Hormonforstyrrende stoffer fundet i pizzabakke: »Vi mangler lovgivning«

Forskere på DTU Fødevareinstituttet har via en ny screeningproces fundet hormonforstyrrende kemikalier i en pizzabakke af genbrugsmateriale og et antiandrogent kemikalie i nyfremstillet papir til sandwiches.

Blandt andet fandt man klare spor af bisphenol A – et stof, som f.eks. bruges til at fremstille termotryk på kasseboner fra butikker, og som i 2016 blev klassificeret som reproduktionsskadeligt af EU. Det danske forbud mod bisphenol A i produkter til børn under 3 år blev i denne uge udvidet til hele EU.

Når hormonforstyrrerende stoffer benyttes i pap, så følger de med over i de genanvendte materialer til eksempelvis pizzabakker, som er et sammensurium af adskillige materialer. Ifølge DTU-forskere viser en migrationsanalyse, at alle stofferne risikerer at vandre videre over i fødevaren.

Generelt problem

Hvor der i højere grad bliver reguleret fra EU's side på plastområdet, er reguleringerne af pap- og papiremballage en anelse mere svævende i forhold til at klarlægge grænseværdier. Her skrives der, at »materialer må ikke videregive bestanddele i en mængde, som er skadelig for menneskers sundhed« – uden nærmere specificering af, hvilken mængde det er.

»Vi har de kvalitative regler – at der ikke må afgives stoffer i mængder, der er sundhedsskadelige for mennesker – men der mangler i meget høj grad nogle kvantitative bestemmelser, som producenterne kan rette sig efter,« siger Gitte Alsing, seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet.

»Der er ingen EU-grænseværdier for pap og papir, og på den måde bliver det meget et skøn af, hvad der er sundhedsskadeligt,« siger hun.

Og når man ser på genbrugspap, så vil det være et generelt billede, at et stof som bisphenol A optræder:

»Bisphenol A er en meget klassisk komponent, som vil findes i recirkuleret pap og papir. Hvis det er fremstillet ud fra genbrugspap og -papir, så vil man typisk finde bisphenol A,« siger Gitte Alsing.

Producentens incitament

Som det er nu, er det i høj grad op til producenten selv at sørge for, at de stoffer, som indgår i emballagen, ikke er til skade for mennesker.

»Det er producentens ansvar at vurdere, om der er risiko for, at der sker for stor afsmitning af de kemiske stoffer fra emballagen til fødevarerne,« siger Mette Holm, biolog ved Fødevarestyrelsen.

Når der ikke er en fastlagt grænseværdi, hvordan sikrer I jer så, at der ikke sker for stor en afsmitning?

»Der er f.eks. fastlagte grænseværdier for plast, som producenterne kan læne sig op ad, når det gælder pap- og papiremballage. Vi ser på, om producenterne selv har lavet vurderinger eller fået leverandørerne til det. Opdager vi så, at der sker afsmitning i for høje mængder, så træder den almindelige tilsynsførelse i kraft. Alt efter alvoren gives der så enten påbud eller foretages en tilbagetrækning af emballagen eller fødevarerne.«

Men det virker lidt, som om det er relativt upræcise krav. Mangler der lovgivning på det her område?

»Vi savner helt bestemt specifik EU-lovgivning på det her punkt. Det ville gøre det langt nemmere for virksomhederne at vurdere deres produkter, hvis de præcist er klar over, hvilke stoffer de skal undersøge mængden af hos deres leverandør. Men man skal huske på, at det er migrationen af kemikalierne til fødevarerne, som er det vigtige. Bare fordi at noget emballage har et farverigt tryk eller er lavet af genbrugsmaterialer, er det ikke ensbetydende med, at kemikalierne ender i fødevaren.«

Og for at sætte det hele i perspektiv, så er mænds sædkvalitet over de seneste 40 år halveret. En stor del af grunden til dette skal findes i netop de kemiske stoffer, som vi dagligt indtager – blandt andet dem, som kan migrere fra forskellige emballager til en fødevare.

»Det bedste gæt er, at det er de talrige hormonforstyrrende stoffer, som vi har i vores kroppe, der går ind og påvirker udviklingen af de mandlige kønsorganer under graviditeten,« sagde professor ved Rigshospitalet Niels Erik Skakkebæk til Ritzau tidligere på året, da han blev spurgt, hvad der kunne ligge til grund for den dalende reproduktionsevne.