sal med udsigt til pladsen foran hovedindgangen prydes de to computerskærme af et diasshow med en ny PET-CT-scanner og skarpe scanningsbilleder af forskellige patienters anatomi.

Med passioneret professionalisme klikker og peger Malene Fischer på skærmene, mens hun fortæller, hvordan den nye scanner bidrager med et større scanningsområde, skarpere scanningsbilleder, samt mulighed for at reducere scanningstiden og dosen af radioaktiv stof.

»Den gør det muligt, at vi kan undersøge en masse ting, for eksempel hvordan behandlingen påvirker de forskellige organer – hvis der sker ændringer i ét organ, hvordan påvirker det så et andet og så videre,« siger Malene Fischer.

PET-CT-scanneren med navnet Siemens Vision Quadra – eller bare Quadra – kan ikke i sig selv kurere sygdomme, men den er et vigtigt værktøj i behandlingsprocessen.

Læs også: Nuklearmedicineren: Vi får en digital tvilling på sundhedskortet

Den giver fagfolk et bedre overblik over patienternes sygdomme og effekten af behandlinger, den forbedrer scanningerne for den enkelte patient og kan måske i fremtiden give fagfolk et endnu større beslutningsgrundlag, når de skal finde den rette behandling.

Fire PET- og én CT-scanner

Overlæge Malene Fischer, der også er professor ved Institut for Klinisk Medicin på København Universitet, har siden efteråret været med til at implementere Quadra på Rigshospitalet, som dermed er blandt de første i verden til at anvende scanneren, der foreløbig kun er installeret i omkring fem eksemplarer.

PET-CT-scannere har været igennem en rivende udvikling, især siden 1990’erne. Dengang brugte man stand alone-PET-scannere, men omkring år 2000 kom der en PET-CT-scanner, der især blev brugt til blandt andet udredning af patienter med kræft, demens og folk med hjertekarsygdomme.

Den nye Quadra anvender samme teknologi som forgængeren, Biograph Vision 600 PET-CT, men den har fire gange så mange detektorringe med en total axial spændvidde på 106 cm. Kort sagt er Quadra fire digitale PET-scannere bygget sammen med en CT-scanner.

Læs også: Deep learning-algoritme sparer patienter for CT-scanninger og stråling

Ekstra langt scanningsområde

På en rundvisning i Rigshospitalets kælder viser Malene Fischer ind i et lille kontrolrum domineret af skærme. Et vindue langs hele den ene væg giver bioanalytikere og radiografer mulighed for både at holde øje med skærmene og se ind på Quadrascanneren i rummet ved siden af.

Set udefra ligner Quadra de foregående scannere bortset fra et ekstra langt rør – selve scanneren – der giver en større scanningsrækkevidde. Det såkaldte axial field of view er på 106 cm, hvorved Quadra får en fire gange så stor scanningsrækkevidde som tidligere scanneres 25-26 cm.

Det betyder, at man med Quadra kan se et område svarende til fra isse til øverst på låret hos en voksen, og dermed kan de mest kritiske områder observeres på én gang.

Quadra giver også mulighed for dynamisk scanning, hvor en patient får indsprøjtet radioaktivt sporstof, mens vedkommende ligger i scanneren. På den måde kan man i realtid følge sporstoffets vej gennem kroppen og dets optagelse i organer og evt. tumorer.

»Det gør, at vi for første gang kan få et indblik i det dynamiske samspil i kroppen, hvor vi tidligere kun har kunnet følge et enkelt organ ad gangen,« forklarer overlægen.

Den dynamiske scanning gør det også muligt at aflæse absolutte værdier for optagelsen af sporstoffet. Det krævede tidligere flere arterielle blodprøver under scanningen, hvilket var en så besværlig fremgangsmåde, at den aldrig kom længere end til forskningsprojekter.

Med yderligere forskning vil det kunne bidrage til, at de ansatte ikke bare vil kunne sige noget om, hvordan en tumor reagerer på en behandling, men også hvordan resten af kroppens organer reagerer.

Ifølge Malene Fischer kan det potentielt være med til at gøre tilværelsen bedre for patienterne, da Quadra kan bidrage til en større forståelse af behandlingseffekt og bivirkninger og af, hvilke patienter der rammes af de forskellige bivirkninger.

Med mere forskning på området vil Quadra dermed kunne give et endnu bedre beslutningsgrundlag, når behandlingen til den enkelte patient skal vælges.

Skarpere scanningsbilleder

Tilbage på første sal viser en masse scanningsbilleder på Malene ­Fischers to computerskærme, hvordan Quadras følsomhed formår at skabe endnu skarpere billeder end tidligere scannere. Eller levere samme skarphed på kortere tid.

Det er en kæmpe fordel, når man har med kræftpatienter at gøre, hvor de helt små detaljer kan have stor betydning for at afgøre, om kræften er helt væk eller måske har spredt sig.

»Den skarphed vi kunne nå tidligere på 12-25 minutter med en digital hhv. analog PET-CT-scanner, kan vi i dag opnå på under 2 minutter på en Quadra. Og skal vi have virkelig gode billeder, kan det opnås allerede på 5 minutter,« siger Malene Fischer.

Læs også: Grønlands nye dinosaur blev afsløret med CT-skanning

Personaliserede scanninger

Når en patient skal scannes, går de ansatte ud fra nogle standardmål, som passer til de fleste. De standardmål kan med Quadra reguleres efter de ansattes vurdering af hver enkelt patient.

»Følsomheden af scanneren er ti gange højere end andre digitale scannere. Det betyder groft sagt, at de enten kan scanne ti gange så kort tid, eller få ti gange bedre kvalitet eller give en tiendedel dosis eller en kombination af de tre,« forklarer overlæge Malene Fischer, der også kalder det personaliseret scanning.

Ud over at Quadra kan være med til at forbedre patientens scanning, skaber den også nye muligheder. For eksempel at scanne helt små børn, uden at de er i narkose.

Da rundturen når til rummet, hvor Quadrascanneren befinder sig, beskriver og viser Malene Fischer, hvordan scanningen af et lille barn på knap to år foregik uden narkose.

»Helt små børn, der ikke kan ligge stille i længere tid, har man tidligere puttet i narkose. Men det er forbundet med nogle potentielle risici og bivirkninger,« fortæller overlægen.

Forældrene til et barn ville derfor gerne undgå, at deres barn skulle i narkose. Derfor pakkede de barnet ind i en dyne, både for, at barnet skulle være trygt, og for at hæmme de helt store bevægelser.

Det lille barn lå derefter, i vågen tilstand, i seks minutter i scanneren, imens moderen stod ved fodenden af scanneren, hvor hun snakkede og sang til barnet.

Ud af de seks minutters scanningstid, var der to minutters brugbart materiale, hvor barnet bevægede sig mindst. Det gjorde, at de ansatte havde nogle skarpe billeder, som de kunne analysere, og at familien kunne tage hjem uden gener efter scanningen.

Scanningsbilleder af en patient med forskellige typer scannere og scanningstider.

Illustration: Nadja Josephine Arpe

A: Analogt PET-CT-scanningsbillede med 15-20 minutters scanningstid (præcis tid ukendt).

B: Standard digital PET-CT-scanning af samme patient med 12 minutters scanningstid.

C: Scanningsbillede taget med Quadrascanneren på 10 minutter. Her kan man fornemme flere detaljer, og det virker skarpere end de første.

En anden mulighed med Quadrascanneren er en kortere scanningstid – helt ned til ca. et minut – hvilket kan give samme billedkvalitet som en langvarig scanning med ældre scannere.