Holger Bech Nielsen: Mørkt stof er almindeligt stof

Universets usynlige masse, det såkaldte »mørke stof«, er måske slet ikke ukendte eksotiske partikler, som er den gængse opfattelse blandt fysikerne, men almindeligt stof, som er bundet ultratæt sammen.

Det foreslår Holger Bech Nielsen fra Niels Bohr Institutet sammen med Colin Froggatt fra University of Glasgow. De mener, det »mørke stof« kan have sit udgangspunkt i en usædvanlig vakuum-tilstand i Universet i de første sekunder efter Big Bang, hvor kernepartikler kan være dannet og holdt sammen af stærke kernekræfter i kugler på størrelse med en basketball.

Sådanne kugler, som kan have en masse på 100 millioner ton, vil være vanskelige at detektere direkte i dag: de vil være »mørkt stof«. Inden i massive stjerner kan kuglerne af det mørke stof dog spise stjernen op indefra og give anledning til enorme eksplosioner, de såkaldet gammaglimt, mener Bech Nielsen og Froggatt.

www.arxiv.org/abs/astro-ph/0508513 og New Scientist 17. september 2005.