Huawei: Nej, vi installerer ikke bagdøre i det danske mobilnet

Det kinesiske teleselskab Huawei, som netop har indgået en aftale med TDC om drift at mobilnettet i de kommende år, har været i søgelyset. Kritikere, særligt amerikanske, frygter, at selskabet installerer bagdøre eller andre skjulte spionage-muligheder i telekommunikationsudstyr, så den kinesiske regering kan lytte med på danske mobilsamtaler.

Det afviser direktøren for Huawei i Norden og Baltikum, Kenneth Fredriksen, pure.

Læs også: Center for Cybersikkerhed skal holde vågent øje med TDC’s Huawei-planer

Kan du garantere, at der ikke er nogen bagdør eller bagdørslignende funktionalitet i noget af det udstyr eller i nogen af de løsninger fra Huawei, som bliver installeret i TDC's danske mobilnet?

»Det kan jeg garantere 100 procent.«

»Hvad disse beskyldninger angår, så er der ingen dokumentation. Der er absolut ingen sandhed i disse beskyldninger. Og der er ikke noget bevis. Huawei leverer informations- og kommunikationsteknologi. Det er vores brød og smør. Og vi bygger på tilliden fra vores kunder,« siger Kenneth Fredriksen.

Læs også: Kinesiske Huawei skal bygge TDC’s 4G-net

TDC har været særlig opmærksomme på det bagdørsfokus, der har været på blandt andet Huawei og en anden kinesisk mobilleverandør, ZTE, som Kenneth Frederiksen tidligere har arbejdet for. TDC understregede i sin pressemeddelelse, at Center for Cybersikkerhed havde været involveret og havde sagt god for Huawei.

»Som leverandør af kritisk infrastruktur til det danske marked mener jeg, at alle forhandlere skal gennemgå en proces i forhold til de danske myndigheder for at sikre, at man lever op til myndighedernes sikkerhedsmæssige retningslinjer. Og naturligvis har vi arbejdet tæt sammen med TDC og også med Center for Cybersikkerhed for at leve op til disse retningslinjer,« siger Kenneth Frederiksen.

Læs også: Omstridt kinesisk telegigant vil drive TDC’s net

Han mener, historier om bagdøre i Huaweis produkter er politisk motiverede.

»Du kan se, hvorfra beskyldningerne kommer. Bortset fra det amerikanske marked er vi involveret i forretninger med de største operatører på det globale marked i dag. Igen: Der er ikke nogen dokumentation eller noget bevis i forhold til de påstande, der kommer fra USA,« siger han-

Hvorfor kommer de så med dem?

»For at beskytte deres egen industri. Og så er Huawei, når det kommer til politiske spørgsmål, en lille spiller i Kina, og USA har med al tydelighed nationale hensyn at se til.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis de ikke gør det, så gør udbyderen det... ellers bryder de loven:

§ 10. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal uden udgift for staten sikre, 1) at det tekniske udstyr og de tekniske systemer, som udbyderen anvender, er indrettet således, at politiet kan få adgang til oplysninger om teletrafik og til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af historisk teleoplysning og historisk udvidet teleoplysning, fremadrettet teleoplysning og fremadrettet udvidet teleoplysning, aflytning og teleobservation, jf. retsplejelovens kapitel 71 og 74, herunder, for så vidt angår fremadrettet teleoplysning og udvidet teleoplysning, at politiet kan få adgang, umiddelbart efter at disse oplysninger registreres, 2) at det tekniske udstyr og de tekniske systemer, som udbyderen anvender, er indrettet således, at det efter anmodning fra politiet er muligt at foretage aflytning og øjeblikkelig overførsel af telekommunikation til en anden medlemsstat efter artikel 18, stk. 5, litra a, sammenholdt med stk. 2, litra a og c, i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, 3) at de gatewaystationer, udbyderen anvender, er indrettet således, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester i andre medlemsstater, der benytter gatewaystationerne, har direkte adgang til disse, så det gennem sådanne udbydere er muligt at foretage direkte aflytning af telekommunikation på gatewaystationerne vedrørende personer, der befinder sig i den pågældende medlemsstat, jf. artikel 19 i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, og 4) at udbyderen har direkte adgang til gatewaystationer, der befinder sig i andre medlemsstater, og som udbyderen benytter, således at politiet gennem udbyderen har mulighed for at foretage direkte aflytning af telekommunikation på gatewaystationen vedrørende personer, der befinder sig her i landet, jf. retsplejelovens kapitel 71 og konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om de tekniske krav til udstyr, systemer og gatewaystationer som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Det påhviler udbyderen at bistå politiet ved gennemførelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde. Stk. 4. Det påhviler udbyderen at sikre, at politiets anmodninger om fremskaffelse af oplysninger om teletrafik samt historisk teleoplysning og historisk udvidet teleoplysning behandles straks og på en sådan måde, at hensigten med indgrebet ikke forspildes. Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler, hvorefter de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte krav til indretning af udstyr og systemer kan fraviges i særlige tilfælde, hvor tekniske eller praktiske hensyn nødvendiggør dette.

[Kilde](https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710...)

 • 8
 • 0

…hvis direktøren havde sagt at han IKKE kunne garantere 100%.

En sådan garanti er værdiløs. Dels fordi en mand i hans position ALDRIG ville sige noget andet, dels fordi han aldrig ville være inddraget i eller orienteret om bagdøre i hardwaren.

Men en skal jo være salgsdirektør for Huawei i Norden og Baltikum og det vil altid være vedkommendes lod at skulle komme med garantier, som der aldrig er en jordisk chance for at indløse.

 • 15
 • 0

Efter de sidste måneders skandaler er det vist mere sandsynligt at Amerikansk udstyr indeholder bagdøre til brug for NSA og venner. Ikke blot har de vist sig ligeglade med ikke-amerikaneres rettigheder (og amerikaneres, med omveje) og spioneret mod "venner" i handelsfonde, de har også National Security Letters hvor firmaer kan tvinges til at udlevere informationer og indoperere bagdøre, og ikke engang have lov til at fortælle at de har modtaget et sådan. Se evt. Lavabit sagen.

Det er ikke så mærkeligt at amerikanerne er paranoide overfor udstyr fra fremmede magter... Tyv tror hver mand stjæler".

 • 4
 • 0

Gud hvornår har det kikesiske styre og dets industri været ærlige

Aldrig er svaret vist ! Man skal ikke være naiv her

 • 2
 • 0

Vi taler om efterretning eller kontraefterretning, hvilket er tophemmeligt. Så at stille sådan nogle spørgsmå,l må være retorisk. Jeg ved godt at det kan lyde groft, nem man må være håbløs naive eller mindre bemidlet hvis man forventer et ærligt svar på et sådan spørgsmål.

Eksempel: Ja vores firma er tvunget, af vores regering, til at lave bagdøre i alle vores produkter. Og hvis jeg overlever denne udtalelse, vil jeg nu gå ud ag finde mig et nyt job. Og god fornøjelse med vores produkter - forresten.

Jeg vil personligt forvente at Kina og Rusland er mindst ligeså aggressiv i deres behov for at overvåge "de andre", som USA, sikkert værre.

Det er ikke chokerende at vi bliver overvåget. Det har alle os paranoide, altid vidst. Det er chokerende at verden bliver overrasket, når det bliver afsløret.

 • 2
 • 0

hmm... tyv tror hver mand stjæler...

@ Bjarne Astrup Super pointe. Det er simpelthen knusende godt.

Der er naturligvis forskel på at registrere en aktivitet og at se/høre indhold. Særligt hvis det er bevidst krypteret/hemmeligholdt kommunikation.

Alle med patentbar eller militære informationer ved jo nok allerede, at off-web/stand alone er sikrest.

Omvendt har vi jo en grundlov fordi vi ikke ønsker en big brother stat. Mon ikke det er på tide at se lidt nærmere på den danske terror-lov, og ved samme lejlighed få fokus på, hvad DK skal acceptere af grundlovsbrud i DK fra fremmede magter inkl. allierede?

 • 2
 • 0

Lidt samme situation som Irak og Saddam (uden sammenligning i øvrigt).

Man kan give adgang til kontrol i telefonen og systemerne, men er kineserne dygtige nok til at skjule det, så kan man jo ikke finde det.

Så intet overraskende her.

 • 2
 • 0

Nej, i mange år var vi naive at tro på at amerikanerne var det, indtil det modsatte kom frem. Vi kan roligt regne med at alle der har mulighed for det, kigger med, om de så er hvide, gule eller røde. Når vi så har gjort os det klart, kan vi prøve at tage vores forholdsregler eller leve med det.

 • 0
 • 0

Nej, i mange år var vi naive at tro på at amerikanerne var det, indtil det modsatte kom frem. Vi kan roligt regne med at alle der har mulighed for det, kigger med, om de så er hvide, gule eller røde. Når vi så har gjort os det klart, kan vi prøve at tage vores forholdsregler eller leve med det.

 • 0
 • 0

synes ellers der var en udbredt holdning til NSA's overvågning, at hvis vi ikke havde noget at skjule, så var det nok OK. Til folk med den holdning vil jeg spørge - er det i orden at kineserne overvåger de samme "metadata"? For de bekæmper jo også terror. Nej - privatlivet er vist ophævet ved stiltiende accept fra højeste sted i DK.

-Lorenz

 • 0
 • 0

........modsat politiet der skal have en dommerkendels først.......privatlivets fred.......rend mig.

Lad dog kineserne spilde deres tid med at finde ud af, om jeg taler i kode når jeg ringer til min bror og ønsker ham tillykke med fødselsdagen:)

Amerikanerne har jo vist at de ikke kan styre deres egne efteretningstjenester. Gad vist hvad NSA koster det amerikanske samfund.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten