Hovedpinepiller drøner direkte gennem rensningsanlæg

Rester fra lægemidler driver rundt i så høje koncentrationer i danske vandløb, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) opfordrer Miljøstyrelsen til at holde nærmere øje med bestemte stoffer.

DMU har blandt andet fundet rester af smertestillende præparater som Paracetamol og Ibubrofen, samt en række antibiotika og desinfektionsmidlet Triclosan, der bruges i tandpasta og hudcreme.

I alt er 14 stoffer fundet i et omfang og/eller en koncentration, som får DMU til at opfordre Miljøstyrelsen til at overvåge stofferne gennem det nationale overvågningsprogram Novana.

Screeningsundersøgelsen er foretaget flere steder i landet, herunder København, Fyn, Nordjylland og Vestsjælland, og omfatter 31 lægemidler ved rensningsanlæg, dambrug og gylleudbringningssteder.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at lægemidlerne vandrer uhindret gennem rensningsanlæg.

Høje koncentrationer af smertestillende piller

I det urensede spildevand blev der fundet 15 af de 31 undersøgte lægemiddelstoffer, mens 13 af stofferne stadig var at finde i det rensede spildevand. Heraf fandtes 10 lægemiddelrester i så høje koncentrationer, at der er behov for øget overvågning, fremgår det af rapporten.

Eksempelvis blev rester af hovedpinepillen Paracetamol i en enkelt prøve fundet i en koncentration, »der efter forventet naturlig fortynding stadig var tre gange højere end den koncentration, hvor stoffet forventes ikke at have nogen effekt på miljøet,« lyder det i en sammenfatning fra DMU.

Undersøgelsen bekræfter tidligere års undersøgelser, der har vist, at lægemiddelrester er et problem i naturen. Tilstedeværelsen af små mængder antibiotika kan nemlig medføre resistens hos nogle bakterier. Når bakterierne gør os syge, kan de ikke længere bekæmpes med det bestemte antibiotikum.

I andre tilfælde har lægemiddelrester i form af hormoner forstyrret kønsudviklingen hos fisk.

Udledningen af lægemiddelrester fra rensningsanlæggene bindes i flere tilfælde også i spildevandsslam, der senere spredes på markerne. Det gælder især stoffet triclosan, der i lighed med tidligere undersøgelse, blev fundet i høje koncentrationer i slammet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og hvordan er det lige med indholdet af resistente sygdomsfremkaldende mikroorganismer. De skulle jo nødigt ud i vildtfuglebestandene der lever tæt på udledningen fra vore renseanlæg. mvh Torben Sønnichsen BioLiving

 • 0
 • 0

Acetylsalicylsyre er ikke nævnt. Er det fordi det ikke er målt? Hvis ikke, må man konstaterer at vi må væk fra brugen af nymodens smertestillere og tilbage til det gode gamle Acetylsalicylsyre som hedder Asperin ude i verden.

 • 0
 • 0

I screeningsundersøgelsen opfordrer DMU også til, at Salicylsyre overvåges nærmere, da dette også er fundet i høje koncentrationer i udløb og slam fra rensningsanlæg. Salicylsyre er et nedbrydningsprodukt fra acetylsalicylsyre som også findes i hovedpinepiller. Så Asperin er nok heller ikke løsningen.

MVH Thomas Djursing

 • 0
 • 0

Salicylsyre er et naturstof der forekommer overalt i planteriget, i blåbær og tyttebær, i juice og i særligt høje koncentrationer i pilebark - og piletræer vokser jo netop i vandmiljøet. Mængden der kommer fra hovedpinetabletter må udgøre en forsvindende lille del i forhold til hvad der produceres i naturen. Man skal også være opmærksom på at mange almindelige antibiotika-lægemidler, såsom penicillin, tetracyclin osv. er naturstoffer der produceres i meget store mængder i naturen. Ligeledes er nogle af de mest giftige forbindelser som anvendes i kræftbehandlingen også naturstoffer der f.eks. findes i taksplanter, stauder og sommerblomster mv. - altså forekommer i enorme mængder i vore nære omgivelser. Der også fyldt med alle mulige naturlige østrogene og kræftfremkaldende stoffer i naturen - og vi indtager dem i vore fødevarer mv.

Dvs. der foregår en drabelig kemisk krig mellem planter, insekter og mikroorganismer i naturen med alle disse stoffer - nogle organismer er resistente og andre er ikke, nogle har resistensgener andre har ikke. Nogle af stofferne produceres formodentlig også for at skade/afskrække højere dyr - heriblandt mennesker. Da der forekommer hundredetusindvis af sådanne stoffer findes der også et tilsvarende antal 'resistensgener' i naturens organismer. Det vigtige spørgsmål er om udledning af stofferne fra rensningsanlæg fører til udvikling af resistens, der kan spredes til sygdomsfremkaldende mikroorganismer eller om betydningen er bagatelagtig, når man ser på hvad der allerede forekommer af disse stoffer og korresponderende resistensgener i naturen og vore nære omgivelser. Forekomsten af disse stoffer i rensningsanlæg mv. er således ikke i sig selv foruroligende. Om der er et problem afhænger af mange forskellige faktorer.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten