Holstebro oversvømmet for femte gang på 15 år

Holstebro oversvømmet for femte gang på 15 år

Storeåen er stadig 210 centimeter over det daglige niveau i den midtjyske by.

Den våde november har mættet den midtjyske jord omkring Holstebro i en sådan grad, at skybruddet der ramte området i går, sendte byens beredskab til tælling.

For femte gang siden 2000 er Storeå derfor blevet til en lille sø, hvori snesevis af ejendomme står som små øer, og hvor indbyggerne og beredskabet med sandsække prøver at beskytte deres kældre mod vandmasserne.

»Vi prøver lige nu at sikre husene og de værdier, der er i dem. Beboerne i Holstebro har prøvet det før – nogle har fået skodder, andre henter sandsække,« siger spildevandschef i Vestforsyning Jette Christiansen.

De gentagne oversvømmelser skyldes, at Storeå har et opland på 850 km2, der leder den regn, der falder der, til åen. Jo mere mættet jorden er, des mere regnvand vil søge mod Storeå.

»Det regnede næsten 180 millimeter i november, og det har gjort, at grundvandet står højt, og at jorden er fuldstændig mættet,« siger miljøkoordinator i Holstebro Kommune Keld Jessen, der beskriver jorden omkring åen som en svamp, der efter den våde november er fyldt med vand.

Det har ikke været muligt at få flere detaljer om oversvømmelserne i løbet af mandagen, fordi kommunens folk har haft travlt og har skullet sove ud efter nattens strabadser.

I Holstebro kommune er man lige nu ved at undersøge forskellige løsninger på problemet med de gentagne oversvømmelser. En af dem skal snart til afstemning (i byrådet) og lyder på at søge det såkaldte forsynings-sekretariat om penge fra den nationale pulje.

Men selv hvis forslaget stemmes igennem i kommunen, og Holstebro får nationale midler til at opføre diger langs åen, vil det tage tid at bygge dem.

»Problematikken er velkendt, og derfor er man også i kommunen begyndt at kigge på langsigtede løsninger,« siger Jette Christiansen, der desuden garanterer, at kloakvand ikke er trængt op i overfladevandet idet kommunen har separeret sine kloaksystemer.

Kommentarer (30)

Når det er femte gang det sker, er det på høje tid at handle. Diger o.l. er selvfølgelig dyre, men det er nok en god ide at se på hvad skaderne igennem de sidste 15 år har kostet. Det er fint at man søger fra en national pulje, men det løser næppe problemet. Man har selv valgt at bygge helt ned til åen, og så man også selv tage følgerne. Jo mere man presser vandet ind i en kanal, jo voldsommere bliver oversvømmelserne.

  • 6
  • 0