Holstebro oversvømmet for femte gang på 15 år

Den våde november har mættet den midtjyske jord omkring Holstebro i en sådan grad, at skybruddet der ramte området i går, sendte byens beredskab til tælling.

For femte gang siden 2000 er Storeå derfor blevet til en lille sø, hvori snesevis af ejendomme står som små øer, og hvor indbyggerne og beredskabet med sandsække prøver at beskytte deres kældre mod vandmasserne.

»Vi prøver lige nu at sikre husene og de værdier, der er i dem. Beboerne i Holstebro har prøvet det før – nogle har fået skodder, andre henter sandsække,« siger spildevandschef i Vestforsyning Jette Christiansen.

De gentagne oversvømmelser skyldes, at Storeå har et opland på 850 km2, der leder den regn, der falder der, til åen. Jo mere mættet jorden er, des mere regnvand vil søge mod Storeå.

»Det regnede næsten 180 millimeter i november, og det har gjort, at grundvandet står højt, og at jorden er fuldstændig mættet,« siger miljøkoordinator i Holstebro Kommune Keld Jessen, der beskriver jorden omkring åen som en svamp, der efter den våde november er fyldt med vand.

Det har ikke været muligt at få flere detaljer om oversvømmelserne i løbet af mandagen, fordi kommunens folk har haft travlt og har skullet sove ud efter nattens strabadser.

I Holstebro kommune er man lige nu ved at undersøge forskellige løsninger på problemet med de gentagne oversvømmelser. En af dem skal snart til afstemning (i byrådet) og lyder på at søge det såkaldte forsynings-sekretariat om penge fra den nationale pulje.

Men selv hvis forslaget stemmes igennem i kommunen, og Holstebro får nationale midler til at opføre diger langs åen, vil det tage tid at bygge dem.

»Problematikken er velkendt, og derfor er man også i kommunen begyndt at kigge på langsigtede løsninger,« siger Jette Christiansen, der desuden garanterer, at kloakvand ikke er trængt op i overfladevandet idet kommunen har separeret sine kloaksystemer.

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når det er femte gang det sker, er det på høje tid at handle. Diger o.l. er selvfølgelig dyre, men det er nok en god ide at se på hvad skaderne igennem de sidste 15 år har kostet. Det er fint at man søger fra en national pulje, men det løser næppe problemet. Man har selv valgt at bygge helt ned til åen, og så man også selv tage følgerne. Jo mere man presser vandet ind i en kanal, jo voldsommere bliver oversvømmelserne.

 • 6
 • 0

Jeg forstår ikke

at man ikke kan bruge vandkraftsøen som buffer. Den ligger ovenfor byen.

Er den ikke stor nok?

Mvh Flemming

Det korte svar er, at Vandkraftsøen ikke er stor nok. Kommunen snakker om, at selve søen skal graves dybere for at kunne indeholde mere vand, og så skal dæmningen måske også forstærkes. Der tales også om at lave en ekstra dæmning længere mod øst for vandkraftssøen, så landbrugsjord i ekstreme tilfælde kan oversvømmes.

Og så er der også Vegen å, som løber ud i Storåen efter Vandkraftssøen. Denne å bidrager også med ret meget vand. Vegen å løber ud i Storåen cirka 400 meter før den famøse bro, som har været vist i TV 117 gange de sidste par dage.

Problemet i Holstebro er menneskeskabt. Man har bygget en række kolonihavehuse i et total uegnet område, hvor åen naturligt skal kunne gå over sine bredder. Samtidig har man været så geniale, at bygge nogle af byens dyreste huse lige ned til åen (på vejen Vigen), man har bygget et stort Kvickly varehus lige ved siden af åen. Begge dele ikke særlig smart.

Og man har så også været så geniale, at bygge en bro hen over åen, og i forbindelse med denne bro har man bygget et stort flot hotel med tilhørende ejerlejligheder, detailhandel, en balletskole og Holstebro musikteater.

Problemet er blot, at broen er en prop i hele systemet, hvilket fører til højere vandstand øst for broen, og derved bliver Vigen oversvømmet samt alle kolonihavehusene tæt på dæmningen ved Vandkraftsøen. Broen kan ses her: https://goo.gl/maps/pZ1Jb1GALqm

 • 5
 • 0

På tide at flytte Holstebro! - Tovligt sted, at lægge en (mindre) storby! Som jeg ellers holder meget af. - En kulturel perle! :-)

 • 1
 • 0

Jeg undrer mig lidt - hvordan pokker skulle det kunne hjælpe at gøre den dybere ? Bredere og/eller længere ville give fornuft.

M

Man kan ikke rigtig lave Vandkraftsøen bredere, da der er bygget på begge sider af søen. Ideen med at lave søen dybere er, at man så kan sænke den normale vandstand, mens man bibeholder den samme mængde vand i søen. Kan man f.eks. sænke vandstanden med en meter under normale forhold, så har søen ekstra kapacitet i de kritiske timer.

Den løsning der arbejdes med er her beskrevet i overskriftsform - se også vidoen: http://www.tvmidtvest.dk/artikel/holstebro...

Ved Vigen (en vej) bygger man et højvandsværn, hvorved storåen kan få lov til at stige op til "kritisk niveau" efter dagens skala, uden at det oversvømmer boligerne på Vigen og Kvicklys parkeringsplads.

På den måde vil man også kunne flytte mere vand gennem den kritiske bro uden at skulle tage hensyn til boligejerne. I dag forsøger man at styre Storåens højde for at skåne boligejerne, men Vandkraftssøen har ikke kapacitet til at holde vandet tilbage længe nok.

 • 3
 • 0

Det forstår jeg heller ikke. Da der er beboelse tæt på Vandkraftsøen, kan man jo naturligvis ikke bare fylde i, men man kunne vel have sænket vandstanden, forud for denne situation ved at have lukket mere vand gennem slusen ved vandkraftværket og ind gennem byen, og dermed have skaffet en buffer.

Det gøres mig bekendt allerede, men man kan ikke sænke vandstanden med flere meter før et muligt uvejr. Man kan måske nå at sænke vandstanden én meter, men det forslår som en skrædder i helvede.

Problemet er også, at der er en begrænsning på hvor hurtigt man kan tømme Vandkraftssøen - det er der det med broen, Vigen, alle kolonihavehusene og Kvicklys parkeringsplads. Man kan ikke blot åbne for sluserne, da det reele problem er området vest for Vandkraftsøen.

De virkelig nysgerrige kan læse en lille rapport fra Holstebro Kommune, som blev udarbejdet efter sidste oversvømmelse i 2011: http://www.holstebro.dk/Files/Filer/Borger...

I rapporten fremgår det blandt andet: "Det volumen man kunne bruge til at holde vandet tilbage i søen vil være i størrelsesordenen af omkring ½ mio. m3. Den mængde vand der faldt i oplandet til Holstebro i dagene 13.-16. januar 2011 var på ca. 27 mio. m3.

 • 4
 • 0

Hej Johnny

Du har helt ret. Sikke noget københavneri :o) Aner ikke hvordan det er kommet på. Jeg kan se, at der er lagt et foto fra Storeå klar til artiklen i vores system. Men det er ikke kommet med. Nu har jeg sat det på. Tak for årvågenhed!

mh Henrik

 • 1
 • 0

Regnvands separering handler om supplering af bestående afledning med ekstra rør.

I disse år bliver vores ældre bygader gravet op for at lave denne supplering. Denne regnvands separering ender i åer og vandløb.

Det jeg er tilhænger af, er ideen om også at lægge rør ned under bunden på åer og vandløb, for at bortlede det ekstra regnvand helt ud til åbent farvand.

Så nej, jeg er ikke tilhænger af at rørlægge vandløb. Men de har tydeligvis, ligesom vores bygader, behov for supplerende kapacitet.

Og nej, det er ikke noget jeg ønsker mig. Jeg har sørget for at bosætte mig på en bakketop, så jeg ikke har nogen risiko for oversvømmelse.

 • 0
 • 2

Regnvands separering handler om supplering af bestående afledning med ekstra rør.

I disse år bliver vores ældre bygader gravet op for at lave denne supplering. Denne regnvands separering ender i åer og vandløb.

Det jeg er tilhænger af, er ideen om også at lægge rør ned under bunden på åer og vandløb, for at bortlede det ekstra regnvand helt ud til åbent farvand.

Så nej, jeg er ikke tilhænger af at rørlægge vandløb. Men de har tydeligvis, ligesom vores bygader, behov for supplerende kapacitet.

Der er allerede regnvands separering i det meste af Holstebro.

Men som nabo til fire af disse opsamlingssøer - hver på størrelse med en swimmingpool - så hjælper det altså ikke så meget, når himmel og hav står i ét.

Jeg kan ikke helt følge ideen. Hvordan har du tænkt dig at man kan lægge rør Vandkraftssøen eller åerne? Og hvor skal alt dette vand i rørene så sendes hen? Man kan jo ikke rørlægge hele vejen fra Holstebro øst til Nissum fjord.

 • 1
 • 1

Det er jo ikke bare inden for de sidste 15 år problemet har været der, det er noget der har eksisteret næsten lige så længe, som Holstebro har eksisteret, til trods for det, har man fra politisk side gjort sit bedste for, at forværre det, her bagefter kan resten af kommunes borgere så komme til at betale for, at de dyre huse/ prestige byggerier bevarer deres værdi. I dette tilfælde burde det være dem der har problemet med oversvømmelse, betale for de foranstaltninger der skal laves for at undgå yderlige oversvømmelser, eller blot acceptere at det vil ske med jævne mellemrum, for det er ikke et problem, som er kommet på grund af klimaforandringer, det sker bare lidt oftere. http://www.holstebro.dk/Files/Filer/Borger...

 • 2
 • 0

Hvorfor ikke det? Det må da alt andet lige, blive billigere per kilometer end den pris vi allerede betaler for at få gravet vores bygader op.

I Holstebro er der landbrugsjord næsten hele vejen fra Holstebro til Nissum Fjord. Vi taler ikke om det indre Nørrebro... At lægge rør fra Holstebro til Nissum Fjord er spild penge (og ren idioti).

Hvis man skal af med mere vand, så åbner man blot sluserne i Vandkraftssøen, men det har nogle uheldige konsekvenser i området mellem Vandkraftsøen og det indre Holstebro. Resten af strækningen ud til Nissum Fjord er relativt problemfri med undtagelse af nogle få broer.

Løsningen er at forsinke vandet mest muligt før det rammer Vandkraftssøen.

 • 1
 • 1

http://www.holstebro.dk/Files/Filer/Borger... I rapporten fremgår det blandt andet: "Det volumen man kunne bruge til at holde vandet tilbage i søen vil være i størrelsesordenen af omkring ½ mio. m3. Den mængde vand der faldt i oplandet til Holstebro i dagene 13.-16. januar 2011 var på ca. 27 mio. m3.

Se, dét er tal der sætter situationen i perspektiv ! Der faldt 10mm pr. dag i 3 dage + smeltevand, men situationen kan sagtens blive endnu værre i Holstebro, for vi har jo set op til 100mm på få timer andre steder.

åbner man blot sluserne i Vandkraftssøen, men det har nogle uheldige konsekvenser i området mellem Vandkraftsøen og det indre Holstebro ... Løsningen er at forsinke vandet mest muligt før det rammer Vandkraftssøen

Hvor finder man forslag til forsinkelse - dæmning ved Hodsager? Rapporten nævner kun øst-enden af Vandkraftssøen.

Der er flere tekniske løsninger, spørgsmålet er hvad de koster og hvem der skal betale. Rørføring er brugt flere steder i verden for at sikre byer, bl.a Kuala Lumpur og Tokyo. 1) Et rør kan lægges fra Vandkraftssøen til vest for byen som shunt (evt. med pumpe), men mængderne er så store at vandet kan løbe tilbage op ad åen, østpå gennem byen. 2) Militærets sandede øvelsesområde sydvest for byen må kunne optage en del (kræver også pumpe+rør) 3) 10km øst ad Viborgvej ligger plantage og grusgrave som kan aftage en del (kræver også pumpe+rør) https://www.google.dk/maps/@56.3464767,8.6... 4) Forsikringsregler kan ændres så de ikke gælder nedenfor koten for højeste vandstand. Dermed er det folks eget ansvar hvad de har stående dér. Stueetagen er den moderne kælder. (kræver ofte tilladelse til øget taghøjde for at bevare kvadratmeter) 5) gennemsigtige søjler i midtbyen viser vandstanden i Vandkraftssøen - ret billigt at lave, og skærer forholdene ud i pap for borgerne så egentlige løsninger kan få politisk medhold.

Bortset fra campingpladsen, så er der gamle huse nordvest (Klintevej) og nye huse sydvest (Ranunkelvej) og øst ved Vandkraftssøen, og der synes at være nogle kotemeter fra søen op til husene. Såfremt de har kælder, har de nok bygget optimistisk. Men kommunen har jo godkendt kælderen.

 • 3
 • 0

lade vandstanden stige mere i Vandkraftssøen

Det tænkte jeg også; lad os regne på det : http://www.netleksikon.dk/v/va/vandkraftso... Areal 64 ha, middeldybde 1,6m giver volumen på 1mio m3. Lav dæmningen 5m højere, giver anslået 5mio m3 mere lager (pga. skrå sider). Der mangler stadig 22mio m3...

Og så er de 5m endda optimistisk, da sydsidens huse nok ligger lavt. Nordsidens huse ligger højst 1½ etage over vandet, og får våde kældre (kan ses fra dæmningen).

Groft anslået skal søen uddybes mindst 10m (lodrette sider) for at nå bare 10mio m3 mere (resten på 12 mio m3 tilbageholdes ved ny dæmning vedTvis Kloster).

 • 1
 • 0

Problemet i Holstebro ved meget langvarige regnhændelser som det vi lige har oplevet kunne have været varslet bedre i god tid, så beredskabet havde haft mere tid til modforanstaltninger, fx sikring at usikre døre til diskotetet, hvis man havde haft et system der holder bedre styr på grundvandsspejlet, og nogen pålidelige prognoser af et par ugers varighed.

Oplandet er stort, så der er i princippet mange arealer der kan inddrages i en sådan ekstremsituation, og det ville have kostet væsentligt mindre, end de skade man nu står overfor.

Jeg tror man skal tænke lidt ud af boksen her! (hvis ikke problemet da skyldes landsholdets kampe i boksen i Herning?).

 • 0
 • 0

Der mangler stadig 22mio m3...

Øh, hvordan, mangler i forhold til hvad?

De 27 mio m3 der løb til Holstebro omkring 16.januar 2011 er nævnt ovenfor flere gange. Det er blot den nylige historiske mængde fra 3x10mm regn. Derudover kom en ukendt mængde smeltevand. Man kan også regne på hvad der sker ved fx 100mm regn på et døgn (ligesom i Kbh) som kan anses for at have stigende sandsynlighed i fremtiden - så drukner midtbyens kældre næsten uanset hvad man gør.

Vandkraftsøen er i kote 13,7m, midtbyen starter oversvømning ved 9,25m. At se en akrylsøjle med 4½m vand i til daglig bør åbne folks øjne.

 • 0
 • 0

Oplandet er stort, så der er i princippet mange arealer der kan inddrages i en sådan ekstremsituation, og det ville have kostet væsentligt mindre, end de skade man nu står overfor.

Jeg er ret sikker på at der flere steder er mulighed i å systemet er mulighed for relativt let at etablere sluseanlæg, som kan øge vandstanden ovenfor med en meter og derved oversvømme store engarealer.

Typisk vil man kunne gøre det ved broer på eksisterende veje, hvor der i forvejen er lavet en "dæmning" tværs over ådalen. Ved selve broen laver man så blot en øget indsnævring af åen, og vupti stiger vandet ovenfor broen.

 • 1
 • 1

Jeg er ret sikker på at der flere steder er mulighed i å systemet er mulighed for relativt let at etablere sluseanlæg, som kan øge vandstanden ovenfor med en meter og derved oversvømme store engarealer.

Typisk vil man kunne gøre det ved broer på eksisterende veje, hvor der i forvejen er lavet en "dæmning" tværs over ådalen. Ved selve broen laver man så blot en øget indsnævring af åen, og vupti stiger vandet ovenfor broen.

Det er også den løsning der arbejdes på øst for Vandkraftssøen og der også tale om at lave en sådan løsning mod syd omkring Aulum. Det lyder til, at landmændene er villige til at lægge jord til det - selvfølgelig mod kompensation.

De fleste tror fejlagtigt, at problemet kun er storåen, men vegen å er også et problem, da den rammer Storåen lige ved Kvickly. Når Storåen går over sine bredder, så presses vandet fra Vegen å, og åen oversvømmer f.eks. Holstebro kunstmuseum.

Derudover kommer der vidst et højvandsværn omkring Kvickly, så vandet kan stige op til det nuværende kritiske niveau uden at oversvømme husene og parkeringspladsen ved Kvickly.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten