Hovedstaden nedlægger sit spritnye blodprøvelaboratorium

Efter fire måneder lukkes nu et splinternyt og fuldautomatisk analyseanlæg til 9.500 daglige blodprøver, der er det mest avancerede fra Siemens noget sted i verden. Ingen ved, hvad der skal ske med det.

Efter blot fire måneders drift har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet at nedlægge det spritnye blodprøveanlæg RHEL (Region Hovedstadens Elektive Laboratorium). Det skulle have givet besparelser på ti millioner kroner om året og er det mest avancerede, Siemens har installeret noget sted i verden.

Ifølge formanden for regionsrådets sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), er beslutningen om at nedlægge anlægget taget på baggrund af en rapport udarbejdet af Cowi, som viser, at regionen kan spare 40 millioner kroner årligt ved i stedet at lade hospitalerne selv stå for blodprøveanalyserne.

Læs også: Nyt blodprøveanlæg skal spare samfundet for millioner

Det fuldautomatiske anlæg, som er designet af Siemens Healthcare Diagnostics, er specielt fremstillet til lokalerne i RHEL og beregnet til at kunne betjene 20 procent af Danmarks befolkning. Hvad der skal ske med anlægget, når RHEL’s lokaler er afviklet ved udgangen af 2015, er uvist.

»Så vidt muligt vil vi forsøge at genanvende udstyret. Måske kan det bruges på et af hospitalerne, som nu skal overtage arbejdet med at analysere blodprøverne,« siger Karin Friis Bach.

Det er dog ikke så ligetil, mener direktør for Siemens Healthcare Diagnostics Birgit Eskildsen. For det første er det bygget til at analysere helt op til 9.500 blodprøver dagligt.

»Nogle af modulerne vil muligvis kunne bruges andre steder. Men hele anlægget har jeg svært ved at se, hvordan man skal finde anvendelse til på et enkelt hospital, der ikke har brug for så stor kapacitet,« siger Birgit Eskildsen.

Hun lægger ikke skjul på, at hun ærgrer sig over, at anlægget kun har nået at være i drift i fire måneder, før regionen beslutter at afvikle hele centret.

»Det er virkelig ærgerligt. Det har taget noget nær et halvt år med medarbejdere i døgndrift at installere anlægget i Pilestræde,« siger Birgit Eskildsen.

Det har ikke været muligt at få oplyst prisen på anlægget. Men betalingen sker igennem en såkaldt vedligeholdelsesaftale, hvor Region Hovedstaden betaler månedlige afdrag over ti år.

Beslutningen om at nedlægge det centrale laboratorium, som analyserer blodprøver og elektrokardiogrammer, blev taget på det seneste regionsrådsmøde den 23. september. Her angav regionsrådsformand Sophie Hæstrup Andersen (S) den begrundelse, at der var fundet overskydende mandskab til den slags opgaver ude på regionens hospitaler.

Region Hovedstaden forventer at kunne spare 40 millioner kroner årligt ved at lægge analyseopgaverne ud til hospitalerne igen. Besparelserne opnås til dels ved at lade det overskydende personale på hospitalerne klare opgaven. Pointen i det fuldautomatiske anlæg var ellers at spare den tid, som det tager at udføre analyserne manuelt.

Den ekstra kapacitet på hospitalerne kan imidlertid ikke spares i stedet, forklarer Karin Friis Bach, da medarbejderne også udfører analyseopgaver, som ikke kan gøres i et automatisk anlæg.

Ifølge rapporten kan der ved nedlæggelsen af laboratoriet samtidig spares på huslejen på lejemålet i Pilestræde i København. Dog vil Region Hovedstaden bibeholde et centralt sted, hvor borgerne kan få tappet blod, så der skal findes et nyt lejemål til formålet.

Læs rapporten her:

Kommentarer (53)

Vi sparer 10 millioner på anlægget og 40 millioner på at nedlægge det igen.

Gør grin med det 1:
Altså en besparelse på 50 millioner :-)

Gør grin med det 2:
Hvordan fan kan det lade sig gøre, at de to beløb er forskellige? Hvis man sparer 10 millioner på anlægget, må det øge omkostningerne med 10 millioner at nedlægge det og gå tilbage til tilstanden før anlægget. Ellers er det pærer og bananer der blandes sammen, eller mindst et af beløbene er forkerte.

Igen et offentlige cirkus jeg skal betale for. Tænk hvad vi kunne gøre for hjemløse i stedet for at spilde pengene på et anlæg vi kasserer efter 1 års brug. Og det er ikke engang AnsaldoBreda der står bag.

Komisk!

 • 47
 • 2

Jeg tror altså at det er nødvendigt at få vent det her rigtigt i hovedet.

Projektet er en succes, i det pengene er brugt og dem der skal tjene på dette, har tjent.

Det næste trin er jo at os borgere, der har betalt for det, skal begynde at nyde fordel af det og det er uden for projektet. intention. Vi er, som man dagligt kan læse mellem linjerne, fuldstændig overflødige, sheeple der kynisk ofres til fordel for de få.

Og hvis man tror at oligarkiet vil tillade en demokratisk proces, med risiko for at sive magt til folket, så er man, desværre, nok håbløs naive.

Ærgerligt at vi ikke har tradition for revolution i dette lille (med kærlig tone) selvfede land.

 • 23
 • 6

Såfremt den nye beregning er korrekt, så er det en klog beslutning der er taget. De penge der er brugt på anlægget skal ikke tages med i analysen af om det er en god idé at skrotte modellen og i stedet bruge sygehusenes personale. Den nye beslutning er den rigtige og dem der har taget den skal hyldes for den, ikke kritiseres. Alt andet bygger på sunk cost fallacy, ligesom folketingets utrolige modvilje til at dræbe IC4.

Såfremt hele historien passer, så ligger fejlen i en ufuldstændig analyse af personaleforbrug på tværs af laboratorier hos Københavns Kommune og regionen inden indkøbet af det moderne Siemens anlæg.

 • 28
 • 3

Det næste trin er jo at os borgere, der har betalt for det, skal begynde at nyde fordel af det og det er uden for projektet. intention. Vi er, som man dagligt kan læse mellem linjerne, fuldstændig overflødige, sheeple der kynisk ofres til fordel for de få.

Og hvis man tror at oligarkiet vil tillade en demokratisk proces, med risiko for at sive magt til folket, så er man, desværre, nok håbløs naive.

http://xkcd.com/610/

Occams og Hanlons rageknive: Hvad er mest sandsynligt: En stor bevidst konspiration fra en indspist gruppe af storkapital (Siemens), politikere (regions- og kommunepolitikere) og bureaukratiet? Eller en mangelfuld første analyse af økonomien ved det centrale Siemensanlæg vs lade hospitalerne tage sig af sine egne blodprøver?

Og for guds skyld, væk aldrig the sheeple.

http://xkcd.com/1013/

 • 13
 • 0

Er det et eksempel på at centraliseringen ikke nødvendigvis giver økonomisk bonus? Jeg tænker straks på om det samme vil gøre sig gældende for supersygehusene - vil de også blive splittet op igen, fordi der er for langt til de store centrale steder?

Jeg tænker også tilbage til dengang man rettede vandløb ud. Efter et stykke tid gik det så op for folk at de skulle sno sig, ellers gik miljøet i vandløbene i stykker.

Jeg har ikke lyst til at forestille mig det enorme spild af penge - hvorfor fik man ikke Cowi til at udfærdige den rapport INDEN man købte anlægget? Eller mere relevant - hvad har ændret sig siden at det nu ikke længere kan betale sig at have det anlæg? Artiklen nævner at der er fundet ekstra mandskab på hospitalerne, men det er vel næppe den eneste forklaring, for hvis man på magisk vis lige kan finde mandskab til at spare 40 millioner, så er der nogle helt andre problemer der også lige skal tackles!

 • 33
 • 1

Lad os håbe at de har husket at medregnet den månedlige vedligeholdelsesaftale, som løber over 10 år, da de regnede ud at de kunne spare 40 millioner.

Og hvis de så endelig har gjort dette, så er det trist at tænke på at de kunne have sparet mange penge ved helt at undlade at opføre systemet.

Hvad jeg dog mest frygter for, er at hele anlægget og de 10 års vedligeholdelsesaftale er blevet afskrevet nu her, og ikke medtaget i besparelsen.

 • 16
 • 2

Var det ikke deres fyringer der ville give de 10mio i besparelse i første omgang? Har man glemt at fyre dem?

Eller overvejet at bruge dem til at gøre resten af sygehuspersonalet mindre stresset, så de ikke løber forvirret rundt og aldrig har tid til patienterne

Hvad vil man nu gøre med det overskydende mandskab fra blodprøvelaboratoriet?

 • 22
 • 1

det så der siger, at det offentlige ikke kan spare penge...?

Et godt eksempel på, hvordan politikerne er afkoblet fuldstændigt fra ethvert ansvar med deres omgang med borgernes penge. Borgerne er nu vænnet til at ofre sig velvilligt uden at stille nogen til ansvar.

Sad but true.

 • 20
 • 1

Så er der inviteret til det stor show, hvor man fra det offentliges side igen viser sine fantastiske evner til at styre!!!!!!!!!!!!! Kun det faktum, at jeg bla. betaler for denne uduelighed, kan få mig til at få armene ned og holde op med at grine!

 • 10
 • 2

Hvad med at flytte anlægget over i et IC4 tog? Så kan det køre (=blive trukket) rundt i hele landet og folk kan få taget unødvendige blodprøver....

 • 12
 • 1

Occams og Hanlons rageknive: Hvad er mest sandsynligt:

http://ing.dk/artikel/det-nye-oligarki-sid...

Det godt at vi har nyhederne til at fortælle os at det er terroristerne der er den virkelige sammensværgelse og det egentlige problem.

alt andet er bare helt tilfældigt og den skønne neoliberalisme der på helt naturligvis regulere sig selv, som penge profeten Milton Friedman sagde at den ville - godt for os...

http://xkcd.com/610/ Jaaa, den er godt nok selvhøjtidelig. Hvem tænker da sådan om sig selv - monstro???

 • 2
 • 7

Eller overvejet at bruge dem til at gøre resten af sygehuspersonalet mindre stresset, så de ikke løber forvirret rundt og aldrig har tid til patienterne

Du risikerer jo at sygehuspersonalet får adskillige minutter hvor de sidder og laver ingenting eller at de sidder og laver noget så uproduktivt og overflødigt, som at tale til hinanden - det kan vi sørme ikke bruge ressourcer på....

I vejle lukker man nu skadestuen om natten, det spare man 1½ million ved. Dividere det med de menneskeliv der går tabt på turen til Kolding og du har prisen på et menneskeliv....

 • 12
 • 2

Hvorfor bliver det ret indlysende spørgsmål: Hvorfor fik i ikke COWI til at lave denne analyse INDEN laboratoriet blev bestilt - og hvorfor gik man i gang med undersøgelsen EFTER i det hele taget?

 • 18
 • 0

...en gang uvidende brok!
Måske var det en ide, at nogle af ovenstående ulejligede sig med at sætte sig lidt ind i tingene inden automatpiloten går på.

Måske er der en solid grund til at lukke KPLL (aka de praktiserende lægernes tag-selv-bord)...

Når chancen er der politisk er det med at slå til.
Så er små 40 mio. kr. hamrende ligegyldigt; de er småpenge på den lange bane.

PS: @Ejvind: Lær lige din geografi først inden du laver landsdelsmudderkastning...

 • 3
 • 15

Det ser ud til, at der kan spares 10 Mkr ved at oprette et center. Derefter kan der spares 40 Mkr ved at nedlægge det. Det bliver 50 Mkr. Jeg synes, at vi skal finde flere nye laboratorier/projekter el. lign. og så lave den samme procedure. Eller måske undlade at gennemføre det fysiske, for det er langt hurtigere at foretage en virtuel opbygning og nedlæggelse....

 • 12
 • 1

Hvem lavede undersøgelsen, inden der blev investeret i det nye anlæg?
Jeg har selv fået foretaget en "uvildig" undersøgelse af et rådgivningsfirma. Det var helt naturligt, at firmaet spurgte mig, hvad undersøgelsen skulle vise - og ikke overraskende blev konklusionen, som ønsket.
I mange af disse undersøgelser indgår så mange variable, at man kan få den konklusion, man ønsker blot ved at vægte og fortolke hver af de variable i den retning, man ønsker.

 • 12
 • 0

En straffesag ville være ønskelig i sådanne sager. Politikerne burde i det mindste hæfte med hele deres private formue ved oplagte tåbelige, uansvarlige, for det offentlige kostbare beslutninger. Udelukkelse fra politiske hverv på livstid burde også overvejes.

 • 13
 • 3

Regionen sparer, pengene kan åbenbart hentes i en anden kasse (selv om det er os, der betaler det hele). Iøvrigt fremmer det beskæftigelsen, hvis prøverne skal laves manuelt (og fejlprocenten, men det er nok ikke indregnet, det er jo kun borgerne, at fejlene går ud over).

 • 8
 • 0

40 mio. kr. hamrende ligegyldigt; de er småpenge på den lange bane.


Sludder og vrøvl, 40 millioner er aldrig småpenge og det drejer sig ikke så meget om at debattørerne ikke har sat sig "ordenligt" ind i stoffet. Essensen i det hele rammer Morten Andersen meget præcist; hvorfor hulen har COWI ikke været ind over noget før.
Skødesløs omgang med offentlige midler burde udløse frihedsstraf (IC4, POLSAG, CSC, Melodi gran prix og jeg kunne blive ved - udygtighed, udygtighed og atter udygtighed).
Når man tænker på hvad man som privat aktør skal iagttage for at geberde sig korrekt i forhold til myndighederne, er det beskæmmende hvor skødesløst og uansvarligt (usanktioneret vel og mærke) myndighederne selv agerer.

 • 10
 • 0

Ud over det dumme i at lave et laboratorium i den indre by, som kræver en masse kørsel fra regionen ind til København, så skriger dette til himlen.
Mon det blot er en chef der er blevet skiftet ud, som så har lavet et nyt regneark. Den første er sikkert blevet forfremmet op i systemet for de 10mill. han sparede. Den der nu nedlægger det og sparer 50mill. får sikkert en lynkarriere, så det bliver spændende hvad den næste udvikling bliver.
Jeg tør næsten ikke foreslå det, men det bliver sikkert en udlicitering af analysearbejdet.

 • 13
 • 0

"Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges" sagde A. P. Møller.
Det er svært for udenforstående at vurdere om etableringen af det nye blodprøvelaboratorium, burde være sat på standby, umiddelbart efter september 2013 rapporten, fra Cowi. Noget tyder på at der havde været tid til det.
Nu skal det så også huskes at nedlæggelsen af det nye blodprøvelaboratorium "blot" er en følge af den overordnede politiske beslutning om at decentralisere hele centret.
Interessant er det dog at lokale sygehuse, som skrevet sidst i rapporten, gerne byder ind på opgaven, med centrale funktioner...
Mon ikke forløbet giver anledning til yderligere at se på om ledelsen af det danske sygehusvæsen er forankret det rigtige sted?

 • 4
 • 0

Jamen så forventer jeg, at du giver mig 40.000.000 kroner - jeg har nemlig en lang bane.
Hvis nogen kaldte dig en tåbe, ville jeg finde det problematisk at modsige dem

@Albert: Som minimum burde det kræves, at du sætter dig ind i tingene.
Især inden du fremfører bemærkninger som ovenfor - men OK: Her behøver du heller ikke at stå til ansvar for mere end hvad dine evner rækker.

Jeg har ikke skrevet noget om at de 40 mio var givet godt ud, vel?

Det så mange her i tråden ikke fatter er hvilken plads KPLL har haft for især de praktiserende læger.
Det er i det lys lukningen skal ses: Er det virkelig så meget at forlange?

 • 1
 • 9

@Albert: Som minimum burde det kræves, at du sætter dig ind i tingene.

Hvad er "tingene"?

Så vidt jeg kan se, er der tale om, at man først etablerer et laboratorium og derefter undersøger, om der findes en bedre løsning.

Du skrev "Så er små 40 mio. kr. hamrende ligegyldigt; de er småpenge på den lange bane."

Det er ret sjældent (vistnok 3. gang i år) jeg ser noget så tåbeligt.

10 millioner eller 40 millioner eller 100.000 kroner spildt er aldrig småpenge, eftersom når man spilder et mindre beløb tilstrækkelig mange gange - som det sker når folk disponerer over penge, de ikke selv skal betale - så bliver beløbet stort, især på den lange bane.

Det trivielle, men sande ordsprog "mange bække små giver en stor å" er dig måske ubekendt?

 • 6
 • 1

@Jens Det ser ud til at du har en inside viden om hvad der ligger bag denne åbning og derefter nedlæggelse. Antyder du at motivet er politisk for at få skovlen under de praktiserende læger ? Kan du være en smule mindre indforstået og beskrive hvordan situationen ser ud når man sidder med en viden som ikke er at finde i artiklen. Det kunne måske bringe debatten videre.

Hints, Hvad er KPLL ? Hvorfor er det et tag selv bord ? Findes det stadig og hvad er forbindelsen til RHEL

Som udgangspunkt er det da relevant at spørge hvad der har ændret sig på 4 mdr der gør en ellers fornuftigt investering i automatisering til en dårlig forretning. Artiklen er ret svag på det punkt.

 • 9
 • 0

Man ville kunne lave nogle helt nye ting forskningsmæssigt hvis man kunne køre 9½ tusind blodprøver dagligt.
Spørg Novo Nordisk Fonden eller Lundbeck Fonden om ikke de vil betale for vedligeholdelse og så kunne de udlåne det til danske forskere der ville lave forsøg som ellers ikke ville være praktisk mulige.

 • 0
 • 0

Det er ret sjældent (vistnok 3. gang i år) jeg ser noget så tåbeligt.

@Albert: Så burde du overveje nye briller ;-)

Måske er det fordi laboratoriet alt for længe har været en pengemaskine for især de praktiserende læger (ok, nu bliver jeg skudt!)

Derfor.

Historien - investeringen til trods - er blot et forsøg på at få omgjort en beslutning der i bund og grund er fornuftig nok. På den lange bane.

Men det tækker ikke rigtigt i din noget begrænsede verden, vel?

@Jørn:
Se på http://www.kpll.dk/

Resten er med lidt omhu til at finde hvis man ulejliger sig.

 • 0
 • 6

@Jens
Det lader til at du har viden om en del info der er tilgængelig for meningmand.
Enten bør du linke til info mm - istedetfor dit uld i mund - eller lade være med at kommentere. Det der besserwizzen øger ikke din troværdighed.

 • 7
 • 0

Jeg tænker også tilbage til dengang man rettede vandløb ud

Fældede vejtræer, og lange snorlige vejstrækninger, så folk faldt i søvn. Ligeledes nedlæggelse af rundkørsler og etablering af lyskurver.. frem og tilbage er lige langt siger man, men det er lyv.

Fejlvurdering eller forkert beslutning koster X i etablering, tabet pga. fejl koster Y i tidsperiode, og ændringer af fejl koster Z i tidsperiode indtil endelig skrotning.

Totalt blev prisen 50-200% mere end beregnet, og projekt er før Y ikke rentabelt eller pga. for lang tidshorisont forældet og skulle så aldrig have været iværksat.

Skrider det i alvorlig grad.. træk stikket. Sunk costs er sket og kan ikke reddes.. Tab af 'ansigt' og røde øre må forventes, og er årsagen til at enhver amatør fortsætter og går planken ud.

 • 1
 • 1

Det lader til at du har viden om en del info der er tilgængelig for meningmand.
Enten bør du linke til info mm - istedetfor dit uld i mund - eller lade være med at kommentere. Det der besserwizzen øger ikke din troværdighed.

@Dalsgaard:
Se længere oppe: Jeg kommenterer på debatniveauet her. Men det er ikke min opgave at udbrede mig om viden, debattører som minimum burde sætte sig ind i inden de udgyder deres meninger.

Bent brokker sig over beslutningen - uden at have taget notits af hvad anlægget har kunnet skovle ind af indtægter til brugerne (betalt af netop offentlige midler). Men han har også tidligere haft svært ved det med 'samf'økonomi'.

Claus W harcelerer over forbruget af offentlige midler - med den sædvanlige dagsorden, at det offentlige da sagtens kan spare (det kan det så sandelig også - nemlig her)

Ejvind A starter landsmudderkastning.

Abert kalder mig en tåbe...

Kun Anders J er inde på en reel økonomisk analyse (point for det).

Med det niveau er jeg rimelig glad for at få alle de tommelfingre ned. Jeg finder blot niveauet helt ude af tråd med det jeg ville forvente af længerevarende (ud-)dannede ingeniører mv.

 • 0
 • 4

Nogle af kommentarerne "forstår" åbenbart hvordan man afholde en udgift til en besparelse og derefter spare endnu mere ved at annullere besparelsen. Og så medregner vi endda ikke de allerede afholdte udgifter til omlægningen.

Jeg forstår det ikke.

 • 6
 • 0

Jeg forstår det ikke.

Rigtig. Set isoleret økonomisk på det, er det spild af penge, og det burde også koste... Det er blot ikke det perspektiv, det skal ses i.

Hint: De praktiserende læger ser sig stadigvæk som private næringsdrivende. Men det er nok den eneste gruppe af fagfolk, der med overenskomsten med sygesikringen stort set selv kan bestemme deres løn.

Ok - nu står pelotonen uden for min dør og tager ladegreb ;-)

 • 1
 • 5

Occams og Hanlons rageknive: Hvad er mest sandsynligt:

http://ing.dk/artikel/det-nye-oligarki-sid...

Det godt at vi har nyhederne til at fortælle os at det er terroristerne der er den virkelige sammensværgelse og det egentlige problem.

Hvor i den netværksanalyse finder du Københavns Kommune, Region hovedstaden og PLO-Hovedstaden? Og hvad har terrorisme overhovedet med noget at gøre?

Når du ønsker at argumentere for at en specifikt situation (ændringen af hvordan blodprøver skal analyseres i København) blot er en konsekvens af en mere generel tilstand (at en stor del af den globale økonomi er centreret på et begrænset antal spilleres hænder), så skal du vise at det er en FORBINDELSE imellem de to lag. Det venter jeg nok forgæves på...

http://xkcd.com/610/ Jaaa, den er godt nok selvhøjtidelig. Hvem tænker da sådan om sig selv - monstro???

Alle der i alvor taler om sheeple. Hele konceptet er jo at langt de fleste ubevidst lader sig drive rundt af skjulte konspirationelle kræfter, som kun ytreren og en lille brøkdel af ligesindede har gennemskuet.

 • 0
 • 0

@Jens Tak for linket, det besvarer et par spørgsmål. Dog ikke det mest påtrængende: hvorfor er det en god forretning på længere sigt at nedlægge RHEL? Og hvorfor indså man ikke dette inden den store investering?

Systemet med de praktiserende læger som selvstændige erhvervsdrivende tror jeg ikke på er godt, men hvad har det med RHEL at gøre og hvorfor er du bange for at blive skudt ved daggry for at påpege det åbenlyse at de nogen gange udnytter dette system til at berige sig på samfundets bekostning?

Jeg siger også mindre uld i mund og mere klar tale!

 • 5
 • 0

Citat fra det dokument Jens H henviser til:
"RHEL er det tidligere Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL), der oprindelig blev stiftet i 1922 af Københavns praktiserende læger med det formål at sikre lægerne de bedste muligheder for diagnostik og behandling af deres patienter.
Siden 1994 har KPLL været drevet i et samarbejde med Københavns Kommune, Københavns Amt og lægerne i de to områder. Fra 2007 i et samarbejde med Region Hovedstaden og de praktiserende læger.
Pr. 01.01.2013 ophørte KPLL som en selvejende institution og overtoges af Region Hovedstaden som RHEL."

Jens Haugaard - du skriver: "Måske er det fordi laboratoriet alt for længe har været en pengemaskine for især de praktiserende læger "
Hvordan er mekanikken i den maskine ?
mvh
søren

 • 1
 • 0

@Jens: Der er en del der ikke klæder debatten, men derfor synes jeg du burde komme med det du ved. Ellers er du jo bare lige så useriøs selv. At argumentere udfra viden som man bevist holder for sig selv er ikke befordrende.

Jeg ved heller ikke hvor fra du har af de andre i tråden er (u)dannede ingeniører. Der er vist ikke krav om at man skal være ingeniør for at oprette sig som "bruger".

Med de konstruktive briller var jeg faktisk interesseret i at høre/se links til info der kunne underbygge dine postulater - men forgæves.

ha en god aften

 • 3
 • 0

Det er lidt sjovt at læse rapporten, da den jo indeholder nogle konklusioner som kan lede hen mod at sygehusene i Regionen har haft mulighed for at kommentere inden den blev skrevet. Sygehusene vil jo have en fordel af at der i rapporten står at RHEL/KPLL skal lukkes, da de så vil få prøverne og dermed midlerne der følger med fra Sygesikringen som betaling. Kan man forestille sig at den rapport ikke er 100% objektiv?
Jeg mindes at der tilbage i slutningen 00'erne blev udarbejdet en rapport af et revisionsfirma der viste at det daværende KPLL var det mest effektive laboratorium i Danmark. Sjovt hvis dette har ændret sig så markant på ganske få år?
Dette kunne igen lede en til at tro at indholdet af Cowi rapporten og specielt konklusionen var "bestilt" på forhånd.

 • 4
 • 0

Først brugte Region Hovedstaden 40 mill kr. Og 4 mdr. Senere bliver det hele lukket ned. Det er mine penge de bruger og så sidder der nogen politikker der er fuldstændig inkompetente og beslutter at nu skal det hele lukkes. Der er da helt sikker også en kontrakt der skal overholdes, så det kommer nok til at koste os endnu flere millioner.
I skulle fyres hele bundet, hvis det havde været på det privatarbejdsmarked var I blevet fyret allerede den 23. September 2014

 • 7
 • 1

Pludselig har hospitalerne ledig kapacitet, og hvis RHEL består, vil de få endnu mere ledig kapacitet, som de skal gøre noget ved, og det ønsker de ikke.
Det automatiske analyseudstyr vil spare tid og mange penge, hvis det erstatter manuelle analyser. Det er en udvikling, der ikke kan stoppes. Derfor kan det ikke være rationelt eller økonomisk klogt på den lange bane at nedlægge RHEL - ligegyldigt hvad COWI rapporten siger.
Flyt istedet udstyret til et af hospitalerne og skær overflødigt mandskab fra på de øvrige. Det vil spare flere penge end at nedlægge RHEL.
Hvis Regionen skrotter dette moderne effektive analyseapparatur, som er fremtiden, og spilder de knappe økonomiske ressourcer, så har den udvist uduelighed og manglende omhu med borgernes penge og så bør Regionen nedlægges og beslutningstagerne retsforfølges!

 • 5
 • 1

Ja Allan - det er præsis det jeg forsøger at sige med mit indlæg. Det virker som om nogle fra hospitalerne har været med til at skrive konklusionen, da den sørger for at de lige nu ikke skal skære deres hospitaler til.
At det med alt sandsynlighed er mere rentabelt at fastholder centraliseringen på RHEL og lukke nogle af ringvejshospitalerne i stedet er ikke med i overvejelserne.

Hvis man tænker på hvormange hospitaler der ligger inden for meget få kilometer i Kbh i sammenligning med afstandene omkring superhospitalet i Gødstrup kan man undre sig hvad bevæggrunden er i Kbh.

 • 2
 • 0

Som en af de bioanalytiker der arbejder KPLL undskyld RHEl vil jeg sige jer tak for jeres saglige kommentarer ang. lukningen af vores arbejdsplads.Vi er alle totalt uforstående over, at noget der er så velfungerende som vores laboratorium skal lukke og er dybt fortvivlede. Bare der havde nogle som jer der havde været på banen inden beslutninger blev taget.

 • 1
 • 1